стандарти надання медичної допомоги в Україні
 

Навігація

За напрямком медицини


Інші; Наказ


 • Про розвиток та удосконалення лікувально-профілактичної допомоги дітям з алергічними захворюваннями
  • Наказ МОЗ №33 від 20-02-1995
  • Тема, опис документа: Наказ
  • Вид допомоги: амбулаторний, стаціонарний, цільова група: діти
  • Напрямок медицини: Дитяча алергологія
  • Клінічний стан, патології: Інші
солидаго цена Украина

 

Про розвиток та удосконалення лікувально-профілактичної допомоги дітям з алергічними захворюваннями

 

 

Протягом останніх 10 років в Україні спостерігається поширення та ускладнення перебігу алергічних захворювань у дітей. Близько 18-20% їх мають різні за локалізацією та формами прояву алергічні захворювання. Підвищився рівень поширеності бронхіальної астми і в різних регіонах він коливається від 0,9 до 6,8 та атопічного дерматиту від 2,1 до 12,8 на 1000 дитячого населення. Вважається, що в промислово розвинених країнах кожен третій житель хворіє на алергію або колись мав алергічні реакції. Достеменно доведений зв'язок зростання алергічних захворювань з погіршенням екологічної ситуації. Між тим успіхи у лікуванні і профілактиці згаданої патології незначні, недарма міжнародний конгрес з проблем діагностики і лікування астми (1992 р.) визнав необхідність нових підходів до лікування цієї парадоксальної хвороби.

У попередні роки органами та закладами охорони здоров'я України проводилась робота щодо розвитку спеціалізованої допомоги дітям, які хворіють на алергічну патологію. В Україні існують спеціалізовані дитячі відділення або ліжка в соматичних відділеннях загальною кількістю 470. Забезпеченість ліжками становить 0,43 на 10 000 дітей, 10 областей не мають навіть дитячих алергологічних ліжок, і медична допомога дітям надається в дитячих соматичних відділеннях. У результаті нерідко виникають тактичні помилки, які призводять до різних ускладнень у дітей та інвалідизації.

Кваліфікована медична допомога дітям України з алергічними захворюваннями надається в Республіканській алергологічній лікарні с. Солотвина, де щороку проходять лікування близько 1000 дітей, Інституті педіатрії, акушерства і гінекології АМН України, Українському науково-практичному об'єднанні "Реабілітація" (м. Ужгород).

В Україні широко впроваджуються такі немедикаментозні методи лікування і реабілітації хворих, як спелеотерапія, різні аерозольні соляні штучні середовища, це дає можливість підвищити ефективність лікування, продовжити ремісію, зменшити кількість рецидивів, а також знизити необхідність застосування медикаментозних засобів.

З 1992 року введена спеціальність "дитяча алергологія", складена та затверджена кваліфікаційна характеристика спеціаліста, програма та учбові плани нових циклів з дитячої алергології. Майже в усіх областях є спеціалісти даного профілю. Спеціалізація та удосконалення лікарів - дитячих алергологів проводиться в Київському інституті удосконалення лікарів.

В той же час в роботі дитячої алергологічної служби України мають місце істотні недоліки. Структура алергологічної допомоги дітям в Україні дуже розрізнена, мало зорієнтована на кількість дитячого населення, немає об'єднуючого центру. Існує гострий дефіцит в забезпеченні лікувальних закладів апаратурою, реактивами, ліками. Недостатньо розроблені лабораторні методи діагностики алергії. Виробництво алергенів в Україні відсутнє, так само як і багатьох основних препаратів, необхідних для лікування дітей. Тому перед педіатричною службою постає необхідність конкретних організаційних заходів по створенню дитячої алергологічної служби та кадровому забезпеченню цієї ділянки роботи.

З метою подальшого розвитку та удосконалення дитячої алергологічної служби в Україні

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1.1. Положення про головного дитячого алерголога МОЗ України.

1.2. Положення про головного дитячого алерголога МОЗ Автономної Республіки Крим, управлінь охорони здоров'я виконкомів обласних, Київської, Севастопольської міських Рад народних депутатів.

