стандарти надання медичної допомоги в Україні
 

Навігація

За напрямком медицини


Інші; Критерії


 • Медико-економічні критерії надання стоматологічної допомоги на І,  ІІ  та  ІІІ  рівнях.
  • Додаток до наказу МОЗ №305 від 22-11-2000
  • Тема, опис документа: Критерії
  • Вид допомоги: амбулаторний, цільова група: не вказано
  • Напрямок медицини: Стоматологія
  • Клінічний стан, патології: Інші
аромазин цена Украина

Додаток

до наказу  МОЗ України

від 22.11.2000 № 305

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕДИКО-ЕКОНОМІЧНІ КРИТЕРІЇ

НАДАННЯ  СТОМАТОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ

 НА  І,  ІІ  та  ІІІ  РІВНЯХ

 

(Амбулаторна  допомога)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміст

 

Вступ.................................................................................................................................

6

Терапевтична стоматологічна допомога..................................................................

7

Класифікатор процедур у терапевтичнії стоматології..................................................

8

Клініко-статистичні групи у терапевтичній стоматології...............................................

12

Карієс зубів.......................................................................................................................

12

Підвищене зтирання зубів..............................................................................................

14

Клиноподібний дефект....................................................................................................

16

Пульпіт.............................................................................................................................

18

Періодонтит....................................................................................................................

20

Флюороз зубів...................................................................................................................

22

Гінгівіт катаральний.......................................................................................................

24

Гінгівіт гіпертрофічний..................................................................................................

28

Гінгівіт виразковий..........................................................................................................

31

Пародонтит локалізований............................................................................................

34

Пародонтит генералізований.......................................................................................

37

Пародонтоз......................................................................................................................

42

Герпетичний гінгівостоматит.....................................................................................

46

Хронічний рецидивуючий афтозний стоматит.........................................................

48

Лейкоплакія слизової оболонки порожнини рота.........................................................

50

Синдром Мелькерсона-Розенталя................................................................................

52

Кандидоз слизової оболонки порожнини рота..............................................................

54

Хронічна рецидивуюча тріщіна губи..............................................................................

56

Стоматит декубітальний.............................................................................................

58

Хейліти............................................................................................................................

60

Глосити...........................................................................................................................

62

Ускладнення та супутні хвороби у терапевтичній стоматології..........................

64

Невідкладна допомога.................................................................................................

67

Вимоги, які визначають умови гарантійних строків і термінів служби пломб, та необхідні умови для виконання положень професійного стандарту............

 

67

Хірургічна стоматологічна допомога.........................................................................

70

Класифікатор процедур у хірургічній стоматології.........................................................

71

Клініко-статистичні групи у хірургічній стоматології.......................................................

74

Перікоронарит.................................................................................................................

74

Синдром больової дисфункції висково-нижньощелепного суглоба............................

76

Втрата зуба внаслідок нещасного випадку, видалення або локального ураження пародонту........................................................................................................................

 

77

Періостит........................................................................................................................

80

Альвеоліт щелепи...........................................................................................................

82

Сіалоаденіт.....................................................................................................................

84

Порушення секреції слинних залоз.................................................................................

86

Вивих зуба........................................................................................................................

88

Перелом зуба...................................................................................................................

89

Вивих висково-нижньощелепного суглоба...................................................................

91

Артрит висково-нижньощелепного суглоба................................................................

93

Невралгія трійчастого нерва........................................................................................

95

Ускладнення та супутні хвороби у хірургічній стоматології..................................

98

Невідкладна допомога.................................................................................................

99

Перікоронарит.................................................................................................................

99

Періостит........................................................................................................................

99

Гострий остеомієліт щелепи.......................................................................................

100

Альвеоліт щелепи...........................................................................................................

100

Слинокам’яна хвороба.....................................................................................................

101

Вивих зуба........................................................................................................................

101

Перелом зуба...................................................................................................................

102

Переломи щелеп (верхньої та нижньої) ......................................................................

102

Вивих висково-нижньощелепного суглоба...................................................................

103

Невралгія трійчастого нерва........................................................................................

103

Карбункул і фурункул щелепно-лицевої ділянки...........................................................

104

Флегмони та абсцеси щелепно-лицевої ділянки..........................................................

104

Ортопедична стоматологічна допомога...................................................................

105

Класифікатор процедур у ортопедичній стоматології..................................................

105

Клініко-статистичні групи у ортопедичній стоматології................................................

108

Хвороби твердих тканин зубів......................................................................................

108

Патологічне стирання зубів.........................................................................................

111

Адентія часткова вторинна.........................................................................................

114

Адентія часткова вторинна, ускладнена деформацією зубних дуг.........................

117

Адентія повна вторинна...............................................................................................

120

Пародонтит, пародонтоз..............................................................................................

122

Хвороби висково-нижньощелепного суглоба...............................................................

125

Ускладнення при ортопедичному лікуванні.............................................................

128

Вимоги, які визначають умови гарантійних строків і термінів служби протезів, та необхідні умови виконання положень професійного стандарту....

 

129

Стоматологія дитячого віку.........................................................................................

132

Класифікатор процедур у стоматології дитячого віку...................................................

132

Клініко-статистичні групи у стоматології дитячого віку..................................................

136

Флюороз зубів..................................................................................................................

136

Порушення розвитку та прорізування зубів................................................................

138

Спадкові порушення розвитку тканин зубів та прорізування зубів..........................

140

Карієс тимчасових та постійних зубів........................................................................

141

Пульпіт тимчасових та постійних зубів.....................................................................

143

Гострий періодонтит тимчасових та постійних зубів.............................................

145

Хронічний періодонтит тимчасових та постійних зубів..........................................

147

Гострий та хронічний гінгівіт у дітей та підлітків..................................................

149

Пародонтит у дітей та підлітків................................................................................

152

Пародонтоз у дітей та підлітків..................................................................................

155

Виразково-некротичний гінгівостоматит Венсана у дітей та підлітків............................................................................................................................

 

157

Герпетичний гінгівостоматит у дітей та підлітків..................................................

159

Ускладнення та супутні хвороби у стоматології дитячого віку.............................

161

Особливості ендодонтичної техніки у дітей............................................................

162

Ортодонтична допомога..............................................................................................

167

Класифікатор процедур в ортодонтії та дитячому зубному протезуванні.....................................................................................................................

 

168

Фармакотерапія в ортодонтії та дитячому зубному протезуванні...............................

171

Клініко-статистичні групи у ортодонтії............................................................................

172

Адентія часткова............................................................................................................

172

Адентія повна..................................................................................................................

173

Надкомплектні зуби........................................................................................................

174

Аномалії форми та розмірів зубів. Макродентія.........................................................

175

Аномалії форми та розмірів зубів. Мікродентія..........................................................

176

Ретеновані або імпактні зуби.......................................................................................

177

Макрогнатія верхня........................................................................................................

178

Макрогнатія нижня.........................................................................................................

180

Мікрогнатія верхня.........................................................................................................

181

Мікрогнатія нижня...........................................................................................................

183

Аномалії співвідношення щелеп. Прогнатія верхня.....................................................

