стандарти надання медичної допомоги в Україні
 

Навігація

За напрямком медицини


Вказано багато груп; Стандарт


 • Щелепно-лицева хірургія
  • Додаток до наказу МОЗ №226 від 27-07-1998
  • Тема, опис документа: Стандарт
  • Вид допомоги: амбулаторний, стаціонарний, цільова група: діти
  • Напрямок медицини: Хірургічна стоматологія
  • Клінічний стан, патології: Вказано багато груп
серетид дискус цена Украина

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВА ХІРУРГІЯ

 

 

 

 

 

Автори-розробники:           головний щелепно-лицьовий хірург

МОЗ України, д.м.н. Харьков Л.В.,

к.м.н. Яковенко Л.Н.

 

 

Список скорочень:

 

ЩЛД   – щелепно-лицева ділянка.

СНЩС – скронево-нижньощелепний суглоб.

УФО    – ультрафіолетове опромінювання.

ДМСО – диметілсульфоксід.

ФТЛ    – фізіотерапевтичне лікування.

ЕКГ     – електрокардіограма.

УЗД    – узідіагностика.

ОГК    – органи грудної клітини.

 

 


ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВА ХІРУРГІЯ

II рівень надання медичної допомоги

 

№ п/п

Нозологічні форми

Шифр

МКХ-10

РЛ, ЦРЛ

Критерії якості лікування

Середня тривалість лікування (днів)

Обсяг діагностичних досліджень

Обсяг лікувальних заходів

1

2

3

4

5

6

7

1.

Періостит Одонтогенний без згадування про остеомієліт

М86.9

Клінічне обстеження (виявлення причинного зуба та ознак серозного або гнійного запалення окістя), в разі одонтогенного процесу – прицільний знімок «причинного» зуба.

1. Видалення або лікування причинного зуба.

2. Розтин підокістного абсцесу з його дренуванням.

3. Протизапальна терапія.

4. Симптоматична терапія.

5. Фізіотерапевтичне лікування.

Видужання*

3-4

2.

Остеомієліт

М86

1. Клінічне обстеження (виявлення причинного зуба або воріт проникнення інфекції ознак двостороннього періоститу, наявності абсцесів або флегмон: порушення загального стану дитини)

2. Аналіз крові загальний та на цукор, аналіз сечі (у динаміці)

3. При хронічному процесі – рентгенологічне обстеження щелепи.

4. Огляд педіатром

1. Видалення причинного зуба (у випадку одонтогенного процесу) – розтин абсцесів та флегмон.

2. Антибактеріальна терапія.

3. Гіпосенсибілізуюча терапія

4. Вітамінотерапія

5. Дезінтоксикаційна терапія

6. Імуномодулюючі препарати.

7. Направлення на стаціонарне лікування до обласної лікарні або Центру.

Видужання* або покращання стану**

8-10

20-24

Інший Гострий

М86.1

Хронічний

М86.6

3.

Абсцеси шкіри обличчя

L02.0

1. Клінічне обстеження (на базі скарг, анамнезу хвороби, даних об'єктивного обстеження та зміни загального стану дитини).

2. Аналіз крові загальний та біохімічні показники. Аналіз сечі ( у динаміці) .

3. Огляд педіатром. Аналіз калу на я/г та кишкову флору (при госпіталізації).

4. Консультація анестезіолога

1. Видалення причинного зуба (в разі одонтогенного процесу), розтин абсцесів та флегмон.

2. Дезінтоксикаційна терапія

3. Антибактеріальна терапія.

4. Гіпосенсибілізуюча терапія

5. Вітамінотерапія, імуномодулюючі препарати

6. Симптоматична терапія

7. Направлення на стаціонарне лікування до обласної лікарні або Центру

Видужання*

12-14

Флегмони обличчя

L03.2


 

1

2

3

4

5

6

7

4.

Гострий лімфаденіт обличчя, голови та шиї

L04.0

1. Клінічне обстеження (діагноз встановлюють на основі скарг, анамнезу хвороби, даних об'єктивного обстеження, термометрії тіла, зміни загального стану дитини).

2. Огляд педіатром. Аналіз крові та сечі загальний (у динаміці)

1. Лікування гнійного лімфаденіту в стаціонарі. В разі гнійного процесу проводиться розтин абсцесу, при одонтогенному лімфаденіті – видалення або лікування причинного зуба.

2. Протизапальна терапія

3. Направлення на стаціонарне лікування до обласної лікарні або Центру у випадку перілімфаденіту та аденофлегмони

Видужання*

10-12

5.

Фурункули і карбункули обличчя

L02.0

1. Клінічне обстеження (діагноз базується на скаргах, анамнезі хвороби, об'єктивного обстеження хворого, зміни загального стану дитини).

2. Аналіз крові та сечі загальний (у динаміці).

1. Протизапальна терапія

2. Розтин гнійного вогнища, дренування, промивання рани

3. Фізіотерапевтичні процедури.

4. Абсцедуючі фурункули та карбункули з порушенням загального стану лікують в обласній лікарні або в Центрі

Видужання*

8-10

6.

Доброякісні новоутворення м'яких тканин (дермоїдні, еппідермоїдні кісти, серединні та бокові кісти шиї)

D23.3

1. Клінічне обстеження (скарги, збір анамнезу хвороби, об'єктивне обстеження місцевого статусу, проведення контрастної рентгенографії та пункції кісти до операції).

2. Огляд педіатром.

1. Направлення до обласної лікарні або в Центр надання допомоги дітям з вродженими та набутими захворюваннями ЩЛД на консультацію та лікування

Видужання*

7-8

7.

Доброякісні новоутворення кісток черепа та обличчя

D16.4

1. Клінічне обстеження хворого (скарги, збір анамнезу хвороби)

2. Рентгенологічне обстеження щелеп (боковий знімок по Генешу - для н/щел., аксіальна укладка для в/щ. до операції).

3. Огляд педіатром, анестезіологом.

1. Направлення на стаціонарне лікування до обласної лікарні або центру надання допомоги дітям з вродженими або набутими захворюваннями щелепно-лицьової ділянки

Видужання*

7-8


 

1

2

3

4

5

6

7

8.

Остеогенні та одонтогенні пухлини щелеп

D16.4

1. Клінічне обстеження хворого (скарги, збір анамнезу хвороби, об'єктивне дослідження рентгенологічне обстеження пункції, біопсії, комп'ютерної томографії до операції).

2. Огляд педіатром, анестезіологом.

1. З підозрою на пухлину щелеп направляють в обласну лікарню або Центр надання допомоги дітям з вродженими та набутими дефектами та деформаціями на консультацію та лікування.

Видужання*

1-2

9.

Системні пухлиноподібні новоутворення щелеп

D10, D11, D16, D17, D18, D21, D22, D23, D36

1. Клінічне обстеження хворого (скарги на наявність деформації кісток лицевого скелету, які підтверджуються оглядом хворого та рентгенологічним дослідженням до операції).

