стандарти надання медичної допомоги в Україні
 

Навігація

За напрямком медицини


Вказано багато груп; Стандарт


 • Нефрологія
  • Додаток до наказу МОЗ №226 від 27-07-1998
  • Тема, опис документа: Стандарт
  • Вид допомоги: амбулаторний, стаціонарний, цільова група: діти
  • Напрямок медицини: Дитяча нефрологія
  • Клінічний стан, патології: Вказано багато груп
пилобакт нео цена

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НЕФРОЛОГІЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автори-розробники:           головний дитячий нефролог МОЗ України,

д.м.н. Багдасарова І.В.,

к.м.н. Фоміна С.П,

д.м.н. Іванов Д.Д.

 


ДИТЯЧА НЕФРОЛОГІЯ

II рівень медичної допомоги

 

№ п/п

Нозологічні форми

Код МКХ-10

Перелік діагностичних обстежень

Обсяг лікувальних заходів

Критерії якості (результати лікування)

Середня тривалість лікування (дн.)

1

2

3

4

5

6

7

1.

Гострий гломеруло-нефрит нефритичний синдром,

N00

1. Загальний аналіз крові 1р. в 5-7дн.

2. Загальний аналіз сечі 1р. в 5дн., аналіз сечі за Нечипоренком 1р. в 7дн., визначення суточної протеінурії 1р. в 5-7дн., ортостатична проба, проба за Зимницьким 1р в 14дн.

3. Визначення креатиніну та сечовини сироватки крові, загальний білок сироватки крові 1р. в 7-10дн.

4. ЕКГ

5. УЗД

6. Огляд спеціалістами: ЛОР, офтальмолог, при необхідності – іншими.

1. Дієтотерапія.

2. Антибіотики (2-6тж.).

3. Антигістамінні препарати (4-8тж.).

4. Симптоматичне лікування – діуретики, гіпотензивні (при необхідності).

5. Дезінтоксикаційна терапія (до зникнення симптомів інтоксикації).

Зворотній розвиток: ліквідація екстраренальних симптомів, покращання або відсутність сечового синдрому.

Відсутність ефекті та прогресування: збереження набряків. сечового синдрому, виникнення чи зростання ознак порушення функції нирок, диспротеїнемії, порушення ліпідного обміну.

14-60

ізольований сечовий синдром

R80

2.

Швидко прогресуючий нефритичний синдром

N01

1. Загальний аналіз крові 1р. в 3-5дн.

2. Загальний аналіз сечі 1р. в 3дн., аналіз сечі за Нечипоренком 1р. в 5дн., визначення суточної протеінурії 1р. в 3-5дн., проба за Зимницьким

3. Визначення креатиніну та сечовини сироватки крові, загальний білок сироватки крові 1р в 3-5дн.

4. ЕКГ.

5. УЗД.

6. Огляд спеціалістами: ЛОР, офтальмолог, при необхідності – іншими.

1. Дієтотерапія.

2. Антибіотики (2тж.).

3. Антигістамінні препарати (2тж.).

4. Симптоматичне лікування – діуретини, гіпотензивні.

5. Дезінтоксикаційна терапія.

Направлення на ІІІ, IV рівень надання медичної допомоги.

10-14


 

1

2

3

4

5

6

7

3.

Нефротичний синдром (гострий ГН з нефротичним синдромом, нефротичним синдромом з гіпертензією та/або гематурією)

N04

1. Загальний аналіз крові 1р. в 5-7дн.

2. Загальний аналіз сечі 1р. в 5дн., аналіз сечі за Нечипоренком 1р в 7дн., визначення суточної протеінурії 1р. в 5-7дн., ортостатична проба, проба за Зимницьким 1р. в 14дн.

3. Визначення креатиніну та сечовини сироватки крові, загальний білок сироватки крові 1р. в 7-10дн.

4. ЕКГ.

5. УЗД.

6. Огляд спеціалістами: ЛОР, офтальмолог, при необхідності – іншими.

1. Дієтотерапія

2. Антибіотики (2тж.)

3. Антигістамінні препарати (2тж.).

4. Симптоматичне лікування – діуретини, гіпотензивні (при необхідності).

5. Дезінтоксикаційна терапія (до зникнення симптомів інтоксикації).

Направлення на ІІІ, ІV рівень надання медичної допомоги

10-14

Хронічний ГН – нефротична форма та змішана форма

N04

Гломерулярні порушення при:

 

1.системному червоному вовчакові;

N08.5* M32.1+

2.геморагічному васкуліті;

N08* D69

3.спадковій нефропатії;

N07

4.синдромі Альпорта;

Q87.8

5.хронічному гепатиті;

N08* К73

6.вузликовому поліартеріїті

N08.5* М30.0+

4.

Токсико-алергічна нефропатія

N02, N15, R31, R80

1. Загальний аналіз крові 1р в 5-7дн.

2. Загальний аналіз сечі 1р. в 5дн., аналіз сечі за Нечипоренком 1р. в 7дн., визначення суточної протеінурії 1р. в 5-7дн., ортостатична проба, проба за Зимницьким 1р. в 14дн.

1. Дієтотерапія.

2. Санація вогнищ інфекції.

3. Мембраностабілізатори (2-4тж. 2-4 курси на рік).

4. Корекція кристалурії (алопурінол, цистон, фітолізін тощо).

 

10-24

Дизметаболічна нефропатія

N02, N15, R31, R82


 

1

2

3

4

5

6

7

 

Інтерстиціаль ний нефрит

N12, N25,

3. Визначення креатиніну та сечовини сироватки крові, загальний білок сироватки крові 1р в 7-10дн.

4. ЕКГ.

5. УЗД.

6. Дуоденальне зондування.

7. Огляд спеціалістами: ЛОР, офтальмолог, при необхідності – іншими.

5. Корекція кислотно-лужного стану (мінеральні води, соляна кислота тощо).

6. Симптоматична терапія.

Ліквідація сечового синдрому, збереження протягом року нормальних аналізів.

Збереження сечового синдрому.

Перехід у конкретну нозологічну форму, інші нозології.

 

Спадковий нефрит

N07

Синдром Альпорта без нефротичного синдрому

N07, Q87.8

5.

Хронічна ниркова недостатність

N18

1. Загальний аналіз крові 1р в 7дн.

2. Загальний аналіз сечі, аналіз сечі за Нечипоренком, проба за Зимницьким

3. Визначення креатиніну та сечовини сироватки крові, електролітів.

4. ЕКГ.

5. УЗД.

6. Огляд спеціалістами: при необхідності.

1. Дієтотерапія.

2. Протианемічна терапія.

3. Дезінтоксікаційна терапія.

4. Гіпотензивна терапія.

5. Ентеросорбенти (активоване вугілля, ентеросгель, пектини тощо).

6. Гіпоацидні препарати.

7. Корекція кислотно-лужного стану.

8. Антигеморагічна терапія.

9. Санація вогнищ інфекції.

Тривалість додіалізного періоду та рівень соціальної адаптації.

10-14

6.

Зморщена нирка

N26

1. Загальний аналіз крові.

2. Загальний аналіз сечі, аналіз сечі за Нечипоренком, визначення суточної протеінурії, проба за Зимницьким.

3. Визначення креатиніну та сечовини сироватки крові.

4. ЕКГ.

5. УЗД.

6. Огляд спеціалістами: уролог, хірург, при необхідності – іншими.

1. Гіпотензивні препарати при необхідності.

2. Вітамінотерапія.

3. Санація вогнищ інфекції.

Тривалість додіалізного періоду та відсутність загострень первинного захворювання.

7-10


 

1

2

3

4

5

6

7

7.

Нефротоз, ортостатична протеїнурія

N28, R80

1. Загальний аналіз крові.

2. Загальний аналіз сечі, аналіз сечі за Нечипоренком, визначення суточної протеїнурії, ортостатична проба, проба за Зимницьким.