184

Аномалії співвідношення щелеп. Прогнатія нижня......................................................

186

Аномалії співвідношення щелеп. Ретрогнатія верхня................................................

187

Аномалії співвідношення щелеп. Ретрогнатія нижня.................................................

189

Дістальний прикус..........................................................................................................

190

Мезіальний прикус...........................................................................................................

192

Глибокий прикус...............................................................................................................

194

Відкритий прикус.............................................................................................................

195

Косий прикус.....................................................................................................................

197

Скупченість зубів.............................................................................................................

199

Вестибулярне розташування зубів...............................................................................

200

Оральне розташування зубів.........................................................................................

201

Мезіальне розташування зубів......................................................................................

203

Дістальне розташування зубів.....................................................................................

204

Супра-інфраоклюзія.........................................................................................................

206

Тортоаномалії..................................................................................................................

207

Треми, діастеми..............................................................................................................

209

Транспозиція....................................................................................................................

210

Ускладнення при ортодонтичному лікуванні...........................................................

211

Норми навантаження лікаря-стоматолога за п’ятиденний робочий тиждень за зміну та навантаження на рентгенологічному прийомі.....................................

 

213

Критерії поділу установ по виду стоматологічної допомоги, що надається на І, ІІ, та ІІІ рівнях...............................................................................................................

 

214

 

 

 

Вступ

Розробка та застосування медико-економічних критеріїв надання стоматологічної допомоги на І, ІІ та ІІІ рівнях набуває особливої актуальності в умовах запровадження приватної та страхової медицини, коли необхідно визначити ступінь складності і якості надання медичних послуг. Впровадження медико-економічних критеріїв надання в практику охорони здоров’я сприятиме гарантії отримання населенням якісної стоматологічної допомоги у повному обсязі.

Медико-економічні критерії надання стоматологічної допомоги на І, ІІ та ІІІ рівнях є основним регламентуючим документом при здійсненні контролю та нагляду за суб’єктами різних форм власності, що надають стоматологічну допомогу населенню.

Критерії визначено за переліком клініко-статистичних груп, в основу якого покладена Міжнародна класифікація хвороб, травм та причин смерті Х перегляду (МКХ-10). Окрім того, використано Міжнародний класифікатор процедур у медицині (МКП), адаптований до вітчизняної стоматології, і Державний реєстр лікарських засобів, дозволених до застосування у медичній практиці, доповнений переліком матеріалів і засобів, які використовуються у стоматології. До критеріїв включено інформацію з усіх розділів стоматології - терапевтичного, хірургічного, ортопедичного, ортодонтичного та стоматології дитячого віку.

На початку кожного розділу наводиться перелік нозологічних груп хвороб (у відповідності до МКХ-10) та класифікатор процедур (згідно з МКП), які належать до даного розділу стоматології.

Для кожної групи хвороб наведено необхідне діагностичне та лікувальне забезпечення, а також засоби фармакотерапії. Опис діагностичного і лікувального забезпечення включає перелік консультацій фахівців, діагностичних досліджень, рентгенологічних та інших методів діагностики і лікування, оперативних втручань та інших процедур із зазначенням їхнього шифру за МКП, відсотка хворих, яким дана процедура призначається, кратності призначення процедури в залежності від перебігу захворювання (неускладнене, ускладнене) та рівня медичного закладу, в якому має проводитись дана процедура.

У переліку засобів фармакотерапії, що застосовуються при конкретному захворюванні, окрім найменувань фармакогруп, зазначені дози препаратів або витрата препарату на одне відвідування (процедуру, лікування одного зуба), кількість днів призначення препарату та відсоток частоти призначення даного лікувального препарату, а також медичного закладу, де його застосовують.

Для кожної хвороби наведені терміни лікування, диференційовані у залежності від стану хворого - ускладненого чи неускладненого перебігу захворювання. Окрім того, визначено періодичність нагляду, виражену у кратності відвідування лікаря, і середній статистичний показник одужання. Надані клінічні критерії покращання стану хворого.

Кожен розділ закінчується переліком ускладнень і супутніх захворювань, що ускладнюють лікування. До критеріїв включено перелік захворювань, при яких надається невідкладна стоматологічна допомога (терапія, хірургія).

Медико-економічні критерії надання стоматологічної допомоги  доцільно використовувати при:

·   визначенні конкретного обсягу послуг кожному хворому відповідно до його захворювання;

·   визначенні трудових, матеріальних та інших витрат лікувальної установи;

·   визначенні та деталізації обсягу допомоги при укладанні угоди про надання стоматологічних послуг і при взаєморозрахунках згідно з угодою;

·   калькуляції тарифів стоматологічної допомоги;

·   оцінці якості стоматологічної послуги;

·   ліцензуванні та акредитації установи.

Уперше наведені умови, що визначають гарантований термін збереження пломби і протезів, в основу яких покладено:

1.   Соматичний статус.

2.   Початковий стоматологічний статус та рівень резистентності до основних стоматологічних захворювань.

3.   Технологічний та кваліфікаційний рівні медичної установи.

ТЕРАПЕВТИЧНА  СТОМАТОЛОГІЧНА  ДОПОМОГА

 

№№

п/п

Шифр

МКХ-10

Групи хвороб

1

К.02.0-02.9

Карієс зубів

2

К.03.0

Підвищене стирання зубів

3

К. 03.10

Клиноподібний дефект

4

К.04.0 – 04.3

Пульпіт

5

К.04.4-04.5

Періодонтит

6

К. 00.3

Флюороз

7

К. 05.0

Гінгівіт катаральний

8

К.05.1

Гінгівіт гіпертрофічний

9

К. 05.12

Гінгівіт виразковий

10

К. 05.30

Пародонтит локалізований

11

К.05.31

Пародонтит генералізований

12

К. 05.4

Пародонтоз

13

В. 00.2Х

Герпетичний гінгівостоматит

14

К.12.0

Хронічний рецидивуючий афтозний стоматит

15

К. 13.2

Лейкоплакія слизової оболонки порожнини рота

16

G 51.2

Синдром Мелькерсона-Розенталя

17

В 37.0

Кандидоз слизової оболонки порожнини рота

18

К 13.0 (1)

Хронічна рецидивуюча тріщина губи

19

В 37.03

Стоматит декубітальний

20

К 13.0

Хейліти

21

К 14.0 - 14.9

Глосити

 

 

 

 

КЛАСИФІКАТОР  ПРОЦЕДУР

 У ТЕРАПЕВТИЧНІЙ  СТОМАТОЛОГІЇ

 

Час, витрачений на процедуру, (хвил.)