2. Огляд педіатром, анестезіологом

1. З підозрою на системні захворюваннями щелеп хворі направляються в обласну лікарню або Центр на консультацію та лікування.

Видужання* чи покращання** місцевого та загального стану

10-12

10.

Гемангіома будь-якої локалізації.

D18.0

1. Клінічне обстеження хворого

2. Огляд педіатром.

1. Направлення в Центр надання допомоги дітям з вродженими та набутими захворюваннями ЩЛД на консультацію та лікування

Видужання * чи покращання стану** місцевого та загального стану

1-2

Лімфангіома будь-якої локалізації.

D18.1

11.

Злоякісні пухлини м'яких тканин та кісток

С00-С08, С14, С41, С43, С44, С47

1. Клінічне обстеження хворого (скарги, збір анамнезу хвороби та життя, об'єктивне дослідження місцевого статусу, проведення рентгенографії.

2. Огляд педіатром.

1. Направлення до обласної лікарні або в Центр надання допомоги дітям з вродженими та набутими захворюваннями ЩЛД на консультацію та в КРРОУ для лікування.

Видужання*чи покращення стану** місцевого та загального стану

1-2

12.

Ізольовані незрощення губи

Q36

1. Діагноз встановлюють за даними скарг та об'єктивного дослідження місцевого статусу (дефект тканин в/губи).

2. Огляд педіатром.

1. Направлення до обласної лікарні або в Центр надання допомоги дітям з вродженими та набутими захворюваннями ЩЛД на консультацію та лікування

Видужання*

1-2

13.

Вроджені наскрізні незрощення губи, альвеолярного паростка, піднебіння, колобоми

Q37

1. Діагноз встановлюють на основі скарг на наявність косметичного дефекту губи та піднебіння, неможливості нормального годування дитини, а також даних огляду дитини

2. Огляд педіатром.

1. Направлення до обласної лікарні або Центру по наданню допомоги дітям з вродженими та набутими захворюваннями ЩЛД

Видужання*

1-2


 

1

2

3

4

5

6

7

14.

Ізольовані незрощення альв. Наростку твердого та м'якого піднебіння.

Q35

1. Діагноз встановлюють на базі скарг на попадання їжі в ніс під час годування дитини або на гунявий відтінок мови та невимовляння деяких звуків, даних огляду піднебіння

2. Огляд педіатром.

1. Направлення до обласної лікарні або в Центр надання допомоги дітям з вродженими та набутими захворюваннями ЩЛД на консультацію та лікування

Видужання*

1-2

15.

Деформації щелеп (вроджені, набуті)

Q35, Q37

1. Діагностика за даними скарг на деформацію щелеп, анамнезу хвороби (травми, запальні процеси, оперативні втручання на щелепах в минулому) та даними огляду ЩЛД, рентгенобстеження щелеп до операції

1. Направлення на консультацію та лікування до Центру лікування дітей з вродженими та набутими дефектами і деформаціями ЩЛД.

Видужання*

1-2

16.

Переломи нижньої щелепи.

S02.6

1. Діагноз встановлюють на основі скарг на біль у щелепі, порушень відкривання або закривання рота та огляду, і пальпації ЩЛД (асиметрія лиця, зміщення середньої лінії та підборіддя, симптом «східці», проведення рентгенологічного дослідження щелеп.

2. Огляд педіатром.

1. Накладання тимчасової імобілізації, симптоматична терапія.

2. Направлення на стаціонарне лікування до обласної лікарні або центру.

3. 3 підозрою на підокісний перелом направлення на консультацію та лікування в обласну лікарню або до центру

Видужання*

 

 

1-2

17.

Переломи верхньої щелепи та виличної кістки.

S02.4

1. Діагноз встановлюють на базі об'єктивних методів обстеження (рухливість групи зубів з альвеолярним паростком, зміна прикусу, кровотеча з порожнини рота) та на базі анамнезу захворювання, рентгенологічного дослідження в/щ.

2. Огляд педіатром, щел.-лиц. хірургом.

1. Шинування зубів та проведення комплексної протизапальної терапії

2. Проведення протишокової терапії за потребою

 3. Транспортування до Центру

Видужання*

1-2

18.

Множинні переломи кісток черепа та лицевого скелету

S02.7

1. Діагноз встановлюють на основі скарг на наявність деформацій щелепно-лицевої ділянки, порушення функції жування, дихання, ознак переломів кінцівок та пошкодження внутрішніх органів.

2. Огляд педіатром, невропатологом.

1. Транспортування до обласної лікарні або Центру по сан. авіації або виклик в клініку щелепно-лицевого хірурга з проведенням протишокових заходів

Видужання*

1-2


 

1

2

3

4

5

6

7

19.

Переломи та вивихи зубів

S02.5, S03.2

1. Здійснюється постановка діагнозу на базі з'ясування обставин травматичного пошкодження та огляду і пальпації місця пошкодження (зміна положення зуба в альвеолярній дузі або його відсутність), рентгенологічне дослідження зубів.

2. Огляд педіатром.

1. Репозиція та іммобілізація зубів в разі їх підвивиху або вивиху

2. Призначення комплексного протизапального лікування 3. Видалення зуба в разі низького перелому кореня

Видужання*

2-3

1

2

3

4

5

6

7

20.

Травми м'яких тканин

S00.3, S00.4, S00.5, S01.4, S01.5, S10

1. Діагноз встановлюється на основі скарг, з'ясування обставин травми та даних об'єктивного обстеження (наявність гематоми, кровотечі, відсутність частини м'яких тканин та інше).

2. Огляд педіатром, анестезіологом.

1. Хірургічна обробка ран без дефектів тканин

2. Антибактеріальна терапія

3 . Гіпосенсибілізуюча терапія

4. Вітамінотерапія

5. Симптоматична терапія

6. Антирабічна та протиправцева вакцинація за показаннями.

7. За показаннями лікування в умовах стаціонару.

8. Направлення в Центр надання допомоги дітям з вродженими та набутими захворюваннями ЩЛД в разі наявності дефектів тканин

Видужання*

7-8

21.

Артрити СНЩС

М19

1. Діагноз встановлюється за даними скарг на наявність косметичної деформації обличчя, обмежене відкривання рота, храп вночі, анамнезу хвороби (травма суглоба, септичний стан та ін.) та даними огляду ЩЛД, рентгенобстеження (ортопантограма).

2. Огляд педіатром, анестезіологом.

1. Направлення на стаціонарне лікування в Центр надання допомоги дітям з вродженими та набутими захворюваннями ЩЛД.

Видужання*чи покращання стану**

14-16


 

1

2

3

4

5

6

7

22.

Хвороби слинних залоз.

К11

1. Клінічне обстеження хворого (скарги, анамнез захворювання)

2. Дані об'єктивного обстеження (визначення каменя в протоці, збільшеної залози, характеру секрету, проведення сіалографії).

3. Огляд педіатром

1. Направлення на стаціонарне лікування в обласну лікарню або Центр по наданню допомоги дітям з вродженими та набутими захворюваннями ЩЛД

Видужання*

8-10

23.

