стандарти надання медичної допомоги в Україні
 

Навігація

За напрямком медицини


Вказано багато груп; Стандарт


 • Торакальна хірургія
  • Додаток до наказу МОЗ №226 від 27-07-1998
  • Тема, опис документа: Стандарт
  • Вид допомоги: амбулаторний, стаціонарний, цільова група: діти
  • Напрямок медицини: Дитяча хірургія
  • Клінічний стан, патології: Вказано багато груп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТОРАКАЛЬНА ХІРУРГІЯ

 

 

 

 

 

 

 

Автор-розробник:   головний дитячий хірург

МОЗ України, д.м.н. Сокур П.П.

 


ТОРАКАЛЬНА ХІРУРГІЯ

II рівень надання медичної допомоги

 

№ п/п

Нозологічні форми

Шифр МКХ-10

Перелік діагностичних ,обстежень

Обсяг лікувальних заходів

Критерії якості лікування (результати лікування)

Середня трива-лість лікування (дн.)

1

2

3

4

5

6

7

1.

Вроджені вади розвитку легень, трахеї бронхів, гіпоплазія: проста, кістозна, секвестрація, лобарна емфізема, кісти трахеобронхомаляції

Q30-Q34,

J17

1. Загальний аналіз крові, сечі

2. Біохімія крові

3. ЕКГ

4. Рентгенографія в 2-х проекціях

6. Аналіз харкотиння

Направлення в ОДЛ або центри

Своєчасне направлення на 3 рівень

2.

Абсцеси легень і деструктивні пневмонії

J85, J86, J93

1. Загальний аналіз крові, сечі

2. Біохімія крові

3. ЕКГ

4. Рентгенографія в 2-х проекціях

6. Аналіз харкотиння

Направлення в ОДЛ або центри

Своєчасне направлення на 3 рівень

3.

Сторонні тіла трахеї, бронхів, легень, плевральної порожнини, грудної стінки

Т17, Т18

1. Загальний аналіз крові, сечі

2. Біохімія крові

3. ЕКГ

4. Рентгенографія в 2-х проекціях

6. Аналіз харкотиння

Направлення в ОДЛ або центри

Своєчасне направлення на 3 рівень

 

4.

Сторонні тіла стравоходу. Ускладненні тіла стравоходу (езофагіт, скаріфікації)

Т17, Т18

 

Термінове направлення на 3 рівень

Своєчасне направлення на 3 рівень

 

5.

Медіастиніти, хронічні емпієми плеври, хронічні абсцеси легень, хронічні бронхоплевральні нориці, хронічні стравохідно-респіраторні нориці

J85-J86

 

Термінове направлення на 3 рівень

Своєчасне направлення на 3 рівень

 


ТОРАКАЛЬНА ХІРУРГІЯ

IIІ рівень надання медичної допомоги

 

№ п/п

Нозологічні форми

Шифр МКХ-10

Перелік діагностичних ,обстежень

Обсяг лікувальних заходів

Критерії якості лікування (результати лікування)

Середня трива-лість лікування (дн.)

1

2

3

4

5

6

7

1.

Вроджені вади розвитку легень, трахеї бронхів, гіпоплазія:

