стандарти надання медичної допомоги в Україні
 

Навігація

За напрямком медицини


Вказано багато груп; Стандарт


 • Інфекційні хвороби
  • Додаток до наказу МОЗ №226 від 27-07-1998
  • Тема, опис документа: Стандарт
  • Вид допомоги: амбулаторний, стаціонарний, цільова група: діти
  • Напрямок медицини: Дитячі інфекційні хвороби
  • Клінічний стан, патології: Вказано багато груп
авастин

 

 

 

ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ

 

 

 

 

 

 

 

Автор-розробник:   Головний дитячий інфекціоніст МОЗ України,

д.м.н. Крамарєв С. О.

 

 

 

 

 

 

 

 

Перелік скорочень:

 

ГКІ       – гострі кишкові інфекції.

ІФА      – імуноферментний аналіз

РЗК    – реакція зв’язування комплементе

РА      – реакція аглютинації

РПГА – реакція пасивної аглютинації

РГГА  – реакція гальмування гемаглютинації

ЛПР    – ланцюгова полімеразна реакція

ЯМР   – ядерно-магнітний резонанс

КТГ     – комп’ютерна томографія

ЕЕГ    – електроенцефалографія

ЕКГ     – електрокардіографія

ІТШ      – інфекційно-токсичний шок

КЛС    – кислотно-лужений стан

ШВЛ   – штучна вентиляція легень

ОЦК    – об'єм циркулюючої крові

 


ДИТЯЧІ ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ

II рівень надання медичної допомоги

 

№ п/п

Назва захворювання

Код МКХ-10

ЦРЛ

Обсяг діагностичних досліджень

Обсяг лікувальних заходів

Критерії якості лікування

(бажані результати лікування)

Тривалість ліжко-днів

1

2

3

4

5

6

7

1.

Гострі кишкові інфекції, сальмонельоз, дизентерія нф.коліт, ентерит, гастроентерит (легка та середньотяжка форма)

А02

А03

А08

А09

1. Загальний аналіз крові, сечі.

2. Бактеріологічні дослідження калу, сечі, крові, жовчі.

3. Копрограма.

4. Серологічна діагностика ГКІ (РА, РПГА). 5. ЕКГ, ректороманоскопія, УЗ діагностика, рентгенографія – при необхідності.

6. Визначення водно-електролітного та КЛ стану. При необхідності – 4, 5, 6.

1. Всі види регідратаційної терапії.

2. Дезінтоксікація парентеральна.

3. Антибактеріальна терапія.

4. Боротьба з ІТШ та його синдромами при тяжкій формі. Після виведення із стану шоку транспортування на III рівень.

1. Ліквідація симптомів захворювання.

2. Бактеріологічна санація калу, сечі.

3-7

2.

Менінгококова інфекція (легка та середньо-тяжка форма)

А39

1. Загальний аналіз крові, сечі

2. Люмбальна пункція, дослідження ліквору (за показаннями).

3. Дослідження очного дна.

4. Бактеріоскопія мазку, крові, ліквору.

5. Бактеріологічне дослідження крові, ліквору, слизу із зіва.

1. Дезінтоксикаційна терапія.

2. Антибактеріальна терапія.

3. Виведення із стану ІТШ та набряку мозку. Після цього переведення до обласної лікарні (при тяжкій формі).

1. Ліквідація симптомів захворювання.

2. Нормалізація лабораторних показників крові, ліквору.

7-30

3.

Гострий поліомієліт

А80

1. Загальний аналіз крові, сечі.

2. Люмбальна пункція, дослідження ліквору.

3. Забір аналізу калу для вірусологічного дослідження (2р.). Після цього транспортування його до обласної вірусологічної лабораторії.

4. Забір крові для серологічних досліджень і транспортування його до обласної вірусологічної лабораторії.

1. Переведення хворого на III рівень.

Своєчасність направлення на III рівень

1-2


 

1

2

3

4

5

6

7

4.

Вірусні енцефаліти

А85

А86

1. Загальний аналіз крові, сечі.

2. Люмбальна пункція, дослідження ліквору.

3. Консультація невролога.

1. Ліквідація набряку мозку. Після цього переведення на III рівень.

Своєчасність направлення на III рівень

1-2

5.

Вірусний менінгіт

А87

1. Загальний аналіз крові, сечі.