Оцінка

 в УОП*

1

2

3

4

1-10.19

Первинний огляд хворого (включає запис анамнезу, фізичних обстежень, запланованої програми діагностики та лікування)

8

0,5

1-10-19А

Огляд порожнини рота, визначення пародонтологічного статусу

24

1,5

1-12.19

Порада, якщо хворий звернувся тільки за порадою

8

0,5

1-13.19

Повторний огляд амбулаторного хворого (включає запис анамнезу, фізичного обстеження, контролю призначеного лікування)

8

0,5

1-16.19

Консультація хворого (запис огляду та порада, дані на прохання лікаря, який лікує, іншим лікарем для спеціальної оцінки стану та подальшого лікування)

8

0,5

1-10.19 Б

Комплексне первинне обстеження дитини, оформлення облікової документації, стану прикусу, пародонту, індексів гігієни, РМА, КПВ, локальної демінералізації, ступеня активності карієсу, плану диспансерізації, реабілітації та профілактики

32

2,0

1-259.05

Реопародонтографія

4

0,25

1-259.20

Сіалометрія

8

0,5

1-300

Стоматологічне обстеження на амбулаторному прийомі або при профілактичних оглядах, складання плану профілактики

8

0,5

1-300 А

Знеболювання провідникове

8

0,5

1-300 Б

Знеболювання інфільтраційне

4

0,25

1-300 В

Знеболювання аплікаційне

4

0,25

1-300.01

Огляд ротової порожнини та визначення гігієнічного індексу

16

1,0

1-300.01 А

Визначення пародонтального індексу за Расселом (РІ)

8

0,5

1-300.05

Визначення індексу гігієни за Федоровим-Володкіною

8

0,5

1-300.05 А

Визначення індексів Грін-Вермільона

8

0,5

1-300.05Б

Визначення індексу гінгівіту Сілнес-Лое

8

0,5

1-300.06

Визначення папілярно-маргінального альвеолярного індексу

8

0,5

1-302.01

Стоматоскопія локальна

4

0,25

1-302.02

Стоматоскопія розширена

8

0,5

1-302.04

Визначення ступеня ураження фуркації коренів зубів (вертикальна резорбція кісткової тканини)

8

0,5


 

1

2

3

4

1-304.01

Визначення патологічної рухомості  зубів

4

0,25

1-309.01

Електроодонтодіагностика

4

0,25

1-309.06

Аналіз рентгенограми прицільної

5

0,25

1-309.07

Аналіз панорамної рентгенограми

10

0,5

1-309.08

Заповнення та аналіз одонтопародонтограм

10

0,5

1-309.10

Визначення травматичної оклюзії

12

0,75

1-739.12

Вакуумна проба за Кулаженком

4

0,25

1-739 А

Формалінова проба

4

0,25

1-761.06

Проба Шиллера-Пісарева

4

0,25

1-809.02

Діагностичне використання фарбуючих речовин

4

0,25

3-650

Гальванометрія

4

0,25

4-521.05

Зняття м’якого зубного нальоту з усіх зубів

12

0,75

4-521.01

Зняття зубного каменю, нальоту інструментальним способом з усіх зубів

64

4,0

4-521.02

Зняття зубного каменю, нальоту за допомогою ультразвукового апарата з усіх зубів

48

3,0

4-521.04

Вибіркове пришліфування зубів, усунення травматичної оклюзії

16

1,0

4-521.06

Відбілювання зубів

12

0,75

4-521.03

Вибіркове пришліфування горбиків зубів

16

1,0

4-539.01

Флюоризація зубів

8

0,5

4-539.02

Закриття фісур одного зуба герметиками

8

0,5

4-539.03

Проведення ремінералізуючої терапії

8

0,5

4-539.04

Контроль за гігієною ротової порожнини

8

0,5

4-539.05

Навчання правилам гігієни порожнини рота

8

0,5

4-539.03А

Проведення професійної гігієні усіх зубів

48

3,0

4-539.11

Усунення місцевих подразнюючих факторів

8

0,5

4-539.08

Усунення шкідливих звичок (навчання, консультація матері та дитини)

16

1,0

5-232.01 А

Лікування одного зуба при поверхневому і середньому карієсі (без накладання пломби)

12

0,75


 

1

2

3

4

5-232.04 А

Лікування одного зуба при глибокому карієсі (без накладання пломби)

20

1,25

5-232.07

Усунення дефекту пломби

8

0,5

5-232.12

Сріблення поверхні або порожнини зуба

4

0,25

5-232.08

Накладання кофердаму

16

1,0

5-237

Лікування пульпиту (без накладання пломби)

 

 

5-237 А

Препарування каріозної порожнини (або трепанація коронки), розкриття рогу пульпової камери

12

0,75

5-237 Б

Накладання девіталізуючої пасти та пов’язки

4

0,25

5-237.01

Пульпотомія

4

0,25

5-237.02

Екстирпація пульпи з одного кореня зуба

4

0,25

5-237.04

Пломбування одного каналу кореня зуба пастою, що полімерізується (цементом)

8

0,5

5-237.05

Пломбування одного каналу кореня зуба пастою, що полімерізується, та гутаперчевими штифтами (або термопластом)

12

0,75

5-237.19

Закриття перфорації каналу зуба або перфорації дна пульпової камери

8

0,5

5-249.10

Накладання лікувальної пов’язки при лікуванні карієсу та його ускладненнях

4

0,25

5-237.22

Лікування періодонтиту (без накладання пломби)

 

 

5-237 В

Препарування каріозної порожнини (або трепанації коронки), розкриття рогу пульпової камери

12

0,75

5-237.03

Інструментальна та медикаментозна обробка одного каналу зуба

8

0,5

5-237.20

Механічне та хімічне розширення облітерованого каналу зуба

32

2,0

5-249.02

Розпломбування кореневого каналу зуба, запломбованого пастою, що полімеризується, або цементом

48

3,0

5-237.04 А

Пломбування одного каналу кореня зуба пастою, що полімеризується (цементом)

8

0,5

5-237.05 А

Пломбування одного каналу кореня зуба пастою, що полімеризується, та гутаперчевими штифтами (або термопластом)

12

0,75

5-237.19 А

Закриття перфорації каналу зуба або перфорації дна пульпової камери

8

0,5

5-249.09

Вилучення стороннього тіла із каналу зуба

64

4,0

5-249.10 А

Накладання лікувальної пов’язки при лікуванні карієсу та його ускладненнях

4

0,25

5-249.12

Видалення постійної пломби

8

0,5


 

1

2

3

4

5-232 Накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень з:

5-232.01

цементу

4

0,25

5-232.06

композитного матеріалу

12

0,75

5-232.05

амальгами

12

0,75

5-232.05 А

амальгами з подальшим поліруванням пломби

16

1,0

5-232.08

світлополімерного матеріалу

24

1,5

5-232.08 А

Введення парапульпарних штифтів для покращання фіксації композитної пломби

16

1,0

5-232.09

Відновлення зруйнованої коронки однокореневого зуба пломбуванням композитним матеріалом

48

3,0

5-232.10

Відновлення зруйнованої коронки однокореневого зуба за допомогою дротяного каркасу, анкерних штифтів, пластмаси або композитного матеріалу

64

4,0

5-232.10 А

Відновлення зруйнованої коронки однокореневого зуба за допомогою дротяного каркасу, анкерних штифтів та світлополімерного матеріалу

88

5,5

5-232.11

Відновлення зруйнованої коронки багатокореневого зуба за допомогою дротяного каркасу, анкерних штифтів, пластмаси, композитного матеріалу

80

5,0

5-232.11 А

Відновлення зруйнованої коронки багатокореневого зуба за допомогою дротяного каркасу, анкерних штифтів та світлополімерного матеріалу

104

6,5

8-190

Лікування гострих форм стоматиту (ОГС, РГС, кандідоз, травматичне ушкодження і т.ін.)

