стандарти надання медичної допомоги в Україні
 

Навігація

За напрямком медицини


Суправентрикулярна пароксизмальна тахікардія; Тимчасові державні соціальні нормативи медичної допомоги


 • Тимчасові державні соціальні нормативи надання медичної допомоги за спеціальністю «Загальна практика-сімейна медицина».
  • Додаток до наказу МОЗ №191 від 05-05-2003
  • Тема, опис документа: Тимчасові державні соціальні нормативи медичної допомоги
  • Вид допомоги: амбулаторний, цільова група: не вказано
  • Напрямок медицини: Загальна практика - сімейна медицина
  • Клінічний стан, патології: Суправентрикулярна пароксизмальна тахікардія
протафан цена

ШифрМКХ-10 (І 43 – І49)

Порушення серцевого ритму Суправентрикулярна пароксизмальна тахікардія

Діагностичні дослідження і

консультації

Рівні надання

медичної

допомоги

Лікувальні заходи

Реабілітаційні заходи

Профілактичні заходи

Критерії

бажаного

результату

лікування

Показання

для

госпіталізації

Диспансерний

облік

Види і обсяги

тривалість

І

II

ІІІ

Види і обсяги

тривалість

Види і обсяги

Тривалість

 

 

 

тривалість

Критерії

зняття з нього

Клінічні (загальноклінічне обстеження)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 хв

+

+

+

За умов тахісистолічних порушень ритму, які призводять до колапсу, стенокардії або до серцевої астми – електрична дефібриляція біфазним імпульсом або через стравохідна електрокардіостимуляція. В усіх інших випадках – фармакологічне відновлення ритму.

 

 

 

 

 

 

10 хв.

 

До години

Не потрібні

 

З’ясовування причини аритмії та вибір тактики лікування  (Т3 Т4 ,ТТГ, ехокардіоскопія, СРБ, антистрептолізинО, антигіалуронідаза,

Холестерин, бета-ліпопротеіди, тригліцериди.

Електрофізіологічне дослідження, пошук додаткових шляхов проведення імпульсу

Відновлення гемодинамічно ефективного стабільного ритму. Припинення приступів аритмії або значне їх порідшання.

Стійкий до терапії приступ, ускладнення після нормалізації ритму

По основному захворюванню

 

Лабораторні  (Загальний аналіз крові, АЧТЧ)

 

 

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інструментальні (ЕКГ,

ехокардіоскопія)

5 хв

+

+

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультації при Кардіолог

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особливості у похилому віці

 

 

 

 

Вибір розміру імпульсу в залежності від імпедансу тіла.Обов’язкова верифікація ритму, який має  бути відновленим по даних попередніх електрокардіограм.

 

 

 

Обстеження починається з діагностики атеросклеротичного процесу, необхідне обстеження із приводу можливого синдрому слабкості синусового вузла

 

 

 

 

Особливості у дитячому віці

 

 

 

 

Необхідно виключити уроджену миготливу аритмію, ревматичну ваду серця, тиреотоксикоз.

 

 

 

Обстеження починається із пошуку можливих уроджених вад, ревматичного процесу, тиреотоксикозу, додаткових шляхів проведення імпульсу

 

Всі без винятку з першим за життя приступом аритмії

 

Вдала хірургічна корекція

 

Фармакотерапія пароксизму СВПТ.

 

Назва фармакологічної групи

Код препарату по АТС

Лікарські засоби (препарати вибору)

Разова, добова доза, витрати на відвідування, процедуру

Кратність і тривалість призначень

Різні

С01EB10

Аденозин

6мг-2мл

2,4,6 мл послідовно за умов неефективності попередньої дози.

Антагоністи адреналіну ( ІІІ група анти аритмічних препаратів)

С01ВD01

Аміодарон

5мг/кг маси тіла.

В першу добу до 800 мг

Першу добу – 4 рази на день по 200мг, далі – перший тиждень 200 мг двічі на день (під ЕКГ контролем), далі 200 мг один раз на день.

Антагоністи кальцію

C08DA01

Верапаміл

10мг в/в болюс

Однократно. Можливе повторне введення через 30 хвилин.