стандарти надання медичної допомоги в Україні
 

Навігація

За напрямком медицини


Вказано багато груп; Стандарт


 • Кардіоревматологія
  • Додаток до наказу МОЗ №226 від 27-07-1998
  • Тема, опис документа: Стандарт
  • Вид допомоги: амбулаторний, стаціонарний, цільова група: діти
  • Напрямок медицини: Дитяча кардіоревматологія
  • Клінічний стан, патології: Вказано багато груп
свейдж цена

 

 

 

 

КАРДІОРЕВМАТОЛОГІЯ

 

 

 

 

 

 

 

Автори-розробники:           Головний дитячий кардіоревматолог МОЗ України,

доцент Волосовец О.П.

д.м.н. Кузьменко А.Я.

к.м.н. Кривопустов С.П.

 

 

 

 

Умовні скорочення

 

ЧД       – частота дихання

ЧСС   – частота серцевих скорочень

АТ       – артеріальний тиск

ЕКГ     – електрокардіографія

ФКГ     – фонокардіографія

ЕХОКГ – ехокардіографія

ДопплерЕХОКГ – доплерехокардіографія

С-РБ  – С-реактивний білок

СН      – серцева недостатність

АПФ    – ангіотензінперетворюючий фермент

ПВС   – природжені вади серця

ЦНС   – центральна нервова система

АСЛ-О – антистептолізини-О

АСГ    – антистрептогіалуронідаза

АСК    – антистрептокіназа

УЗ       – ультразвуковий

ЕЕГ    – електренцефалографія

ЛДГ    – лактатдегідрогеназа

КФК     – креатинфосфокіназа

КТ       – комп’ютерна томографія

ЯМРТ – ядерномагнітнорезонансна томографія

 


ДИТЯЧА КАРДІОРЕВМАТОЛОГІЯ

II рівень надання медичної допомоги

 

№ п/п

Нозологічні форми

Код МКХ-10

ЦРЛ, РЛ

Перелік діагностичних обстежень

Обсяг лікувальних заходів

Критерії якості (результати лікування)

Середня тривалість лікування (дн.)

1

2

3

4

5

6

7

1.

Ревматизм в активній фазі

I00-I02

1. Клінічний огляд, ЧД, ЧСС, АТ, термометрія. Оцінка ступеню важкості.

2. Загальноклінічні лабораторні дослідження.

3. ЕКГ.

4. ФКГ.

5. Направлення в кардіоревматологічне відділення обласної дитячої спеціалізованої лікарні.

1. Антибактеріальна терапія

2. Протизапальна терапія.

Ліквідація активності запального процесу.

45

2.

Ревматизм в неактивній фазі

I05-I09

1. Клінічний огляд, ЧД. ЧСС, АТ, термометрія. Оцінка ступеню важкості.

2. Планові загальноклінічні лабораторні дослідження.

3. ЕКГ.

4. ФКГ.

1. Антибактеріальна терапія.

2. Протизапальна терапія.

3. Санація вогнищ хронічної інфекції.

4. Контроль виконання вторинної профілактики ревматизму.

Відсутність рецидивів захворювання

7

3.

Реактивні артрити

М00-М03

1. Клінічний огляд, ЧД. ЧСС, АТ, термометрія. Оцінка ступеню важкості.

2. Загальноклінічні лабораторні дослідження.

3. Біохімічні дослідження гострофазових показників: протеїнограма, С-РБ, серомукоїди, сіалова кислота, ДФА реакції.

4. ЕКГ.

5. ФКГ.

6. Направлення в кардіоревматологічне відділення обласної дитячої спеціалізованої лікарні.

Антибактеріальна терапія.

Ліквідація активності запального процесу.

14


 

1

2

3

4

5

6

7

4.

Ревматоїдний артрит

М05

1. Клінічний огляд, ЧД, ЧСС, АТ, термометрія. Оцінка ступеню важкості.

2. Загальноклінічні лабораторні дослідження.

3. Біохімічні дослідження гострофазових показників; протеїнограма, С-РБ, серомукоїди, сіалова кислота, ДФА реакції.

4. ЕКГ.

5. ФКГ.

6. Направлення в кардіоревматологічне відділення обласної дитячої спеціалізованої лікарні.

Направляється на лікування в ОДКЛ

Зменшення активності запального процесу. Поліпшення функціонального стану суглобів.

40

5.

Системний червоний вовчак

М32

1. Клінічний огляд, ЧД, ЧСС, АТ, термометрія. Оцінка ступеню важкості.

2. Загальноклінічні лабораторні дослідження.

3. Біохімічні дослідження гострофазових показників; протеїнограма, С-РБ, серомукоїди, сіалова кислота, ДФА реакції.

4. ЕКГ.

5. ФКГ.

6. Направлення в кардіоревматологічне відділення обласної дитячої спеціалізованої лікарні.

Направляється на лікування в ОДКЛ

Зменшення активності запального процесу. Поліпшення функціонального стану уражених органів та систем.

 

системна склеродермія

М34

дерматоміозит

М33

вузловий періартеріїт

М30

6.

Гострий міокардит (неревматичний кардит)

І40

1. Клінічний огляд, ЧД, ЧСС, АТ, термометрія. Оцінка ступеню важкості.

2. Загальний аналіз крові та сечі.

3. Біохімічне обстеження крові (білки, протеїнограма, С-РБ, серомукоїди, сечовина, азот сечовини, креатинін, електроліти).

4. ЕКГ.

5. ФКТ.

