стандарти надання медичної допомоги в Україні
 

Навігація

За напрямком медицини


Вроджене наскрізне одностороннє незрощення верхньої губи, альвеолярного паростка, твердого та м'якого піднебіння;...


 • Вроджене наскрізне одностороннє незрощення верхньої губи, альвеолярного паростка, твердого та м'якого піднебіння
  • Додаток до наказу МОЗ №209 від 18-08-1999
  • Тема, опис документа: Стандарт лікування та реабілітації 
  • Вид допомоги: амбулаторний, стаціонарний, цільова група: діти
  • Напрямок медицини: Дитяча стоматологія
  • Клінічний стан, патології: Вроджене наскрізне одностороннє незрощення верхньої губи, альвеолярного паростка, твердого та м'якого піднебіння
эмла


3. 

Вроджене наскрізне одностороннє незрощення верхньої губи, альвеолярного паростка, твердого та м'якого піднебіння

I. Виготовлення обтуратора за зразком знімного протеза на беззубу верхню щелепу в перші дні після народження

Налагодження природного харчування (можливість ссати), профілактика подальшої деформації альвеолярного паростка, горизонтальних пластинок піднебінної кістки, профілактика збільшення дефекту піднебіння

Виконується стоматологом в умовах пологового будинку за умовою можливості анестезіоло-

гічного забезпечення у разі необхідності

Корекція обтуратора з часом 

 

 

II. Передопераційне ортодонтичне лікування (до хейлопластики). Комплексне дообстеження дитини

Ліквідація деформації альвеолярного паростка, усунення недорозвитку альвеолярного паростка малого фрагмента та повороту назовні альвеолярного паростка великого фрагмента. Досягнення торцевого змикання альвеолярного паростка двох фрагментів 

Український або міжобласні центри. Виготовлення ортодонтич-

ного апарата в умовах стаціонару 

Корекція апарата 

 

 

III. Проведення односторонньої хейлоринопластики або хейлорино-

велопластики в строки від 3 до 10 місяців в залежності від соматичного стану дитини та ортодонтичної підготовленості до операції 

Усунення косметичних та функціональних порушень у ділянці верхньої губи та носа

Український або міжобласні центри

Профілактика деформуючого рубця. Виготовлення ендоназального активатора та ортодонтичного апарата для профілактики деформації верхньої щелепи по сагіталі 

 

 

IV. Проведення ортодонтичного лікування, підготовка до ураностафілопластики (після хейлоріно- до ураностафілопластики)

Усунення деформацій альвеолярних паростків малого та великого фрагментів усунення деформації горизонталь-

них пластинок піднебінної кістки. Використання назального активатора. Формування нормотрофічного рубця

Український центр, міжобласні центри, обласні

щелепно-лицеві

відділення (ортодон-

тичний кабінет), ортодонтичне відділення обласної, міської дитячих стоматологіч-

них лікарень, районний ортодонт 

Корекція апаратів

 

 

V. Проведення легкої урано-

стафілопластики або велопластики, або хейлоурано-

стафілопластики у 18 - 30 місяців в залежності від соматичного стану дитини, ортодонтичної підготовленості, проведення попередніх етапів лікування, їх успішності 

Усунення дефекту твердого та м'якого піднебіння або дефекту верхньої губи, твердого та м'якого піднебіння з відновленням велофарингеальної достатності чи велофарингеальної достатності та ротового жому

Український та міжобласні центри 

Фізичні методи та масаж піднебіння, вправи, рекомендовані логопедом 

 

 

VI. Ортодонтичне лікування з профілактики або усунення вторинних деформацій щелеп, логопедичне навчання (строки - 2,5 роки - 6 років) 

Виготовлення ортодонтичних апаратів, що ліквідують можливий недорозвиток верхньої щелепи по сагіталі чи трансверзалі, або виготовлення та застосування ортодонтичних апаратів для профілактики деформацій верхньої щелепи

Український та міжобласні центри, ортодонтичні кабінети обласних щелепно-лицевих відділень, стоматологіч-

них лікарень 

Корекція орто-

донтичних апаратів, психічна реабілітація

 

 

VII. Хірургічне усунення вторинних деформацій верхньої губи та носа, дефекту альвеолярного паростка, фронтальних та бокових відділів верхніх щелеп, нижньої щелепи, контурна пластика із застосуванням консервованих хряща та кісток, аутокістки, ПААГ, імплантантів та ін. в строки від 6 до 15 років в залежності від показань. Ортодонтичне лікування при необхідності

Застосування всіх видів реконструктивно-пластичних операцій з конструювання та гармонізації м'яких тканин та кісток щелепно-лицевої ділянки з метою надання обличчю естетичного та соціально прийнятного образу

Український або міжобласні центри

Післяопераційна реабілітація, що спрямована на формування нор-

мотрофічних рубців, досягнення позитивних функціональних результатів за допомогою фізичних методів лікування, масажу, міогімнастики, електрости-

мулювання. Психічна реабілітація