2. Люмбальна пункція, дослідження ліквору.

3. Взяття мазків із зіву, проб ліквору, калу для вірусологічного дослідження та направлення матеріалу до обласної бактеріологічної лабораторії.

4. Консультація невролога.

1. Дезінтоксикаційна терапія.

2. Препарати, що нормалізують ліквородинаміку (діакарб та інші).

3. Імуномодулююча терапія.

4. Противірусна терапія.

1. Ліквідація симптомів захворювання.

2. Нормалізація лабораторних показників крові, ліквору.

14-21

6.

Вірусні гепатити (легкі та середньо-важкі форми)

В15

В16

В17

В18

 

1. Загальний аналіз крові, сечі.

2. Біохімічне дослідження крові (рівень білірубіну, АЛТ).

3. Визначення Hb, Sag.

4. Біохімічне дослідження сечі (жовчні пігменти, уробілін).

5. УЗ дослідження органів черевної порожнини.

6. Дуоденальне зондування, дослідження жовчі.

7. Анті-С антитіла (в обласній вірусологічній лабораторії).

1. Дієтотерапія.

2. Вітамінотерапія.

3. Гепатопротектори.

4. Ферментотерапія.

5. Дезінтоксикаційна терапія.

1. Ліквідація симптомів захворювання.

2. Нормалізація біохімічних показників крові, сечі.

14-35

7.

Крапельні інфекції:

 

1. Загальний аналіз крові, сечі.

2. Забір слизу із зіву для вірусологічних досліджень та направлення їх до обласної вірусологічної лабораторії.

3. Серологічна діагностика крапельних інфекцій, (дослідження парних сироваток)

4. Рентгенографія легень.

5. (п.п. 3 і 4 при необхідності)

1. Противірусна терапія (ремантадин, інтерферон, індуктори інтерферону). При оперізуючому лишаї – ацикловір.

2. Дезінтоксикаційна терапія.

3. Імуномодулююча терапія

4. Десенсибілізуюча терапія.

5. Такі ускладнення, як круп, енцефаліт лікуються у обласній лікарні.

1. Ліквідація симптомів захворювання.

2. Нормалізація лабораторних показників.

3-14

- вітряна віспа

В01

- оперізуючий лишай

В02

- кір

В05

- краснуха

В06

- інші вірусні хвороби

В08

- неуточнена вірусна інфекція

В09


 

1

2

3

4

5

6

7

 

- епідемічний паротит

В26

 

6. При інфекційному мононуклеозі з синдромом гострого тонзиліту – антибактеріальна терапія.

7. Вітамінотерапія.

 

 

- інфекційний мононуклеоз

В27

- вірусні інфекції неуточненої локалізації (легкі та середньо-важкі форми)

В34

8.

Кашлюк (легкі та середньо-важкі форми)

А37

1. Загальний аналіз крові, сечі.

2. Бактеріологічне дослідження слизу із зіва на коклюшну паличку.

3. Рентгенографія легень.

1. Антибактеріальна терапія.

2. Оксигенотерапія.

3. Аміназин титрований.

4. Відхаркуючі препарати.

5. Десенсибілізуюча терапія.

6. Вітамінотерапія.

7. Апнойні форми кашлюку та ускладнені енцефалітом лікуються на III етапі.

1. Ліквідація симптомів захворювання.

2. Нормалізація лабораторних показників.

7-14

9.

Скарлатина.

А38

1. Загальний аналіз крові, сечі (2р.).

2. ЕКГ(2р.).

1. Антибактеріальна терапія.

2. Десенсибілізуюча терапія.

3. Вітамінотерапія

4. Дезінтоксикацшна терапія.

1. Ліквідація симптомів захворювання

2. Нормалізація лабораторних показників.

7-14

Стрептококова інфекція середньо-тяжкі у дітей молодшого віку та тяжкі у дітей старшого віку

А40

10.

Дифтерія (локалізовані форми та бактеріоносій-ство)

А36

1. Загальний аналіз крові, сечі.

2. Мазок із зіва на ВL.

3. Реакція РПГА (2р.).

4. ЕКГ(2р.).

1. Введення протидифтерійної сироватки (за показаннями).

2. Антибактеріальна терапія.

3. Десенсибілізуюча терапія.

