стандарти надання медичної допомоги в Україні
 

Навігація

За напрямком медицини


Тромбоемболія легеневої артерії; Тимчасові державні соціальні нормативи медичної допомоги


 • Тимчасові державні соціальні нормативи надання медичної допомоги за спеціальністю «Загальна практика-сімейна медицина».
  • Додаток до наказу МОЗ №191 від 05-05-2003
  • Тема, опис документа: Тимчасові державні соціальні нормативи медичної допомоги
  • Вид допомоги: амбулаторний, цільова група: не вказано
  • Напрямок медицини: Загальна практика - сімейна медицина
  • Клінічний стан, патології: Тромбоемболія легеневої артерії
диприван цена Украина

Шифр МКХ 10         

Назва нозологічної форми: ТРОМБОЕМБОЛІЯ ЛЕГЕНЕВОЇ АРТЕРІЇ

 

 

Діагностичні обстеження, дослідження і консультації

Рівні надання медичної допомоги (І,ІІ,ІІІ)

Лікувальні заходи

Реабілітаційні заходи

Профілактичні заходи

Критерії бажаного результату лікування

Покази

до госпіталізації

Диспансерний облік

1

2

3

4

5

6

7

8

Види і обсяги

Трива

лість

І

ІІ

ІІІ

Види і обсяги

Трива

лість

Види і обсяги

Трива

лість

Види та обсяги, тривалість

 

 

Тривалість

Критерії зняття з нього

Клінічні:

  виявлення ознак ТЕЛА та факторів ризику її виникнення

Лабораторні:

  заг. ан. крові, сечі;

  біохімічне дослідження крові (білірубін, трансамінази, КФК, ЛДГ);

  дослідження показників системи гемостазу;

  дослідження газового складу крові

Інструментальні:

  ЕКГ;

  рентгенографія органів грудної клітки;

  рентгенотомографія легень;

  радіоізотопне сканування легень;

  ангіографія легень;

  венографія нижніх кінцівок

Консультації:

  кардіохірург

 

15 60 хв.

 

 

 

1 день

1 день

 

 

1 день

 

1 день

 

 

1 день

1 день

 

1 день

 

1 день

 

1 день

1 день

 

 

1 день

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

+

+

 

 

+

 

+

 

 

+

+

 

+

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

+

+

 

 

+

 

+

 

 

+

+

 

+

 

+

 

+

+

 

 

+

 

 

 

Невідкладна допомога на догоспітальному етапі:

1.Знеболюючі засоби (анальгін, фентаніл, дроперидол, промедол, морфін)

2. Антикоагулянтна терапія (гепарин, низькомолекулярні гепарини)

3. Внутрішньовенне введення еуфіліну

4. Ліквідація колапсу (внутрішньовенно реополіглюкін, преднізолон, допамін)

5. При вираженій дихальній недостатності – ендотрахеальна інтубація і штучна вентиляція легень (штучне дихання “рот в рот”)

6. У випадку клінічної смерті – непрямий масаж серця і продовження штучної вентиляції легень (штучного дихання “рот в рот”)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Покращання працевлашту

вання

 

 

Психотерапія

 

 

Санаторно курортне лікування.

Не менше6 міс.

 

 

7 14 днів

 

За показами

Виявлення та корекція факторів ризику розвитку ТЕЛА – постійно:

1. Діагностика та лікування тромбофлебіту вен нижніх кінцівок; еластична компресія м’язів гомілки (панчохи, бинтування). 2. Рання активація пацієнта в післяоперацій ний період, ЛФК

3.Застосування гепарину (низькомолекулярних гепаринів) у хворих із серцевою недостатністю, ожирінням, злоякісними новоутвореннями під час оперативних втручань (на органах

Відсутність летальних випадків, розвитку повторної ТЕЛА, хронічної легеневої гіпертензії

Після надання невідкладної допомоги на догоспітальному етапі – негайна госпіталізація у відділення інтенсивної терапії та реанімації (на носилках із злегка припіднятим головним кінцем)

Не менше   6 міс.

Відсут ність ознак легеневої гіпертензії


 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

7. При розвитку аритмій: лідокаїн (шлуночкова пароксизмальна тахікардія, часті шлуночкові екстрасистоли); верапаміл (суправентрикуляр на тахікардія, екстрасистолія); кордарон (суправентрикуляр ні і шлуночкові тахікардії та екстрасистолії)

 

 

 

 

малого тазу і позаочеревин ного простору, з приводу алопротезування кульшового суглобу) з метою профілактики флеботромбо зів

 

 

 

 

 


Шифр МКХ 10          І 26.9

Назва нозологічної форми: ТРОМБОЕМБОЛІЯ ЛЕГЕНЕВОЇ АРТЕРІЇ У ДІТЕЙ

 

Діагностичні обстеження, дослідження і консультації

Рівні надання медичної допомоги (І,ІІ,ІІІ)