3. Визначення креатиніну та сечовини сироватки крові, загальний білок сироватки крові.

4. ЕКГ.

5. УЗД.

6. Огляд спеціалістами: уролог, хірург, при необхідності іншими.

1. Вітамінотерапія.

2. Лікувальна фізкультура.

3. Санація вогнищ інфекції.

Тривалість додіалізного періоду та відсутність приєднання мікробного запалення нирок.

7-10

Кіста нирки

Q61

Полікістозне захворювання

Q61

Агенезія та інші редукційні дефекти нирки

Q60

Інші природжені вади розвитку нирки.

Q63

8.

Гострий пієлонефрит

N10

1. Загальний аналіз крові 1р. в 5-7дн.

2. Загальний аналіз сечі 1р. в 5дн., аналіз сечі за Нечипоренком 1р. в 7дн., проба за Зимницьким 1р. в 14дн.

3. Визначення креатиніну та сечовини сироватки крові, загальний білок сироватки крові 1р. в 7-10дн.

4. Посів сечі на флору та чутливість до антибіотиків.

5. УЗД.

6. Екскреторна урографія. мікційна цистограма.

7. Огляд спеціалістами: уролог, при необхідності – іншими.

1. Дієтотерапія.

2. Антибактеріальна терапія (2-8тж.)

3. Антигістамінні препарати (2-8тж.).

4. Дезінтоксикаційна терапія (до зникнення симптомів інтоксикації).

5. Знеболюючі препарати.

6. Спазмолітики.

7. Фітотерапія (трави з уросептичним ефектом).

Повна ремісія: відсутність екстрареанальних ознак, сечового синдрому та асиптоматичної бактеріурії.

Часткова ремісія та латентний перебіг: відсутність клінічних ознак чи наявність неспецифічного симптомокомплексу інтоксикації, субфебрильної температури, збереження помірного сечового синдрому і/чи бактеріурії.

Рецидивуючий перебіг: чередування повної ремісії та загострень.

Прогресування: розвиток парціальної ниркової недостатності з подальшим формуванням ниркової недостатності.

14-30

Хронічний пієлонефрит

N11


 

1

2

3

4

5

6

7

9.

Камені нирки та сечоводу

N20

1. Загальний аналіз крові.

2. Загальний аналіз сечі, аналіз сечі за Нечипоренком, проба за Зимницьким.

3. Визначення креатиніну та сечовини сироватки крові.

4. Посів сечі на флору та чутливість до антибіотиків.

5. УЗД.

6. Оглядовий знімок органів черевної порожнини, екскреторна урографія

7. Огляд спеціалістами: уролог, при необхідності – іншими.

1. Дієтотерапія.

2. Корекція порушеного обміну речовин (алопурінол, цистон, блемарен, тощо).

3. Корекція кислотно-лужного стану (мінеральні води, соляна кислота, тощо).

4. Спазмолітики.

5. Фітотерапія (трави з уросептичним ефектом).

Відсутність сечового синдрому та мікробних ускладнень. Приєднання пієлонефриту. Відсутність збільшення розмірів конкременту. Відсутність обструкції.

10-14

10.

Порушення транспорту амінокислот:

N07, N22*

1. Загальний аналіз крові.

2. Загальний аналіз сечі, аналіз сечі за Нечипоренком, визначення суточної протеїнурії, добова глюкозурія, ортостатична проба, проба за Зимницьким, проба з сухоїжею та на розведення сечі.

3. Визначення креатиніну та сечовини сироватки крові, електролітів.

4. ЕКГ.

5. УЗД.

6. Огляд спеціалістами: ЛОР, офтальмолог, кардіолог, ендокринолог, при необхідності – іншими.

1. Дієтотерапія

2. Корекція кислотно-лужного стану (мінеральні води, соляна кислота, тощо).

3. Вітамінотерапія.

Тривалість додіалізного періоду.

Компенсація водно-електролітного обміну. Відсутність формування конкрементів у сечових шляхах.

10-14

1.цистиноз;

Е72.0

2.цистинурія;

N25, R82

3.синдром Фанконі;

N16.3, Е72.0, N07, R80-81

4.гліцинурія;

N07, Е72.0, R82

5.хвороба Хартнапа;

N07, Е72.0, R82

Ниркова глюкозурія

N07, Е74.8, R80

Первинна гіпероксалурія

N07, Е74.8, R82

Нефрогенний нецукровий діабет

N07, N25.1, R82, R35


 

1

2

3

4

5

6

7

11.

Гломерулярні порушення при гемолітико-уремічному синдромі

N08.2* D59.3+

1. Загальний аналіз крові, тромбоцити, ретікулоцити 1р. в 5-7дн., тривалість та час кровотечі 1р. в 3-5дн.

2. Загальний аналіз сечі 1р. в 5дн., аналіз сечі за Нечипоренком 1р. в 7дн., визначення суточної протеінурії 1р. в 5-7дн., проба за Зимницьким.

3. Визначення креатиніну та сечовини сироватки крові, коагулограма, загальний білок сироватки крові, печінкові проби 1р. в 7-10дн.

4. ЕКГ.

5. УЗД.

6. Огляд спеціалістами: ЛОР, гематолог, при необхідності – іншими.

1. Дієтотерапія.

2. Дезінтоксикаційна інфузійна терапія (до зникнення симптомів інтоксикації).

3. Водна нагрузка (до зникнення макрогематурії).

4. Антикоагулянти.

5. Антиагреганти.

6. Фітотерапія (трави з гемостатичним ефектом).

Повна ремісія: відсутність екстраренальних ознак захворювання та сечового синдрому. Відсутність ефекту.

7-14

12.

Есенціальна (первинна) гіпертензія

 

I10

1. Загальний аналіз крові

2. Загальний аналіз, аналіз сечі за Нечипоренком, визначення суточної протеінурії, проба за Зимницьким, проба з сухоїжею.

3. Визначення креатиніну та сечовини сироватки крові.

4. ЕКГ.

5. УЗД.

6. Огляд спеціалістами: кардіолог, офтальмолог, при необхідності – іншими.

1. Дієтотерапія

2. Гіпотензивні препарати.

3. Діуретики.

Контрольована гіпертензія.

Злоякісна гіпертензія.

7-20

Гіпертензивна (гіпертонічна ) хвороба з переважним ураженням нирок

I12

Гіпертензивна (гіпертонічна ) хвороба з переважним ураженням серця; нирок.

I13


 

1

2

3

4

5

6

7

13.

Хронічний гломеруло-нефрит (сечовий синдром, гематурічна форма)

N03, N06, R31, R80

1. Загальний аналіз крові 1р. в 7дн.

2. Загальний аналіз сечі 1р. в 5дн., аналіз сечі за Нечипоренком 1р. в 7дн., визначення суточної протеінурії 1р. в 5-7дн., ортостатична проба, проба за Зимницьким 1р. в 14дн.

3. Визначення креатиніну та сечовини сироватки крові, загальний білок сироватки крові 1р в 7-10дн.

4. ЕКГ.

5. УЗД.

6. Огляд спеціалістами: ЛОР, офтальмолог, при необхідності –іншими.

1. Дієтотерапія.

2. Дезінтоксикаційна терапія (до зникнення симптомів інтоксикації).

3. Мембраностабілізатори.

4. Санація вогнищ інфекції.

Повна ремісія: ліквідація екстраренальних ознак та сечового синдрому.

Часткова ремісія: ліквідація екстраренальних ознак при збереженні сечового синдрому.

Прогресування: приєднання набряків, гіпертензії, біохімічних змін, формування хронічної ниркової недостатності.

10-21

Гломерулярні порушення при:

N02, R31

1.системному червоному вовчакові;

N08*M32

2.геморагічному васкуліті;

N08*D69

3.спадковому нефриті;

N07, Q87.8

4.хронічному гепатиті;

N08*K73

5.вузликовому поліартеріїті

N08*M30

 


ДИТЯЧА НЕФРОЛОГІЯ

IІI рівень надання медичної допомоги

 

№ п/п

Нозологічні форми

Код МКХ-10

Перелік діагностичних обстежень

Обсяг лікувальних заходів

Критерії якості (результати лікування)

Середня тривалість лікування (дн.)