Пухлини та пухлиноподібні новоутворення слинних залоз

D11

1. Клінічне обстеження хворого (анамнез, скарги). Дані об'єктивного обстеження, пункції, сіалографії.

2. Огляд педіатром, анестезіологом.

1. Направлення на стаціонарне лікування в обласну лікарню або Центр по наданню допомоги дітям з вродженими та набутими захворюваннями ЩЛД

Видужання*

7-8

 


ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВА ХІРУРГІЯ

III рівень надання медичної допомоги

 

№ п/п

Нозологічні форми

Шифр

МКХ-10

РЛ, ЦРЛ

Критерії якості лікування

Середня тривалість лікування (днів)

Обсяг діагностичних досліджень

Обсяг лікувальних заходів

1

2

3

4

5

6

7

1.

Періостит Одонтогенний без згадування про остеомієліт

М86.9

1. Клінічне обстеження (виявлення причинного зуба та ознак серозного або гнійного запалення окістя).

2. Аналіз крові загальний, аналіз сечі у динаміці

3. Рентгенологічне обстеження в разі одонтогенного процесу (прицільний знімок або боковий по Генішу).

4. Огляд педіатром.

1. Видалення або лікування причинного зуба.

2. Розтин піднокісого абсцесу з подальшим його дренуванням.

3. Протизапальна терапія.

4. Симптоматична терапія.

5. Фізіотерапевтичне лікування.

6. Гіпосенсибілізуюча терапія

Видужання*

3-4

2.

Остеомієліт

М86.1

1. Клінічне обстеження (виявлення причинного зуба або воріт проникнення інфекції, ознак двостороннього періоститу, наявності абсцесів або флегмон; порушення загального стану дитини). При хронічному процесі рентгенологічне обстеження щелеп.

2. Аналіз крові загальний та біохімічний

3. Аналіз сечі у динаміці.

4. Аналіз калу на я/г та кишкову флору

5. При госпіталізації рентгенологічне обстеження щелеп при необхідності.

6. Консультація педіатром, ЛОР, анестезіологом.

7. Мікробіологічне дослідження ексудату до операції.

1. Видалення причинного зуба

2. Розтин абсцесів та флегмон, інфузійна терапія

3. Антибактеріальна терапія.

4. Гіпосенсибілізуюча терапія

5. Симптоматична терапія

6. Вітамінотерапія

7. ФТЛ, дезінтоксикаційна терапія.

8. Перев'язки, дренування та промивання ран

9. Секвестректомія при хронічних процесах.

Видужання* Покращання стану**

8-10

20-24

Інший Гострий

М86.6

Хронічний

 


 

1

2

3

4

5

6

7

3.

Абсцеси шкіри обличчя

L02.0

1. Клінічне обстеження (на базі скарг, анамнезу хвороби, даних об'єктивного обстеження та зміни загального стану дитини).

2. Рентгенологічне дослідження зубів та щелеп у разі одонтогенного походження.

3. Аналіз крові загальний та на цукор, аналіз сечі у динаміці.

4. Аналіз калу на я/г та кишкову флору при госпіталізації.

5. Консультація педіатра, анестезіолога, лікаря-отоларинголога.

6. Бактеріологічне дослідження ексудату.

1. Видалення причинного зуба

2. Розтин абсцесу, флегмони

3. Дренування ран та промивання їх.

4. Протизапальна терапія.

5. Гіпосенсибілізуюча терапія

6. Симптоматична терапія

7. Вітамінотерапія

8. інфузійна терапія

9. Фізіотерапія (УФО, електрофорез з ДМСО, фонофорез з гідрокортизоном – гелій-неонове опромінювання).

При хронічному процесі рентгеноло-гічне обстеження щелеп.

12-14

Флегмони обличчя

L03.2

4.

Гострий лімфаденіт обличчя, голови та шиї

L04.0

1. Клінічне обстеження (діагноз встановлюють на основі скарг, анамнезу хвороби, даних об'єктивного обстеження, термометрії тіла, зміни загального стану дитини).

2. Рентгенологічне обстеження в разі одонтогенного процесу (прицільний знімок зуба або боковий н/шелепи по Генішу).

3. Аналіз крові загальний та на цукор, аналіз сечі у динаміці.

4. Аналіз калу на я/г та кишкову флору при госпіталізації.

5. Консультація педіатром, анестезіологом.

1. Лікування гнійного лімфаденіту в стаціонарі

2. В разі одонтогенного процесу видалення або лікування причинного зуба

3. Розтин абсцесу з послідуючим дренуванням, перев'язками, промиванням рани

4. Комплексна протизапальна терапія (гіпосенсибілізуюча, фізіотерапія, вітамінотерапія, антибактеріальна, дезінтоксикаційна)

Видужання*

10-12

5.

Фурункули і карбункули обличчя

L02.0

1. Клінічне обстеження (діагноз базується на скаргах, анамнезі хвороби, даних об'єктивного обстеження хворого, виявлені зміни загального стану дитини).

2. Аналіз крові загальний та на цукор, при поширенні процесу – аналіз крові на стерильність, аналіз сечі у динаміці.

1. Розтин гнійного вогнища, некротомія;

2. Перев'язки, дренування та промивання рани

3. Гіпотермія у фазі серозного запалення.

4. Антибактеріальна терапія

5. Гіпосенсибілізуюча терапія

6. Симптоматична терапія

Видужання*

8-10


 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

3. Аналіз калу на я/г та кишкову флору, при госпіталізації.

4. Консультація педіатром та анестезіологом, дерматологом.

5. Бактеріологічне дослідження ексудату.

7. Вітамінотерапія

8. ФТЛ, імунотерапія

 

 

6.

Доброякісні новоутворення м'яких тканин (дермоїдні, еппідермоїдні кісти, серединні та бокові кісти шиї)

D23.3

1. Клінічне обстеження (скарги, анамнез хвороби, огляд хворого).

2. Аналіз крові загальний та біохімічний (білірубін, азот, мочевина, білок, ін.), аналіз сечі у динаміці. Аналіз калу на я/г та кишкову флору при госпіталізації.

3. ЕКГ

4. Консультація педіатром, анестезіологом.

5. Пункційна біопсія

6. Патогістологічне дослідження

1. Оперативне лікування (цистомія або цистектомія новоутворення) з елементами пластики

2. Симптоматична терапія

3. Антибактеріальна терапія

4. Гіпосенсибілізуюча терапія

5. Вітамінотерапія

Видужання* або покращання стару**

7-8

7.

Доброякісні новоутворення кісток черепа та обличчя

D16.4

1. Клінічне обстеження хворого (скарги на наявність асиметрії щелепи, в анамнезі – багаторазове лікування причинного зуба або його видалення раніше, об'єктивно – безболісна деформація щелепи, симптом Дюпюітрена).

2. Рентгенологічне обстеження щелеп (по Генішу для н/щ та аксіальна укладка для в/щ).

