стандарти надання медичної допомоги в Україні
 

Навігація

За напрямком медицини


Шлуночкові екстрасистолія та пароксизмальна тахікардія; Тимчасові державні соціальні нормативи медичної допомоги


 • Тимчасові державні соціальні нормативи надання медичної допомоги за спеціальністю «Загальна практика-сімейна медицина».
  • Додаток до наказу МОЗ №191 від 05-05-2003
  • Тема, опис документа: Тимчасові державні соціальні нормативи медичної допомоги
  • Вид допомоги: амбулаторний, цільова група: не вказано
  • Напрямок медицини: Загальна практика - сімейна медицина
  • Клінічний стан, патології: Шлуночкові екстрасистолія та пароксизмальна тахікардія
фазлодекс

Шифр МКХ-10 (І 43 – І 49)

Порушення серцевого ритму Шлуночкові екстрасистолія та пароксизмальна тахікардія

Діагностичні дослідження і

консультації

Рівні надання

медичної

допомоги

Лікувальні заходи

Реабілітаційні заходи

Профілактичні заходи

Критерії

бажаного

результату

лікування

Показання

для

госпіталізації

Диспансерний

облік

Види і обсяги

тривалість

І

II

ІІІ

Види і обсяги

тривалість

Види і обсяги

Тривалість

 

 

 

тривалість

Критерії

зняття з нього

Клінічні (загальноклінічне обстеження)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 хв

+

+

+

За умов тахісистолічних порушень ритму, які призводять до колапсу, стенокардії або до серцевої астми – електрична дефібриляція біфазним імпульсом. В усіх інших випадках – фармакологічне відновлення ритму.

 

 

 

 

10 хв.

 

До доби

Не потрібні

 

З’ясовування причини аритмії та вибір тактики лікування  (запальний процес, хронічна серцева недостатність)

Відновлення гемодинамічно ефективного стабільного ритму. Припинення приступів аритмії або значне їх порідшання.

Шлуночкова тахікардія, високі градації екстрасистолії.

По основному захворюванню

 

Лабораторні  (Загальний аналіз крові, АЧТЧ)

 

 

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інструментальні (ЕКГ, ехокардіоскопія)

5 хв

+

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультації при

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

необхідності

Кардіолога, кардіохірурга для вирішення питання про необхідність імплантації кардіовертера- дефібрилятора.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особливості у похилому віці

 

 

 

 

 

 

 

 

Обстеження починається з діагностики атеросклеротичного процесу, необхідне обстеження із приводу можливого синдрому слабкості синусового вузла

 

 

 

 

Особливості у дитячому віці

 

 

 

 

 

 

 

 

Обстеження починається із пошуку можливих уроджених вад, ревматичного процесу, тиреотоксикозу.

 

Всі без винятку з першим за життя приступом аритмії

 

Вдала хірургічна корекція

 

Фармакотерапія Шлуночкові екстрасистолія та пароксизмальна тахікардія

Назва фармакологічної групи

Код препарату по АТС

Лікарські засоби (препарати вибору)

Разова, добова доза, витрати на відвідування, процедуру

 

Кратність і тривалість призначень

Бета-адреноблокатори

 

Соталол

80 – 320 мг/добу за два прийоми

2/добу, за необхідністю.

Антагоністи адреналіну ( ІІІ група анти аритмічних препаратів)

С01ВD01

Аміодарон

5мг/кг маси тіла.

В першу добу до 800 мг

Першу добу – 4 рази на день по 200мг, далі – перший тиждень 200 мг двічі на день (під ЕКГ контролем), далі 200 мг один раз на день.

Мембраностабілізатори (І група анти аритмічних препаратів)

С01B B01

Лідокаїн

80 мг

320мг

Призначається по факту виникнення аритмії. Підтримання ритму – препаратами, які вказані вище.