стандарти надання медичної допомоги в Україні
 

Навігація

За напрямком медицини


Нестабільна стенокардія; Тимчасові державні соціальні нормативи медичної допомоги


 • Тимчасові державні соціальні нормативи надання медичної допомоги за спеціальністю «Загальна практика-сімейна медицина».
  • Додаток до наказу МОЗ №191 від 05-05-2003
  • Тема, опис документа: Тимчасові державні соціальні нормативи медичної допомоги
  • Вид допомоги: амбулаторний, цільова група: не вказано
  • Напрямок медицини: Загальна практика - сімейна медицина
  • Клінічний стан, патології: Нестабільна стенокардія
правенор цена Украина

Шифр МКХ – 10        І 20.0

Назва нозологічної форми: Нестабільна стенокардія (Стенокардія, яка виникла вперше; прогресуюча стенокардія; стенокардія спокою;  варіантна стенокардія).

 

Діагностичні

дослідження і консультації

Лікувальні заходи

Реабілітаційні заходи

Профілактичні заходи

Рівні надання медичної допомоги (І, ІІ, ІІІ)

Критерії бажаного результату лікування

Показання

для

госпіталізації

 

Диспансерний облік

Види і обсяги

Кратність

Види і обсяги

Тривалість

Види і обсяги

Тривалість

Види та обсяги, тривалість

І

ІІ

ІІІ

 

 

Тривалість

Критерії зняття з нього

Клінічні:

- оцінка симптому стенокардії

- анамнез і фізикальне обстеження

 Лабораторні:

- загальний аналіз крові

- (креатинфосфокіназа), ЛДГ, АСТ(за можливістю) – тропонін

- електроліти крові

- глюкоза крові

- коагулограма

Інструментальні:

- ЕКГ

- Ехо – КГ

- коронарографія

 

 

3 хв.

 

5 хв.

 

 

1 год.

 

 

 

 

 

 

 

 

5 хв.

 

.

 

1. Нітрати

2. Анальгетики.

3.  нтиагреганти.

4. Антикоагулянти.

5. Бета-блокатори.

За показаннями і при відсутності протипоказань:

- антиаритмічні

- сечогінні

- сидноніміни

- глюкозо-інсулін-калієво-магнієва суміш

-  седативні

- електрична кардіоверсія

- серцеві глікозиди

- гіполіпідемічні

 

негайно, до зняття болю

 

 

5 хв.

 

 

10 хв.

 

10 хв.

 

Після стабілізації стану:

1. Корекція факторів ризику

 

2. ЛФК

 

 

 

 

 

3. Дистанційна ходьба, підйом на сходинки

 

 

постійно

 

 

 

2 тижні

в період стабільного стану

 

2-3 тижні

в період стабільного стану

1. Своєчасна госпіталізація в стаціонар кардіологічного профілю

 

2. Своєчасна лікарська допомога, надання у необхідному об'ємі

 

+

 

+

 

 

+

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

1. Попередження :

- розвитку ІМ і смерті

- прогресування  СН

- розвитку аритмій

2.  Збільшення толерантності до фізичного навантаження

3. Покращення стану  ліпідного спектру крові

4. Покращення якості життя і прогнозу

5. Зниження частоти і тривалості госпіталізації та тимчасової втрати працездатності

 

Нестабільна стенокардія -  показання до негайної госпіталізації в кардіологічне відділення

Згідно ФК стабільної стенокардії

 

 


Фармакотерапія  Нестабільна стенокардія  І  20.0

 

Назва фармгрупи препаратів

Код АТХ

Лікарські засоби (препарат вибору)

Добова доза, витрати на відвідування, процедуру

Тривалість призначення

1

2

3

4

5

Нітрати

 

 

 

Анальгетики

 

Антиагреганти

 

Антикоагулянти

 

 

 

Бета-адреноблокатори

С 01 D

 

 

 

N 02 A

 

B 01 A

 

B 01 A

 

 

 

C 07 A

нітрогліцерин сублінгвальний або аерозоль

 

 

морфіну гідрохлорид

 

аспірин

 

гепарин

 

еноксапарин

 

метопролол

0,4-0,5 мг

 

 

 

10 мг

 

75-160 мг

 

5000 од. болюсно, потім 1000 од./год

 

0.8ml

 

25-50 мг

трикратно через 5 хв.

 

 

5 хв.

 

5 хв.

 

10 хв.

 

10 хв.

 

10 хв.