1. Дієта з обмеженням кількості рідини та хлориду натрію, збільшена на солі калію.

2. Постільний режим.

3. Антибіотикотерапія.

4. Протизапальні нестероїдні засоби або глюкокортикостероїдні препарати.

5. Кардіометаболіти.

Зменшення проявів ураження серця або серцевої недостатності.

21


 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

6. Рентгенографія органів грудної порожнини.

При розвитку серцевої недостатності – введення допміну або швидкодіючих серцевих глікозидів.

6. Симптоматичні засоби.

7. У важких випадках перевод до обласної лікарні.

 

 

7.

Гострий перикардит

І30

1. Клінічний огляд, ЧД, ЧСС, АТ, Оцінка ступеню важкості.

2. ЕКГ.

3. Рентгенографія органів грудної порожнини.

4. Загальний аналіз крові та сечі.

5. Біохімічне обстеження крові (білки, протеїнограма, С-РБ, серомукоїди, сечовина, азот сечовини, креатинін, електроліти).

1. Обмеження водно-солевої нагрузки.

2. Постільний режим хворого

3. Етіотропна терапія (антибіотики, глкжокортикоїди).

4. Протизапальні нестероїдні засоби.

6. Симптоматичне лікування (діуретики).

7. За показаннями – пункція порожнини перикарду.

8. Перевод до обласної лікарні або у центр кардіохірургії – за показаннями.

Поліпшення функції серцевої діяльності.

28

8.

Гострий та підгострий ендокардит (інфекційний ендокардит)

І38, І39

1. Клінічний огляд, ЧД, ЧСС, АТ, термометрія. Оцінка ступеню важкості.

2. ЕКГ.

3. ФКГ.

4. Рентгенографія органів грудної порожнини.

5. Загальний аналіз крові та сечі.

6. Біохімічне обстеження крові (білки, протеїнограма. С-РБ, серомукоїди, сечовина, азот сечовини, креатинін, електроліти).

7. Бактеріологічне дослідження крові.

8. Коагулограма та час згортання крові.

9. Консультація ЛОР-лікаря та стоматолога.

1. Антибіотикотерапія широкого спектру дії.

2. Симптоматичні засоби.

Зменшення ознак серцевої недостатності.

14


 

1

2

3

4

5

6

7

9.

Серцева недостатність (СН)

І38, І39

1. Клінічний огляд, ЧД, ЧСС, АТ. Оцінки ступеню важкості.

2. Динаміка маси тіла. Контроль введеної та виведеної рідини.

3. Загальний аналіз крові та сечі.

4. Біохімічне обстеження крові (білки, протеїнограма. С-РБ, серомукоїди, сечовина, азот сечовини, креатинін, електроліти).

5. ЕКГ.

6. ФКГ.

7. Рентгенографія органів грудної порожнини.

Лікувальні заходи залежно від характеру захворювання, що призвело до розвитку СН.

При міокардіальній гострій СН – допмін, серцеві глікозиди.

При гемодинамічній СН на тлі ПВС інгібітори АПФ, діуретини.

При аритмогеній СН – антиаритмічні засобі.

Проведення оксигенотерапії, штучної вентиляції легень за показаннями. Кардіометаболіти.

Зменшення стадії серцевої недостатності.

14

10.

Природжені вади серця (ПВС)

Q20-Q28

1. Клінічний огляд. ЧД. ЧСС. АТ. Оцінка ступеню важкості.

2. Динаміка маси тіла. Контроль введеної та виведеної рідини.

3. Загальний аналіз крові та сечі.

4. Біохімічне обстеження крові (білки, протеїнограма, С-РБ, серомукоїди, сечовина, азот сечовини, креатинін, електроліти).

5. ЕКГ.

6. ФКГ.

7. Рентгенографія органів грудної порожнини.

При наявності СН – відповідні заходи (інгібітори АПФ, діуретики або серцеві глікозиди, тощо).

За показаннями (пневмонії, інфекційний ендокардит) призначають антибіотики.

Зменшення ознак серцевої недостатності

14

11.

Кардіоміопатії

I42

1. Клінічний огляд. ЧД. ЧСС. АТ. термометрія. Оцінка ступеню важкості.

2. Загальний аналіз крові та сечі.

3.Біохімічне обстеження крові (білки, протеїнограма. С-РБ. серомукоїди, сечовина, азот сечовини, креатинін, електроліти).

4. Необхідно забезпечення якнайшвидшого проведення ЕХОКГ.

5. ЕКГ.

1. Дієта з обмеженням кількості рідини та хлориду натрію, збільшена на солі калію.

2. Постільний режим.

3. Протизапальні нестероїдні засоби або глюкокортикостероїдні препарати.

4. Антибіотики – при наявності бактеріальних інфекцій (пневмонії, тощо).

Зменшення ознак серцевої недостатності.

28


 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

6. ФКГ

7. Рентгенографія органів грудної порожнини.

5. Кардіометаболіти. Застосування гемодинамічно активних заходів залежить від варіанту кардіоміопатії (дилятаційна, гіпертрофічна або рестриктивна форма).

6. За показаннями – протиаритмічні препарати, зокрема, β-адреноблокатори.

7. За показаннями – антагоністи кальцію.

8. При розвитку серцевої недостатності – інгібітори АПФ (каптоприл та ін.), фуросемід.

 

 

12.

Гіпертонічна хвороба

(артеріальні гіпертензії – вторинні)

I10-I15

1. Клінічний огляд. ЧД. ЧСС. АТ.

2. Динаміка АТ протягом доби. АТ на руках, на ногах.