1

2

3

4

5

6

7

1.

Гострий гломеруло-нефрит,

N00

1. Загальний аналіз крові 1р. в 5-7дн., тривалість та час кровотечі 1р. в 5-10дн.

2. Загальний аналіз сечі 1р. в 5дн., аналіз сечі за Нечипоренком 1р. в 7дн., визначення суточної протеінурії 1р. в 5-7дн., ортостатична проба, проба за Зимницьким 1р. в 14дн., уролейкограма, проба з сухоїжею.

3. Визначення креатиніну та сечовини сироватки крові, загальний білок сироватки крові 1р. в 7-10дн., білкові фракції, визначення холестерину сироватки крові, електролітів, С-реактивного протеїну, серомукоіду, ДФА, коагулограма, визначення Нbs-Ag та його маркерів, С3 фракції компліменту, імунологічні дослідження І рівню.

4. Кліренс ендогенного креатиніну 1р. в 4тж.

5. ЕКГ.

6. УЗД.

7. Обзорна та екскреторна урографія (при необхідності).

8. Огляд вузькими спеціалістами.

1. Дієтотерапія.

2. Антибіотики (2-6тж.).

3. Антигістамінні препарати (4-8тж.).

4. Симптоматичне лікування – діуретини, гіпотензивні (при необхідності).

5. Дезінтоксикаційна терапія (до зникнення симптомів інтоксикації).

6. Нестероїдних протизапальних препаратів.

7. Антикоагулянти (4-8тж.).

8. Антиагреганти (курантіл 1-6міс.).

9. Препарати амінохінолонового ряду (делагіл, плаквеніл 12міс.).

Зворотній розвиток:

ліквідація екстраренальних симптомів, покращання або відсутність сечового синдрому.

Прогресування: формування підгострозлоякісного гломерулонефриту чи нефротичного синдрому.

Торпідний перебіг при виникненні чи збереженні порушення функції нирок більш ніж 3 міс.

Перехід в хронічний гломерулонефрит: зникнення екстраренальних проявів при наявності сечового синдрому протягом року від початку захворювання.

30-60

нефритичний синдром, ізольований сечовий синдром

R80


 

1

2

3

4

5

6

7

2.

Швидко прогресуючий нефретичний синдром

N01

1. Загальний аналіз крові 1р. в 5, тривалість та час кровотечі 1р. в 5дн.

2. Загальний аналіз сечі 1р. в 5дн., аналіз сечі за Нечипоренком 1р. в 7дн., визначення суточної протеінурії 1р. в 5-7дн.

3. Визначення креатиніну та сечовини сироватки крові, загальний білок сироватки крові 1р в 7дн., білкові фракції, визначення холестерину сироватки крові, електролітів, С-реактивного протеїну, серомукоіду, ДФА, коагулограма, визначення Нbs-Аg та його маркерів. Сз фракції компліменту, імунологічні дослідження І рівню.

4. ЕКГ.

5. УЗД.

6. Обзорна та екскреторна урографія (при необхідності).

7. Огляд вузькими спеціалістами.

1. Дієтотерапія

2. Антибіотики (2тиж.)

3. Антигістамінні препарати (2тиж.)

4. Симптоматичне лікування –діуретини, гіпотензивні.

5. Дезінтоксикаційна терапія.

6. Екстракорпоральні методи лікування (плазмосорбція, плазмаферез, ультрафільтрація).

Направлення на ІV рівень надання медичної допомоги

5-7


 

1

2

3

4

5

6

7

3.

Нефротичний синдром (гострий ГН з нефротичним синдромом, нефротичним синдромом з гіпертензією та/або гематурією)

N04

1. Загальний аналіз крові 1р. в 5-7дн.

2. Загальний аналіз сечі 1р. в 5дн., аналіз сечі за Нечипоренком 1р. в 7дн., визначення суточної протеінурії 1р. в 5-7дн., ортостатична проба, проба за Зимницьким 1р. в 14дн., уролейкограма, проба з сухоїжею.

3. Визначення креатиніну та сечовини сироватки крові, протеінограма, холестерину в сироватці крові, коагулограма 1р. в 7-10дн., визначення електролітів, білірубіна, АЛТ, АСТ, глюкози в сироватці крові, ДФА, LЕ-клітин, Нbs-Аg імунологічні дослідження І рівня.

4. Глікемічний та глюкозурічний профіль (при необхідності).

5. Визначення клиренс ендогенного креатиніну

6. ЕКГ.

7. УЗД.

8. Екскреторна урографія – при необхідності.

9. Огляд спеціалістами: ЛОР, офтальмолог, при необхідності – іншими.

1. Дієтотерапія.

2. Симптоматичне лікування – діуретики, гіпотензивні (при необхідності).

3. Дезінтоксикаційна терапія (до зникнення симптомів інтоксикації).

4. Нестероїдних протизапальних препаратів.

5. Антикоагулянти (4-8тж.).

6. Антиагреганти (курантіл 1-6міс.).

7. Препарати амінохінолонового ряду (делагіл, плаквеніл 12міс.).

8. Глюкокортикоїди (за схемою протягом 6-18міс.).

9. Цитостатики (.за схемою протягом 6-18міс.).

Повна ремісія: ліквідація екстраренальних ознак та сечового синдрому.

Часткова ремісія: зменшення сечового синдрому і повна або часткова ліквідація екстраренальних проявів.

Перехід в хронічну форму: рецидив захворювання після досягнення повної ремісії через рік чи більше від виникнення перших ознак або відсутність повної ремісії протягом року від початку захворювання.

Прогресування: стійка наявність екстраренальних ознак, приєднання еритроцитурії, гіпертензії чи порушення функції нирок, розвиток підгострозлоякісного гломерулонефриту. Формування хронічної ниркової недостатності.

146-210

Хронічний ГН – нефротична форма та змішана форма

N04

Гломерулярні порушення при:

 

1.системному червоному вовчакові;

N08.5* M32.1+

2.геморагічному васкуліті;

N08* D69

3.спадковій нефропатії;

N07

4.синдромі Альпорта;

Q87.8

5.хронічному гепатиті;

N08* К73

6.вузликовому поліартеріїті

N08.5* М30.0+


 

1

2

3

4

5

6

7

4.

Токскоалергічна нефропатія

N02, N15, R31, R80

1. Загальний аналіз крові 1р в 5-7дн., тривалість та час кровотечі 1р. в 5дн.

2. Загальний аналіз сечі 1р. в 5дн., аналіз сечі за Нечипоренком 1р. в 7дн., визначення суточної протеінурії 1р. в 5-7дн., ортостатична проба, проба за Зимницьким 1р. в 14дн., уролейкограма, проба з сухоїжею

3. Визначення креатиніну та сечовини сироватки крові, загальний білок сироватки крові 1р. в 7-10дн., білкові фракції, визначення холестерину сироватки крові, електролітів, С-реактивного протеїну. серомукоїду, ДФА, коагулограма, визначення Нbs-Аg та його маркерів, С3 фракції компліменту, імунологічні дослідження 1 рівня.

4. Кліренс ендогенного креатиніну

5. ЕКГ.

6. УЗД.

7. Обзорна та екскреторна урографія (при необхідності).

8. Аудіограма – при необхідності.

9. Огляд вузькими спеціалістами.

1. Дієтотерапія.

2. Санація вогнищ інфекції

3. Мембраностабілізатори (2-4тж. 2-4 курси на рік).

4. Корекція кристалурії (алопурінол, цистон, фітолізін, тощо).

Корекція кислотно-лужного стану (мінеральні води, соляна кислота тощо)

6. Симптоматична терапія

Ліквідація сечового синдрому, збереження протягом року нормальних аналізів. Збереження сечового синдрому.

