стандарти надання медичної допомоги в Україні
 

Навігація

За напрямком медицини


Реактивні артрити; в т.ч. хвороба Рейтера; Тимчасові державні соціальні нормативи медичної допомоги


 • Тимчасові державні соціальні нормативи надання медичної допомоги за спеціальністю «Загальна практика-сімейна медицина».
  • Додаток до наказу МОЗ №191 від 05-05-2003
  • Тема, опис документа: Тимчасові державні соціальні нормативи медичної допомоги
  • Вид допомоги: амбулаторний, цільова група: не вказано
  • Напрямок медицини: Загальна практика - сімейна медицина
  • Клінічний стан, патології: Реактивні артрити; в т.ч. хвороба Рейтера
стрептокиназа цена

Шифр МКХ-10:     М 02.0 - М 02.3

Назва нозологічної форми        Реактивні артрити в т.ч. хвороба Рейтера

Діагностичні дослідження і консультації

Рівні надання медичної допомоги (І, ІІ, ІІІ)

Лікувальні заходи

Реабілітаційні заходи

Профілактичні заходи

Критерії  бажаного результату лікування

Показання для госпіталізації

Диспансерний облік

Види і обсяги

Тривалість

І

ІІ

ІІІ

Види і обсяги

Тривалість

Види і обсяги

Тривалість

Види і обсяги, тривалість

 

 

Тривалість

Критерії зняття з нього

1.а)Загальні клінічні в т.ч.

-анамнестичний зв’язок з інфекцією

-статью – переважно чоловіки

вік – частіше 20-40 років

-біль в обл п’яток, тила ступнів

-асиметричний артрит

-олігоартрит, моноартрит

-спондиліт

-тендовагініт

-дефігурація пальців ступнів

-ентезит

-увеїт

-уретрит

-зміни шкіри

-виразки порожнини рота

2. Лабораторні

-загальний аналіз крові

-загальний аналіз сечі

-ан сечі по Нечипоренко,

-ан.кала на я\г,

сальмонели, шигели

біохімічні аналізи:

-С-реактивний     протеїн

-білкові фракції

-фібрин

-сечовина

-ревматоїдний фактор (часто відсутній)

-ПЦР-ДНК діагностика

- специфічні АТ до збудників (хламідії, ієрсинії та ін)

-HLA-В27

-дослідження на ВІЛ-інфекцію

-цитологічне визнач. зіскобів з: слизової уретри,

цервікального каналу

кон’юнктиви

-дослідження сперми

-секрету простати

дослідження синовіальної рідини

3.Інструментальні

-Rö-графія:

переферійних суглобів,

осьових суглобів,

тазових кісток в прямій проекції

-денсітометрія кісток

-сцинтіграфія суглобів, хребта

-артросонографія

- ЕКГ

4.Консультації

-травматолога

-уролога

- гінеколога

-офтальмолога

-дерматолога

 

 

40 хв

первинне

15 хв

повторне

 

 

 

 

 

 

 

1 день

1 день

1 день

1 день

1 –2 дня

 

1 день

1 день

1 день

1 день

1 день

1 день

1 –2 дня

1 –2 дня

1 –2 дня

1 –2 дня

1-2 дня

1 –2 дня

1 –2 дня

1 –2 дня

1 –2 дня

1 –2 дня

1 –2 дня

1 –2 дня

 

1 день

1 день

1 день

1 день

1 день

1 день

1 день

 

15 хв

15 хв

15 хв

15 хв

15 хв

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

+

 

 

 

 

+

+

+

+

 

 

 

+

 

+

+

+

 +

+

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

+

+

+

+

+

+

+

+

 

+

+

+

+

+

 

 

1.Модифікація стилю життя

2.Режим –спочатку ліжковий, з обмежен ням рухових наван тажень

3.Дієта №5-15

4.Медикаментозна:

-антибіотики широкого спектра:

-тетрацикліни

-макроліди

-фторхінолони

-тріхопол

-протигрибкові

-НПЗС 

-діклофенак натрія

 

-ГКС – препарати резерва при високій активності, ексудативному с-мі

-Препарати системної ензимотерапії

 

5.-ЛФК

 

 

 

6.фіз.методи

електрофорез

лазеро-магнітотерапія

 

постійно

 

21-30 днів

 

 

 не менше місяця

10 днів

 

20 і більше днів

 

 

 

тривало

 

 

раннє призначення, пос тійно

10-12днів

 

20днів

 

 

1. ЛФК

-з униканням навантажень і активних рухів в суглобах до зникнення ексудативних явищ

-тривалі пасивні рухи в суглобах для попередження руйнації хряща і кісток

2.Спостереження при потребі уролога, офтальмолога, гінеколога для ерадікації інфекційного збудника

3.Санаторно-курортне лікування на бальнеологічних курортах

 

 

1,5-4 місяці

і довше

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

іноді багато місяців

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 дні

 

Первинна:

-Статеве вихован ня

-раннє виявлення ЗПСШ та інфекційних захворювань шлунково-кишкового тракту

Вторинна

-боротьба з рецидивами хвороби

-антибактеріаль на терапія

 

 

1.Зникнення лихо манки

2.Зникнення ексудації в сугло бах

3.Зменшення болю в сугло бах на20%

4.Збільшення об’є му рухів в сугло бах міні мум на 20%

5. Знижен ня лейко цитів в крові

6.Знижен ня лейко цитів в  синовії

до 6-8

7.Стерільність синовії

8.Відсність збудни ка в зіско бах (маз ках , посі вах);