3. Загальноклінічні аналізи крові та сечі.

4. Біохімічне обстеження крові, включаючи рівень сечовини, азот сечовини, креатинін, протеїнограма, холестерин крові, електроліти.

5. ЕКГ.

6. ФКГ.

7. Аналіз сечі по Нечипоренко та Зимницькому.

8. Бактеріологічне дослідження сечі.

9. За показаннями екскреторна орографія.

10. Проведення ехографії органів черевної порожнини, сечової системи та щитовидної залози.

11. Консультація ЛОР, окуліста, ендокринолога, невролога.

1. Режимні заходи, дієтотерапія.

2. Лікування основного захворювання.

3. Немедикаментозна терапія (фізіотерапія, фітотерапія, психотерапія, тощо).

4. За показаннями застосування гіпотензивних препаратів.

5. Надання невідкладної допомоги при гіпертонічному кризі.

Встановлення першопричини. Нормалізація артеріального тиску.

18


 

1

2

3

4

5

6

7

13.

Гіпотонія (артеріальна гіпотензія)

I95

1. Клінічний огляд, вимірювання ЧД. ЧСС, АТ.

2. Динаміка АТ протягом доби.

3. Загальноклінічні аналізи крові та сечі.

4. Біохімічне обстеження крові, електроліти.

5. ЕКГ.

6. ФКГ.

7. Проведення ехографії органів черевної порожнини, сечової системи та щитовидної залози.

8. Консультація ЛОР, окуліста, ендокринолога, невролога, гастроентеролога.

1. Лікування основного захворювання.

2. Режимні заходи, дієтотерапія.

3. Немедикаментозна терапія (фізіотерапія, фітотерапія, психотерапія, тощо).

4. Застосування рослинних стимуляторів ЦНС при астенічному синдромі.

5. Вегетотропні засоби, ноотропи за показаннями.

6. Симптоматичні засоби.

Нормалізація артеріального тиску.

14

14.

Порушення серцевого ритму та провідності

I44, I45, I48, I47, I49

1. Клінічний огляд. ЧД. ЧСС, АТ.

2. ЕКГ.

3. ФКГ

4. ЕКГ з фізичними та медикаментозними тестами,

5. ЕХОКГ.

6. Консультація ЛОР, окуліста, ендокринолога, невролога, гастроентеролога.

7. Біохімічне обстеження крові, електроліти крові.

8. Ехографія органів черевної порожнини, сечової системи та щитовидної залози.

1. Лікування основного захворювання, що призвело до дизритмії та (або) порушень провідності серця.

2. Санація хронічних вогнищ інфекції.

3. Немедикаментозні засоби (фізіотерапія, фітотерапія, психотерапія).

4. За показаннями застосовують кардіометаболічні препарати, вегетотропні та антиаритмічні засоби.

Нормалізація серцевого ритму при аритміях, що супроводжуються серцевою недостатністю.

14


ДИТЯЧА КАРДІОРЕВМАТОЛОГІЯ

IIІ рівень надання медичної допомоги

 

№ п/п

Нозологічні форми

Код МКХ-10

Міський, обласний дитяча лікарня

Перелік діагностичних обстежень

Обсяг лікувальних заходів

Критерії якості (результати лікування)

Середня тривалість лікування (дн.)

1

2

3

4

5

6

7

1.

Ревматизм в активній фазі

I00-I02

1. ЕХОКГ.

2. Біохімічні дослідження гострофазових показників: протеїнограма, С-РБ, серомукоїди, сіалова кислота, ДФА реакції.

3. Імунологічні дослідження: титр АСЛ-О, АСГ; АСК.

4. Консультація ЛОР, окуліста, невролога.

1. Антибактеріальна терапія.

2. Протизапальна терапія.

3. Антигістамінна терапія.

4. Кардіопротекторна терапія.

5. Санація вогнищ хронічної інфекції.

6. Фізіо- і фітотерапія.

7. Розробка планових заходів вторинної профілактики.

Ліквідація активності запального процесe.

45

2.

Ревматизм в неактивній фазі

Клас IX I05-I09

1. Клінічний огляд. ЧД. ЧСС, АТ. термометрія. Оцінка ступеню важкості.

2. Планові загальноклінічні лабораторні дослідження.

З. ЕКГ.

4. ФКГ.

5. Планова ЕХОКГ.

6. Біохімічні і імунологічні дослідження.

7. Консультації ЛОР, окуліста, невропатолога.

1. Корекція планових мір вторинної профілактики: біціліно-профілактика на протязі 3-5 років.

2. Сезонна протизапальної, антигістамінної і кардіопротекторної терапії.

3. Санація хронічних вогнищ інфекції.

Відсутність рецидивів захворювання.

7

3.

Реактивні артрити

М00-М03

1. Клінічний огляд. ЧД. ЧСС, АТ. термометрія. Оцінка ступеню важкості.

2. Загальноклінічні лабораторні дослідження.

3. Біохімічні дослідження гострофазових показників; протеїнограма, С-РБ, серомукоїди. сіалова кислота, ДФА реакції.

4. ЕКГ. "

5. ФКГ.

1. Антибактеріальна, нестероїдна протизапальна, антигістамінна терапія.

2. Фізіо- і фітотерапія.

3. Санація вогнищ хронічної інфекції.

4. Розробка планових заходів вторинної профілактики.

Ліквідація активності запального процесу.

14


 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

6. Направлення в кардіоревматологічне відділення обласної дитячої спеціалізованої лікарні.