12

0,75

8-190.01

Лікування захворювань пародонту: накладання лікувальної пов’язки на ясна та зубоясневі кишені (одне відвідування)

8

0,5

8-190.02

Обробка уражених поверхонь слизової оболонки, лікувальні пов’язки (одне відвідування)

12

0,75

8-190.03

Накладання на ясна лікувальних пов’язок, що тверднуть в порожнині рота

24

1,5

8-329.04

Шинування 4-х зубів лігатурою, швидкотвердіючою пластмасою, або хімічним композитом

24

1,5

8-329.04 А

Шинування 4-х зубів шинуючою стрічкою та світлополімерним матеріалом

48

3,0

5-242.01

Кюретаж пародонтальних кишень 2-х зубів

16

1,0

5-929.03

Діатермокоагуляція ясен

8

0,5

9-300.01

Накладання тимчасової пломби

4

0,25

9-300.02

Видалення тимчасової пломби

4

0,25

9-309.20

Виготовлення і накладання культевої вкладки в однокореневий зуб

64

4,0

9-309.21

Виготовлення і накладання культевої вкладки в багатокореневий зуб

96

6,0

Примітка:

УОП - умовні одиниці працеємкості (тут і далі)

МКП – міжнародний класифікатор процедур у медицині (тут і далі)

Шифр МКХ: К 02.0-К02.9

Карієс зубів

Шифр МКП
Види лабораторних та діагностичних досліджень. Консультації. Лікувальні заходи
Призначення (%)
Кратність призначення
Рівень надання допомоги
Н
У
I
II
III
Консультації фахівців. Діагностичні процедури.
1-10.19

Первинний огляд хворого (включає запис анамнезу, фізичних обстежень, запланованої програми діагностики та лікування)

100
1
1
+
+
+
1-12.19

Порада, якщо хворий звернувся тільки за порадою

*
 
 
+
+
+
1-13.19

Повторний огляд амбулаторного хворого (включає запис анамнезу, фізичного обстеження, контролю призначеного лікування)

100
1
1
+
+
+
1-16.19

Консультація хворого (запис огляду та порада, дані на прохання лікаря, який лікує, іншим лікарем для спеціальної оцінки стану та подальшого лікування)

*
 
 
 
+
+
1-300.01

Огляд ротової порожнини та визначення гігієнічного індексу

100
1
1
 
+
+
1-309.07
Електроодонтодіагностика
20
1
1
+
+
+
1-809.02
Діагностичне використання фарбуючих речовин
20
1
1
 
+
+
Рентгенорадіологічні та інші методи діагностики та лікування
3.109.01
Внутрішньоротова контактна рентгенографія зубів
50
1
1
 
+
+
2.289.01
Визначення рН ротової рідини
10
 
1
 
 
+
Профілактичні процедури
4-469.01
Регулювання та корекція характеру харчування
*
 
 
 
 
+
4-539.02
Закриття фісур одного зуба герметиками
*
 
 
 
+
+
4-539.04
Контроль за гігієною ротової порожнини
*
1
1
 
+
+
4.539.03
Проведення ремінералізуючої терапії
*
1
1
 
+
+
Лікувальні процедури

5-232.01 А

Лікування одного зуба при поверхневому і середньому карієсі (без накладання пломби)

100
1
1
+
+
+

5-232.04 А

Лікування одного зуба при глибокому карієсі (без накладання пломби)

100
1
1
+
+
+
5-232
Відновлення коронки  зуба пломбуванням
100
1
1
+
+
+

5-232.01

цементу

*
1
1
+
+
+

5-232.06

композитного матеріалу

*
1
1
+
+
+

5-232.05

амальгами

*
1
1
+
+
+

5-232.05 А

амальгами з подальшим поліруванням пломби

*
1
1
+
+
+

5-232.08

світлополімерного матеріалу

*
1
1
+
+
+

 

Примітка:
 * - призначається за показаннями.
Н – неускладнений випадок, У– ускладнений випадок.

 

 

Фармакотерапія

 

Шифр фармгрупи

Лікарські  засоби

Добова доза, витрата на відвідування, процедуру,

 на 1 зуб

Тривалість призначення, ні

Призначення (%)

Рівень надання допомоги

І

ІІ

ІІІ

054

Препарати кальцію:

Кальмецин у флаконах

0,1 г

 

50

+

+

+

Ремодент 1-3%

3 мл

 

50

 

+

+

10% розчин глюконату кальцію для електрофорезу

3 мл

 

50

 

+

+

Дайкал

0,1 г

 

50

+

+

+

Глюконат кальцію 0,5

1,5

 

100

 

+

+

077

Антисептичні препарати:

3% розчин перекису водню

1 мл

 

100

+

+

+

Спирт етиловий 70%

0,6 мл

 

100

+

+

+

083

Стоматологічні матеріали:

Цемент

0,25

*
100

+

+

+

Композити

0,3 г

*
50

+

+

+

Амальгама

0,5 г

*
50

 

+

+

Світлополімери

0,2 г

*
50

 

+

+

Дентин 5,0 г у флаконах

0,2 г

*
50

+

+

+

 

 

Примітка:
 * - призначається за показаннями.

Терміни лікування:

Н – неускладнений випадок – 2 доби, У– ускладнений випадок, 3 доби.

Періодичність спостережень 1-7.

 

Наслідок лікування: середній статистичний показник одужання – 100%.

Клінічні критерії поліпшення стану хворого: усунення дефекту; відновлення функції зубів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Шифр МКХ: К 03.0.
Підвищене стирання зубів

 

Шифр МКП

Види лабораторних та діагностичних досліджень. Консультації. Лікувальні заходи
Призначення (%)
Кратність признаення
Рівень надання допомоги
Н
У
I
II
III
Консультації фахівців
 Діагностичні процедури

1-10.19

Первинний огляд хворого (включає запис анамнезу, фізичних обстежень, запланованої програми діагностики та лікування)

100
1
1
+
+

+

1-12.19

Порада, якщо хворий звернувся тільки за порадою

*
 
 
+
+
+

1-13.19

Повторний огляд амбулаторного хворого (включає запис анамнезу, фізичного обстеження, контролю призначеного лікування)

100
1
1
+
+
+

1-16.19

Консультація хворого (запис огляду та пора-да, дані на прохання лікаря, який лікує, іншим лікарем для спеціальної оцінки стану та подальшого лікування)

*
 
 
 
+
+

1-300.01

Огляд ротової порожнини та визначення гігієнічного індексу

100
1
1
 
+
+

1-309.01

Електроодонтодіагностика
50
 
 
 
+
+

2-889.02

Аналіз крові клінічний
100
1
1
 
+
+
Лікувальні процедури

9-309.20

Виготовлення і накладання вкладки в однокореневий зуб
*
 
 
 
+
+

9-309.21

Виготовлення і накладання вкладки в багатокореневий зуб
*
 
 
 
+
+

5-232

Відновлення коронки зуба пломбуванням
*
 
 
+
+
+

5-233

Відновлення коронки зуба протезуванням
*
 
 
 
+
+

 

 

Примітка:
 * - призначається за показаннями.
Н – неускладнений випадок, У– ускладнений випадок.