Перехід у конкретну нозологічну форму, інші нозології.

10-30

Дизметаболічна нефропатія

N02, N15, R31, R82

Інтерстиціаль-ний нефрит

N12, N25

Спадковий нефрит

N07

Синдром Альпорта без нефротичного синдрому

N07. Q87.8


 

1

2

3

4

5

6

7

5.

Хронічна ниркова недостатність

N18

1. Загальний аналіз крові 1р. в 5дн., тривалість та час кровотечі, тромбоцити.

2. Загальний аналіз сечі аналіз сечі за Нечипоренком., проба за Зимницьким та з сухоїжею.

3. Визначення креатиніну та сечовини сироватки крові, загальний білок сироватки крові 1р. в 7-10дн., електролітів, глюкози, КЛС, коагулограма, визначення Нbs-Аg та його маркерів, печінкові проби, імунологічні дослідження І рівня.

4. Кліренс ендогенного креатиніну.

5. ЕКГ.

6. УЗД.

7. Обзорна та екскреторна урографія (при необхідності).

8. Обзорні знімки кісток.

9. Аудіограма (при необхідності).

10. Огляд вузькими спеціалістами.

1. Дієтотерапія.

2. Протианемічна терапія.

3. Дезінтоксикаційна терапія.

4. Гіпотензивна терапія.

5. Ентеросорбенти (активоване вугілля, ентеросгель, пектини тощо).

6. Гіпоацидні препарати.

7. Корекція кислотно-лужного стану.

8. Антигеморагічна терапія.

9. Санація вогнищ інфекції

10. При підвищенні креатиніну до 0,5-0,6 ммоль/л – направлення у відділення гемодіалізу та трансплантації.

Тривалість додіалізного періоду.

Наявність ускладнень додіалізного періоду та швидкість наростання азотемії.

10-14

6.

Зморщена нирка

N26

1. Загальний аналіз крові

2. Загальний аналіз сечі, аналіз сечі за Нечипоренком, проба за Зимницьким та з сухоїжею.

3. Визначення креатиніт та сечовини сироватки крові, сироватки крові, електролітів, КЛС.

4. Мікробіологічні дослідження сечі.

5. Кліренс ендогенного креатиніну.

6. ЕКГ.

7. УЗД.

8. Обзорна та екскреторна урографія, мікційна цистографія, цистоуретрографія.

9. Огляд вузькими спеціалістами.

1. Гіпотензивні препарати при необхідності.

2. Вітамінотерапія.

3. Санація вогнищ інфекції.

4. Нефректомія (при необхідності).

Тривалість додіалізного періоду. Відсутність загострень первинного захворювання. Збереження функції колатеральної нирки.

10-14


 

1

2

3

4

5

6

7

7.

Нефротоз, ортостатична протеїнурія

N28, R80

1. Загальний аналіз крові.

2. Загальний аналіз сечі 1р. в 5дн., аналіз сечі за Нечипоренком 1р. в 7дн., визначення суточної протеїнурії 1р. в 5-7дн., ортостатична проба, проба за Зимницьким 1р. в 14дн., проба з сухоїжею.

3. Визначення креатиніну та сечовини сироватки крові, протеїнограма, холестерин сироватки крові., імунограма, визначення Нbs-Аg.

4. Мікробіологічні дослідження сечі.

5. Кліренс ендогенного креатинину.

6. ЕКГ.

7. УЗД.

8. Екскреторна урографія, мікційна цистографія, цистоуретрографія

9. Огляд спеціалістами: ЛОР, офтальмолог, при необхідності – іншими.

4. Вітамінотерапія.

5. Лікувальна фізкультура.

6. Санація вогнищ інфекції.

Тривалість додіалізного періоду. Відсутність приєднання запального процесу, гіпертензії.

10-14

Кіста нирки

Q61

Полікістозне захворювання

Q61

Агенезія та інші редукційні дефекти нирки

Q60

Інші природжені вади розвитку нирки.

Q63

8.

Гострий пієлонефрит

N10

1. Загальний аналіз крові 1р. в 5-7дн.

2. Загальний аналіз сечі 1р. в 5дн., аналіз сечі за Нечипоренком 1р. в 7дн., визначення суточної протеїнурії 1р. в 5-7дн., ортостатична проба, проба за Зимницьким 1р. в 14дн., уролейкограма.

3. Визначення креатиніну та сечовини сироватки крові, загальний білок сироватки крові 1р. в 7-10дн., електролітів, ДФА, С-реактивного білка, визначення Нbs-Аg, імунограма.

1. Дієтотерапія.

2. Антибактеріальна терапія (2-8тж.) – індивідуалізація протоколу лікування.

3. Антигістамінні препарати (2-8тж.).

4. Дезінтоксикацінна терапія (до зникнення симптомів інтоксикації).

5. Знеболюючі препарати.

6. Спазмолітики.

7. Фітотерапія (трави з уросептичним ефектом)

8. Імуномодулятори.

Повна ремісія. відсутність екстраренальних ознак, сечового синдрому та асиптоматичної бактеріурії.

Часткова ремісія та латентний перебіг: відсутність клінічних ознак чи наявність неспецифічного симптомокомплексу інтоксикації,

14-80

Хронічний пієлонефрит

N11


 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

4. Посів сечі на флору та чутливість до антибіотиків

5. Кліренс ендогенного креатиніну.

6. Мазок із піхви.

7. ЕКГ.

8. УЗД.

9. Мікційна цистографія.

10. Огляд спеціалістами: ЛОР, гінеколог, при необхідності – іншими.

 

субфебрильної температури, збереження помірного сечового синдрому і/чи бактеріурії.

Рецидивуючий перебіг: чередування повної ремісії та загострень.

Прогресування: розвиток парціальної ниркової недостатності з подальшим формуванням ниркової недостатності.

 

9.

Камені нирки та сечоводу

N20

1. Загальний аналі і крові 1р. в 5-7дн.

2. Загальний аналіз сечі 1р. в 5дн., аналіз сечі за Нечипоренком1р. в 7дн., проба за Зимницьким та 1р. в 14дн.

3. Визначення креатиніну та сечовини сироватки крові, загальний білок сироватки крові 1р. в 7-10дн., визначення електролітів, імунограма.

4. Кліренс ендогенного креатиніну.

5. ЕКГ.

6. УЗД.

7. Обзорна рентгенографія нирок, екскреторна урографія, мікционна цистографія (при першому обстеженні).

8. Огляд спеціалістами, уролог, гастроентеролог, при необхідності – іншими.

1. Дієтотерапія

2. Корекція порушеного обміну речовин з урахуванням хімічного складу конкременту (алопурінол, цистон, блемарен тощо).

3. Корекція кислотно-лужного стану (мінеральні води, соляна кислота, тощо).

4. Спазмолітики.

5. Фітотерапія (трави з уросептичним ефектом).

6. Мембраностабілізуючі препарати.

Відсутність сечового синдрому та мікробних ускладнень. Приєднання пієлонефриту. Відсутність збільшення розмірів конкременту. Відсутність обструкції.

10-14


 

1

2

3

4

5

6

7

10.

Порушення транспорту амінокислот:

N07, N22*

1. Загальний аналіз крові 1р. в 5-7дн.

2. Загальний аналіз сечі 1р. в 5дн., аналіз сечі за Нечипоренком 1р. в 7дн., визначення суточної протеїнурії, ортостатична проба, проба за Зимницьким 1р. в 14дн., проба з сухоїжею.

3. Визначення креатиніну та сечовини сироватки крові, загальний білок сироватки крові 1р в 7-10дн., електроліти, холестерин, визначення лужної фосфатази, КЛС, визначення Нbs-Аg, печінкові проби.

4. Глікемічний та глюкозуричний профілі.

5. Кліренс ендогенного креатиніну.

6. Проба з адіурекріном (при тубулопатіях з поліурією).

7. Визначення екскреції електролітів (К, Nа, Са, фосфор).