9Зниження або нормалізація ШОЕ, показників гостро фазових р-ій

10.Відсут ість чи зниження титра специфіч-них АТ в сироватці крові

 

1.Гостра форма з активністю 2 ступе ня при неможливості орга нізувати лікування вдома

2. Гостра форма з активністю 2-3 ступеня, важким артритом, ураженням очей, вісцеритами

3.Загострення хронічноїформи з активн. 2-3 ступе ня та нее фективність базової терапії

 

-Спостереження лікаря постійне: перші 3 місяці після госпіталізації – щомісяця, потім 1 раз в квартал протягом року, далі – 2 рази на рік

-R-н суглобів – 1 раз на рік

-Огляд ревматолога і травматолога 1 раз в 6 місяців – при гострій формі і 1 раз на 3 місяці – при хронічній

-Огляд  уролога гінеколога,

офтальмодога—1 раз на 3 місяці протягом 0,5 року, далі- 2 рази на рік; дерматолога, –при потребі

Особливості дитячого віку

Збудниками частіше є: у дітей до 2 років – Hemofilus influenzae – ризик для дітей при відсутності материнських антитіл, Staphylococcus aureus, стрептококи групи А, ентеробактерії; у дітей 2-6 років - Hemofilus influenzae, стрептококи групи А, Staphylococcus aureus;  у дітей старших 6 років – статева передача Neisseria gonorroeae (з  вернути увагу на обстеження батьків), нестатева передача стрептококи групи А, Staphylococcus aureus,ентеробактерії.

Лікування: при стрептококовій інфекції-пеніциліни ІІІ поколінні (феноксіметилпеніцилін – до 6 років 25-30мг/кг/добу ; 6-12 років 10-20мг/кг/добу ; старші 12 років-0,5-1,0г/кг/добу)- 10 днів;  доза макролідів (роваміцин – 1,5млн/кг/добу-7-10 днів ; азітроміцин – 10мг/кг/добу – 5 днів); доза НПЗП – 2-3г/кг/добу; ГКС – 0,5-2мг/кг/добу

Спостереження кардіоревматолога 1 раз на квартал, за показаннями – частіше. Огляд травматолога 1 раз на рік, за показаннями - частіше

Знімаються з «Д» обліку через рік за умов стійкої відсутності лабораторних ознак активності запального процесу, клінічних змін з боку суглобів

Особливості похилого віку

Часто -  поєднання з ДОА, торпідний перебіг, субфібрілітет, перевага локального процесу.

Лікування: початкові дози препаратів повинні дорівнювати ½-1/3 дози пацієнта середніх літ з наступним її регулюванням згідно клініки, рівня препарата в крові, побічних явищ. ГКС – лише за  показаннями, винятково у терапевтичних дозах.(контроль АТ, рівня глікемії, стану шлунка)

Добавляти корегуючу терапію: полівітаміни, препарати калія, анаболіки

 

Фармакотерапія Реактивні артрити в т.ч. хвороба Рейтера М 02.0 - М 02.3

 

Назва форм

Групи препаратів

Код  АТХ

Лікарські засоби

(препарат вибору)

Добова доза, витрати на відвідування, процедуру

Тривалість призначення

1

2

3

4

5

1  Антибіотики широкого спектра:

- тетрацикліни

 

 

-макроліди

 

 

-фторхінолони

 

 

 

2. Нітроімідазолові

 (при трихомоніазі)

 

3. Протигрибкові

 

4. НПЗС  системні

 

             місцеві

 

 

5. ГКС

 

 

 

6.Препарати системної ензимотерапії

 

 

J01A

 

 

J01F

 

 

J01M

 

 

 

J01X    D01

 

 

J02A

 

M01A

 

M02

 

 

H02A

 

 

 

A16А

 

 

тетрациклін 0.25г

доксіциклін 0,05;0,1г

 

еритроміцин 0,2г

азітроміцин  0,5г

 

офлоксацин 0,5г

 

ципрофлоксацин 0,25;0,5г

 

 

метронідазол  0,25г

 

ністатин 500000ОД

 

індометацин 25мг,75 мг

діклофенак натрія 50-100 мг

фастум-гель, долгіт-крем

дімексід 50%

 

-локальні  -кеналог 40 

 

-системні –преднізолон

 

вобензим

 

 

 

0,8-1,0г/добу(20-25мг/кг/добу)

100-200мг/добу(2-4мг/кг/добу)

 

400мг/добу (дітям 30-50мг/кг/добу)

0,5-1,0г/добу(2,5-3,0г/курс);

діти – 10мг/кг/добу

500-1500мг/добу (дітям 7,5-15мг/кг/добу)

500-1500мг/добу

(дітям 7,5-15мг/кг/добу)

 

0,5-0,75мг/добу

 

1 500000 ОД/добу

 

100-150 мг/ добу

100-150 мг/ добу (діти 2-3мг/кг/добу)

компреси, електрофорез

 

10-40 мг/добу

 

(30-45 мг/добу з поступовим знижен ням дози) (дітям 0,5-1мг/кг/добу)

10-15табл/добу

не менше місяця

 

7 днів

10-12 днів

 

10-12 днів

5 днів

 

10-28 днів

 

 

10-28 днів

 

10 днів

 

10-14 днів

 

20 днів і більше

20 днів і більше

20 днів і більше

10 днів

 

4-5 ін'єкцій  на рік в уражений суглоб

10 і більше днів

 

1-2 місяця