проста, кістозна, секвестрація, лобарна емфізема, кісти трахеобронхомаляції

Q30-Q34,

J17

1. Загальний аналіз крові, сечі

2. Біохімія крові

3. ЕКГ

4. ФЗД

5. Рентгенографія в 2-х проекціях

6. Аналіз харкотиння

7. Бронхоскопія або ФБС

8. Бактеріологічне, цитологічне обстеження промивних рідин

9. Комп’ютерна томографія

10. МРТ

11. Імунологія

Консервативне лікування

1. Поєднане лікування двома антибіотиками

2. Серцеві препарати

3. Бронхолітики

4. Вітаміни

5. Фізіотерапевтичні методи, ЛФК

6. Санаційні бронхоскопії, або ФБС; мікротрахеостомія

Оперативне лікування

1. Передопераційна підготовка

2. Препарати і апаратура для анестезіологічного забезпечення

3. Операція

4. Антибактеріальна терапія

5. Знеболювальна терапія

6. Серцеві препарати

7. Бронхолітики

8. Вітамінотерапія

9. Десенсебілізуюча терапія

10. Пункції плевральної порожнини

11. Фізіотерапевтичні методи, ЛФК

12. Санаційні бронхоскопії або ФБС

1. Нормалізація показників ССС та дихання

2. Нормалізація аналізів крові, сечі, біохімічних показників

3. Відсутність рентгенологічних змін

4. Зникнення явищ ендобронхіту при бронхоскопії або ФБС

5. Задовільний суб'єктивний стан хворого; відсутність мокроти, нормалізація температури тіла, кашлю

6. Відсутність фезікальних даних

25 без операції,

45 з операцією


 

1

2

3

4

5

6

7

2.

Абсцеси легень і деструктивні пневмонії

J85, J86, J93

1. Загальний аналіз крові, сечі

2. Біохімія крові

3. ЕКГ

4. Рентгенографія у 2-х проекціях

5. Аналіз харкотиння

6. Бронхоскопія або ФБС

7. Бактеріологічне обстеження біологічних субстратів

8. Пункція, торакоцентез, плеврографія по показанням

9. Бронхографія

10. Імунологія

1. Катетеризація центральної вени

2. Торакоцентез, дренування плевральної порожнини при піопневмотораксу

3. Поєднане лікування 2-3 антибіотиками

4. Детоксикаційна терапія.

5. Гемотрансфузії

6. Імунокорекція

7. Серцеві і вітамінні препарати

8. Мікроторакоцентез абсцесів легені

9. Бронхоскопічні або ФБС санації

10. Фізіотерапевтичні методи лікування

11. Профілактика грибкових ускладнень

1. Нормалізація показників ССС та дихання

2. Нормалізація аналізів крові, сечі, біохімії

3. Відсутність ендоскопічної патології

4. Відсутність рентгенологічних патологічних змін

5. Задовільний суб'єктивний стан хворого; нормалізація температур тіла і відновлення маси тіла. Відсутність фезікальних даних.

45

3.

Сторонні тіла трахеї, бронхів, легень, плевральної порожнини, грудної клітини

Т17, Т18

1. Клінічне обстеження

2. Загальний аналіз крові

3. Аналіз сечі

4. Рентгенографія органів грудної клітини у 2-х проекціях.

1. Бронхоскопія або ФБС

2. Лікування ускладнень (пневмонії, бронхіту та інші)

3. Антибактеріальна терапія

4. Симптоматична

5. Фізіотерапевтична терапія, ЛФК

6. Повторна санаційна бронхоскопія

7. Оперативне втручання по показанням

1. Відсутність фезікальних даних

2. Задовільний стан хворого (суб'єктивно)

3. Нормалізація показників (аналіз крові, сечі)

8


 

1

2

3

4

5

6

7

4.

Сторонні тіла стравоходу.

Т17

1. Клінічне обстеження

2. Загальний аналіз крові

3. Аналіз сечі

4. Рентгенографія органів грудної клітини у 2-х проекціях.

1. Езофагоскопія

 

1. Задовільне ковтання

2. Відсутність скарг

1,5

Ускладненні тіла стравоходу (езофагіт, скарідікації)

Т18

2. Приймання новокаїну, обліпихове масло

8

5.