8. ЕКГ.

9. УЗД.

10. Оглядовий знімок нирок, екскреторна урографія, мікційна цистографія.

11. Оглядовий знімок кісток.

12. Аудіограма (при необхідності).

13. Огляд спеціалістами: ЛОР, офтальмолог, при необхідності – іншими.

1. Дієтотерапія.

2. Корекція кислотно-лужного стану (мінеральні води, соляна кислота, тощо), цитратна суміш – при необхідності.

3. Вітамінотерапія.

4. Мембраностабілізатори.

5. Дезінтоксикаційна терапія.

Тривалість додіалізного періоду.

Рівень фізично-розумового розвитку.

Відсутність формування сечокам'яної хвороби та приєднання запалення.

10-14

1.цистиноз;

Е72.0

2.цистинурія;

N25, R82

3.синдром Фанконі;

N16.3, Е72.0, N07, R80-81

4.гліцинурія;

N07, Е72.0, R82

5.хвороба Хартнапа;

N07, Е72.0, R82

Ниркова глюкозурія

N07, Е74.8, R80

Первинна гіпероксалурія

N07, Е74.8, R82

Нефрогенний нецукровий діабет

N07, N25.1, R82, R35


 

1

2

3

4

5

6

7

11.

Гломерулярні порушення при гемолітико-уремічному синдромі

N08.2* D59.8+

1. Загальний аналіз крові 1р в 5-7дн.

2. Загальний аналіз сечі 1р. в 5дн., аналіз сечі за Нечипоренком 1р. в 7дн., визначення суточної протеїнурії 1р. в 5-7дн., ортостатична проба за Зимницьким 1р. в 14дн.

3. Визначення креатиніну та сечовини сироватки крові, загальний білок та фракції сироватки крові 1р в 7-10дн., гострофазові показники, холестерин, електроліти, печінкові проби, LЕ-клітини, імунограма II рівня, Нbs-Аg. в сироватці крові, коагулограма.

4. Кліренс ендогенного креатиніну

5. ЕКТ

6. УЗД

7. Оглядовий знімок нирки, екскреторна урографія. По показникам – мікційна цистографія, комп'ютерна томографія органів зачеревного простору.

8. Огляд спеціалістами: ЛОР, генетика, гематолога, кардіолога, при необхідності – іншими.

1. Дієтотерапія.

2. Дезінтоксикаційна інфузійна терапія (до зникнення симптомів інтоксикації).

3. Водна нагрузка (до зникнення макрогематурії).

4. Антикоагулянти.

5. Антиагреганти.

6. Фітотерапія (трави з гемостатичним ефектом).

7. Мембраностабілізуючі засоби.

8. Симптоматичне лікування (гіпотензивні, антианемічні препарати).

9. Глюкокортикоїди та цитостатики – при необхідності.

Повна ремісія: відсутність екстраренальних ознак захворювання та сечового синдрому. Відсутність ефекту.

21-56


 

1

2

3

4

5

6

7

12.

Есенціальна (первинна) гіпертензія.

I10

1. Загальний аналіз крові 1 р в 5-7дн

2. Загальний аналіз сечі 1р. в 5дн., аналіз сечі за Нечипоренком 1р в 7дн., визначення суточної протеїнурії 1р. в 5-7дн., ортостатична проба, проба за Зимницьким 1р. в 14дн.

3. Визначення креатиніну та сечовини сироватки крові, загальний білок сироватки крові 1р. в 7-10дн., холестерин, КЛС, печінкові проби, коагулограма, імунограма, визначення Нbs-Аg в крові.

4. ЕКГ

5. УЗД

6. Екскреторна програма, мікційна цистограма – одноразово

7. Томографія органів черевної порожнини – за показниками

8. Огляд спеціалістами: ЛОР, офтальмолог, кардіолог, окуліст, ендокринолог, при необхідності – іншими.

1. Дієтотерапія.

2. Гіпотензивні препарати.

3. Діуретики

4. Мембраностабілізатори

5. Нестероїдні протизапальні препарати.

Контрольована гіпертензія. Злоякісна гіпертензія.

7-32

Гіпертензивна (гіпертонічна) хвороба з переважним ураженням нирок.

I12

Гіпертензивна (гіпертонічна) хвороба з переважним ураженням серця, нирок.

I13

13.

Хронічний гломеруло-нефрит (сечовий синдром, гематурична форма)

N03, N06, R31, R80

1. Загальний аналіз крові 1р. в 5-7дн., тривалість та час кровотечі 1р. в 5-10дн.

2. Загальний аналіз сечі 1р. в 5дн., аналіз сечі за Нечипоренком 1р. в 7дн., визначення суточної протеїнурії 1р. в 5-7дн., ортостатична проба, проба за Зимницьким 1р. в 14дн., уролейкограма, проба з сухоїжею.

1. Дієтотерапія.

2. Дезінтоксикаційна терапія (до зникнення симптомів інтоксикації).

3. Нестероїдні протизапальні препарати

4. Антикоагулянти (4-8тж.)

5. Антиагреганти (курантіл 1-6міс.).

Повна ремісія: ліквідація екстраренальних ознак та сечового синдрому.

Часткова ремісія: ліквідація екстраренальних ознак при збереженні сечового синдрому.

10-21

Гломерулярні порушення при:

N02, R31

1.системному червоному вовчакові;

N08*M32


 

1

2

3

4

5

6

7

 

2.геморагічному васкуліті;

N08*D69

3. Визначення креатиніну та сечовини сироватки крові, загальний білок сироватки крові 1р в 7-10дн., білкові фракції, визначення холестерину сироватки крові, електролітів, С-реактивного протеїну, серомукоїду, ДФА, коагулограма, визначення Нbs-Аg та його маркерів, імунологічні дослідження І рівня.

4. Кліренс ендогенного креатиніну 1р. в 4тж.

5. ЕКГ.

6. УЗД.

7. Обзорна та екскреторна урографія (при необхідності).

8. Огляд вузькими спеціалістами.

6. Препарати амінохінолонового ряду (делагіл, плаквеніл 12міс.).

7. Мембраностабілізатори.

8. Санація вогнищ інфекції.

Прогресування: приєднання набряків, гіпертензії, біохімічних змін, формування хронічної ниркової недостатності.

 

3.спадковому нефриті;

N07, Q87.8

4.хронічному гепатиті;

N08*K73

5.вузликовому поліартеріїті

N08*M30

 


ДИТЯЧА НЕФРОЛОГІЯ

IV рівень надання медичної допомоги

 

№ п/п

Нозологічні форми

Код МКХ-10

Перелік діагностичних обстежень

Обсяг лікувальних заходів

Критерії якості (результати лікування)

Середня тривалість лікування (дн.)

1

2

3

4

5

6

7

1.

Гострий гломеруло-нефрит,

N00

1. Загальний аналіз крові 1р. в 5-7дн., тривалість та час кровотечі 1р. в 5-10дн.

2. Загальний аналіз сечі 1р. в 5дн., аналіз сечі за Нечипоренком 1р. в 7дн., визначення суточної протеїнурії 1р. в 5-7дн., ортостатична проба, проба за Зимницьким 1р. в 14дн., уролейкограма, проба з сухоїжею.

3. Визначення креатиніну та сечовини сироватки крові, загальний білок сироватки крові 1р. в 7-10дн., білкові фракції, визначення холестерину сироватки крові, електролітів, С-реактивного протеїну, серомукоїду, ДФА, коагулограма, визначення Нbs-Ag та його маркерів, С3 фракції компліменту, імунологічні дослідження І рівня.

4. Гемолітичні проби.

5. Кліренс ендогенного креатиніну 1р. в 4тж.

6. Дослідження крові та сечі на транспорт солей.

7. ЕКГ.

8. УЗД.

9. Обзорна та екскреторна урографія (при необхідності).

1. Дієтотерапія.

2. Антибіотики (2-6тж.).