7. Імунологічні дослідження: титр АСЛ-О. АСГ, АСК.

8. Консультація ЛОР, хірурга.

9. ЕХОКГ. УЗ обстеження органів черевної порожнини і нирок.

 

 

 

4.

Ревматоїдний артрит

М05

1. Клінічний огляд. ЧД. ЧСС, АТ. термометрія. Оцінка ступеню важкості.

2. Загальноклінічні лабораторні дослідження.

3. Біохімічні дослідження гострофазових показників; протеїнограма, С-РБ, серомукоїди. сіалова кислота, ДФА реакції.

4. ЕКГ. "

5. ФКГ.

6. Направлення в кардіоревматологічне відділення обласної дитячої спеціалізованої лікарні.

7. ЕХОКГ.

8. Рентгенографія.

9. Біохімічні дослідження: сечовини, залишкового азоту, креатиніну: білірубіну, трансаміназ.

10. УЗ дослідження внутрішніх органів.

11. Консультації ЛОР, окуліста, невропаголога, ендокринолога, гематолога, ортопеда.

1. Диференційование використання антибактеріальної, протизапальної, метаболічної і симптоматичної терапії.

2. Фізіо- і фітотерапія.

3. Використання цитостатиків.

Зменшення активності запального процесу. Поліпшення функціонального стану суглобів.

40

5.

Системний червоний вовчак

М32

1. Клінічний огляд, ЧД, ЧСС. АТ. термометрія. Оцінка ступеню важкості.

2. Загальноклінічні лабораторні дослідження.

3. Біохімічні дослідження гострофазових

1. Диференційование використання антибактеріальної, протизапальної, метаболічної і симптоматичної терапії.

2. Фізіо- і фітотерапія.

Зменшення активності запального процесу.

40

системна склеродермія;

М34


 

1

2

3

4

5

6

7

 

дерматоміозит

М33

показників; протеїнограма, С-РБ, серомукоїди, сіалова кіслота, ДФА реакції.

4. ЕКГ.

5. ФКГ.

6. Направлення в кардіоревматологічне відділення обласної дитячої спеціалізованої лікарні.

7. ЕХОКГ.

8. Рентгенографія.

9. Біохімічні дослідження: сечовини, залишкового азоту, креатині ну, білірубіну, трансаміназ.

10. УЗ дослідження внутрішніх органів.

11. Консультації ЛОР, окуліста, невропатолога, ендокринолога, гематолога, ортопеда.

3. Використання цитостатиків.

Поліпшення функціонального стану уражених органів та систем.

 

вузловий періартеріїт

М30

6.

Гострий міокардит (неревматичний кардит)

I40

1. Клінічний огляд, ЧД. ЧСС. АТ. термометрія. Оцінка ступеню важкості/

2. ЕКГ.

3. ФКГ.

4. ЕХОКГ.

5. Рентгенографія органів грудної порожнини.

6. Загальний аналіз крові та сечі.

7. Біохімічне обстеження крові (білки. протеїнограма, С-РБ, серомукоїди, сечовина, азот сечовини, креатинін, електроліти).

8.Імунологічне обстеження крові.

9. Консультація ЛОР-лікаря та стоматолога.

1. Дієта з обмеженням кількості рідини та хлориду натрію, збільшена на солі калію.

2. Постільний режим. 3. Антибіотикотерапія.

4. Протизапальні нестероїдні засоби або глюкокортикостероїдні препарати

5. Кардіометаболіти.

6. При розвитку серцевої недостатності –введення допміну або швидкодіючих серцевих глікозидів.

6. Симптоматичні засоби.

7. У важких випадках перевод до обласної лікарні.

Зменшення проявів ураження серця або серцевої недостатності.

21

7.

Гострий перикардит

I30

1. Клінічний огляд, ЧД, ЧСС, АТ, термометрія. Оцінка ступеню важкості.

2. ЕКГ.

1. Постільнии режим хворого.

2. Обмеження водно-сольового навантаження.

Поліпшення функції серцевої діяльності.

28


 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

3. Рентгенографія органів грудної порожнини.

4. Загальний аналіз крові та сечі.

5. Біохімічне обстеження крові (білки, протеїнограма, С-РБ, серомукоїди, сечовина, азот сечовини, креатинін, електроліти).

6. ЕХОКГ

7. За показаннями – пункція порожнини перикарду з лабораторним дослідженням рідини.

8. Вимірювання центрального венного тиску.

9. Імунологічні дослідження крові.

10. Консультація кардіохірурга за показаннями.

3. Етіотропна терапія (антибіотики, глюкокортикоїди).

4. Протизапальні нестероїдні засоои, симптоматичне лікування (діуретики).

5. За показаннями – пункція порожнини перикарду.

6. Перевод у НДІ або у центр кардіохірургії за показаннями.

 

 

8.

Гострий та підгострий ендокардит (інфекційний ендокардит)

I38, I39

1. Клінічний огляд, ЧД, ЧСС, АТ, термометрія. Оцінка ступеню важкості.

2. ЕКГ,

3. ФКГ

4. ЕХОКГ.

5. Рентгенографія органів грудної порожнини

6. Загальний аналіз крові та сечі.

7. Біохімічне обстеження крові (білки, протеїнограма, С-РБ, серомукоїди, сечовина, азот сечовини, креатинін, електроліти).

8. Бактеріологічне дослідження крові.

9. Імунологічне обстеження крові.

10. Коагулограма та час згортання крові.

11. Консультація ЛОР-лікаря та стоматолога.

12. За показаннями – консультація кардіохірурга.