Хронічні емпієми плеври, хронічні абсцеси легень, хронічні бронхоплевральні нориці, хронічні стравохідно-респіраторні нориці

J85-J86

1. Загальний аналіз крові, сечі, біохімія

2. Рентгенографія у 2-х проекціях

3. ЕКГ,ФВД

4. Бронхоскопія або ФБС

5. Бактеріологічне, цитологічне обстеження

6. УЗІ грудної клітини

7. Плеврографія, фістулографія при наявності плевроторакальних нориць

8. Торакоскопія

9. Бронхографія

1. Пункція плевральної порожнини, торакоцентез, мікродренування, фістулографія, плеврографія

2. Санаційно-діагностичні бронхоскопії або ФБС

3. Поєднане лікування 2-3 антибіотиками

4. Дезінтоксикаційна терапія, серцеві препарати

5. Імунокорегуюча та ферметативна терапія

6. Корекція водно-електролітного балансу

7. Гемотрансфузії (по показаннях)

8. Вітамінотерапія

9. Фізіотерапевтичні методи лікування

При неефективності консервативного лікування – операція

1. Передопераційна підготовка

2. Препарати і апаратура для анестезіологічного забезпечення операцій

3. Обезболюючі препарати

4. Антибіотики

5. Серцеві препарати

1. Нормалізація показників ССС та дихання

2. Нормалізація показників аналізів крові, сечі, біохімії

3. Відсутність плевролегеневих ускладнень

Консер-вативне лікування 60

Опера-тивне лікування 80


 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

6. Спазмолітики

7. Корекція водно-електролітного балансу

8. Контрольна рентгенографія, бронхоскопія

9. Фіз. методи лікування, ЛФУ

При операції

Дренування, полідренування, проточне промивання.

 

 


ТОРАКАЛЬНА XIРУРІ ІЯ

IV рівень надання медичної допомоги

 

№ п/п

Нозологічні форми

Шифр МКХ-10

Перелік діагностичних ,обстежень

Обсяг лікувальних заходів

Критерії якості лікування (результати лікування)

Середня трива-лість лікування (дн.)

1

2

3

4

5

6

7

1.

Вроджені вади розвитку легень, трахеї бронхів, гіпоплазія:

проста, кістозна, секвестрація, лобарна емфізема, кісти трахеобронхомаляції

Q30-Q34,

J17

1. Загальний аналіз крові, сечі

2. Біохімія крові

3. ЕКГ

4. ФЗД

5. Рентгенографія в 2-х проекціях

6. Аналіз харкотиння

7. Бронхоскопія або ФБС

8. Бактеріологічне, цитологічне обстеження промивних рідин

9. Бронхографія

10. Комп’ютерна томографія

11. МРТ

12. Імунологія

Консервативне лікування

1. Поєднане лікування двома антибіотиками

2. Серцеві препарати

3. Бронхолітики

4. Вітаміни

5. Фізіотерапевтичні методи, ЛФК

6. Санаційні бронхоскопії, або ФБС; мікротрахеостомія

Оперативне лікування

1. Передопераційна підготовка

2. Препарати і апаратура для анестезіологічного забезпечення

3. Операція

4. Антибактеріальна терапія

5. Обезболююча терапія

6. Серцеві препарати

7. Бронхолітики

8. Вітамінотерапія

9. Десенсебілізуюча терапія

10. Пункції плевральної порожнини

11. Фізіотерапевтичні методи, ЛФК

12. Санаційні бронхоскопії або ФБС

1. Нормалізація показників ССС та дихання

2. Нормалізація аналізів крові, сечі, біохімічних показників

3. Відсутність рентгенологічних змін

4. Зникнення явищ ендобронхіту при бронхоскопії або ФБС

5. Задовільний суб'єктивний стан хворого; відсутність мокроти, нормалізація температури тіла, кашлю

6. Відсутність фезікальних даних

25 без операції,

45 з операцією


 

1

2

3

4

5

6

7

2.

Абсцеси легень і деструктивні пневмонії

J85, J86, J93

1. Загальний аналіз крові, сечі

2. Біохімія крові

3. ЕКГ

4. Рентгенографія у 2-х проекціях

5. Аналіз харкотиння

6. Бронхоскопія або ФБС

7. Бактеріологічне обстеження біологічних субстратів

8. Пункція, торакоцентез,

9. Плеврографія по показанням

10. Бронхографія

11. Імунологія

1. Катетеризація центральної вени

2. Торакоцентез, дренування плевральної порожнини при піопневмотораксу

3. Поєднане лікування 2-3 антибіотиками

4. Детоксикаційна терапія.