1.3. Положення про лікаря - дитячого алерголога.

1.4. Положення про Український дитячий алергологічний центр.

1.5. Положення про алергологічне відділення.

1.6. Положення про завідуючого алергологічним відділенням (кабінетом).

1.7. Положення про алергологічний кабінет.

1.8. Положення про спеціалізований інгаляційний кабінет.

1.9. Перелік заходів для надання першої долікарської допомоги при анафілактичному шоці.

1.10. Перелік заходів для надання невідкладної допомоги при виникненні тяжких алергічних реакцій після щеплень.

1.11. Перелік препаратів для лікування дітей, хворих на бронхіальну астму, і порядок їх виписування.

1.12. Медичні показання і протипоказання для направлення хворих дітей на лікування в умовах мікроклімату соляних шахт.

2. Пропонувати Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров'я виконкомів обласних, Київської, Севастопольської міських Рад народних депутатів:

2.1. Створити дитячі алергологічні відділення на 30 ліжок в Кримській республіканській, обласних дитячих багатопрофільних лікарнях та в містах з загальним числом населення понад 1 мільйон.

2.2. Покласти на алергологічні відділення функції республіканського, обласного (міського) алергологічного центру щодо надання лікувально-діагностичної, консультативної і організаційно-методичної допомоги дітям на території Автономної Республіки Крим, області (міста).

2.3. Організувати алергологічні кабінети при республіканській, обласних дитячих поліклініках і поліклініках міських дитячих лікарень. Ввести посаду дитячого алерголога в дитячих поліклініках з розрахунку 0.5 посади на 10 000 дітей. На кожну посаду лікаря - дитячого алерголога поліклініки ввести 1 посаду медичної сестри.

2.4. Протягом 1995 - 1996 років обладнати алергологічні центри, стаціонари, кабінети необхідною апаратурою і реактивами.

2.5. Організувати систематичне підвищення знань лікарів - дитячих алергологів, педіатрів, середнього медичного персоналу з питань дитячої алергології.

2.6. Забезпечити систематичний контроль та аналіз якості діагностики і лікування дітей з алергічними хворобами на всіх етапах надання медичної допомоги. Інформацію про проведену за рік роботу направляти в МОЗ України для узагальнення і аналізу до 1 березня щороку, починаючи з 1996 р.

2.7. Впровадити у практику лабораторну діагностику алергічних захворювань згідно із затвердженим переліком.

2.8. Забезпечити консультативну методичну допомогу дільничним педіатрам в діагностиці, лікуванні і диспансеризації дітей, хворих на алергію.

2.9. Доручити головним дитячим алергологам проводити аналіз всіх випадків анафілактичного шоку, реакцій на вакцини і сироватки, а також смерті дітей від алергічних захворювань.

2.10. Впроваджувати у практику лікувально-профілактичних закладів, Автономної Республіки Крим, області (міста) нові методи діагностики лікування з метою зниження алергічних захворювань у дітей.

2.11. Організувати денні стаціонари при поліклініках або стаціонарах при Кримській республіканській, обласних, міських дитячих лікарнях для обстеження і лікування дітей з алергічними хворобами. Потужність денних стаціонарів визначається у кожному конкретному випадку в залежності від місцевих потреб (5 - 30 ліжок). Необхідна кількість посад медичного персоналу денного стаціонара визначається за штатним нормативом, передбаченим для алергологічного відділення, в амбулаторно-поліклінічних закладах - залежно від обсягу роботи в кожному конкретному випадку.

2.12. Заборонити заміщення посад дитячих алергологів лікарями, які не мають відповідної підготовки з дитячої алергології.

2.13. Забезпечити надання алергологічної допомоги дітям сільської місцевості лікарями - алергологами ЦРЛ, що пройшли підготовку з дитячої алергології.