4. Імуномодулююча терапія.

5. Виведення із стану шоку та транспортування на III рівень.

1. Ліквідація симптомів захворювання.

2. Нормалізація лабораторних показників

3. Звільнення від дифтерійної палички.

14-35


 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

6. Лікування легких та середньо-тяжких ускладнень. Обсяг визначається відповідно до виду ускладнень.

 

 

11.

ВІЛ/СНІД

 

1. Загальний аналіз крові, сечі.

2. Аналіз калу на яйця гельмінтів, простіші.

3. Біохімічний аналіз крові (білірубін, активність АлАТ, АсАТ, лужна фосфатаза, глюкоза, загальний білок та білкові фракції).

4. Дослідження необхідні згідно з видом ускладнення.

1. Стаціонарна медична допомога надається за умови виявлення ознак прогресування ВІЛ-Інфекції/СНІДу.

Направлення на III рівень

Своєчасне направлення на III рівень

1-3

 


ДИТЯЧІ ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ

IІI-IV рівень надання медичної допомоги

 

 

№ п/п

Назва захворювання

Код МКХ-10

Обласна (міська) дитяча інфекційна лікарня,

дитяче інфекційне відділення обласної (міської) інфекційної лікарні, НДІ інфекційних хвороб

Обсяг діагностичних досліджень

Обсяг лікувальних заходів

Критерії якості лікування

(бажані результати лікування)

Тривалість ліжко-днів

1

2

3

4

5

6

7

1.

ГКІ

 

1. Загальний аналіз крові,сечі.

2. Бактеріологічні дослідження калу,сечі,крові,жовчі.

3. Серологічна діагностика ГКІ (РА,РПГА).

4. Копрограма.

5. ЕКГ, ректороманоскопія, УЗ діагностика, рентгенографія.

6. Визначення водно-електролітного та КЛ стану.

7. Всі види бактеріологічної діагностики.

8. Серологічні методи діагностики, включаючи імуноферметний та імунофлюоресцентний.

9. Вірусологічні методи діагностики.

10. Дослідження ферментної функції кишечника.

11. Гастрофіброскопія, колоноскопія

12. УЗ дослідження.

13. Імунологічне обстеження 2-3 рівня

1. Антибактеріальна терапія.

2. Ентеральна та парентеральна регідратація.

3. Парентеральна дезінтоксикація.

4. Імуномодулююча терапія.

5. Ферментотерапія.

6. Боротьба з ІТШ та гіповолемічним шоком.

7. Парентеральне годування.

8. Методи екстракорпоральної детоксикації.

9. Виведення із токсикодистрофічного стану.

1. Ліквідація симптомів захворювання.

2. Негативні результати бактеріологічного та вірусологічного дослідження

7-21

Cальмонельоз

А02

Дизентерія

А03

Інфекційні коліт, ентерит,

А08

Гастроентерит, тяжка форма та ГКІ на фоні імунодефіцитів

А09

2.

Менінгококова інфекція

А39

1. Бактеріологічні дослідження крові, ліквору. слизу з зіва.

2. Ідентифікація менінгококів та інших збудників гнійних менінгітів.

3. Серологічна діагностика (ІФ А. ЗІЕФ)

4. Визначення імунологічного стану

5. Біохімічні дослідження крові, ліквору.

1. Антибактеріальна терапія.

2. Дезінтоксикаційна терапія.

3. Методи екстракорпоральної детоксикації

4. Лікування ІТШ.

5. Лікування тяжкого ступеня набряку мозку.

1. Ліквідація симптомів захворювання.

2. Нормалізація лабораторних показників крові, ліквору.

14-30


 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

6. ЕХО-енцефалографія.

7. Пункція шлуночків мозку.

8. При необхідності ЯМР. КТГ.

 

 

 

3.

Гострий поліомієліт

А80

1. Загальний аналіз крові, сечі.

2. Люмбальна пункція, дослідження ліквору.

3. Вірусологічні дослідження крові, ліквору, слизу із зіва, кала (виділення вірусу, ЛПР).

4. Серологічні дослідження крові (визначення рівня антитіл до вірусу поліомієліту).

5. ЕЕГ.

6. Міографія

1. Противірусна терапія .

2. Дезінтоксикаційна терапія.

3. Екстракорпоральна детоксикація.

