стандарти надання медичної допомоги в Україні
 

Навігація

За напрямком медицини


Вказано багато груп; Стандарт


 • Неонатологія
  • Додаток до наказу МОЗ №226 від 27-07-1998
  • Тема, опис документа: Стандарт
  • Вид допомоги: амбулаторний, стаціонарний, цільова група: діти
  • Напрямок медицини: Неонатологія
  • Клінічний стан, патології: Вказано багато груп
контролок цена


 

 

НЕОНАТОЛОГІЯ

 

 

 

 

 

 

 

Автори-розробники:           Головний дитячий неонатолог

МОЗ України,

д.м.н. Шунько Є.Є.,

д.м.н. Суліна О.Г.,

д.м.н. Катоніна С.П.,

к.м.н. Віноградов В.П.,

к.м.н. Пясецька Н.М.,

к.м.н. Гречень Г.І.,

к.м.н. Костюк О.

 

 

 

 

 

Перелік скорочень

 

АЛТ    – аланінамінотрансфераза

АСТ    – аспартатамінотрансфераза

ВШК    – внутрішньошлуночковий крововилив

ГХН    – гемолітична хвороба новонароджених

ДВЗ    – дисеміноване внутрішньо судинне згортання

ОЦК    – об’єм циркулюючої крові

СДР   – синдром дихальних розладів

СДППТ – спонтанне дихання під позитивним тиском

УЗД    – ультразвукова діагностика

ЦНС   – центральна нервова система

ШВЛ   – штучне вентиляція легень

 


НЕОНАТОЛОГІЯ

II рівень надання медичної допомоги

 

№ п/п

Нозологічні форми

Код МКХ-10

Перелік діагностичних обстежень

Обсяг лікувальних заходів

Критерії якості (результати лікування)

Середня тривалість лікування (дн.)

1

2

3

4

5

6

7

1.

СДР (І-ІІ ст.)

Р22

1. Частота дихання

2. Частота серцевих скорочень

3. Температура тіла

4. Оцінка ступеню ціанозу

5. Клінічний аналіз крові

6. Аускультація грудної клітини

7. Загальний аналіз сечі

8. Контроль маси тіла

9. Рентгенографія органів грудної клітини

10. Рівень глюкози крові

1. Забезпечення прохідності дихальних шляхів

2. Оксигенотерапія

3. Короткотривала ШВЛ (за показаннями)

4. Антибіотикотерапія (за показаннями)

5. Корекція водно-електролітного обміну

6. Ентерально-парентеральне білково-енергетичне забезпечення

7. Режим кувезу (за показаннями)

1. Корекція розладів дихання, нормалізація клінічного стану

2. Адекватна оцінка важкості стану. Своєчасний перевод в спеціалізовані неонатальні відділення

3. Адекватна підготовка до транспортування новонародженого

Доношені

7-10

2.

СДР III ст.

Р22

1. Частота дихання

2. Частота серцевих скорочень

3. Температура тіла

4. Оцінка ступеню ціанозу

5. Аускультація органів грудної клітини

6. Клінічний аналіз крові

7. Загальний аналіз сечі

8. Контроль маси тіла

9. Рентгенографія органів грудної клітини

10. Рівень глюкози крові

11. Кардіо-респіраторний моніторинг (пульсоксиметрія)

1. Забезпечення прохідності дихальних шляхів

2. Оксигенотерапія

3. Інтубація трахеї, ШВЛ

4. Антибіотикотерапія

5. Корекція водно-електролітного обміну

6. Режим кувезу

7. Ентерально-парентеральне білково-енергетичне забезпечення

8. Транспортування в регіональне відділення інтенсивної терапії новонароджених при відсутності ефекту лікування протягом 5 днів

1. Підготовка дитини до транспортування в спеціалізовані відділення

2. Адекватна оцінка важкості стану

10-14


 

1

2

3

4

5

6

7

3.