2.14. Прийняти до керівництва такі штатні нормативи для відділення на 30 ліжок, які будуть скореговані після проведення нормування праці в галузі:

1,0 посада завідуючого відділенням

1,0 посада лікаря - дитячого алерголога на 15 ліжок

1,0 посада лікаря-лаборанта

4,5 посади палатної медсестри

0,75 посади медичної сестри процедурного кабінету

1,0 посада медичної сестри кабінету провокаційних проб

1,0 посада медичної сестри кабінету штучної спелеотерапії

3,0 посади санітарки-прибиральниці

0,75 посади санітарки процедурного кабінету

1,0 посади санітарки-буфетниці

1,0 посада сестри-хазяйки встановлюється при наявності у

відділенні не менше 40 ліжок

2.15. Створити протягом 1995 - 1996 рр. кабінети штучного мікроклімату при дитячих поліклініках і алергологічних відділеннях. Забезпечити їх обладнанням і обсягом лікувальних процедур.

2.16. У разі відсутності ефекту або прогресування алергічного захворювання при лікуванні в республіканському, обласному алергологічному відділенні дітей направляти на лікування до Українського центру дитячої алергології або при показаннях до алергологічної лікарні с. Солотвина за путівками.

2.17. Впорядкувати роботу санаторно-курортних відбіркових медичних комісій Автономної Республіки Крим, обласних (міських) з питання направлення дітей з алергічними хворобами на санаторно-курортне лікування та до Республіканської алергологічної лікарні с. Солотвина.

2.18. Забезпечувати безкоштовно ліками дітей, хворих на бронхіальну астму.

2.19. Атестацію і переатестацію головних дитячих алергологів МОЗ Автономної Республіки Крим, управлінь охорони здоров'я проводити в атестаційній комісії при МОЗ України.

3. Начальнику Головного управління медичної допомоги дітям і матерям (Н.Г.Гойда):

3.1. За погодженням з начальником управління охорони здоров'я виконкому Київської міської Ради народних депутатів (М.В.Гульчій) і директором Київського інституту удосконалення лікарів (В.М.Гирін) створити на базі дитячої спеціалізованої клінічної лікарні № 14 м. Києва та кафедри педіатрії № 1 КІУЛ Український дитячий алергологічний центр і організувати його роботу згідно з затвердженим Положенням.

3.2. Наукове і методичне керівництво Центром доручити головному дитячому алергологу МОЗ України д.м.н. О.І.Ласиці.

3.3. Спільно з головним дитячим алергологом щорічно аналізувати роботу дитячої алергологічної служби, проводити експертну оцінку історій хвороб померлих дітей від алергічних захворювань. Матеріали аналізу направляти до Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.

3.4. Щороку проводити наради головних дитячих алергологів та 1 раз у 3 роки - науково-практичні конференції.

4. Головному дитячому алергологу МОЗ України О.І.Ласиці протягом 1995 - 1996 рр. підготувати протоколи лікування дітей з найпоширенішими алергічними хворобами.

5. Головному управлінню учбових закладів і кадрів (С.М.Бєлан):

5.1. Забезпечити післядипломну підготовку дитячих алергологів в інститутах (на факультетах) удосконалення лікарів та на курсах інформації і стажування.

6. Головному лікарю Республіканської алергологічної лікарні (Я.В.Чонка).

6.1. Щороку в I кварталі проводити аналіз роботи дитячого відділення та матеріали аналізу відправляти до МОЗ України.

7. Керівнику Українського науково-практичного об'єднання "Реабілітація" (І.С.Лемко).

7.1. Координувати і контролювати роботу по впровадженню камер штучного мікроклімату в дитячих лікувально-профілактичних закладах України.

7.2. Продовжити розробку немедикаментозних методів лікування і профілактики алергічних хвороб разом з головним дитячим алергологом МОЗ України.

7.3. Протягом 1995 р. спільно з Республіканською алергологічною лікарнею розробити рекомендації щодо повторного лікування методом спелеотерапії дітей, хворих на бронхіальну астму.

8. Вважати такими, що не застосовуються на території України, додатки № 1 і № 2 до наказу МОЗ СРСР від 23 квітня 1985 р. № 549 "Про затвердження плану розподілу місць на госпіталізацію в Республіканську алергологічну лікарню в с. Солотвина Закарпатської області".

Контроль за виконанням наказу покладаю на заступника міністра охорони здоров'я Р.В.Богатирьову.

Міністр

А.М.Сердюк