1. Антибіотикотерапія, враховуючи дані бактеріологічного обстеження крові та антибіотикограми.

2. Імунотерапія з урахуванням імунного статусу дитини.

3. Симптоматичні засоби.

Зменшення ознак серцевої недостатності.

14


 

1

2

3

4

5

6

7

9.

Серцева недостатність (СН)

I38, I39

1. Клінічний огляд, ЧД, ЧСС. АТ. Оцінка ступеню важкості.

2. Динаміка маси тіла. Контроль введеної та виведеної рідини.

3. ЕКГ.

4. ФКГ.

5. Рентгенографія органів грудної порожнини.

6. Загальний аналіз крові та сечі.

7. Біохімічне обстеження крові (білки, протеїнограма, С-РБ, серомукоїди, сечовина, азот сечовини, креатинін, електроліти).

8. ЕХОКГ.

9. При можливості допплєрЕХОКГ.

10. Контроль кислотно-лужного балансу.

11. Консультація невролога, ендокринолога, окуліста.

12. Консультація кардіохірурга за показаннями.

1. Лікувальні заходи залежно від характеру захворювання, що призвело до розвитку СН.

2. При міокардіальній гострій СН – допмін, серцеві глікозиди.

3. При гемодинамічній СН на тлі ПВС інгібітори АПФ, діуретики.

4. При аритмогеній СН – антиаритмічні засоби. Проведення оксигенотерапії, штучної вентиляції легень за показаннями. Кардіометаболіти.

Зменшення стадії серцевої недостатності.

14

10.

Природжені вади серця (ПВС)

Q20-Q28

1. Клінічний огляд, ЧД. ЧСС. АТ. Оцінка ступеню важкості.

2. Динаміка маси тіла. Контроль введеної та виведеної рідини.

3. ЕКГ.

4. ФКГ.

5. Рентгенографія органів грудної порожнини.

6. Загальний аналіз крові та сечі.

7. Біохімічне обстеження крові (білки, протеїнограма, С-РБ, серомукоїди, сечовина, азот сечовини, креатинін, електроліти).

8. ЕХОКГ.

9. ДопплєрЕХОКГ

1. При наявності СН – відповідні заходи (інгібітори АПФ, діуретики або серцеві глікозиди, тощо).

2. За показаннями (пневмонії, інфекційний ендокардит) призначають антибіотики.

Зменшення ознак серцевої недостатності.

14


 

1

2

3

4

5

6

7

11.

Кардіоміопатії

I42

1. Клінічний огляд, ЧД, ЧСС, АТ, термометрія. Оцінка ступеню важкості.

2. ЕКГ.

3. ФКГ.

4. Рентгенографія органів грудної порожнини.

5. Загальний аналіз крові та сечі.

6. Біохімічне обстеження крові (білки, протеїнограма, С-РБ, серомукоїди, сечовина, азот сечовини, креатинін, електроліти).

7. Необхідно забезпечення як найшвидшого проведення ЕХОКГ та допплєрЕХОКГ.

8. Імунологічне обстеження крові.

9. За показаннями консультація генетика, імунолога та кардіохірурга.

1. Дієта з обмеженням кількості рідини та хлориду натрію, збільшена на солі калію, постільний режим.

2. Протизапальні нестероїдні засоби або глюкокортикостероїдні препарати. 3. Антибіотики – при наявності бактеріальних інфекцій (пневмонії, тощо).

4. Кардіометаболіти. Застосування гемодинамічно активних заходів залежить від варіанту кардіоміопатії (дилятаційна, гіпертрофічна або рестриктивна форма). 5. За показаннями – протиаритмічні препарати, зокрема, β-адреноблокатори. 6. За показаннями – антагоністи кальцію.

7. При розвитку серцевої надостатності – інгібітори АПФ (каптоприл та ін.), фуросемід.

8. Крім глюкокортикостероїдів можливе застосування цитостаитків.

Зменшення ознак серцевої недостатності.

28

12.

Гіпертонічна хвороба (артеріальні гіпертензії – вторинні)

I10- I15

1. Клінічний огляд, ЧД, ЧСС, АТ.

2. Динаміка АТ протягом доби. АТ на руках та ногах.

3. Загальноклінічні аналізи крові та сечі.

4. Біохімічне обстеження крові, включаючи рівень сечовини, азот сечовини, креатинін, протеїнограма, холестерин крові, електроліти.

5. ЕКГ.

6. ФКГ.

7. Аналіз сечі по Нечипоренко та Зимницькому.

1. Лікування основного захворювання.

2. Режимні заходи, дієтотерапія.

3. Немедикаментозна терапія (фізіотерапія, фітотерапія, психотерапія).

4. За показаннями застосування гіпотензивних препаратів.

5. Надання невідкладної допомоги при гіпертонічному кризі.

Встановлення першопричини. Нормалізація артеріального тиску.

18


 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

8. Бактеріологічне дослідження сечі.

9. За показаннями екскреторна урографія.

10. Проведення ехографії органів черевної порожнини, сечової системи та щитовидної залози.

11. Консультація ЛОР, окуліста, ендокринолога, невролога.

12. ЕХОКГ.

13. ДопплєрЕХОКГ.

14. За показаннями консультація кардіохірурга, нейрохірурга, нефролога.

15. За показаннями томографія.

16. Аналіз сечі по Нечипоренко та Зимницькому.

17. Бактеріологічне дослідження сечі.

18. За показаннями екскреторна урографія.

19. КТ або ЯМРТ.