3. Аналіз крові загальний, цукор, білірубін, аналіз сечі у динаміці.

4. Аналіз калу на я/г та кишкову флору

5. ЕКГ при госпіталізації.

6. Консультація педіатра, анестезіолога

7. Пункційна біопсія з цитологічним дослідженням пунктату.

1. Оперативне втручання під загальним наркозом (цистотомія, цистектомія) та видалення або лікування причинного зуба при радикулярній кісті.

2. Протизапальна терапія

3. Симптоматична терапія

4. Гіпосенсибілізуюча терапія

5. Фізіотерапевтичне лікування

Видужання*

8-10


 

1

2

3

4

5

6

7

8.

Остеогенні та одонтогенні пухлини щелеп

D16.4

1. Клінічне обстеження хворого (скарги на наявність пухлини що повільно росте, не змінюючи загального стану, безболісну). Об'єктивно – асиметрія за рахунок потовщення ділянки щелепи.

2. Аналіз крові загальний та біохімічний, аналіз сечі у динаміці.

3. Аналіз калу на я/г та кишкову флору

4. ЕКГ при госпіталізації.

5. Огляд педіатром, анестезіологом.

6. Рентгенологічне обстеження щелеп (боковий по Генішу, обзорний нижньої щелепи, ортопантомограма, для в/щ – аксіальна укладка).

7. Пункційна біопсія, патогістологічне дослідження.

пухлини

1. Видалення пухлин (у межах здорових тканин потребують заміщення дефектів трансплантатами

2. Гіпосенсибілізуюча терапія

3. Симптоматична терапія

4. Вітамінотерапія

5. ФТЛ

6. Протизапальна терапія

7. Лікувальне харчування

8. В разі великих пухлин – направлення в Центр на консультацію та лікування

Видужання*

10-12

9.

Системні пухлиноподібні новоутворення щелеп

D10, D11, D16, D17, D18, D21, D22, D23, D36

1. Клінічне обстеження (скарги на наявність деформації кісток лицевого скелету, яка підтверджується оглядом хворого та пальпаторним дослідженням).

2. Рентгенологічне дослідження щелеп (обзор щелеп, ортопантомограма)

3. Аналіз крові загальний та біохімічний, аналіз сечі у динаміці.

4. Аналіз калу на я/г та кишкову флору

5. ЕКГ при госпіталізації.

6. Консультація педіатром, анестезіологом.

7. Пункційна біопсія

8. Патогістологічне дослідженням тканин пухлини.

1. Оперативне лікування (видалення новоутворення у межах здорових тканин)

2. Гіпосенсибілізуюча терапія

3. Симптоматична терапія

4. Вітамінотерапія

5. ФТЛ

6. Остеостимулююча терапія

7. Направлення в Центр на консультацію або лікування

Видужання* або покращання стану**

10-12


 

1

2

3

4

5

6

7

10.

Гемангіома будь-якої локалізації.

D18.0

1. Клінічне обстеження та встановлення діагнозу на основі скарг, дослідження місцевого статусу.

2. Пункція новоутворення.

3. Аналіз крові загальний та біохімічний (білірубін, азот, мочевина, білок, ін.), аналіз сечі, ЕКГ.

4. Аналіз калу на я/г та кишкову флору

5. Консультація педіатром, анестезіологом.

6. Цитологічне та патогістологічне дослідження тканин пухлини.

1. Оперативне лікування (видалення пухлин, цистотомія, цистектомія, склерозуюча терапія

2. Направлення в Центр надання допомоги дітям з вродженими та набутими захворюваннями ЩЛД в разі швидкого росту та великого об'єму пухлин на консультацію та лікування

Видужання * або покращання стану**

10-12

Лімфангіома будь-якої локалізації.

D18.1

11.

Злоякісні пухлини м'яких тканин та кісток

С00-С08, С14, С41, С43, С44, С47

1. Огляд педіатром, анестезіологом.

2. Проведення первинної верифікації пухлини (пункційна, інцізійна біопсія).

1. Направлення в онкологічну поліклініку на консультацію та лікування.

Покращення стану**

5-6

12.

Ізольовані незрощення губи

Q36

1. Встановлення діагнозу за даними скарг на наявність косметичного дефекту верхньої губи та даних огляду дитини

2. Огляд педіатром та анестезіологом.

3. Аналіз крові загальний, цукор, група, резус-фактор, білірубін, білки, АСТ, АЛТ

4. УЗД тимуса при госпіталізації.

5. Рентген ОГК

6. Консультації спеціалістів різного профілю

1. Хейлопластика при ізольованих та часткових незрощеннях губи

2. Антибактеріальна терапія

3. Гіпосенсибілізуюча терапія

4. Вітамінотерапія

5. Симптоматична терапія

Видужання* або покращення стану**

8-9

13.

Вроджені наскрізні незрощення губи, альвеолярного паростка, піднебіння, колобоми

Q37

1. Діагноз встановлюють на основі скарг на наявність косметичного дефекту губи та піднебіння, неможливості нормального годування дитини, а також даних огляду дитини.

2. Огляд педіатром, анестезіологом, ортодонтом.

3. R-діагностика ОГК

4. УЗД тимуса

1. Виготовлення обтуратора

2. Направлення до Центру по наданню допомоги дітям з вродженими та набутими захворюваннями ЩЛД

Видужання* або покращення стану**

1-2


 

1

2

3

4

5

6

7

14.

Ізольовані незрощення твердого та м'якого піднебіння.

Q35

1. Діагноз встановлюють на базі скарг на попадання їжі в ніс під час годування дитини або на гунявий відтінок мови та невимовлення деяких звуків, даних огляду піднебіння

2. Огляд педіатром, ортодонтом, щел.-лиц. хірургом.

3. Аналіз крові загальний, цукор, група, резус-фактор, білірубін, білки, УЗД тимуса

4. Рентген ОГК

5. Консультації спеціалістів різного профілю

1. Виготовлення обтуратора.

2. За даними обстеження направлення до Центру надання допомоги дітям з вродженими та набутими захворюваннями ЩЛД на консультацію та лікування

Видужання* або покращення стану**

1-2

15.

Деформації щелеп (вроджені, набуті)

Q35, Q37

1. Діагностика за даними скарг на деформацію щелеп, анамнезу хвороби (травми, запальні процеси, оперативні втручання на щелепах в минулому) та даними огляду ЩЛД.

2. Рентгенологічне обстеження щелеп (ортопантомограма, прицільні укладки).

3. Консультація педіатром, анестезіологом, ортодонтом.

1. Направлення на консультацію та лікування до Центру лікування дітей з вродженими та набутими дефектами і деформаціями ЩЛД

Видужання* або покращення стану**

1-2

16.

Переломи нижньої щелепи.

S02.6

1. Діагностика проводиться за даними скарг, анамнезу, об'єктивного обстеження, рентгенологічного обстеження щелеп (обзорна, по Генішу, ортопантомограма)

2. Аналіз крові загальний та біохімічний

3. Аналіз сечі

4. Аналіз калу на я/г та кишкову флору, ЕКГ.