 

 

 

Фармакотерапія

 

Шифр фармгрупи

Лікарські  засоби

Добова доза, витрата на відвідування, процедуру,

на 1 зуб

Тривалість призначення (дні)

Призначення

(%)

Рівень надання допомоги

І

ІІ

ІІІ

020

Місцеві знеболюючі препарати:

Лідокаїн 2%-2,0

2,0

 

50

 

+

+

Тримекаїн 2% - 2,0

2,0

 

 

 

+

+

Ультракаїн 2%-1,8

1,8

 

 

 

+

+

Ксилостезін 2% - 1,8

1,8

 

 

 

+

+

077

Антисептичні засоби:

3% розчин перекису водню

1 мл

 

100

+

+

+

0,06 % розчин хлоргексидину

1 мл

 

100

+

+

+

Розчин фурациліну

30 мл

 

100

+

+

+

037

Вітаміни групи В та їхні аналоги:

Тіаміну хлорид 0,01 №50

0,02

20

25

 

+

+

Пірідоксину гідрохлорид 0,01 № 50

0,03

20

25

 

+

+

Пірідоксоль фосфат 0,02

0,06

20

25

 

+

+

039

Вітаміни групи С,D та їхні аналоги:

Аскорбінова кислота 0,05 № 100

0,3

20

50

 

+

+

039

Аскорутин табл. № 50

3

20

50

 

+

+

Фітін 0,25

0,75

20

50

 

+

+

054

Препарати кальцію:

Кальцію глюконат 0,5

1,5

20

25

 

+

+

Кальцію гліцерофосфат 0,5

1,5

20

25

 

+

+

Ремодент 1-3% розчин

3 мл

10

25

 

+

+

054

10 % глюконат кальцію

3

10

25

 

 

+

055

Комплексони:

Фторлак

1

2

50

+

+

+

1 % фтористий натрій

10 мл

10

50

 

+

+

083

Пломбувальні матеріали:

Цемент

0,25

 

100

+

+

+

Композити

0,25

 

100

+

+

+

Примітка:  * - призначається за показаннями.

Терміни лікування:

 Н – неускладнений випадок – 5 діб, У– ускладнений випадок – 20 діб.  Періодичність спостережень 5-10.

Наслідок лікування: середній статистичний показник одужання – 70%. Клінічні критерії поліпшення стану хворого: усунення причинних факторів та чутливості зубів; відновлення коронкової частини зуба. Поліпшення – 30%.

 

 

 

Шифр МКХ: К 03. 10

 

Клиноподібний дефект

 

Шифр МКП

Види лабораторних та діагностичних досліджень. Консультації.
Лікувальні заходи
Призначення (%)
Кратність призначення
Рівень надання допомоги
Н
У
I
II
III

Консультації фахівців. Діагностичні процедури

1-10.19

Первинний огляд хворого (включає запис анамнезу, фізичних обстежень, запланованої програми діагностики та лікування)

100
1
1
+
+
+

1-12.19

Порада, якщо хворий звернувся тільки за порадою

*
 
 
+
+
+

1-13.19

Повторний огляд амбулаторного хворого (включає запис анамнезу, фізичного обстеження, контролю призначеного лікування)

100
1
1
+
+
+

1-16.19

Консультація хворого (запис огляду та поради, дані на прохання лікаря, який лікує, іншим лікарем для спеціальної оцінки стану та подальшого лікування)

*
 
 
 
+
+

1-300.01

Огляд ротової порожнини та визначення гігієнічного індексу

100
1
1
 
+
+

1-309.01

Електроодонтодіагностика
50
1
1
+
+
+
Лікувальні процедури

5-232

Відновлення коронки зуба пломбуванням
100
1
1
+
+
+

5-233

Відновлення коронок зубів протезуванням
*
 
 
 
+
+

3-938.02

Електрофорез лікарських засобів
100
1
1
 
+
+

9-309.20

Виготовлення і накладання культевої вкладки в однокореневому зубі
*
 
 
 
+
+

9-309.21

Виготовлення і накладання культевої вкладки в багатокореневому зубі
*
 
 
 
+
+
Примітка:
 * - призначається за показаннями.
Н – неускладнений випадок, У– ускладнений випадок.

 

 

 

 

Фармакотерапія

 

Шифр фармгрупи

Лікарські  засоби

Добова доза,

витрата на відвідування, процедуру, на 1 зуб

Тривалість призначення (дні)

Призначення, %

Рівень надання допомоги

І

ІІ

ІІІ

020

Місцеві знеболюючі препарати:

 

 

 

 

+

+

Тримекаїн 2% -2,0

2,0

 

100

 

+

+

Лідокаїн 2% - 2,0

2,0

 

100

 

+

+

Ультракаїн 2%- 1,8

1,8

 

100

 

+

+

Ксілостезін 2-3% - 1,8

1,8

 

100

 

+

+

037

Вітаміни групи В та їхні аналоги:

 

 

 

 

 

 

Тіаміну хлорид 0,01 №50

0,02

30

25

 

+

+

Пірідоксину гідрохлорид 0,01 № 50

0,03

30

25

 

+

+

Пірідоксоль фосфат 0,02

0,06

30

25

 

+

+

039

Вітаміни групи С,D та їхні аналоги:

 

 

 

 

 

 

Аскорбінова кислота 0,05 № 100

0,3

30

50

 

+

+

Аскорутин табл. № 50

3 табл.

30

50

 

+

+

Фітін 0,25

0,75

30

50

 

+

+

054

Препарати кальцію:

 

 

 

 

 

 

Кальцію глюконат 0,5

1,5

30

25

+

+

+

Кальцію гліцерофосфат 0,5

1,5

30

25

+

+

+

Ремодент 1-3% розчин

3 мл

5

50

+

+

+

10 % глюконат кальцію

3 мл

5

50

+

+

+

055

Комплексони:

 

 

 

 

 

 

Фторлак

1

 

 

+

+

+

1 % фтористий натрій

 

 

 

 

+

+

077

Антисептичні засоби:

 

 

 

 

 

 

Перекис водню 3 %

1 мл

 

100

+

+

+

Хлоргексидин 0,006%

1 мл

 

50

+

+

+

Фурацилін 1:5000

30 мл

 

100

+

+

+

083

Пломбувальні матеріали:

 

 

 

 

 

 

Цемент

0,25

 

100

+

+

+

Композити

0,25

 

100

+

+

+

 

Примітка:
 * - призначається за показаннями.
Н – неускладнений випадок, У– ускладнений випадок.

Терміни лікування: Н – 5 діб, У – 10 діб. Періодичність спостережень 5-10.