20. За показаннями – ЕЕГ. рео- та (або) допплерехографічне дослідження мозкового кровообігу.

21. Радіографічні дослідження сечової системи за показаннями (сцинтіграфія, реноваскулярні контрасні дослідження).

22. Вимірювання рівня катехоламінів, ренінангіотензину та альдостерону у крові.

 

 

 


 

1

2

3

4

5

6

7

13.

Гіпотонія (артеріальна гіпотензія).

I95

Госпіталізація лише у випадках, складних для диференційного діагнозу основного захворювання, що призвело до артеріальної гіпотензії або при важкому перебігу захворювання.

1. Режимні заходи, дієтотерапія.

2. Лікування основного захворювання.

3. Немедикаментозна терапія (фізіотерапія, фітотерапія, психотерапія, тощо).

4. Застосування рослинних стимуляторів ЦНС при астенічному синдромі.

5. Вегетотропні засоби, ноотропи за показаннями.

6. Симптоматичні засоби.

Нормалізація артеріального тиску.

14

14.

Порушення серцевого ритму та провідності

I44, I45, I48, I47, I49

1. Клінічний огляд, ЧД, ЧСС, АТ,

2. ЕКГ.

3. ФКГ.

4. ЕКГ з фізичними та медикаментозними тестами.

5. ЕХОКГ.

6. Консультація ЛОР, окуліста, ендокринолога, невролога, гастроентеролога.

7. Біохімічне обстеження крові, електроліти крові.

8. Ехографія органів черевної порожнини, сечової системи та щитовидної залози.

9. Кардіоінтервалографія.

10. Клінортостатична проба.

11. Проби з дозованим фізичним навантаженням.

12. ЕХОКГ.

13. ДопплєрЕХОКГ.

1. Лікування основного захворювання, що призвело до дизритмії та (або) порушень провідності серця.

2. Санація хронічних вогнищ інфекції.

3. Немедикаментозні засоби (фізіотерапія, фітотерапія, психотерапія).

4. За показаннями застосовують кардіометаболічні препарати, вегетотропні та антиаритмічні засоби.

Нормалізація серцевого ритму при аритміях, що супроводжуються серцевою недостатністю.

14

 


ДИТЯЧА КАРДІОРЕВМАТОЛОГІЯ

ІV рівень надання медичної допомоги

 

№ п/п

Нозологічні форми

Код МКХ-10

НДІ, ІПАГ, УДСЛ «ОХМАТДИТ»

Перелік діагностичних обстежень

Обсяг лікувальних заходів

Критерії якості (результати лікування)

Середня тривалість лікування (дн.)

1

2

3

4

5

6

7

1.

Ревматизм в активній фазі

Клас IX I00-I02

1. ЕХОКГ.

2. Біохімічні дослідження гострофазових показників: протеїнограма, С-РБ, серомукоїди, сіалова кислота, ДФА реакції.

3. Імунологічні дослідження: титр АСЛ-О, АСГ, АСК.

4. Консультація ЛОР, окуліста, невролога.

5. ДоплерЕХОКГ.

6. Визначення ізоферментного спектру ЛДГ, КФК.

7. Консультація імунолога.

1. Корекція порушених функцій основних систем організму.

2. Імуномодулююча терапія.

3. Рекомендації по диспансерному нагляду.

Відсутність набутих вад серця.

45

2.

Ревматизм в неактивній фазі

Клас IX I05-I09

1. Клінічний огляд. Ч Д, ЧСС, АТ. термометрія. Оцінка ступеню важкості.

2. Планові загальноклінічні лабораторні дослідження.

3. ЕКГ.

4. ФКГ.

5. Планова ЕХОКГ.

6. Біохімічні і імунологічні дослідження.

7. Консультації ЛОР, окуліста, невропатолога.

8. Консультації кардіохірурга, імунолога.

9. Направлення в НДІ серцево-судинної хірургії.

1. Консультації з питань диференційованої і індивідуалізованої вторинної профілактики ревматизму.

2. Оперативне лікування набутих вад серця.

Відсутність рецидивів активності.

7


 

1

2

3

4

5

6

7

3.

Реактивні артрити

М00-М03

1. Клінічний огляд, ЧД, ЧСС, АТ, термометрія. Оцінка ступеню важкості.

2. Загальноклінічні лабораторні дослідження.

3. Біохімічні дослідження гострофазових показників; протеїнограма, С-РБ, серомукоїди, сіалова кислота, ДФА реакції.

4. ЕКГ.

5. ФКГ.

6. Направлення в кардіоревматологічне відділення обласної дитячої спеціалізованої лікарні.

7. Імунологічні дослідження: титр АСЛ-О, АСГ, АГК.

8. Консультації ЛОР, хірурга.

9. ЕХОКГ.

1. Корекція порушених функцій основних систем організму.

2. Імуномодулююча терапія.

3. Рекомендації по диспансерному нагляду.

Відсутність рецидивів артриту.

14

4.

Ревматоїдний артрит

М05

1. Клінічний огляд, ЧД, ЧСС, АТ, термометрія. Оцінка ступеню важкості.

2. Загальноклінічні лабораторні дослідження.

3. Біохімічні дослідження гострофазових показників; протеїнограма, С-РБ, серомукоїди, сіалова кислота, ДФА реакції.

4. ЕКГ.

5. ФКГ.

6. Направлення в кардіоревматологічне відділення обласної дитячої спеціалізованої лікарні.

7. ЕХОКГ.

8. Рентгенографія.

9. Біохімічні дослідження: сечовини, залишкового азоту, креатиніну; білірубіну, трансаміназ.