Інфекції перинатального періоду

Р35, Р37

1. Клінічний аналіз крові, тромбоцити, гематокрит

2. Загальний аналіз сечі

3. Рівень білірубіну крові, фракції

4. АЛТ, АСТ

5. Рівень глюкози крові

6. Сечовина, креатинін

7. Кардіо-респіраторний моніторинг

8. Моніторинг температури тіла

9. Бактеріологічне обстеження

10. Серологічне обстеження

11. Рентгенографія

1. Корекція метаболічних порушень

2. Корекція гомеостазу

3. Протимікробна терапія

4. При стабілізації стану перевод в спеціалізоване неонатологічне відділення

1. Своєчасна клінічна діагностика

2. Адекватна підготовка до транспортування у спеціалізовані неонатологічні відділення

3-5

4.

Пневмонія

Р23

1. Визначення прохідності дихальних шляхів

2. Визначення ступеня дихальної недостатньості

3. Рентгенографія грудної клітини

1. Визначення ступеню дихальної недостатньості

2. Відсмоктування вмісту верхніх дихальних шляхів

3. Киснева терапія

4. Антибактеріальна терапія

5. Перевод до спеціалізованого відділення зразу після встановлення діагнозу

1. Своєчасна діагностика

2. Підготовка до транспортування

2-3

5.

Геморагічна хвороба новонароджених

Р53

1. Клінічний аналіз крові (Нв, НT, еритроцити)

2. Лейкоцити, формула

3. Кількість тромбоцитів

4. Рівень протромбіну

5. Час згортання

6. Випорожнення на скриту кров

7. Коагулограма

8. Моніторинг артеріального тиску

9. Креатинин, сечовина

1. Свіжозаморожена плазма в об’ємі, достатньому для підтримання задовільного рівня ОЦК та зупинки кровотечі

2. Віт. К3 (конакіон або інша форма)

3. Ер. маса або кров при гострому анемічному синдромі

4. Етамзилат внутрішньовенно

5. Андроксон

6. При наявності постгеморагічних ускладнень, після зупинки кровотечі перевод до спеціалізованих неонатологічних відділень

1. Корекція гемостазу

2. Корекція гемодинаміки

3. Нормалізація клінічного стану

4. Підготовка до транспортування в разі важкості стану але при стабілізації гемодинаміки

7-10


 

1

2

3

4

5

6

7

6.

ДВЗ-синдром

Р60

1. Виявити основне захворювання

2. Виявити дані за порушення системи згортання:

–  порушення мікроциркуляції

–  підвищена кровоточивість

–  час згортання крові

–  кількість тромбоцитів

–  рівень протромбіну

1. При встановленні діагнозу негайний перевод до спеціалізованих відділень

1. Стабілізація гемостазу

2. Нормалізація гемодинаміки

3. Стабілізація клінічного стану

3-5

7.

Гіпоксія плоду. Асфіксія новонародже-ного

Р20, Р21

1. Визначення ступеня перинатального ризику

– інтранатально

– антенатальне

2. Оцінка стану за шкалою Апгар

3. Оцінка частоти дихання, частоти серцевих скорочень, ступеню ціанозу

4. Транскутанний моніторинг РаСО2, РаО2, пульсоксиметрія, артеріальний тиск

5. Клінічний аналіз крові

1. Первинна реанімація в пологовому залі по схемі згідно стану дитини за наказом МОЗ України №4

2. В разі важкої асфіксії:

–  респіраторна терапія

–  інфузійна терапія з метою корекції ОЦК, гомеостазу

–  протишокова терапія

–  посиндромна терапія

1. Стабілізація гемодинаміки

2. Забезпечення адекватного дихання

3. Стабілізація гомеостау

4. Адекватна підготовка до транспортування( в разі потреби)

5. Попередження важких перинатальних пошкоджень ЦНС

5-10

8.