Наслідок лікування: середній статистичний показник одужання – 100%. Клінічні критерії поліпшення стану хворого: відновлення естетичного виду, форми та функції зубів. Стабілізація патологічного процесу

 

 

Шифр МКХ: К 04.0-К 04.3

Пульпіт

 

Шифр МКП

Види лабораторних та діагностичних досліджень. Консультації.
Лікувальні заходи
Призначення (%)
Кратність призначення
Рівень надання допомоги
Н
У
I
II
III
Консультації фахівців. Діагностичні процедури.

1-10.19

Первинний огляд хворого (включає запис анамнезу, фізичних обстежень, запланованої програми діагностики та лікування)

100
1
1
+
+
+

1-12.19

Порада, якщо хворий звернувся тільки за порадою

*
 
 
+
+
+

1-13.19

Повторний огляд амбулаторного хворого (включає запис анамнезу, фізичного обстеження, контролю призначеного лікування)

100
1
1
+
+
+

1-16.19

Консультація хворого (запис огляду та поради, дані на прохання лікаря, який лікує, іншим лікарем для спеціальної оцінки стану та подальшого лікування)

*
 
 
 
+
+

1-300.01

Огляд ротової порожнини та визначення гігієнічного індексу

100
1
1
 
+
+

1-309.01

Електроодонтодіагностика
50
1
1
+
+
+
Рентгенорадіологічні та інші методи діагностики та лікування

3-109.01

Внутрішньоротова контактна рентгенографія зубів
100
1
1
 
+
+

Лікувальні процедури

5-237.01

Пульпотомія
*
1
1
+
+
+

5-237.02

Екстирпація нерва кореня зуба
100
1
1
+
+
+

5-237.03

Інструментальна та медикаментозна обробка каналу кореня зуба

*
 
 
+
+
+

5.237

Лікування пульпіту (без накладання пломби)
*
 
 
+
+
+

5-237.04 –

5-237.05

Пломбування каналу кореня зуба
100
1
1
+
+
+

9-300.01

Накладання тимчасової пломби
*
 
 
+
+
+

5-232

Відновлення коронки зуба пломбою з:
100
1
1
+
+
+

5-232.01

цементу

*
*
*
*
*
*

5-232.06

композитного матеріалу

*
*
*
*
*
*

5-232.05

амальгами

*
*
*
*
*
*

5-232.05 А

амальгами з подальшим поліруванням пломби

*
*
*
*
*
*

5-232.08

світлополімерного матеріалу

*
*
*
*
*
*
 
Примітка:
 * - призначається за показаннями.
Н – неускладнений випадок, У– ускладнений випадок.

 

 

Фармакотерапія

Шифр фармгрупи

Лікарські  засоби

Добова доза, витрата на відвідування процедуру, на 1 зуб

Тривалість призначення, дні

Призначення

(%)

Рівень надання допомоги

І

ІІ

ІІІ

003

Нейролептичні засоби та транквілізатори:

Метерозін 0,025 № 50

*

 

25

 

+

+

Сібазон 0,005 №20

*

 

25

 

+

+

Триоксазін 0,3 № 80

*

 

25

 

+

+

Галоперідол 0,0015

*

 

25

 

+

+

007

Анальгезуючі та нестероїдні протизапальні засоби:

Амідопірін 0,25

*

 

50

 

+

+

Анальгін 0,5

*

 

50

 

+

+

Дімексид у флак.

0,02

 

5

 

+

+

018

Адреналін та адреномі-метичні засоби:

Адреналіну гідрохлорид 0,1% -1,0

*

 

50

 

 

 

020

Місцеві знеболюючі препарати:

Новокаїн 2% - 2,0

2,0

 

100

+

+

+

Тримекаїн 2% - 2,0

2,0

 

100

+

+

+

Лідокаїн 2% - 2,0

2,0

 

100

+

+

+

Ультракаїн Д 2% -1,8

1,8

 

100

+

+

+

Ксілостезін 2-3% - 1,8

1,8

 

100

+

+

+

050

 

Ферментні препарати та інгібітори ферментів:

Трипсин 0,01 %

1,0

 

50

 

+

+

Хімотрипсин 0,25

0,1

 

25

 

+

+

Хімопсин 0,05

0,1

 

25

 

+

+

Терилитін 200 од

0,1

 

25

 

+

+

Лідаза 0,1

0,1

 

25

 

+

+

Лізоцим 0,1

0,1

 

25

 

+

+

054

Одонтотропні засоби:

Кальмецин

*

 

50

+

+

+

Цинк-евгенолова паста

*

 

25

+

+

+

Норсульфазолова паста

*

 

25

+

+

+

Вітапульп

*

 

25

+

+

+

Дайкал

*

 

50

+

+

+

055

Девітелізуючі пасти:

Миш’яковистий ангідрид

*

 

50

+

+

+

Параформальдегид

*

 

50

+

+

+

083

Пломбувальні матеріали:

Цементи

0,25

 

 

+

+

+

Амальгами

0,25

 

 

+

+

+

Композити

0,25

 

 

+

+

+

  083 А   

Матеріали для пломбування кореневих каналів:

Резорцин-формалінова паста

*

 

50

+

+

+

Форадент

*

 

50

+

+

+

Ендометазон

*

 

50

+

+

+

Штифт

*

 

50

 

+

+

077

Антисептичні засоби:

Перекис водню 3%

1 мл

 

100

+

+

+

Хлорамін 1%

1 мл

 

50

+

+

+

Хлоргексидин 0,06 %

1 мл

 

50

+

+

+

Декаметоксин 0,05% розчин

1,0

 

50

+

+

+

Примітка: * - призначається за показаннями. Терміни лікування: Н – 1 доба, У – 3 доби. Періодичність спостережень 1-3. Наслідок лікування: середній статистичний показник одужання – 90%. Клінічні критерії поліпшення стану хворого: купування больового синдрому, відновлення форми та функції зуба. Поліпшення – 10%.

 

 

Шифр МКХ: К 04.4

 

Періодонтит

 

Шифр МКП

Види лабораторних та діагностичних досліджень. Консультації. Лікувальні заходи
Призначення (%)
Кратність призначення
Рівень надання допомоги
Н
У
I
II
III

Консультації фахівців. Діагностичні процедури

1-10.19

Первинний огляд хворого (включає запис анамнезу, фізичних обстежень, запланованої програми діагностики та лікування)

100
1
1
+
+
+

1-12.19

Порада, якщо хворий звернувся тільки за порадою

*
 
 
+
+
+

1-13.19

Повторний огляд амбулаторного хворого (включає запис анамнезу, фізичного обстеження, контролю призначеного лікування)

100
1
1
+
+
+

1-16.19

Консультація хворого (запис огляду та порада, дані на прохання лікаря, який лікує, іншим лікарем для спеціальної оцінки стану та подальшого лікування)

*
 
 
 
+
+

1-300.01

Огляд ротової порожнини та визначення гігієнічного індексу

100
1
1
 
+
+

Лабораторні  процедури, дослідження

3-109.01

Внутрішньоротова контактна рентгенографія зубів
100
1
2
+
+
+

1-309.01

Електроодонтодіагностика
50
1
1
 
+
+

Лікувальні процедури

3-938.01

УВЧ-терапія
*
 
 
+
+
+

3-918.01

Лазеротерапія
50
 
3
 
+
+

3-990.01

Магнітотерапія
50
 
3
 
+
+

3-938.02

Електрофорез лікарських засобів
*
 
 
 