3. Антигістамінні препарати (4-8тж.).

4. Симптоматичне лікування – діуретини, гіпотензивні (при необхідності).

5. Дезінтоксикаційна терапія (до зникнення симптомів інтоксикації).

6. Нестероїдних протизапальних препаратів.

7. Антикоагулянти (4-8тж.).

8. Антиагреганти (курантіл 1-6міс.).

9. Препарати амінохінолонового ряду (делагіл, плаквеніл 12міс.).

Зворотній розвиток:

ліквідація екстраренальних симптомів, покращання або відсутність сечового синдрому.

Прогресування: формування підгострозлоякісного гломерулонефриту чи нефротичного синдрому.

Торпідний перебіг при виникненні чи збереженні порушення функції нирок більш ніж 3 міс.

Перехід в хронічний гломерулонефрит: зникнення екстраренальних проявів при наявності сечового синдрому протягом року від початку захворювання.

30-60

нефритичний синдром, ізольований сечовий синдром

R80


 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

10. Динамічна та статична реносцинтіграфія з ДТПА та Тс99-фосфоном, непряма ренангіографія.

11. Біопсія нирки.

12. Огляд вузькими спеціалістами.

 

 

 

2.

Швидко прогресуючий нефретичний синдром

N01

1. Загальний аналіз крові 1р. в 5, тривалість та час кровотечі 1р. в 5дн.

2. Загальний аналіз сечі 1р. в 5дн., аналіз сечі за Нсчипорснком 1р. в 7дн., визначення суточної протеїнурії 1р. в 5-7дн.

3. Визначення креатиніну та сечовини сироватки крові, загальний білок сироватки крові 1р в 7дн., білкові фракції, визначення холестерину сироватки крові, електролітів, С-реактивного протеїну, серомукоїду, ДФА, коагулограма, визначення Нbs-Аg та його маркерів, Сз фракції компліменту, імунологічні дослідження ІІ-ІІІ рівню, ANCA – 1Р. В 7-10ДН.

4. ЕКГ.

5. УЗД.

6. Динамічна та статична реносцинтіграфія з ДТПА та Тс99-фосфоном. непряма ренангіографія.

7. Оглядова та екскреторна урографія (при необхідності).

8. Біопсія нирки.

9. Огляд вузькими спеціалістами.

1. Дієтотерапія

2. Кортикостероїди(пульс-терапія), цитостатики.

3. Симптоматичне лікування –діуретини, гіпотензивні.

4. Дезінтоксикаційна терапія.

5. Антикоагулянти.

6. Антиагреганти.

7. Екстракорпоральні методи лікування (плазмосорбція, плазмаферез, ультрафільтрація).

Скорочення чи подовження додіалізного періоду

120-210


 

1

2

3

4

5

6

7

3.

Нефротичний синдром (гострий ГН з нефротичним синдромом, нефротичним синдромом з гіпертензією та/або гематурією)

N04

1. Загальний аналіз крові 1р. в 5-7дн.

2. Загальний аналіз сечі 1р. в 5дн., аналіз сечі за Нечипоренком 1р. в 7дн., визначення суточної протеїнурії 1р. в 5-7дн., ортостатична проба, проба за Зимницьким 1р. в 14дн., уролейкограма, проба з сухоїжею.

3. Визначення креатиніну та сечовини сироватки крові, протеїнограма, холестерину в сироватці крові, коагулограма 1р. в 7-10дн., визначення електролітів, білірубіна, АЛТ, АСТ, глюкози в сироватці крові, ДФА, LЕ-клітин, Нbs-Аg імунологічні дослідження ІІ ТА ІІІ рівня, визначення маркеріа НВ-вірусної інфекції.

4. Глікемічний та глюкозурічний профіль (при необхідності).

5. Гормональний спектр сироватки крові.

6. Визначення кліренсу ендогенного креатиніну

7. ЕКГ.

8. УЗД.

9. Екскреторна урографія – при необхідності.

10. Динамічна та статична реносцинтіграфія та непряма ренангіографія, гепатобілісцинтіграфія.

11. Аудіограма.

12. Біопсія нирок – при необхідності.

13. Огляд спеціалістами: ЛОР, офтальмолог, при необхідності – іншими.

1. Дієтотерапія.

2. Симптоматичне лікування – діуретики, гіпотензивні (при необхідності).

3. Дезінтоксикаційна терапія (до зникнення симптомів інтоксикації).

4. Нестероїдних протизапальних препаратів.

5. Антикоагулянти (4-8тж.).

6. Антиагреганти (курантіл 1-6міс.).

7. Препарати амінохінолонового ряду (делагіл, плаквеніл 12міс.).

8. Глюкокортикоїди (за схемою протягом 6-18міс.).

9. Цитостатики (.за схемою протягом 6-18міс.).

Повна ремісія: ліквідація екстраренальних ознак та сечового синдрому.

Часткова ремісія: зменшення сечового синдрому і повна або часткова ліквідація екстраренальних проявів.

Перехід в хронічну форму: рецидив захворювання після досягнення повної ремісії через рік чи більше від виникнення перших ознак або відсутність повної ремісії протягом року від початку захворювання.

Прогресування: стійка наявність екстраренальних ознак, приєднання еритроцитурії, гіпертензії чи порушення функції нирок, розвиток підгострозлоякісного гломерулонефриту. Формування хронічної ниркової недостатності.

146-210

Хронічний ГН – нефротична форма та змішана форма

N04

Гломерулярні порушення при:

 

1.системному червоному вовчакові;

N08.5* M32.1+

2.геморагічному васкуліті;

N08* D69

3.спадковій нефропатії;

N07

4.синдромі Альпорта;

Q87.8

5.хронічному гепатиті;

N08* К73

6.вузликовому полі артеріїті.

N08.5* М30.0+


 

1

2

3

4

5

6

7

4.

Токскоалергічна нефропатія

N02, N15, R31, R80

1. Загальний аналіз крові 1р в 5-7дн., тривалість та час кровотечі 1р. в 5-10дн.

2. Загальний аналіз сечі 1р. в 5дн., аналіз сечі за Нечипоренком 1р. в 7дн., визначення суточної протеїнурії 1р. в 5-7дн., ортостатична проба, проба за Зимницьким 1р. в 14дн., уролейкограма, проба з сухоїжею

3. Визначення креатиніну та сечовини сироватки крові, загальний білок сироватки крові 1р. в 7-10дн., білкові фракції, визначення холестерину сироватки крові, електролітів, С-реактивного протеїну, серомукоїду, ДФА, коагулограма, визначення Нbs-Аg та його маркерів, С3 фракції компліменту, імунологічні дослідження 1 рівня.

4. Кліренс ендогенного креатиніну

5. ЕКГ.

6. УЗД.

7. Обзорна та екскреторна урографія (при необхідності).

8. Аудіограма (при необхідності).

9. Огляд вузькими спеціалістами.

10. Нефробіопсія (при необхідності).

1. Дієтотерапія.

2. Санація вогнищ інфекції

3. Мембраностабілізатори (2-4тж. 2-4 курси на рік).

4. Корекція кристалурії (алопурінол, цистон, фітолізін, тощо).

5. Корекція кислотно-лужного стану (мінеральні води, соляна кислота тощо)

6. Симптоматична терапія

7. Препарати амінохінолонового ряду (делагіл, плаквеніл 12міс.).

Ліквідація сечового синдрому, збереження протягом року нормальних аналізів. Збереження сечового синдрому.

Перехід у конкретну нозологічну форму, інші нозології.

10-30

Дизметаболічна нефропатія

N02, N15, R31, R82

Інтерстиціаль-ний нефрит

N12, N25

Спадковий нефрит

N07

Синдром Альпорта без нефротичного синдрому

N07. Q87.8


 

1

2

3

4

5

 

 

5.

Хронічна ниркова недостатність

N18

1. Загальний аналіз крові 1р. в 5дн., тривалість та час кровотечі, тромбоцити.