Гемолітична хвороба новонароджених (ГХН)

Р55

1. Клінічний аналіз крові з підрахунком ретікулоцитів

2. Морфологія еритроцитів

3. Визначення групи крові дитини, резус-фактора, при необхідності проба Кумбса (пряма і непряма)

4. Визначення білірубіну і фракцій в динаміці, загального протеїну і фракцій, глюкози крові, електролітів, трансаміназ

5. Кардіо-респіраторний моніторинг

1. Призначення мембраностабілізуючих препаратів, вітамінів

2. Фототерапія

3. Операція замінного переливання крові

4. Інфузійна терапія

5. Немовлята з ГХН середньої важкості, важкою формою або ускладненнями переводяться до спеціалізованих неонатологічних відділень

1. Своєчасна діагностика

2. Своєчасна інтенсивна терапія

3. Попередження пошкодження ЦНС

8-10


 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

6. Обстеження матері і дитини при необхідності на ТОRСН-інфекції, медико-генетичне обстеження на ензимопатії.

 

 

 

9.

Вроджені вади серця

Q20, Q24

1. Клінічний аналіз крові

2. Кардіореспіраторний моніторинг (частота дихання, частота серцевих скорочень, артеріальний тиск)

3. Рентгенографія органів грудної клітини

4. Пульсоксиметрія

1. Оксигенотерапія

2. Інфузійна терапія (за показаннями)

3. Підготовка до транспортування в спеціалізоване неонатологічне відділення обласної дитячої лікарні для обстеження

1. Стабілізація клінічного стану

2. Своєчасний перевод до спеціалізованого неонатологічного відділення обласної дитячої лікарні

3-5

 


НЕОНАТОЛОГІЯ

ІІІ-ІV рівень надання медичної допомоги

 

№ п/п

Нозологічні форми

Код МКХ-10

Перелік діагностичних обстежень

Обсяг лікувальних заходів

Критерії якості (результати лікування)

Середня тривалість лікування (дн.)

1

2

3

4

5

6

7

1.

СДР (І-ІІ ст.)

Р22

1. Кардіореспіраторний моніторинг

2. Моніторинг температури тіла

3. Пульсоксиметрія

4. Дослідження газів крові РаСО2-РаО2

5. Кислотно-лужний баланс

6. Іонограма

7. Нейросонографія (за показаннями)

8. Рентгенографія грудної клітини

9. Клінічний аналіз крові

10. Загальний аналіз сечі, діурез

11. Біохімічний аналіз крові

12. ЕХО-кардіографія

13. Контроль маси тіла

1. Забезпечення прохідності дихальних шляхів

2. Оксигенотерапія, СДППТ (СРАР)

3. Короткотривала ШВЛ (при необхідності)

4. Корекція водно-електролітного обміну

5. Антибіотикотерапія (за показаннями)

6. Ентерально-парентеральне білково-енергетичне забезпечення

7. Режим кувезу (при необхідності)

1. Нормалізація гомеостазу, метаболізму

2. Переведення на самостійне адекватне дихання

3. Попередження пневмотораксу, ВШІК при проведенні ШВЛ

4. Нормалізація клінічного стану

10-14

2.

СДР(ІІІ ст.)

Р22

1. Кардіореспіраторний моніторинг

2. Моніторинг температури тіла

3. Пульсоксиметрія

4. Дослідження газів крові РаСО2-РаО2

5. Кислотно-лужний баланс

6. Іонограма

7. НСГ(при необхідності)

8. Рентгенографія грудної клітини

9. Клінічний аналіз крові

10. Загальний аналіз сечі, діурез

11. Біохімічний аналіз крові

12. ЕХО-кардіографія

1. Забезпечення прохідності дихальних шляхів

2. Оксигенотерапія. СДППТ (СРАР)

3. Інтубація трахеї і ШВЛ при відсутності ефекту від 1, 2

4. Антибіотикотерапія

5. Корекція водно-електролітного обміну

6. Ентерально-парентеральне білково-енергетичне забезпечення

7. Сурфактант замісна терапія

8. Режим кувезу

9. Транспортування в регіональне відділення інтенсивної терапії новонароджених при відсутності ефекту від зазначеного лікування на протязі 5 днів

1. Проведення ШВЛ

2. Нормалізація гомеостазу, метаболізму

3. Попередження пневмонії, пневмотораксу

4. Нормалізація клінічного стану

5. Переведення дитини на адекватне самостійне дихання

28


 

1

2

3

4

5

6

7

3.