+
+

5-237.03

Інструментальна та медикаментозна обробка кореня зуба
100
1
1
+
+
+

5-237.04-05

Пломбування каналу кореня зуба
100
1
1
+
+
+

5-232

Відновлення коронки зуба пломбою з:
100
1
1
+
+
+

5-232.01

цементу

*
*
*
*
*
*

5-232.06

композитного матеріалу

*
*
*
*
*
*

5-232.05

амальгами

*
*
*
*
*
*

5-232.05 А

амальгами з подальшим поліруванням пломби

*
*
*
*
*
*

5-232.08

світлополімерного матеріалу

*
*
*
*
*
*

9-300.01

Накладання тимчасової пломби

*
*
*
*
*
*

9-300.02

Видалення тимчасової пломби

*
*
*
*
*
*
Примітка:
 * - призначається за показаннями.
 Н – неускладнений випадок, У– ускладнений випадок.

 

Фармакотерапія

Шифр фармгрупи

Лікарські  засоби

Добова доза, витрата на відвідування, процедуру, на 1 зуб

Тривалість призначення, дні

Призначення

%

Рівень надання допомоги

І

ІІ

ІІІ

020

Місцевознеболюючі препарати:

Новокаїн 2% -2,0

2,0

 

*

+

+

+

Лідокаїн гідрохлорид 2% розчин 2мл (д/ін)

2,0

 

*

+

+

+

Ксілостезін 2%-1,8

1,8

 

*

+

+

+

Ультракаїн

1,8

 

*

 

+

+

050

Ферментні препарати і інгібітори ферментів:

Трипсин кристалічний 0,01

0,1

 

 

 

+

+

Хімотрипсин 0,05

0,1

 

*

 

+

+

Терилитін 200 од

0,1

 

*

 

+

+

Контрикал 1000 од

0,1

 

*

 

+

+

056

Препарати, які містять йод:

 

 

*

 

+

+

Йодинол у флаконах

0,5 мл

 

 

+

+

+

Йодистий калій 5%

0,5 мл

 

*

 

+

+

060

Антибіотики:

 

 

*

 

+

+

Оксацилін нартиєва сіль 500 000

 

 

 

 

+

+

Лєвоміцетин

 

 

*

 

+

+

Гентаміцин

 

 

*

 

+

+

Мікроцид в флак.

 

 

*

 

+

+

Еретроміцин

 

 

*

 

+

+

077

Антисептичні препарати:

 

 

 

 

 

 

Перекис водню 3%

1 мл

 

 

+

+

+

Хлоргексидин 0,06%

1 мл

 

100

+

+

+

Декаметоксин 0,05% розчин

1 мл

 

100

+

+

+

Етонія паста 7%

1 мл

 

100

+

+

+

069

Сульфаніламідні препарати:

2

 

*

 

+

+

Сульфадімезин 0,5

 

 

 

 

 

 

083 А

Матеріали для пломбування кореневих каналів:

Резорцин-формалінова паста

0,15

 

25

+

+

+

Форадент

0,15

 

50

+

+

+

083 А

Ендометазон

0,15

 

50

+

+

+

Штифти

*

 

50

+

+

+

083

Стоматологічні матеріали:

Цемент

0,25

*
100

+

+

+

Композити

0,3 г

*
50

+

+

+

Амальгама

0,5 г

*
50

 

+

+

Світлополімери

0,2 г

*
50

 

+

+

Дентин 5,0 г у флаконах

0,2 г

*
50

+

+

+

Терміни лікування: Н – 1 доба, У – 3 доби. Періодичність спостережень 1-3. Наслідок лікування: середній статистичний показник одужання – 75%. Клінічні критерії поліпшення стану хворого:, купування больового синдрому; відновлення форми та функції зуба. Поліпшення – 20%, без успіху – 5%.

Шифр МКХ: К 00.3.

Флюороз зубів

 

Шифр МКП

Види лабораторних та діагностичних досліджень. Консультації. Лікувальні заходи
Призначення (%)
Кратність призначення
Рівень надання допомоги
Н
У
I
II
III

Консультації фахівця. Діагностичні процедури.

1-10.19

Первинний огляд хворого (включає запис анамнезу, фізичних обстежень, запланованої програми діагностики та лікування)

100
1
1
+
+
+

1-12.19

Порада, якщо хворий звернувся тільки за порадою

*
 
 
+
+
+

1-13.19

Повторний огляд амбулаторного хворого (включає запис анамнезу, фізичного обстеження, контролю призначеного лікування)

100
1
1
+
+
+

1-16.19

Консультація хворого (запис огляду та порада, дані на прохання лікаря, який лікує, іншим лікарем для спеціальної оцінки стану та подальшого лікування)

*
 
 
 
+
+

1-300.01

Огляд ротової порожнини та визначення гігієнічного індексу

100
1
1
 
+
+

1-309.01

Електроодонтодіагностика
*
 
 
+
+
+

Рентгенорадіологічні та інші методи діагностики та лікування

3-109.01

Внутрішньоротова контактна рентгенографія зубів
*
 
 
 
+
+

Лікувальні процедури

4-521.06

Відбілювання зубів
50
2
6
+
+
+

4-539.02

Покриття зубів герметиками
50
1
3
+
+
+

5-232

Відновлення коронки зуба пломбуванням
100
1
1
+
+
+

5-233

Відновлення коронки зуба протезуванням
50
1
1
 
+
+
 
Примітка: 
* - призначається за показаннями. 
Н – неускладнений випадок, У– ускладнений випадок.

 

 

 

Фармакотерапія

 

Шифр фармгрупи

Лікарські  засоби

Добова доза, витрата на відвідування, процедуру, на 1 зуб

Тривалість призначення (дні)

Призначення (%)

Рівень надання допомоги

І

ІІ

ІІІ

077

Антисептичні засоби:

Перекис водню 3%

1 мл

 

 

+

+

+

Лимонна кислота 0,5% 20,0 у флаконах

1 мл

 

25

 

+

+

Соляна кислота 20% 200 мл у флаконах

1 мл

 

25

 

+

+

077

Фосфорна кислота

1 мл

 

25

 

+

+

054

Препарати кальцію:

Кальцію глюконат 0,5

1,5

10

50

+

+

+

Глюконат кальцію 10% розчин

3 мл

5

100

+

+

+

1-3% розчин ремоденту

3 мл

10

50

+

+

+

10 % розчин лактату кальцію

3 мл

5

25

+

+

+

5% хлорид кальцію

3 мл

5

25

+

+

+

083

Стоматологічні матеріали:

 

 
 

 

 

 

Цемент

0,25

*
100

+

+

+

Композити

0,3 г

*
50

+

+

+

Амальгама

0,5 г

*
50

 

+

+

Світлополімери

0,2 г

*
50

 

+

+

Дентин 5,0 г у флаконах

0,2 г

*
50

+

+

+

 

Примітка:
 * - призначається за показаннями.
Н – неускладнений випадок, У– ускладнений випадок.