10. УЗ дослідження внутрішніх органів.

Корекція порушень функції органів і систем. Імуномодулююча терапія. Рекомендації по протирецидивному лікуванню.

Відсутність рецидивів активності і порушення функції суглобів.

40


 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

11. Консультації ЛОР, окуліста, невропатолога, ендокринолога, гематолога, ортопеда.

12. ДопплєрЕХОКГ.

13. Імунологічні дослідження клітинної і гуморальної ланки.

14. Реакція Ваалера-Роуза.

15. Дослідження синовіальної рідини.

 

 

 

5.

Системний червоний вовчак;

М32

1. Клінічний огляд, ЧД, ЧСС, АТ, термометрія. Оцінка ступеню важкості,

2. Загальноклінічні лабораторні дослідження.

3. Біохімічні дослідження гострофазових показників; протеїнограма, С-РБ, серомукоїди, сіалова кислота, ДФА реакції.

4. ЕКГ.

5. ФКГ.

6. Направлення в кардіоревматологічне відділення обласної дитячої спеціалізованої лікарні.

7. ЕХОКГ.

8. Рентгенографія.

9. Біохімічні дослідження: сечовини, залишкового азоту, креатиніну; білірубіну, трансаміназ.

10. УЗ дослідження внутрішніх органів.

11. Консультації ЛОР, окуліста, невропатолога, ендокринолога, гематолога, ортопеда.

12. ДопплєрЕХОКГ.

13. Імунологічні дослідження клітинної і гуморальної ланки.

14. Дослідження на LЕ клітини, протинуклеарні і протицитоплазматичні фактори.

1. Корекція порушень функції органів і систем.

2. Імуномодулююча терапія.

3. Рекомендації по протирецидивному лікуванню.

4. Плазмоферез.

5. Гемосорбція.

Відсутність рецидивів і прогресування захворювання.

 

системна склеродермія;

М34

дерматоміозит

М33

вузловий періартеріїт

М30


 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

15. Реакція Ваалера-Роуза.

16. Дослідження синовіальної рідини.

17. Морфологічне дослідження біоптату шкіри, м'язів.

 

 

 

6.

Гострий міокардит (неревматичний кардит)

I40

НДІ даного профілю забезпечують курацію дітей з гострим перебігом неревматичного кардиту найбільш важких випадках або при розвитку ускладнень, зокрема, важких порушень серцевого ритму та провідності.

1. Клінічний огляд, ЧД, ЧСС, АТ, термометрія. Оцінка ступеню важкості.

2. ЕКГ.

3. ФКТ.

4. ЕХОКГ.

5. ДопплєрЕХОКГ.

6. Рентгенографія органів грудної порожнини.

7. Загальний аналіз крові та сечі.

8. Біохімічне обстеження крові (білки, протеїнограма, С-РБ, серомукоїди, сечовина, азот сечовини, креатинів, електроліти).

9. Імунологічне обстеження крові.

10. Консультація ЛОР-лікаря та стоматолога.

11. Консультація імунолога за показаннями.

1. Дієта з обмеженням кількості рідини та хлориду натрію, збільшена на солі калію, постільний режим.

2. Антибіотикотерапія, протизапальні нестероїдні засоби або глюкокортикостероїдні препарати.

3. Кардіометаболіти. При розвитку серцевої

недостатності – введення допміну або швидкодіючих серцевих глікозидів.

4. Симптоматичні засоби.

5. Терапія ускладнень неревматичного кардиту, проведення симптоматичних заходів.

Відсутність розвитку дистрофізації і серцевої недостатності.

21

7.

Гострий перикардит

I30

НДІ кардіохірургії або кардіохірургічний центр.

1. Клінічний огляд, ЧД, ЧСС, АТ. Оцінка ступеню важкості.

2. ЕКГ.

3. Рентгенографія органів грудної порожнини.

4. Загальний аналіз крові та сечі.

Кардіохірургічне втручання за показаннями.

Відсутність розвитку серцевої недостатності.

28


 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

5. Біохімічне обстеження крові (білки, протеїнограма, С-РБ, серомукоїди, сечовина, азот сечовини, креатинін, електроліти).

6. ЕХОКГ.

7. За показаннями – пункція порожнини перикарду з лабораторним дослідженням рідини.

8. Вимірювання центрального венозного тиску.

9. Імунологічні дослідження крові.

10. Консультація кардіохірурга за показаннями.

11. Пункція порожнини перикарда, біохімічне дослідження рідини.

 

 

 

8.

Гострий та підгострий ендокардит (інфекційний ендокардит)

І38, І39

НДІ або центр кардіохірургії.

1. Клінічний огляд, ЧД, ЧСС, АТ, термометрія. Оцінка ступеню важкості.

2. ЕКГ.

3. ФКТ.

4. ЕХОКГ.

5. ДопплєрЕХОКГ.

6. Рентгенографія органів грудної порожнини.

7. Загальний аналіз крові та сечі.

8. Біохімічне обстеження крові (білки, протеїнограма, С-РБ, серомукоїди, сечовина, азот сечовини, креатинів, електроліти).

9. Бактеріологічне дослідження крові.

10.Імунологічне обстеження крові.

11. Коагулограма та час згортання крові.

12. Консультація ЛОР-лікаря та стоматолога.

13. За показаннями – консультація кардіохірурга.

1. Антибіотикотерапія широкого спектру дії.

2. Симптоматичні засоби.

3. Кардіохірургічне втручання за показаннями.

Відсутність набутих вад серця.