5. Консультація педіатром.

6. Рентгенографія черепа за потребою

7. Огляд анестезіологом.

1. Оперативне лікування; назубне шинування, виготовлення шин-камп. (остеосинтез-кістковим швом, спицями Кіршнера).

2. Комплексна антибактеріальна терапія

3. Симптоматична терапія

4. Гіпосенсибілізуюча терапія

5. Фізіотерапевтичне лікування

6. Остеостимулююча терапія.

 

10-14


 

1

2

3

4

5

6

7

17.

Переломи верхньої щелепи та виличної кістки.

S02.4

1. Діагноз на базі скарг, даними анамнезу, об'єктивного обстеження, які підтверджені рентгенологічними дослідженнями

2. Аналіз крові загальний, цукор, група, резус-фактор, білірубін, білки, аналіз сечі

3. Аналіз калу на я/г та кишкову флору.

R-обстеження черепа. Консультація невропатологом, окулістом.

1. Шинування щелеп.

2. Оперативне лікування (репозиція та фіксація уламків остеосинтезом)

 3. Антибактеріальна терапія

4. Гіпосенсибілізуюча терапія

5. Вітамінотерапія

6. Симптоматична терапія

7. Остеостимулююча терапія

8. Виготовлення ортодонтичних апаратів для репозиції та фіксації щелеп

Видужання* або покращення стану**

10-17

18.

Множинні переломи кісток черепа та лицевого скелета

S02.7

1. Діагностика за даними скарг, анамнезу, об'єктивного обстеження та рентгенологічного обстеження шелеп та кісток скелета

2. Консультація невропатологом, хірургом, педіатром, травматологом.

3. УЗІ внутрішніх органів.

4. Аналіз крові загальний та біохімічний.

5. Аналіз сечі.

6. Аналіз калу на я/г та кишкову флору.

7. R-дослідження черепа

1. Шинування шелеп, оперативне лікування (репозиція та фіксація уламків)

2. Проведення лікувальних заходів по заключенню консультантів

3. За показаннями переведення у профільне відділення по найбільш тяжкому діагнозу

4. Комплексна антибактеріальна терапія

5. Симптоматична терапія

6. Гіпосенсибілізуюча терапія

7. Фізіотерапевтичне лікування

8. Остеостимулююча, імуностимулююча терапія

–«–

1-2

19.

Переломи та вивихи зубів

S02.5, S03.2

1. Постановка діагнозу здійснюється на базі з'ясування обставин, скарг хворого та огляду, пальпації місця пошкодження (зміна положення зуба в альв. дузі або його відсутність).

2. Рентгенологічне обстеження зубів, прицільна рентгенограма).

3. Огляд педіатром.

1. Репозиція та іммобілізація зубів в разі їх вивиху.

2. Призначення комплексного протизапального лікування

3. Видалення зуба в разі низького перелому кореню

Видужання*

2-3


 

1

2

3

4

5

6

7

20.

Травми м'яких тканин

S00.3, S00.4, S00.5, S01.4, S01.5, S10

1. Діагноз встановлюється на основі скарг, з'ясування обставин травми та даних об'єктивного обстеження (наявність гематоми, кровотечі, відсутність частини м'яких тканин та інше).

2. Огляд педіатром, анестезіологом.

3. Загальний аналіз крові, сечі.

4. Аналіз кала на кишкову флору, я/г.

1. Хірургічна обробка ран без дефектів тканин

2. Антибактеріальна терапія

3. Гіпосенсибілізуюча терапія

4. Вітамінотерапія

5. Симптоматична терапія

6. Антирабічна та протиправцева вакцинація за показаннями

7. За показаннями лікування в умовах стаціонару.

8. Направлення в Центр надання допомоги дітям з вродженими та набутими захворюваннями ШДД, в разі наявності дефектів тканин

Видужання* або покращання стану**

7-8

21.

Артрити СНЩС

М19

1. Діагноз встановлюється за даними скарг на наявність косметичної деформації обличчя, обмежене відкривання рота, храп вночі, анамнезу хвороби (травма суглоба, септичний стан та ін.) та даними огляду ЩЛД.

2. Аналіз крові загальний та біохімічний

3. аналіз сечі у динаміці.

4. Аналіз калу на я/г та кишкову флору, ЕКГ при госпіталізації.

5. Консультація педіатром.

6. R-дослідження щелеп (ортопантомограма, в укладці по Парму, Шулеру).

1. Направлення до центру лікування дітей з вродженими та набутими дефектами, деформаціями ЩЛД.

Видужання* або покращання стану**

14-16

22.

Хвороби слинних залоз.

К11

1. Клінічне обстеження хворого (скарги, анамнез захворювання)

2 Дані пальпаторного обстеження (визначення каменя в протоці, збільшеної залози).

3 Рентгенографічне обстеження (по Коваленко В.С. в прямій та боковій проекціях, контрастна сіалографія)

1 Видалення каменя з протока

2 Промивання протоків залоз ферментами

3 Протизапальна терапія

4 Симптоматична терапія

5 Фізіотерапевтичне лікування

Видужання* або Покращання стану**

8-10


 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

4 Аналіз крові загальний та біохімічний, аналіз сечі у динаміці.

5 Аналіз калу на я/г та кишкову флору, ЕКГ при госпіталізації.

6  Бактеріологічне дослідження слини

7 Сіалографія

 

 

 

23.

Пухлини та пухлиноподібні новоутворення слинних залоз

D11

1 Аналіз крові загальний та біохімічний, аналіз сечі, аналіз калу на я/г та кишкову флору, ЕКГ при госпіталізації.

2 Консультація педіатром.

3 Пункція порожнинних утворень.

4 Бактеріологічне дослідження спини.

1 Цистомія ретенційних кіст великих слинних залоз

2 Видалення ретенційних кіст малих слинних залоз

Видужання*

7-8


ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВА ХІРУРГІЯ

IV півень надання медичної допомоги

 

№ п/п

Нозологічні форми

Шифр

МКХ-10

Український центр по лікуванню дітей з вродженими та набутими вадами ЩДД, Одеський НДІ стоматології

Критерії якості лікування

Середня тривалість лікування (днів)

Обсяг діагностичних досліджень

Обсяг лікувальних заходів

1

2

3

4

5

6

7

1.

Періостит Одонтогенний без згадування про остеомієліт

М86.9

1. Клінічне обстеження (виявлення причинного зуба та ознак серозного або гнійного запалення окістя).

2. Рентгенологічне обстеження щелеп в разі одонтогенного процесу (прицільний знімок або боковий по Генішу).

3. Аналіз крові загальний та біохімічний (білірубін, азот, мочевина, білок, ін.)

4. Аналіз сечі.

5. Аналіз калу на я/г та кишкову флору

6. Огляд педіатром, анестезіологом.

7. Бактеріологічне, мікробіологічне дослідження  ексудату

1. Видалення або лікування причинного зуба.

2. Розтин під окісного абсцесу з його дренуванням.