5. Гемотрансфузії

6. Імунокорекція

7. Серцеві і вітамінні препарати

8. Мікроторакоцентез абсцесів легені

9. Бронхоскопічні або ФБС санації

10. Фізіотерапевтичні методи лікування

11. Профілактика грибкових ускладнень

1. Нормалізація показників ССС та дихання

2. Нормалізація аналізів крові, сечі, біохімії

3. Відсутність ендоскопічної патології

4. Відсутність рентгенологічних патологічних змін

5. Задовільний суб'єктивний стан хворого; нормалізація температур тіла і відновлення маси тіла. Відсутність фезікальних даних.

45

3.

Сторонні тіла трахеї, бронхів, легень, плевральної порожнини, грудної клітини

Т17, Т18

1. Клінічне обстеження

2. Загальний аналіз крові

3. Аналіз сечі

4. Рентгенографія органів грудної клітини у 2-х проекціях.

1. Бронхоскопія або ФБС

2. Лікування ускладнень (пневмонії, бронхіту та інші)

a.Антибактеріальна терапія

b.Симптоматична

c.Фізіотерапевтична терапія, ЛФК

d.Повторна санаційна бронхоскопія

3. Оперативне втручання по показанням

1. Відсутність фезікальних даних

2. Задовільний стан хворого (суб'єктивно)

3. Нормалізація показників (аналіз крові, сечі)

8 л/днів


 

1

2

3

4

5

6

7

4.

Сторонні тіла стравоходу.

Т17

1. Клінічне обстеження

2. Загальний аналіз крові

3. Аналіз сечі

4. Рентгенографія органів грудної клітини у 2-х проекціях.

1. Езофагоскопія

 

1. Задовільне ковтання

2. Відсутність скарг

1,5

Ускладненні тіла стравоходу (езофагіт, скарідікації)

Т18

2. Приймання новокаїну, обліпихове масло

8

5.

Хронічні емпієми плеври, хронічні абсцеси легень, хронічні бронхоплевральні нориці, хронічні стравохідно-респіраторні нориці

J85-J86

1. Загальний аналіз крові, сечі, біохімія

2. Рентгенографія у 2-х проекціях

3. ЕКГ,ФВД

4. Бронхоскопія або ФБС

5. Бактеріологічне, цитологічне обстеження

6. УЗІ грудної клітини

7. Плеврографія, фістулографія при наявності плевроторакальних нориць

8. Торакоскопія

9. Бронхографія

1. Пункція плевральної порожнини, торакоцентез, мікродренування, фістулографія, плеврографія

2. Санаційно-діагностичні бронхоскопії або ФБС

3. Поєднане лікування 2-3 антибіотиками

4. Дезінтоксикаційна терапія, препарати для підтримки серцево-судинної системи

5. Імунокорегуюча та ферметативна терапія

6. Корекція водно-електролітного балансу

7. Гемотрансфузії (по показаннях)

8. Вітамінотерапія

9. Фізіотерапевтичні методи лікування

При неефективності консервативного лікування – операція

1. Передопераційна підготовка

2. Препарати і апаратура для анестезіологічного забезпечення операцій

3. Обезболюючі препарати

4. Антибіотики

1. Нормалізація показників ССС та дихання

2. Нормалізація показників аналізів крові, сечі, біохімії

3. Відсутність плевролегеневих ускладнень

Консер-вативне лікування 60

Опера-тивне лікування 80


 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

5. препарати для підтримки серцево-судинної системи

6. Спазмолітики

7. Корекція водно-електролітного балансу

8. Контрольна рентгенографія, бронхоскопія

9. Фіз. методи лікування, ЛФУ

При операції

Дренування, полідренування, проточне промивання.