Інфекції перинатального періоду

Р35, Р37

1. Клінічний аналіз крові, тромбоцити

2. Біохімічний аналіз крові (білірубін та фракції, АЛТ, АСТ, глюкоза, загальний білок та фракції)

3. Сечовина, креатинин

4. Загальний аналіз сечі

5. Бактеріологічне обстеження, дослідження мікробіоценозу

6. Імуноферментний аналіз

7. Нейросонографія

1. Корекція метаболічних порушень

2. Корекція водно-електролітного обміну

3. Антибактеріальная терапія

4. Противірусна терапія

5. Респіраторна терапія

6. Дезінтоксикаційна терапія

7. Імунокоригуюча терапія

8. Корекція мікробіоценозу

9. Фізіотерапія

1. Етіологічна діагностика

2. Проведення специфічної терапії

3. Нормалізація гомеостазу, метаболізму, гемостазу

4. Попередження важких пошкоджень ЦНС

5. Нормалізація клінічного стану

6. Своєчасне направлення до спеціалізованих клінік

28

4.

Пневмонія

Р-23

1. Кардіореспіраторний моніторинг

2. Рентгенографія органів грудної клітини

3. Кислотно-лужний стан, іонограма

4. Обстеження на респіраторну вірусну інфекцію

5. Клінічний аналіз крові

6. Біохімічний аналіз крові

7. Загальний аналіз сечі

8. Обстеження на ТОRСН інфекції (за показаннями)

1. Етіотропна антибактеріальна терапія

2. Противірусна терапія (за показаннями)

3. Оксигенотерапія, при необхідності ШВЛ

4. Корекція гомеостазу

5. Імунотерапія

6. Фізіотерапія

7. Аерозольна терапія

1. Нормалізація гомеостазу, метаболізму

2. Адекватна респіраторна терапія

3. Етіотропна антибактеріальна або противірусна терапія

4. Нормалізація клінічного стану

5. Підготовка до транспортування у спеціалізоване відділення при виникненні ускладнень

21-28


 

1

2

3

4

5

6

7

5.

Геморагічна хвороба новонароджених (ГХН)

Р-53

1. Клінічний аналіз крові (Нв, НT, еритроцити)

2. Лейкоцити, формула

3. Кількість тромбоцитів

4. Рівень протромбіну

5. Час згортання

6. Коагулограма

7. Випорожнення на скриту кров

8. Моніторинг артеріального тиску

9. Креатинин, сечовина

1. Свіжозаморожена плазма в об'ємі, достатньому для підтримання задовільного рівня ОЦК та зупинки кровотечі

2. Віт.К3 (конакіон або інша форма

3. Еритроцитарна маса або кров при гострому анемічному синдромі

4. Етамзилат внутрішньовенно

5. Адроксон

6. При наявності шоку протишокова терапія

1. Корекція гемостазу

2. Корекція гемодинаміки

3. Нормалізація клінічного стану

4. разі важкості стану підготовка до транспортування, але при стабілізації гемодинаміки

7-10 днів

6.

ДВЗ-синдром

Р-60

1. Виявити основне захворювання

2. Клінічний аналіз крові (при необхідності 2-3 рази на добу)

3. Коагулограма

4. Тромбоцити, протромбін

5. Кардіо-респіраторний моніторинг

6. Загальний аналіз сечі, діурез

7. Випорожнення на скриту кров

1. Лікування основного захворювання

2. Гемостатична терапія, корекція дефіциту факторів згортання крові

3. Гепаринотерапія залежно від стадії ДВЗ'

4. Боротьба з шоком

5. Лікування постгеморагічних ускладнень

6. Екстракорпоральна детоксикація

1. Встановлення етіології

2. Корекція порушень гемостазу

3. Стабілізація гемодинаміки

4. Стабілізація клінічного стану

28 днів

7.