3. Протизапальна терапія.

4. Симптоматична терапія.

5. Фізіотерапевтичне лікування.

6. Гіпосенсибілізуюча терапія.

Видужання*

3-6

2.

Остеомієліт

 

1. Клінічне обстеження (виявлення причинного зуба або воріт проникнення інфекції ознак двостороннього періоститу, наявності абсцесів або флегмон; порушення загального стану дитини)

2. Аналіз крові загальний та біохімічний, аналіз сечі у динаміці.

3. Аналіз калу на я/г та кишкову флору при госпіталізації.

4. Рентгенологічне обстеження щелеп при необхідності

5. Консультація педіатром, ЛОР, анестезіологом.

6. Бактеріологічне дослідження ексудату.

1. Видалення причинного зуба

2. Розтин підокісного абсцесу та абсцесів, флегмон м'яких тканин. Перев'язки, дренування та промивання ран.

3. Антибактеріальна терапія.

4. Гіпосенсибілізуюча терапія

5. Симптоматична терапія

6. Вітамінотерапія

7. ФТЛ, дезінтоксикаційна терапія

8. Інфузійна терапія

9. Секвестректомія при хронічному осмеомієліті.

10. Імунотерапія, шинування зубів

11. Заміщення дефектів зубного ряду ортодонтичними апаратами

Видужання*

Нормалізація показників місцевого та загального статусу.

8-10

20-24

Інший Гострий

М86.1

Хронічний

М86.6


 

1

2

3

4

5

6

7

3.

Абсцеси шкіри обличчя

L02.0

1. Клінічне обстеження (на базі скарг, анамнезу хвороби, даних об'єктивного обстеження та зміни загального стану дитини).

2. Рентгенологічне дослідження

3. Аналіз крові загальний, на цукор та біохімічний, аналіз сечі у динаміці.

4. Аналіз калу на я/г та кишкову флору

5. Консультація спеціалістів різного профілю

6. Бактеріологічне дослідження ексудату.

1. Видалення причинного зуба (за показаннями)

2. Розтин абсцесу, флегмони під загальним знеболюванням

3. Антибактеріальна терапія.

4. Гіпосенсибілізуюча терапія

5. Симптоматична терапія

6. Вітамінотерапія, імуномоделюючі препарати.

7. ФТЛ (електрофорез ДМСО, УВЧ фонофорез гідрокортизону, гелій-неонове опромінювання).

8. Перев'язки, дренування та промивання ран.

9. Накладання вторинних швів і метою досягнення кращого косметичного результату

Видужання*

12-14

Флегмони обличчя

L03.2

4.

Гострий лімфаденіт обличчя, голови та шиї

L04.0

1. Клінічне обстеження (діагноз встановлюють на основі скарг, анамнезу хвороби, даних об'єктивного обстеження, термометрії тіла, зміни загального стану дитини).

2. Рентгенологічне обстеження щелеп в разі одонтогенного процесу

3. Аналіз крові загальний та біохімічний, аналіз сечі у динаміці.

4. Аналіз калу на я/г та кишкову флору

5. Консультація педіатром, ЛОР, анестезіологом при потребі інших спеціалістів.

1. Лікування гнійного лімфаденіту в стаціонарі

2. При одонтогенному процесі видалення або лікування причинного зуба. Гіпотермія у разі серозного запалення.

3. Розтин абсцесу з послідуючим дренуванням, перев'язками, промиванням ран.

4. Комплексна протизапальна терапія (антибактеріальна, гіпосенсибілізуюча, фізіотерапія, вітамінотерапія, дезінтоксикаційна терапія, лазерна терапія).

Видужання*

10-12

5.

Фурункули і карбункули обличчя

L02.0

1. Діагноз встановлюють на основі скарг, анамнезі хвороби, об'єктивного обстеження хворого, зміни загального стану дитини.

1. Розтин гнійного вогнища під наркозом, некротомія; дренування рани.

2. Гіпотермія в серозній стадії захворювання.

Видужання*

8-10


 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

2. Аналіз крові загальний та на цукор, кров на стерильність при розповсюдженні процесу, аналіз сечі у динаміці.

3. Аналіз калу на я/г та кишкову флору.

4. Консультація педіатром, анестезіологом,

дерматологом, ендокринологом.

5. Бактеріологічне, мікробіологічне дослідження ексудату.

3. Антибактеріальна терапія.

4. Гіпосенсибілізуюча терапія

5. Симптоматична терапія

6. Вітамінотерапія

7. ФТЛ, імунотерапія

8. Перев'язки, дренування та промивання рани

9. Аутогемотерапія, лазеротерапія

 

 

6.

Доброякісні новоутворення м'яких тканин (дермоїдні, еппідермоїдні кісти, серединні та бокові кісти шиї)

D23.3

1. Клінічне обстеження (скарги, анамнез хвороби, огляд, пальпація хворого)

2. Аналіз крові запільний та біохімічний (білірубін, азот, мочевина, білок, ін.), аналіз сечі, група крові, резус-фактор.

3. Аналіз калу на я/г та кишкову флору, ЕКГ при госпіталізації.

4. Консультація педіатром, анестезіологом.

5. Пункційна біопсія новоутворення.

6. Патогістологічне дослідження пухлини.

7. Фістулографія за потребою

1. Оперативне лікування (видалення новоутворення) з елементами пластики

2. Симптоматична терапія

3. Антибактеріальна терапія

4. Гіпосенсибілізуюча терапія

5. Вітамінотерапія

Видужання* або покращання стару**

7-8

7.

Доброякісні новоутворення кісток черепа та обличчя

D16.4

1. Клінічне обстеження хворого (скарги на асиметрію щелепи, в анамнезі – багаторазове лікування зуба або його видалення раніше, об'єктивно – здуття щелепи, симптом Дюпюітрена).

2. Рентгенологічне обстеження щелеп (боковий по Генішу для н/щ, аксіальна укладка для в/щ).)

3. Аналіз крові загальний, цукор, білірубін, аналіз сечі заг., група крові, резус-фактор.

4. Аналіз калу на я/г та кишкову флору, ЕКГ при госпіталізації.

5. Консультація педіатром, анестезіологом

6. Пункційна біопсія з цитологічним дослідженням пунктата

1. Оперативне втручання під наркозом (цистотомія, цистектомія)

2. Протизапальна терапія

3. Симптоматична терапія

4. Гіпосенсибілізуюча терапія

5. Фізіотерапевтичне лікування. Механічно щадяща дієта.

6. Заміщення дефектів зубного ряду за допомогою ортодонтичних апаратів або раціонального протезування.

Видужання*

8-10


 

1

2

3

4

5

6

7

8.

Остеогенні та одонтогенні пухлини щелеп

D16.4

1. Клінічне обстеження хворого (скарги на пухлину, що повільне росте, не змінюючи загального стану, безболісну). Об'єктивно – асиметрія за рахунок потовщення ділянки щелепи) .

2. Аналіз крові загальний та біохімічний, аналіз сечі, група крові, резус-фактор.