14


 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

14. За показаннями – інвазивні кардіохірургічні дослідження.

 

 

 

9.

Серцева недостатність (СН)

І38, І39

Діти за показаннями переводяться з ЦРЛ, районних, міських та обласних лікарень до НДІ або центрів кардіохірургії.

1. Клінічний огляд, ЧД, ЧСС, АТ. Оцінка ступеня важкості.

2. Динаміка маси тіла. Контроль введеної та виведеної рідини.

3. ЕКГ.

4. ФКГ.

5. Рентгенографія органів грудної порожнини.

6. Загальний аналіз крові та сечі.

7. Біохімічне обстеження крові (білки, протеїнограма, С-РБ, серомукоіди, сечовина, азот сечовини, креатинін, електроліти).

8. ЕХОКГ.

9. При можливості допплєрЕХОКГ.

10. Контроль кислотно-лужного балансу.

11. Консультація невролога, ендокринолога, окуліста,

12. Консультація кардіохірурга за показаннями.

13. За показаннями проводяться інвазивні кардіохірургічні дослідження (при ПВС).

1. Лікувальні заходи залежно від характеру захворювання, що призвело до розвитку СН.

2. При міокардіальній гострій СН – допмін. серцеві глікозиди.

3. При гемодинамічній СН на тлі ПВС інгібітори АПФ, діуретики.

4. При аритмогеній СН – антиаритмічні засоби. Проведення оксигенотерапії, штучної вентиляції легень за показаннями.

5. Кардіометаболіти.

6. За показаннями – кардіохірургічне лікування.

Зменшення стадії серцевої недостатності.

14

10.

Природжені вади серця (ПВС)

Q20-Q28

НДІ або центри кардіохірургії. Провадяться заходи попередніх етапів, а також за показаннями інвазивні кардіохірургічні дослідження (катетеризація порожнини серця).

1. При наявності СН – відповідні заходи (інгібітори АПФ. діуретики або серцеві глікозиди, тощо).

2. За показаннями (пневмонії, інфекційний ендокардит) призначають антибіотики.

Зменшення стадії серцевої недостатності

14


 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

3. Кардіохірургічна оперативна корекція ПВС за показаннями.

 

 

11.

Кардіоміопатії

І42

1. Клінічний огляд, ЧД, ЧСС, АТ, термометрія. Оцінка ступеню важкості.

2. ЕКГ.

3. ФКГ.

4. Рентгенографія органів грудної порожнини.

5. Загальний аналіз крові та сечі.

6. Біохімічне обстеження крові (білки, протеїнограма, С-РБ, серомукоїди, сечовина, азот сечовини, креатинін, електроліти).

7. Необхідно забезпечення як найшвидшого проведення ЕХОКГ та допплер ЕХОКГ.

8. Імунологічне обстеження крові.

9. За показаннями консультація генетика, імунолога та кардіохірурга.

 

Головну роль відіграє ЕХОКГ з допплерехо-КГ та ЕКГ, за показаннями вирішують питання про доцільність використання ендоміокардиальної біопсії.

1. Методи лікування залежать від варіанту кардіоміопатії, наявності та ступеню серцевої недостатності, наявності дизритмій та порушень провідності. ускладнень захворювання.

2. Протизапальні нестероїдні засоби або глюкокортикостероїдні препарати.

3. Антибіотики – при наявності бактеріальних інфекцій (пневмонії, тощо).

4. Дієта з обмеженням кількості рідини та хлориду натрію, збільшена на солі калію, постільний режим.

5. Кардіометаболіти. Застосування гемодинамічно активних заходів залежить від варіанту кардіоміопатії (дилятаційна, гіпертрофічна або рестриктивна форма).

6. За показаннями – протиаритмічні препарати, зокрема, β-адреноблокатори.

7. За показаннями – антагоністи кальцію.

8. При розвитку серцевої недостатності – інгібітори АПФ (каптоприл та ін.), фуросемід.

Зменшення стадії серцевої недостатності.

28


 


1

2

3

4

5

6

7

12.

Гіпертонічна хвороба (артеріальні гіпертензії – вторинні)

І10- І15

1. Клінічний огляд, ЧД, ЧСС, АТ.

2. Динаміка АТ протягом доби. АТ на руках та ногах.

3. Загальноклінічні аналізи крові та сечі.

4. Біохімічне обстеження крові, включаючи рівень сечовини, азот сечовини, креатинін, протеїнограма, холестерин крові, електроліти.

5. ЕКГ.

6. ФКГ.

7. Аналіз сечі по Нечипоренко та Зимницькому.

8. Бактеріологічне дослідження сечі.

9. За показаннями екскреторна урографія.

10. Проведення ехографії органів черевної порожнини, сечової системи та щитовидної залози.

11. Консультація ЛОР, окуліста, ендокринолога, невролога.

12. ЕХОКГ.

13. ДопплєрЕХОКГ.

14. За показаннями консультація кардіохірурга, нейрохірурга, нефролога.

15. За показаннями томографія черепа.

16. Аналіз сечі по Нечипоренко та Зимницькому.

1. Лікування основного захворювання.

2. Режимні заходи, дієтотерапія. 3. Немедикаментозна терапія (фізіотерапія, фітотерапія, психотерапія.). 4. За показаннями застосування гіпотензивних препаратів.

5. Надання невідкладної допомоги при гіпертонічному кризі.

6. За показаннями – застосування високоспеціалізованих методів лікування основного захворювання, що призвело до артеріальної гіпертонії.

Нормалізація артеріального тиску.

18