Гіпоксія плоду

Асфіксія новонародже-ного

Р21

1. Кардіо-респіраторний моніторинг

2. Моніторинг температури тіла

3. Дослідження газів крові

4. Пульсоксиметрія

5. Клінічний аналіз крові

6. Електроліти, іонограма

7. Коагулограма (за показаннями)

8. Мікробіологічне обстеження

9. Нейросонографія

10. Обстеження на перинатальні ТОRСН інфекції (за показаннями)

11. Комп'ютерна томографія

12. Рентгенографія

13. Консультація невролога, окуліста, генетика

1. Режим кувезу

2. Протишокова терапія

3. Респіраторна терапія

4. Корекція гомеостазу

5. Корекція метаболічних порушень

6. Парентеральне харчування

7. Антибіотикотерапія (за показаннями)

1. Стабілізація дихання, гемодинаміки

2. Корекція гомеостазу

3. Попередження важких перинатальних пошкоджень ЦНС

10-14 днів


 

1

2

3

4

5

6

7

8.

Гемолітична хвороба новонароджених

Р55

1. Клінічний аналіз крові. Нt

2. Біохімічні показники крові (білок та фракції, білірубін та фракції, трансамінази, сечовина, креатинин)

3. Електроліти крові

4. Коагулограма

5. Визначення групи крові і резус-фактора, а при необхідності рідкісних антигенів в крові матері і дитини

6. Визначення імунних антитіл в крові матері (проба Кумбса)

7. Визначення осмотичної стійкості еритроцитів, їх морфології

8. Кардіо-респіраторний моніторинг

9. УЗД внутрішніх органів

10. Бактеріологічне і вірусологічне обстеження

11. При необхідності обстеження на ТОRСН інфекції

 

1. Своєчасна діагностика

2. Інтенсивна терапія

3. Корекція метаболізму

4. Виключення фетального гепатиту

5. Попередження пошкоджень ЦНС

14 днів

9.

Внутрішньо-шлуночкові крововиливи

Р52

1. Кардіо-респіраторний моніторинг

2. Клінічний аналіз крові, Нt

3. Тромбоцити

4. Біохімічний аналіз крові. електроліти

5. Рентгенофафія

6. Нейросонофафія

7. Комп'ютерна томографія (за показаннями)

8. УЗД внутрішніх органів

9. Люмбальна пункція (за показаннями)

10 ЕХО-кардіографія

11. Консультація нейрохірурга, окуліста, невролога

1. Забезпечення оптимального мікроклімату1

2. Корекція метаболічних порушень

3. Зондове харчування

4. Часткове парентеральне харчування

5. Люмбальна пункція (за показаннями)

6. Терапія, спрямована на зменшення продукції ліквора

7. Гемостатична терапія

8. Лікування та профілактика постгеморагічної гідроцефалії та вентрикулоділятації

9. Корекція порушень гемодинаміки

1. Стабілізація розладів дихання, гемодинаміки

2. Корекція гомеостазу

3. Виключення перинатальних ТОRСН інфекцій

4. Попередження декомпенсованої гідроцефалії, інвалідізації

28-30


 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

12. Обстеження на перинатальні ТОRСН інфекції (за показаннями)

10. Перевод в інститут нейрохірургії

11. Антибактеріальна терапія (за показаннями)

 

 

10.