3. Аналіз калу на я/г та кишкову флору, ЕКГ при госпіталізації.

4. Рентгенологічне обстеження щелеп (боковий по Генішу, обзорний щелепи), аксіальна укладка, ортопантомограма).

5. Консультація педіатром, анестезіологом.

6. Всі види біопсій.

7. Патгістологія новоутворення.

1. Видалення пухлин, остеопластика з використанням різних видів трансплантатів.

2. Іммобілізація щелеп шинуванням або ортодонтичними апаратами.

3. Антибактеріальна терапія.

4. Гіпосенсибілізуюча терапія

5. Симптоматична терапія

6. Вітамінотерапія

7. ФТЛ

8. Стимулююче лікування

9. Седативна терапія

10. Лікувальне харчування

Видужання* або покращання стану**

10-12

9.

Системні пухлиноподібні новоутворення щелеп

D10, D11, D16, D17, D18, D21, D22, D23, D36

1. Клінічне обстеження (скарги на деформацію кісток лицевого скелету, які підтверджуються оглядом хворого та пальпаторним дослідженням).

2. Рентгенологічне дослідження щелеп

3. Аналіз крові загальний та біохімічний, аналіз сечі, аналіз крові, резус-фактор.

4. Аналіз калу на я/г та кишкову флору.

5. Консультація педіатром, анестезіологом, ін. спеціалісти за показаннями ЕКГ

6. Пункційна біопсія.

7. Патогістологічне дослідження новоутворення.

1. Оперативне лікування (видалення новоутворення у межах здорових тканин)

2. Відновлення конфігурації щелепно-лицевої ділянки з допомогою елементів пластичної хірургії

3. Гіпосенсибілізуюча терапія

4. Симптоматична терапія

5. Вітамінотерапія

6. ФТЛ

Видужання* або покращання стану**

10-14

10.

Гемангіома будь-якої локалізації.

D18.0

1. Клінічне обстеження та встановлення діагнозу на основі скарг, об'єктивного обстеження тканин ЩЛД

2. Пункція новоутворення

3. ЕКГ

4. Аналіз крові загальний та біохімічний (білірубін, азот, мочевина, білок, ін.), аналіз сечі, група крові, резус-фактор.

1 . Оперативне лікування (видалення пухлин, цистотомія)

2. Протизапальна терапія

3. Гіпосенсибілізуюча терапія

4. Симптоматична терапія

5. Вітамінотерапія

6. Склерозуюча терапія

Видужання * або покращання стану**

7-14

Лімфангіома будь-якої локалізації.

D18.1


 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

5. Аналіз калу на я/г та кишкову флору.

6. Консультація педіатра, анестезіолога.

7. Цитологічне та патогістологічне дослідження пухлини.

8. Термографія, комп'ютерна томографія

9. Рентгенконтрасна вазографія УЗД тимуса

10. Огляд педіатром, анестезіологом.

 

 

 

11.

Злоякісні пухлини м'яких тканин та кісток

С00-С08, С14, С41, С43, С44, С47

1. Клінічне обстеження хворого (скарги, збір анамнезу хвороби, об'єктивне дослідження місцевого статусу, наявність ознак кахексії, збільшених периферійних лімфовузлів. Проведення рентгенографії щелеп, радіоізотопного сканування).

2. Огляд педіатром, анестезіологом.

1. Направлення в онкологічний стаціонар або поліклініку на консультацію та лікування. Проведення первинної верифікації пухлини – пункційна чи інцізійна біопсія.

Покращення стану загального та місцевого стану

5-6

12.

Ізольовані незрощення губи

Q36

1. Встановлення діагнозу за даними скарг на наявність косметичного дефекту верхньої губи та даних огляду дитини

2. Огляд педіатром та анестезіологом.

3. Аналіз крові загальний, цукор, група, резус-фактор, білірубін, білки.

4. УЗД тимуса

5. Рентген ОГК при госпіталізації.

6. Консультації спеціалістів різного профілю, генетика

1. Хейлопластика.

2. Антибактеріальна терапія

3. Гіпосенсибілізуюча терапія

4. Вітамінотерапія

5. Симптоматична терапія

6. Фізіотерапія

7. Виготовлення ортодонтичних апаратів 

Видужання*

8-10

13.

Вроджені наскрізні незрощення губи, альвеолярного паростка, піднебіння, колобоми

Q37

1. Діагноз встановлюють на основі скарг на наявність косметичного дефекту губи та піднебіння, неможливості нормального годування дитини, а також даних огляду дитини

2. Огляд педіатром, анестезіологом. ортодонтом.

3. Рентген-діагностика ОГК

4. УЗД тимуса

5. Антропометричні вимірювання щелеп, виготовлення обтюраторів.

1. Поетапне оперативне лікування (хейло-ластика у 3-6 міс., ураностафілоластика у 2-3 р., корегуючі операції).

2. Симптоматична терапія

3. Гіпосенсибілізуюча терапія

4. Фізіотерапевтичне лікування, ЛФК

5. За показаннями – переливання крові та замінників, дезінтоксикацій на терапія.

6. Виготовлення ортодонтичних апаратів

7. Заняття з логопедом

Видужання*

8-10


 

1

2

3

4

5

6

7

14.

Ізольовані незрощення твердого та м'якого піднебіння.

Q35

1. Діагноз встановлюють на базі скарг на попадання їжі в ніс під час годування дитини або на гугнявий відтінок мови та невимовлення деяких звуків, даних огляду піднебіння

2. Огляд педіатром, ортодонтом.

3. Аналіз крові загальний, цукор, група, резус-фактор, білірубін, білки.

4. УЗД тимуса

5. Рентген ОГК

6. Консультації спеціалістів різного профілю

7. Антропометрія, виготовлення обтюраторів, щелеп

8. Генетична консультація

1. Ураностафілопластика у 2-3 р.

2. Антибактеріальна терапія

3. Гіпосенсибілізуюча терапія

4. Вітамінотерапія

5. Симптоматична

6. Знеболююча терапія

7. Дезінтоксикаційна терапія

8. Виготовлення моделей щелеп та ортодонтичних апаратів

9. Заняття з логопедом

Видужання*

8-10

15.

Деформації щелеп вроджені та набуті

Q35, Q37

1. Діагностика за даними скарг на деформацію щелеп, анамнезу хвороби (травми, запальні процеси, оперативні втручання на щелепах у минулому) та даними огляду ЩЛД

2. Рентгенологічне обстеження щелеп, ортопантомограма

3. Консультація педіатром, анестезіологом.

4. Аналіз крові загальний та біохімічний, група крові, резус-фактор. Аналіз сечі

5. Аналіз калу на я/г та кишкову флору.

6. Антропометричне вимірювання щелеп

7. Виготовлення моделей щелеп

1. Оперативне лікування (остеотомія, остеопластика з застосуванням різних видів трансплантатів, репозиція за допомогою шинування або ортодонтичних апаратів)

2. Антибактеріальна терапія.