4. Відновна та реабілітаційна терапія. 

1. Ліквідація симптомів захворювання.

2. Нормалізація лабораторних показників крові та ліквору.

3. Відновлення втрачених функцій.

21-35

4.

Вірусні енцефаліти

А83-А86

1. Загальний аналіз крові, сечі.

2. Люмбальна пункція, дослідження ліквору.

3. Вірусолологічні дослідження крові, ліквору.

4. Серологічні дослідження (ІФА, ПЛР, РЗК).

5. Визначення імунного статусу хворого.

6. Ехографія мозку.

7. Реоенцефалографія.

8. ЯМРДТГ мозку.

9. ЕЕГ.

1. Противірусна терапія. При герпетичних енцефалітах – ацикловір.

2. Лікування набряку мозку.

3. Дезінтоксикаційна терапія.

4. Відновна та реабілітаційна терапія.

1. Ліквідація симптомів захворювання.

2. Нормалізація лабораторних показників крові, ліквору.

3. Відновлення

втрачених

функцій.

21-35

5.

Вірусні менінгіти

А85, А86

1. Загальний аналіз крові,сечі.

2. Люмбальна пункція, дослідження ліквору.

3. Взяття мазків із зіву, проб ліквору, калу для вірусологічного дослідження.

4. Вірусологічні дослідження крові, ліквору.

5. Серологічні методи діагностики (ІФА, РЗК).

1. Противірусна терапія (інтерферон та його

індуктори.

2. Дезінтоксикаційна терапія.

3. Нормалізація ліквородинаміки.

4. Препарати нормалізуючі ліквородинаміку

1. Ліквідація симптомів захворювання.

2. Нормалізація лабораторних показників крові, ліквору.

14-21


 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

6. Реоенцефалографія.

7. Визначення імунологічного статусу хворого.

 

 

 

6.

Вірусні гепатити (тяжкі форми)

В15, В16, В17, В18, В19

1. Загальний аналіз крові,сечі.

2. Біохімічне дослідження крові (рівень білірубіну, АЛТ).

3. Визначення Hb s ag/

4. Біохімічне дослідження сечі (жовчні пігменти. уробілін).

5. УЗ дослідження органів черевної порожнини.

6. Дуоденальне зондування,дослідження жовчі.

7. Визначення всіх маркерів вірусних гепатитів (ІФА. ЛПР).

8. Визначення імунологічного статусу хворого.

9. Еохографія органів черевної порожнини.

10. Реогепатографія.

11. Біопсія печінки.

1. Лікування хронічних гепатитів (інтерферонотерапія, гептрал, урсофальк, імунодепресивна терапія, імунотропна терапія).

2. Лікування вроджених гепатитів.

3. Терапія печінкової недостатності

4. Терапія ниркової недостатності.

5. Баротерапія.

6. Екстракорпоральна детоксикація.

1. Ліквідація симптомів захворювання.

2. Нормалізація лабораторних показників крові.

3. Довготривала ремісія при хронічних гепатитах.

21-40

7.

Крапельні інфекції:

 

1. Загальний аналіз крові, сечі.

2. Забір слизу із зіву для вірусологічних досліджень та направлення їх до обласної вірусологічної лабораторії.

3. Серологічна діагностика крапельних інфекцій (дослідження парних сироваток).

4. Рентгенографія легень.

5. (п.п.3 і 4 при необхідності).

6. Вірусологічні дослідження крові, слизу із зіва(виділення віруса, ПЛР, ІФА, імуноферментний аналіз).

7. Серологічні методи діагностики (РГГА, РЗК).

8. Визначення імунного стану.

1. Лікування вроджених вірусних інфекцій (при вроджених герпетичних інфекціях – ацикловір).

2. Лікування вірусного крупу.

3. Противірусна терапія (ремантадин, інтерферон, індуктори інтерферону). При оперізуючому  лишаї – ацикловір.

4. Дезінтоксикаційна терапія.

5. Імуномодулююча терапія.

6. Десенсибілізуюча терапія.

7. Вітамінотерапія.

8. Антибактеріальна терапія (за показаннями).

1. Ліквідація симптомів захворювання.

2. Нормалізація лабораторних показників крові.