Лікувальні заходи

Реабілітаційні заходи

Профілактичні заходи

Критерії бажаного результату лікування

Покази

до госпіталізації

Диспансерний облік

1

2

3

4

5

6

7

8

Види і обсяги

Трива

лість

І

ІІ

ІІІ

Види і обсяги

Трива

лість

Види і обсяги

Трива

лість

Види та обсяги, тривалість

 

 

Тривалість

Критерії зняття з нього

Клінічні:

  виявлення ознак ТЕЛА та факторів ризику її виникнення

Лабораторні:

  заг. ан. крові, сечі;

  біохімічне дослідження крові (білірубін, трансамінази, КФК, ЛДГ);

  дослідження показників системи гемостазу (продукти деградації фібрину, фібрин мономер, фібринопептид А);

  дослідження газового складу крові

Інструментальні:

  ЕКГ;

  рентгенографія органів грудної клітки;

  рентгенотомографія легень;

  радіоізотопне сканування легень;

  ангіографія легень;

  венографія нижніх кінцівок

Консультації:

  кардіохірург

Особливості в дитячому і дорослому віці:

 

15 60 хв.

 

 

 

 

1 день

1 день

 

 

1 день

 

 

 

 

1 день

 

 

1 день

1 день

 

1 день

 

1 день

 

 

1 день

 

 

1 день

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

+

+

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

+

+

 

+

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

+

+

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

+

+

 

+

 

+

 

+

+

 

 

+

 

 

 

Невідкладна допомога на догоспітальному етапі:

1.Знеболюючі засоби (анальгін, фентаніл, дроперидол, промедол, морфін)

2. Антикоагулянтна терапія (гепарин, низькомолекулярні гепарини)

3. Внутрішньовенне введення еуфіліну

4. Ліквідація колапсу (внутрішньовенно реополіглюкін, преднізолон, допамін)

5. При вираженій дихальній недостатності – ендотрахеальна інтубація і штучна вентиляція легень (штучне дихання “рот в рот”)

6. У випадку клінічної смерті – непрямий масаж серця і продовження штучної вентиляції легень (штучного дихання “рот в рот”)

7. При розвитку аритмій: лідокаїн (шлуночкова пароксизмальна тахікардія, часті шлуночкові екстрасистоли); верапаміл (суправентрикуляр на тахікардія, екстрасистолія); кордарон (суправентрикуляр ні і шлуночкові тахікардії та екстрасистолії)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психотерапія

 

 

Санаторно курортне лікування (в санаторії місцевого значення)

7 14 днів

 

За показами

Виявлення та корекція факторів ризику розвитку ТЕЛА – постійно (застосування гепарину під час оперативних втручань на органах малого тазу і позаочеревин ного простору з метою профілактики флеботромбо зів та ін.)

Відсутність летальних випадків, розвитку повторної ТЕЛА, хронічної легеневої гіпертензії

Після надання невідкладної допомоги на догоспітальному етапі – негайна госпіталізація у відділення інтенсивної терапії та реанімації (на носилках із злегка припіднятим головним кінцем)

Не менше   6 міс.

Відсут ність ознак легеневої гіпертензії

 


Фармакотерапія   Шифр МКХ – 10    

назва нозологічної форми: Тромбоемболія легеневої артерії

 

Назва фармгрупи препаратів

Код АТХ

Лікарські засоби (препарат вибору)

Разова і добова доза, витрати на відвідування, процедуру

Кратність і тривалість призначення

1

2

3

4

5

Антикоагулянти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тромболітичні засоби

 

B01 A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01 A

 

 

Гепарин

 

 

 

 

 

Еноксапарин

 

 

Варфарин (призначають за 3 5 днів до відміни гепарину)

 

 

 

Стрептокіназа

5000 10000 ОД в/в болюсно з наступною інфузією 1000 15000 ОД/год. (30000 35000 ОД протягом першої доби з переходом на підтримуючу терапію, збільшуючи АЧТЧ в 1,5 2 рази у порівнянні з його нормальним значенням)

 

1 мг/кг (2 мг/кг)

 

 

10 мг на день – 3 дні підряд з наступним переходом на підтримуючу дозу – близько 2 мг на добу (протромбіновий час повинен бути в 1,2 1,5 разів вищим від норми)

 

250000 МО (в 100 мл фізіологічного розчину) в/в струминно протягом 20 30 хв. з наступною інфузією зі швидкістю 100000 МО/год. протягом 12 год. (сумарно 1500000 МО)

7 10 днів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 рази на добу, 7 10 днів

 

3 6 міс.

 

 

До 12,5 год.

ТРОМБОЕМБОЛІЯ ЛЕГЕНЕВОЇ АРТЕРІЇ У ДІТЕЙ

1

2

3

4

5

Антикоагулянти

 

В01 А

 

 

Гепарин

 

 

 

Варфарин (призначають за 3 5 днів до відміни гепарину)

50 100 ОД/кг кожні

4 год.

 

 

0,1 мг/кг/добу (можливі коливання 0,05 0,34 мг/кг/добу)

 

7 10 днів

 

 

 

 

3 6 міс.