Сепсис

Р36

1. Клінічний аналіз крові.тромбоцити. Нt

2. Коагулограма

3. Імунограма

4. Біохімічний контроль крові (глюкоза, загальний білок та фракції, СРБ. білірубін та фракції, трансамінази, сечовина, креатинін)

5. Імуноферментний та імунофлюоресцентний аналіз

6. Визначення кислотно-лужного стану

7. Бактеріологічне обстеження

8. Вірусологічне обстеження

9. Люмбальна пункція та бактеріологічний засів ліквору

10. Нейросонографія

11. УЗД внутрішніх органів

12. Кардіо-респіраторний моніторинг, контроль артеріального тиску

13. Рентгенографія

14. Загальний аналіз сечі, контроль діурезу

15. Обстеження на Candida

1. Антибіотикотерапія з врахуванням чутливості бактерій до антибіотика

2. Противірусна терапія (за показаннями)

3. Імунокоригуюча терапія

4. Інфузійна терапія

5. Корекція метаболічних порушень, корекція гомеостазу, гемостазу

6. Дезінтоксикаційна терапія

7. Корекція мікробіоценозу

8. Респіраторна терапія

9. Люмбальна пункція

10. Пункція суглобів (за показаннями)

11. Консультація хірурга

12. Інтенсивна терапія порушень гемодинаміки, розладів дихання

13. Парентеральне харчування (за показаннями)

1. Етіологічна діагностика

2. Етіотропна терапія

3. Корекція порушень імунітету

4. Корекція гомеостазу, метаболізму, гемостазу

5. Стабілізація гемодинаміки

6. Попередження інвалідизації

7. Попередження інфекційно-токсичного шоку

28-35

11.

Важкі перинатальні пошкодження ЦНС

Р11, Р91

1. Клінічний аналіз крові, тромбоцити

2. Коагулограма

3. Біохімічний аналіз крові, електроліти

4. Імуноферментний аналіз на провідні збудники ТОRСН інфекцій

5. Нейросонографія

1. Корекція метаболічних порушень

2. Корекція гемостазу, гомеостазу

3. Парентеральне харчування (за показаннями)

4. ШВЛ (в разі потреби)

5. Рання реабілітація порушень ЦНС

6. Посиндромна терапія

1. Встановлення діагнозу

2. Стабілізація дихання, гемодинаміки

3. Корекція гомеостазу, метаболізму

28


 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

6. Рентгенографія

7. УЗД внутрішніх органів

8. Кардіо-респіраторний моніторинг

9. Кислотно-лужний баланс

10. Комп'ютерна томографія

11. Бактеріологічне та вірусологічне обстеження

12. Контроль діурезу

13. Консультація спеціалістів

7. Інтенсивна терапія:

–  набряку мозіа

–  метаболічних порушень

–  респіраторних розладів

8. Антибактеріальна терапія (в разі потреби)

9. Специфічна протимікробна, противірусна терапія за результатами обстеження на ТОRСН інфекції

4. Етіотропна терапія

5. Попередження інвалідизації

6. Виключення перинатальних ТОRСН інфекцій, специфічна терапія

 

12.

Перинатальні ТОRСН інфекції

Р35, Р37

1. Клінічний аналіз крові, Нt, тромбоцити

2. Коагулограма

3. Біохімічний аналіз крові, електроліти

4. Імуноферментний аналіз на провідні збудники ТОRСН інфекцій

5. Нейросонографія

6. Рентгенографія

7. УЗД внутрішніх органів

8. Кардіо-респіраторний моніторинг

9. Кислотно-.32.2 баланс

10. Комп'ютерна томографія

11. Бактеріологічне та вірусологічне обстеження

12. Загальний аналіз сечі, контроль діурезу

13. Консультація спеціалістів

14. Люмбальна пункція, бактеріальне і вірусологічне обстеження

1. Корекція метаболічних порушень

2. Інфузійна терапія

3. Часткове парентеральне харчування

4. Противірусна терапія

5. Імунокоригуюча терапія

6. Антибактеріальна терапія

7. Специфічна етіотропна терапія

1. Своєчасна етіологічна діагностика

2. Своєчасна етіотропна терапія

3. Корекція імунітету

4. Попередження інвалідизації

28

13.