2. Загальний аналіз сечі аналіз сечі за Нечипоренком., проба за Зимницьким та з сухоїжею.

3. Визначення креатиніну та сечовини сироватки крові, загальний білок сироватки крові 1р. в 7-10дн., електролітів, глюкози, КЛС, коагулограма, визначення Нbs-Аg та його маркерів, печінкові проби, імунологічні дослідження І рівня.

4. Гормональний профіль при необхідності.

5. Кліренс ендогенного креатиніну.

6. HLA-типування.

7. ЕКГ.

8. УЗД.

9. Обзорна та екскреторна урографія (при необхідності).

10. Обзорні знімки кісток.

11. Динамічна та статична реносцинтіграфія та непряма ренангіографія

12. Аудіограма (при необхідності).

13. Огляд вузькими спеціалістами.

1. Дієтотерапія.

2. Протианемічна терапія.

3. Дезінтоксикаційна терапія.

4. Гіпотензивна терапія.

5. Ентеросорбенти (активоване вугілля, ентеросгель, пектини тощо).

6. Гіпоацидні препарати.

7. Корекція кислотно-лужного стану.

8. Антигеморагічна терапія.

9. Санація вогнищ інфекції

10. При підвищенні креатиніну до 0,5-0,6 ммоль/л – перитонеальний діаліз, гемодіаліз.

11. Переведення на трансплантацію нирки.

Тривалість додіалізного періоду.

Наявність ускладнень додіалізного періоду та швидкість наростання азотемії.

10-21

6.

Зморщена нирка

N26

1. Загальний аналіз крові

2. Загальний аналіз сечі, аналіз сечі за Нечипоренком, проба за Зимницьким та з сухоїжею.

3. Визначення креатиніт та сечовини сироватки крові, сироватки крові, електролітів, КЛС.

4. Мікробіологічні дослідження сечі, посів сечі на нетрадиційні середовища.

1. Гіпотензивні препарати при необхідності.

2. Вітамінотерапія.

3. Санація вогнищ інфекції.

4. Нефректомія (при необхідності).

Тривалість додіалізного періоду. Відсутність загострень первинного захворювання. Збереження функції колатеральної нирки.

10-14


 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

5. Кліренс ендогенного креатиніну.

6. ЕКГ.

7. УЗД.

8. Обзорна та екскреторна урографія, мікційна цистографія, цистоуретрографія.

9. Динамічна та статична реносцінтіграфія та непряма ренангіографія

10. Огляд вузькими спеціалістами.

 

 

 

7.

Нефротоз, ортостатична протеїнурія

N28, R80

1. Загальний аналіз крові.

2. Загальний аналіз сечі 1р. в 5дн., аналіз сечі за Нечипоренком 1р. в 7дн., визначення суточної протеїнурії 1р. в 5-7дн., ортостатична проба, проба за Зимницьким 1р. в 14дн., проба з сухоїжею.

3. Визначення креатиніну та сечовини сироватки крові, протеїнограма, холестерин сироватки крові., імунограма, визначення Нbs-Аg.

4. Мікробіологічні дослідження сечі.

5. Кліренс ендогенного креатинину.

6. ЕКГ.

7. УЗД.

8. Екскреторна урографія, мікційна цистографія, цистоуретрографія

9. Динамічна та статична реносцінтіграфія та непряма ренангіографія

10. Нефробіопсія (при необхідності).

11. Огляд спеціалістами: ЛОР, офтальмолог, при необхідності – іншими.

1. Вітамінотерапія.

2. Лікувальна фізкультура.

3. Санація вогнищ інфекції.

Тривалість додіалізного періоду. Відсутність приєднання запального процесу, гіпертензії.

10-14

Кіста нирки

Q61

Полікістозне захворювання

Q61

Агенезія та інші редукційні дефекти нирки

Q60

Інші природжені вади розвитку нирки.

Q63


 

1

2

3

4

5

6

7

8.

Гострий пієлонефрит

N10

1. Загальний аналіз крові 1р. в 5-7дн.

2. Загальний аналіз сечі 1р. в 5дн., аналіз сечі за Нечипоренком 1р. в 7дн., визначення суточної протеїнурії 1р. в 5-7дн., ортостатична проба, проба за Зимницьким 1р. в 14дн., уролейкограма.

3. Визначення креатиніну та сечовини сироватки крові, загальний білок сироватки крові 1р. в 7-10дн., електролітів, ДФА, С-реактивного білка, визначення Нbs-Аg, імунограма.

4. Транспорт солей.

5. Посів сечі на флору та чутливість до антибіотиків, посів сечі на нетрадиційні середовища та визначення титрів а/г до ідентифікованого мікроорганізму, імунофлюоресцентний метод виявлення мікроорганізмів (БПА).

6. Кліренс ендогенного креатиніну.

7. Мазок із піхви.

8. ЕКГ.

9. УЗД.

10. Мікційна цистографія.

11. Статична та динамічна реносцинтіграфія.

12. Огляд спеціалістами: ЛОР, гінеколог, при необхідності – іншими.

1. Дієтотерапія.

2. Антибактеріальна терапія (2-8тж.) – індивідуалізація протоколу лікування.

3. Антигістамінні препарати (2-8тж.).

4. Дезінтоксикацінна терапія (до зникнення симптомів інтоксикації).

5. Знеболюючі препарати.

6. Спазмолітики.

7. Фітотерапія (трави з уросептичним ефектом)

8. Імуномодулятори.

9. Автовакцина – при необхідності.

Повна ремісія. відсутність екстраренальних ознак, сечового синдрому та асиптоматичної бактеріурії.

Часткова ремісія та латентний перебіг: відсутність клінічних ознак чи наявність неспецифічного симптомокомплсксу інтоксикації, субфебрильної температури, збереження помірного сечового синдрому і/чи бактеріурії.

Рецидивуючий перебіг: чередування повної ремісії та загострень.

Прогресування: розвиток парціальної ниркової недостатності з подальшим формуванням ниркової недостатності.

14-80

Хронічний пієлонефрит

N11


 

1

2

3

4

5

6

7

9.

Камені нирки та сечоводу

N20

1. Загальний аналі і крові 1р. в 5-7дн.

2. Загальний аналіз сечі 1р. в 5дн., аналіз сечі за Нечипоренком1р. в 7дн., проба за Зимницьким та 1р. в 14дн.

3. Визначення креатиніну та сечовини сироватки крові, загальний білок сироватки крові 1р. в 7-10дн., визначення електролітів, імунограма.

4. Дослідження крові та сечі на транспорт солей, хімічне дослідження конкременту.

5. Кліренс ендогенного креатиніну.

6. Посів сечі на традиційні та нетрадиційні середовища, серологічне дослідження крові з визначенням титрів антитіл до ідентифікованого мікроорганізму.

7. ЕКГ.

8. Термографія.

9. УЗД.

10. Обзорна рентгенографія нирок, екскреторна урографія, мікційна цистографія (при першому обстеженні).

11. Реносцинтіграфія, комп'ютерна томографія зачеревного простору (при необхідності).

12. Огляд спеціалістами, уролог, гастроентеролог, при необхідності – іншими.

1. Дієтотерапія

2. Корекція порушеного обміну речовин з урахуванням хімічного складу конкременту (алопурінол, цистон, блемарен тощо).

3. Корекція кислотно-лужного стану (мінеральні води, соляна кислота, тощо).

4. Спазмолітики.

5. Фітотерапія (трави з уросептичним ефектом).

6. Мембраностабілізуючі препарати.

7. Оперативне лікування (при необхідності).

Відсутність сечового синдрому та мікробних ускладнень. Приєднання пієлонефриту. Відсутність збільшення розмірів конкременту. Відсутність обструкції.

10-14


 

1

2

3

4

5

6

7

10.

Порушення транспорту амінокислот:

N07, N22*

1. Загальний аналіз крові 1р. в 5-7дн.

