стандарти надання медичної допомоги в Україні
 

Навігація

За напрямком медицини


Остеоартроз; Тимчасові державні соціальні нормативи медичної допомоги


 • Тимчасові державні соціальні нормативи надання медичної допомоги за спеціальністю «Загальна практика-сімейна медицина».
  • Додаток до наказу МОЗ №191 від 05-05-2003
  • Тема, опис документа: Тимчасові державні соціальні нормативи медичної допомоги
  • Вид допомоги: амбулаторний, цільова група: не вказано
  • Напрямок медицини: Загальна практика - сімейна медицина
  • Клінічний стан, патології: Остеоартроз


Шифр МКХ-10: М15.0- М19.0

Назва нозологічної форми     Остеоартроз

Діагностичні дослідження і консультації

Рівні надання медичної допомоги (І, ІІ, ІІІ)

Лікувальні заходи

Реабілітаційні заходи

Профілактичні заходи

Критерії  бажаного результату лікування

Показання для госпіталізації

Диспансерний облік

Види і обсяги

Тривалість

І

ІІ

ІІІ

Види і обсяги

Тривалість

Види і обсяги

Тривалість

Види і обсяги, тривалість

 

 

 

 

1.а)Загальні клінічні  в т.ч.

-визначення спадковості

-механічних ушкоджень суглобів

б)Клінічне обстеження суглобів

оцінка: -інтенсивності і характеру болю в суглобах: стартовий¸ механічний, блокадний;

- тривалості ранкової скутості;

-наявності деформації за рахунок кісткових розростань, підвивихів,

-наявності крепітації

-визначення об’єму рухів в суглобах

-визначення наявності випоту

-сили стискування кисті

визначення наявності атрофії м’язів

2 Лабораторні

- загальний аналіз крові, сечі

-  С-реактивний     білок

- фібрин

-ревматоїдний фактор

-сечова кислота

дослідження синовіальної рідини при наявності ексудата

3.Інструментальні

-Rö-графія суг лобів

- денсітометрія

-Артросонографія фія

4.Консультації

–Огляд ортопеда

 

 

40 хв

первинне

15 хв

повторне

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 день

1 день

1 день

1 день

1 день

1 день

 

 

1 день

1 день

1 день

 

1 5-20хв

 

 

+

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

+

 

+

 

 

 

+

 

 

 

+

 

 

+

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

+

+

+

+

 

 

+

+

+

 

+

 

 

1.Модифікація способу життя

2.Режим –обмеження рухів в уражених суглобах

3.Дієта № 5-15

4.Медикаментозна:

-НПЗП (системні та місцеві форми)

 

 

 

-ГКС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Базисна терапія

а)хондропротектори б)гомотоксікологічні

-антиоксиданти

-покращення мікроциркуляції  

-ензимотерапія

5.-ЛФК 

6. фізіотерапевтичні процедури

 

 

постійно

 

 

 

 

 

 

для зняття болю( до 20 днів)

 

лише при високій активності з явища ми ексуда ції не більше 4 ін’єкцій в суглоб за рік

 

тривало

3 місяці

3 тижні

 

1-2 місяці

1-2місяці

постійно

 

 

 

 

 

 

1.Санаторно-курортне лікування кожний рік при відсутності п-показань(бальнеологічні і грязеві курорти)

2.ЛФК – постійно з активною участю пацієнта

3.Модифікація рухового режиму за участю сімей ної  медсестри і пацієнта

4..Нормалізація індекса маси тіла

 

 

 

 

Первинні:-уникнен ня травм, особливо з утворен ням під шкірних гематом,

-обов’я зковий спокій травмованої кінців ці – 10-14 днів та вживання аспірину в дозі 0,5 г/добу

-носити зручне взуття, своєчасно його міняти

-уникнен ня м’яких диванів

-спати на плоских подушках-забезпе чення профілактичних оглядів в дитсадкахшколах – для своє часного виявлен ня плос костопості і інших аномалій

 

Вторинні-базова терапія

–постійно

 

1.Відсутність або зменшення проявів суглобового синдрома – на 50%

2.Відсутність рецидивів сіновіта

3.Покращення якості життя паці єнта

4.Уповільнення ренге но логічно го прогресу вання про цеса, деструктив них змін суглобового хряща 

 

1.Загострення процесу, з вираженим больовим синдроом, реактивним сіновітом,

2.неефе

тивність базової терапії

3.Важкі

форми коксартроза з ускладненнями

4. Госпі

талізація в орто педію – -вира жені контр актури і деформації з по рушенням ф-ії суглобів;

-тяжкий коксартроз, що пот ребує ен допротезування ку льшового суглоба

 

Тривалість спос тереження –«постійне», 2-3 рази на рік

ортопед – 2 рази на рік

 

Особливості  дитячого віку

Остеоартроз  практично не спостерігається

Особливості  похилого  віку

Лікування: початкові дози препаратів повинні дорівнювати ½-1/3 дози пацієнта середніх літ з наступним її регулюванням згідно клініки, рівня препарата в крові, побічних явищ. ГКС – лише за  показаннями, винятково у терапевтичних дозах.(контроль АТ, рівня глікемії, стану шлунка)

Добавляти корегуючу терапію: полівітаміни, препарати калія, анаболіки

 

 

Фармакотерапія  Остеоартроз  М15.0- М19.0 

 

Назва форм

Групи препаратів

Код  АТХ

Лікарські засоби

(препарат вибору)

Добова доза, витрати на відвідування, процедуру

Тривалість призначення

1

2

3

4

5

1. НПЗС  системні

 

 

                локальні

 

 

2 ГКС - в/суглобово(лише при наявності ексудату)

3. Хондропротектори

 

 

 

 

4. Гомотоксикологічні

 

 

5. Антиоксиданти

6.Для покращення мікроциркуляції

7.Препарати системної ензимотерапії

8. Антагоністи рецепторів ІЛ-1

M01A

 

 

M02

 

 

H02A

 

M05B

 

 

 

 

M02AX

 

 

A11H

B06A

 

A16A

-мелоксікам (моваліс), 7.5 мг

-німесулід (месулід),100мг

-діклофенак 50; 100 мг

-локальне лікування кремами та гелями -фастум-гель, долгіт-крем,фелден-гель

димексід

-кеналог 40 – 10-40 мг

 

-артепарон 50мг  в/м

                 50 мг в/суглобово

-глюкозаміносульфат 1500 мг

-структум 250 мг

 

-Zell T 2.2мл

-траумель С – (табл)

 

вітамін Е

(пентоксіфілін (трентал, агапурін)100мг

 

вобензім

 

діацерін (АРТ-50), 50мг

7.5-15 мг/добу

200мг/добу

150 мг/добу  

 

 

 

10-40 мг/суглоб

 

50мг|добу

100мг/тиждень

1500мг/добу

1500мг/добу

 

4,4-6,6мл/тиждень

3 табл/добу

 

1-2 капс/добу

100мг/добу

 

10-15табл/добу

 

100мг/добу

20 днів і більше

20 днів і більше

20 днів і більше

20 днів і більше

20 днів і більше

№10

Не більше 4-5 ін'єкцій  в уражений суглоб на рік

№10-15 (2 курса на добу)

№18 в різні суглоби

2-3 місяці

6-8 місяці

 

3 місяці

3 місяці

 

до 1 місяці

1-2 місяці

 

1-2 місяці

 

3 місяці і більше