14-21

- вітряна віспа

В01

- оперізуючий лишай,

В02

- кір,

В05

- краснуха,

В06

- інші вірусні інфекція

В08

- неуточнена вірусна інфекція

В09

- епідермічний паротит

В26


 

1

2

3

4

5

6

7

 

- інфекційний мононуклеоз (тяжкі форми у дітей раннього віку та новонародже-них)

В27, В34

 

 

 

 

8.

Кашлюк (тяжкі та апнойні форми)

А37

1. Загальний аналіз крові, сечі.

2. Бактеріологічне дослідження слизу із зіва на кашлюкову паличку.

3. Рентгенографія легень.

4. Бактеріологічне дослідження слизу із зіва.

1. Антибіотикотерапія.

2. Амінозинотерапія.

3. Терапія спрямована на нормалізацію мозкової гемодинаміки.

4. Штучна вентиляція легень.

1. Ліквідація симптомів захворювання.

2. Нормалізація лабораторних показників крові.

14-21

9.

Скарлатина

А38

1. Загальний аналіз крові, сечі (2р.).

2. ЕКГ (2р.).

3. Типування стрептококів.

1. Лікування ІТШ.

2. Відновлення ОЦК

3. Гормонотерапія.

4. Відновлення мікроциркуляції

5. Відновлення реології крові

6. Нормалізація електролітного балансу та КЛС крові

7. Антибіотикотерапія.

8. ШВЛ

1. Ліквідація симптомів захворювання.

2. Нормалізація лабораторних показників крові.

14-21

Стрептококова септицемія (тяжкі ускладнені форми)

А40

10.

Дифтерія (тяжкі та ускладнені форми)

А36

1. Загальний аналіз крові. сечі.

2. Мазок із зіва на ВL.

3. Реакція РПГ А.

4. ЕКГ (2р.).

5. ЕХО-графія серця.

1. Лікування ІТШ.

2. Введення протидифтерійної сироватки.

3. Антибактеріальна терапія .

4. Десенсибілізуюча терапія.

5. Імуномодулююча терапія.

6. Екстракорпоральна детоксикація.

7. Штучна нирка.

8. Штучний водій ритму серця.

1. Ліквідація симптомів захворювання.

2. Нормалізація лабораторних показників крові/

3. Бактеріологічна санація.

4. Нормалізація лабораторних показників крові.

5. Нормалізація

ЕКГ, ехограми.

21-50


 

1

2

3

4

5

6

7

11.

ВІЛ/СНІД

В20-В24

1. Загальний аналіз крові:

2. Загальний аналіз сечі.

3. Аналіз калу на яйця гельмінтів, простіші.

4. (при підозрі на ВІЛ). Виявлення антитіл до ВІЛ (методи імуноферментного аналізу, імуноблот, імунофлюоресцентного методу і таке інше):

· виявленням антигенів ВІЛ, анті-IgM I A, IgJ;

· позитивними результатами вірусологічного дослідження на наявність ВІЛ; ( при можливості)/

5. Визначення кількості СД4 (хелпери), СД8 (супресори) та їх співвідношення.

6. При неможливості визначення СД4 та СД8 визначають теофілінрезистентні (Етр) та теофілінчутливі (Етч) Т-лімфоцити.

7. Визначення рівня β2-мікроглобуліну.

8. Біохімічний аналізу крові (білірубін, активність АлАТ, АсАТ, лужна фосфатаза, глюкоза, загальний білок та білкові фракції, креатинін).

9. Висів з ротової порожнини на мікрофлору та

Саndida Albicans, бактеріологічні, вірусологічні дослідження.

10. Визначення антитіл до вірусного гепатиту В, С, D, цитомегаловірусу, вірусу Епштейна-

Бара, токсоплазменної та герпетичної інфекцій, пневмоцистозу для своєчасної профілактики опортуністичних інфекцій та ускладнень.

11. Обсяг обстеження визначає лікар за показаннями.

1. Стаціонарна медична допомога надається за умови виявлення ознак прогресування ВІЛ-інфскції/СНІДу

2. Протиректровірусна терапія

3. Антибактеріальна терапія

4. Вітамінотерапія

5. Терапія відповідно до виду ускладнень.

6. Профілактика та лікування опортуністичних

інфекцій.

1. Ліквідація або зменшення симптомів захворювання.

2. Нормалізація лабораторних показників.

30