2. Загальний аналіз сечі 1р. в 5дн., аналіз сечі за Нечипоренком 1р. в 7дн., визначення суточної протеїнурії, ортостатична проба, проба за Зимницьким 1р. в 14дн., проба з сухоїжею.

3. Визначення креатиніну та сечовини сироватки крові, загальний білок сироватки крові 1р в 7-10дн., електроліти, холестерин, визначення лужної фосфатази, КЛС, визначення Нbs-Аg, печінкові проби.

4. Глікемічний та глюкозуричний профілі.

5. Дослідження крові та сечі на транспорт солей.

6. Амінокислотний спектр крові та сечі.

7. Кліренс ендогенного креатиніну.

8. Проба з адіурекріном (при тубулопатіях з поліурією).

9. Визначення екскреції електролітів (К, Nа, Са, фосфор), визначення аміаку, титрованих кислот, суми водневих іонів.

10. ЕКГ.

11. УЗД.

12. Оглядовий знімок нирок, екскреторна урографія, мікційна цистографія.

13. Оглядовий знімок кісток.

14. Динамічна та статична реносцинтіграфія, непряма ренангіографія.

15. Аудіограма (при необхідності).

1. Дієтотерапія.

2. Корекція кислотно-лужного стану (мінеральні води, соляна кислота, тощо), цитратна суміш – при необхідності.

3. Вітамінотерапія.

4. Мембраностабілізатори.

5. Дезінтоксикаційна терапія.

6. Визначення терміну переводу на діаліз та трансплантацію нирки.

Тривалість додіалізного періоду.

Рівень фізично-розумового розвитку.

Відсутність формування сечокам'яної хвороби та приєднання запалення.

10-14

1.цистиноз;

Е72.0

2.цистинурія;

N25, R82

3.синдром Фанконі;

N16.3, Е72.0, N07, R80-81

4.гліцинурія;

N07, Е72.0, R82

5.хвороба Хартнапа;

N07, Е72.0, R82

Ниркова глюкозурія

N07, Е74.8, R80

Первинна гіпероксалурія

N07, Е74.8, R82

Нефрогенний нецукровий діабет

N07, N25.1, R82, R35


 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

16. Комп'ютерна томограма органів зачеревного простору.

17. Біопсія нирки.

18. Огляд спеціалістами: ЛОР, офтальмолог, при необхідності – іншими.

 

 

 

11.

Гломерулярні порушення при гемолітнко-уремічному синдромі

N08.2* D59.3+

1. Загальний аналіз крові 1р в 5-7дн.

2. Загальний аналіз сечі 1р. в 5дн., аналіз сечі за Нечипоренком 1р. в 7дн., визначення суточної протеїнурії 1р. в 5-7дн., ортостатична проба за Зимницьким 1р. в 14дн.

3. Визначення креатиніну та сечовини сироватки крові, загальний білок та фракції сироватки крові 1р в 7-10дн., гострофазові показники, холестерин, електроліти, печінкові проби, LЕ-клітини, імунограма II-ІІІ рівня, Нbs-Аg. в сироватці крові, коагулограма.

4. Гемолітичні проби.

5. Кліренс ендогенного креатиніну

6. ЕКТ

7. УЗД

8. Оглядовий знімок нирки, екскреторна урографія. По показникам – мікційна цистографія, комп'ютерна томографія органів зачеревного простору.

9. Динамічна та статична реносцинтіграфія, непряма реноангіографія.

10. Стернальна пункція

11. Біопсія нирок – при необхідності.

12. Огляд спеціалістами: ЛОР, генетика, гематолога, кардіолога, при необхідності – іншими.

1. Дієтотерапія.

2. Дезінтоксикаційна інфузійна терапія (до зникнення симптомів інтоксикації).

3. Водна нагрузка (до зникнення макрогематурії).

4. Антикоагулянти.

5. Антиагреганти.

6. Фітотерапія (трави з гемостатичним ефектом).

7. Плазмаферез.

Повна ремісія: відсутність екстраренальних ознак захворювання та сечового синдрому. Відсутність ефекту.

21-56


 

1

2

3

4

5

6

7

12.

Есенціальна (первинна) гіпертензія.

I10

1. Загальний аналіз крові 1 р в 5-7дн

2. Загальний аналіз сечі 1р. в 5дн., аналіз сечі за Нечипоренком 1р в 7дн., визначення суточної протеїнурії 1р. в 5-7дн., ортостатична проба, проба за Зимницьким 1р. в 14дн.

3. Визначення креатиніну та сечовини сироватки крові, загальний білок сироватки крові 1р. в 7-10дн., холестерин, КЛС, печінкові проби, коагулограма, імунограма, визначення Нbs-Аg в крові.

4. Визначення катехохламінів

5. ЕКГ

6. УЗД

7. Екскреторна програма, мікційна цистограма – одноразово

8. Ангіографія нирок.

9. Томографія органів черевної порожнини – за показниками

10. Динамічна та статична реносцинтіграфія, непряма ренангіографія

11. Біопсія нирки.

12. Огляд спеціалістами: ЛОР, офтальмолог, кардіолог, окуліст, ендокринолог, при необхідності – іншими.

1. Дієтотерапія.

2. Гіпотензивні препарати.

3. Діуретики

4. Мембраностабілізатори

5. Нестероїдні протизапальні препарати.

Контрольована гіпертензія.

Злоякісна гіпертензія.

7-32

Гіпертензивна (гіпертонічна) хвороба з переважним ураженням нирок.

I12

Гіпертензивна (гіпертонічна) хвороба з переважним ураженням серця, нирок.

I13


 

1

2

3

4

5

6

7

13.

Хронічний гломеруло-нефрит (сечовий синдром, гематурична форма)

N03, N06, R31, R80

1. Загальний аналіз крові 1р. в 5-7дн., тривалість та час кровотечі 1р. в 5-10дн.

2. Загальний аналіз сечі 1р. в 5дн., аналіз сечі за Нечипоренком 1р. в 7дн., визначення суточної протеїнурії 1р. в 5-7дн., ортостатична проба, проба за Зимницьким 1р. в 14дн., уролейкограма, проба з сухоїжею.

3. Визначення креатиніну та сечовини сироватки крові, загальний білок сироватки крові 1р в 7-10дн., білкові фракції, визначення холестерину сироватки крові, електролітів, С-реактивного протеїну, серомукоїду, ДФА, коагулограма, визначення Нbs-Аg та його маркерів, С3 фракції компліменту, імунологічні дослідження ІІ рівня.

4. Гемолітичні проби.

5. Кліренс ендогенного креатиніну 1р. в 4тж.

6. Дослідження крові та сечі на транспорт солей.

7. ЕКГ

8. УЗД

9. Обзорна та екскреторна урографія (при необхідності).

10. Динамічна та статична реносцинтіграфія з ДТПА та Тс99-фосфоном, непряма ренангіографія.

11. Біопсія нирки – при необхідності.

12. Огляд вузькими спеціалістами.

1. Дієтотерапія.

2. Дезінтоксикаційна терапія (до зникнення симптомів інтоксикації).

3. Нестероїдні протизапальні препарати

4. Антикоагулянти (4-8тж.)

5. Антиагреганти (курантіл 1-6міс.).

6. Препарати амінохінолонового ряду (делагіл, плаквеніл 12міс.).

7. Мембраностабілізатори.

8. Санація вогнищ інфекції.

Повна ремісія: ліквідація екстраренальних ознак та сечового синдрому.

Часткова ремісія: ліквідація екстраренальних ознак при збереженні сечового синдрому.

Прогресування: приєднання набряків, гіпертензії, біохімічних змін, формування хронічної ниркової недостатності.

10-21

Гломерулярні порушення при:

N02, R31

1.системному червоному вовчакові;

N08*M32

2.геморагічному васкуліті;

N08*D69

3.спадковому нефриті;

N07, Q87.8

4.хронічному гепатиті;

N08*K73

5.вузликовому поліартеріїті

N08*M30