3. Гіпосенсибілізуюча терапія.

4. Симптоматична терапія.

5. Вітамінотерапія.

6. Остеостимулююча терапія.

Покращення стану місцевого статусу або одужання

10-14

16.

Переломи нижньої щелепи.

S02.6

1. Діагностика проводиться за даними скарг, анамнезу, об'єктивного дослідження, рентгенологічного обстеження щелеп (обзорна, по Генішу, ортопантомограма)

2. Аналіз крові загальний та біохімічний, група крові, резус-фактор.

1. Оперативне лікування (остеосинтез-кістковим швом, спицями Кіршнера); назубне шинування, виготовлення шин-капп.

2. Комплексна антибактеріальна терапія

3. Симптоматична терапія

4. Гіпосенсибілізуюча терапія

Видужання*

14-16


 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

3. Аналіз сечі

4. Аналіз калу на я/г та кишкову флору.

 5. ЕКГ

6. Консультація педіатром.

7. Рентгенографія черепа за показаннями

5. Фізіотерапевтичне лікування

6. Остеостимулююча терапія

 

 

17.

Переломи верхньої щелепи та виличної кістки.

S02.4

1. Діагноз на базі скарг, даними анамнезу, об'єктивного обстеження, які підтверджені рентгенологічними дослідженнями

2. Аналіз крові загальний, цукор, група, резус-фактор, білірубін, білки, АСТ, АЛТ

3. Аналіз сечі

4. Аналіз калу на я/г та кишкову флору.

5. Консультація невропатологом, окулістом, ЛОР, педіатром, анестезіологом.

6. R-обстеження черепа

1. Оперативне лікування (репозиція та фіксація уламків остеосинтезом). Міжщелепне шинування

2. Виготовлення ортодонтичних апаратів для репозиції та фіксації щелеп

3. Антибактеріальна терапія

4. Гіпосенсибілізуюча терапія

5. Вітамінотерапія

6. Симптоматична терапія

7. Остеостимулююча, імуностимулююча терапія

Видужання* або покращення стану**

10-14

18.

Множинні переломи кісток черепа та лицевого скелета

S02.7

1. Діагностика за даними скарг, анамнезу, об'єктивного обстеження та рентгенологічного обстеження щелеп та кісток скелету

2. Консультація невропатологом, хірургом, педіатром, травматологом

3. УЗІ внутрішніх органів

4. Аналіз крові загальний та біохімічний, група крові, резус-фактор.

5. Аналіз сечі

6. Аналіз калу на я/г та кишкову флору

7. R-дослідження черепа

1. Оперативне лікування (репозиція та фіксація уламків), шинування щелеп, виготовлення ортодонтичних фіксуючих апаратів.

2. Проведення лікувальних заходів по заключенню консультантів

3. За показаннями переведення у профільне відділення по найбільш тяжкому діагнозу

4. Комплексна антибактеріальна терапія

5. Симптоматична терапія

6. Гіпосенсибілізуюча терапія

7. Фізіотерапевтичне лікування

8. Остеостимулююча терапія

Видужання* або покращення стану** місцевого статусу

14-21


 

1

2

3

4

5

6

7

19.

Переломи та вивихи зубів

S02.5, S03.2

1. Здійснюється постановка діагнозу на базі з'ясування обставин травматичного пошкодження та огляду і пальпації місця пошкодження (зміна положення зуба в альв. дузі або його відсутність).

2. Рентгенологічне обстеження зубів (прицільна).

3. Огляд педіатром.

1. Репозиція та іммобілізація зубів в разі їх вивиху.

2 Призначення комплексного протизапального лікування

3 Видалення зуба в разі низького перелому кореня

Видужання*

2-3

20.

Травми м'яких тканин

S00.3, S00.4, S00.5, S01.4, S01.5, S10

1. Діагноз встановлюється на основі скарг, з'ясування обставин травми та даних об'єктивного обстеження (наявність гематоми, кровотечі, відсутність частини м'яких тканин та інше).

2.  Огляд педіатром, анестезіологом.

3. Аналіз крові, сечі, група крові, резус-фактор.

1. Хірургічна обробка ран, проведення пластики дефектів.

2. Антибактеріальна терапія

3. Гіпосенсибілізуюча терапія

4. Вітамінотерапія

5. Симптоматична терапія

6. Антирабічна терапія за показаннями

7. За показаннями лікування в умовах стаціонару

Видужання*

7-10

21.

Артрити СНЩС

М19

1. Діагноз встановлюється за даними скарг на наявність косметичного дефекту обличчя, обмежене відкривання рота, храп вночі, анамнезу хвороби (травма сустава, септичний стан та ін.) та даними огляду ЩЛД.

2. Ортопантомограма, рентгенограма СНЩС

3. Антропометричні дослідження нижньої щелепи, електроміографія .

4. Аналіз крові загальний та біохімічний, група крові, резус-фактор.

5. Аналіз сечі

6. Аналіз калу на я/г та кишкову флору, ЕКГ

7. Консультація педіатром, ЛОР, анестезіологом.

8. R-дослідження щелеп

1. Оперативне лікування (артопластика СНЩС з використанням ксено або аллотрансплантантів

2. Переливання крові кровозамінників.

3. Симптоматична терапія

4. Вітамінотерапія

5. Седативна терапія

6. Знеболювання

7. Імуномодулятори

8. Гіпосенсибілізуюча терапія

9. ЛФК (механотерапія)

Видужання* чи покращання** місцевого статусу

14-16


 

1

2

3

4

5

6

7

22.

Хвороби слинних залоз.

К11

1. Клінічне обстеження хворого (скарги, анамнез захворювання)

2. Дані об'єктивного обстеження слинних залоз.

3. Рентгенографічне обстеження (по Коваленко В.С. в прямій та боковій проекціях, контрастна сіалографія)

4. Аналіз крові загальний та біохімічний

5. Аналіз сечі

6. Аналіз калу на я/г та кишкову флору, ЕКГ

7. Консультація педіатром, анестезіологом.

8. Пункція кісткових утворень

9. Бактеріологічне дослідження секрету.

10. Термовізіографія.

11. Пункційна,біопсія з цитологічним дослідженням пунктату.

1. Видалення каменя з протока

2. Цистомія ретенційних кіст великих слинних залоз

3. Видалення ретенційних кіст малих слинних залоз

4. Промивання протоків залоз ферментами

5. Антибактеріальна терапія.

6. Симптоматична терапія

7. Гіпосенсибілізуюча терапія

8. Фізіотерапевтичне лікування

Видужання* або покращання стану**

8-10

Пухлини та пухлиноподібні новоутворення слинних залоз

D11

7-8

 

Примітки: *Видужання – а)відновлення функцій ковтання, жування, мови, дихання, відкривання рота, відсутність деформацій щелеп та м'яких тканин;

б)задовільний соматичний стан.

 *** Тривалість ліжко-днів в стоматологічних відділеннях міської, обласної лікарень, центрів, НДІ така ж сама, як і в ЦРЛ.