Гіпербілірубіне-мії (рівень білірубіну понад 300 мкмоль/л)

Р58, Р59

1. Клінічний аналіз крові, Нt тромбоцити

2. Коагулограма

3. Біохімічний аналіз крові, білірубін та фракції, трансамінази, білок та фракції

8. Дезінтоксикаційна терапія

9. УФО крові

10. Ентеральна сорбція

11. Фототерапія

5. Корекція гомеостазу

6. Попередження токсичного ураження ЦНС

14-21


 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

4. Загальний аналіз сечі, овчні пігменти в сечі

5. Нейросонографія

6. УЗД печінки

7. Рентгенографія

8. Бактеріологічне обстеження. Імуноферментний аналіз на провідні збудники ТОRСН інфекцій

9. Імунофлюоресцентне обстеження

10. Комп'ютерна томографія

 

 

 

14.

Вроджені вади розвитку, що потребують хірургічного втручання

Q

1. Клінічний аналіз крові, Нt, тромбоцити

2. Коагулограма

3. Біохімічний аналіз крові, білок, глюкоза, сечовина, креатинін

4. Ірігографія

5. Нейросонографія

6. УЗД внутрішніх органів

7. Рентгенографія

8. Бактеріологічне обстеження

9. Імуноферментний аналіз

10. Імунофлюоресцентне обстеження

11. Комп'ютерна томографія

12. Кислотно-лужний баланс

13. Кардіо-респіраторний моніторинг

14. Консультація генетика, хірурга

1. Передопераційна підготовка

2. Корекція водно-електролітного балансу

3. Корекція гемостазу

4. Парентеральне харчування

5. Інфузійна терапія

1. Своєчасна діагностика

2. Передопераційна підготовка

3. Стабілізація дихання, гемодинаміки

4. Корекція гомеостазу

5-7

15.

Глибоко-недоношені діти

Р07

1. Клінічний аналіз крові, тромбоцити

2. Коагулограма

3. Біохімічний аналіз крові, електроліти, .білірубін і фракції, трансамінази, сечовина, креатинін, глюкоза

4. Імуноферментний і імунофлюореецентний аналіз

5. Нейросонографія

6. Рентгенофафія

1. Забезпечення оптимального мікроклімату

2. Корекція метаболічних порушень

3. Корекція водно-електролітного обміну

4. Парентеральне харчування

5. Зондове харчування

6. Інфузійна терапія

7. Корекція гомеостазу та гемодинаміки

5. Корекція розладів дихання, гемодинаміки

6. Корекція метаболізму

7. Переведення на самостійне дихання після ШВЛ

8. Стабілізація клінічного стану

35-40


 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

7. УЗД внутрішніх органів

8. Кардіо-респіраторний моніторинг

9. Кислотно-лужний баланс

10. Моніторинг температури тіла

11. Бактеріологічне та вірусологічне обстеження

12. Загальний аналіз сечі

13. Консультація спеціалістів

8. Рання реабілітація пошкоджень ЦНС

9. Попередження важких перинатальних пошкоджень ЦНС, інвалідизації

 

16.

Респіраторні порушення, що потребують тривалої ШВЛ

Р28

1. Клінічний аналіз крові, тромбоцити, електроліти

2. Коагулограма

3. Біохімічний аналіз крові

4. Кардіо-респіраторний моніторинг

5. Кислотно-лужний баланс

6. Моніторинг температури тіла

7. Бактеріологічне та вірусологічне обстеження

8. Контроль за діурезом

9. Імуноферментний аналіз

1. ШВЛ

2. Парентеральне харчування

3. Інфузійна терапія

4. Посиндромна терапія

5. Корекція гемостазу

6. Антибактеріальна терапія

1. Переведення дитини на самостійне адекватне дихання

2. Попередження пневмонії, пневмотораксу

21-28