Терміни лікування:  Н – 5 діб, У – 10 діб. Періодичність спостережень 5-10. Наслідок лікування: середній статистичний показник одужання – 90%. Клінічні критерії поліпшення стану хворого: відновлення естетичного виду, форми та функції зубів. Стабілізація патологічного процесу. Поліпшення-10%.

Шифр МКХ: К 05.0.

Гінгівіт катаральний

 

Шифр МКП

Види лабораторних та діагностичних досліджень. Консультації. Лікувальні заходи
Призначення (%)
Кратність призначення
Рівень надання допомоги
Н
У
I
II
III

Консультації фахівців. Діагностичні процедури.

1-10.19

Первинний огляд хворого (включає запис анамнезу, фізичних обстежень, запланованої програми діагностики та лікування)

100
1
1
+
+
+

1-12.19

Порада, якщо хворий звернувся тільки за порадою

*
 
 
+
+
+

1-13.19

Повторний огляд амбулаторного хворого (включає запис анамнезу, фізичного обстеження, контролю призначеного лікування)

100
1
1
+
+
+

1-16.19

Консультація хворого (запис огляду та порада, дані на прохання лікаря, який лікує, іншим лікарем для спеціальної оцінки стану та подальшого лікування)

*
 
 
 
+
+

1-16.01

Консультація лікаря-терапевта

50

1
1
+
+
+

1-16.05

Консультація лікаря-ендокринолога
*
1
1
 
 
+

1-16.23

Консультація лікаря-гінеколога
*
1
1
 
+
+

1-16.46

Консультація лікаря-гематолога
*
1
1
 
 
+

Діагностичні заходи

1-10-19А

Огляд порожнини рота, визначення пародонтологічного статусу

100
2
2
 
+
+

1-300.05

Визначення гігієнічного індексу Федорова-Володкіної
100
2
2
 
+
+

1-300.05А

Визначення гігієнічного індексу Грін-ермільона
100
2
2
 
+
+

1-761.06

Проба Шиллера-Писарева
100
2
2
+
+
+

1-300.06

Визначення папілярно-маргінально-альвеоляр-ного індексу (РМА)
100
2
2
 
+
+

1-300.05Б

Визначення індексу гінгівіту Сілнес-Лое
100
2
2
 
 
+

Функціональні методи діагностики

1-259.05

Реопародонтографія
20
2
2
 
 
+

1-739.12

Вакуумна проба за Кулаженком
50
2
2
 
+
+

1.761.05

Полярографічне визна-чення рівня рО2 і р СО2 в капілярній крові ясен
10
2
2
 
 
+

Лабораторні методи діагностики

2-917.08

Реакція міграції лейкоци-тів за Ясиновським
20
1
2
 
 
+

2-889.02

Клінічний аналіз крові
100
1
1
+
+
+

2-255

Аналіз сечі
50
1
1
+
+
+

2-679.09

Імунологічне дослідження крові (імунограма)
25
1
1
 
 
+

2-130.03

Визначення глюкози в сироватці крові
*
1
1
 
+
+

2-115.04

Визначення білірубіну і його фракцій в сироватці крові
*
1
1
 
+
+

Спеціальні методи діагностики

3-109.01

Внутрішньоротова контактна рентгенографія
50
1
1
+
+
+

3-108.01

Панорамна рентгенографія щелеп
*
1
1
 
+
+

3-420.06

Ортопантомографія
*
1
1
 
 
+

Лікувальні процедури

4-539.11

Усунення місцевих подразнюючих факторів
100
1
1
+
+
+

4-521.01

Видалення зубних відкладень
100
1
1
+
+
+

Профілактичні процедури

4-539.07

Санація порожнини рота
100
1
1
+
+
+

4-539.05

Навчання гігієні порожнини рота
100
1
1
+
+
+

4-539.04

Контроль за гігієною порожнини рота
100
1
1
+
+
+

1-305

Ортодонтичне лікування
*
 
 
 
+
+

Фізичні методи лікування

3-938.02

Електрофорез лікарських засобів
75
*
*
+
+
+

3-918.01

Лазеротерапія
*
 
 
 
+
+

3-940

Ультрафонофорез
*
 
 
 
+
+

 

Примітка:
 * - призначається за показаннями.
Н – неускладнений випадок, У– ускладнений випадок.

 

Фармакотерапія

 

Шифр фармгрупи

Лікарські  засоби

Добова доза, витрата на відвідування, процедуру, на 1 зуб

Тривалість призначення, дні

Призначення (%)

Рівень надання допомоги

І

ІІ

ІІІ

020

Місцевознеболюючі препарати:

Лідокаїну гідрохлорид 2% розчин д/ін 2 мл

*

*

*

+

+

+

Лідокаїн аерозоль 10% у флак.

2 г

*

*

+

+

+

Натрію саліцилат 10% розчин д/ін. 5 мл (місцево)

5 мл

*

*

+

+

+

Натрію мефенамінат 1 % розчин 50 мл

5 мл

*

20

+

+

+

Цитраль 1 % спиртовий розчин 50 мл

10 мл

5

20

+

+

+

Піромекаїнова мазь 5% 30 г

2 г

*

*

+

+

+

Прополіс 10% спирт. розчин 50 мл

5 мл

*

10

+

+

+

077

Антисептичні препарати:

3% перекис водню у флаконах 25 мл

5 мл

*

100

+

+

+

Калію перманганат 0,1% розчин

100 мл

*

100

+

+

+

Йодинол 1 % розчин 100 мл у флаконах

5 мл

*

100

+

+

+

Хлоргексидину біглюконат 0,05% розчин у фл. 500 мл;  20% розчин у флаконах 500 мл

 

100 мл

 

7

 

100

 

+

 

+

 

+

Корсодил 300 мл у флаконах

20 мл

30

50

+

+

+

Декаметоксин 0,02% розчин

50 мл

5

100

+

+

+

Септефріл табл. 0,002 №10 (місцево)

6 табл.

5

50

 

+

+

Мікроцид 100 мл у флаконах

10 мл

*

50

 

+

+

077

Препарати-нітрофурани:

Фурацилін 0,02% розчин 500 мл

100 мл

5

100

+

+

+

070

Нестероїдні протизапальні засоби:

Ацетилсаліцилової кислоти (аспіринова) мазь 3% 25,0

2 г

*

25

 

+

+

Ортофен мазь 30,0

2 г

*

25

 

+

+

Мефенат мазь 40,0

2 г

*

25

 

+

+

040

Вітаміни:

Ретінолу ацетат (віт. А) капс. 3300 МО № 25

2 капс.

10

*

 

+

+

Ретінолу ацетат (віт. А) 3,4% олійний розчин 10 мл (місц)

2 мл

5

*

 

+

+

Токоферолу ацетат (віт. Е) капс. 50% розчину № 20

1 капс.

10

*

 

+

+

Токоферолу ацетат (віт. Е) 10% олійний розчин 20 мл (місц)

2 мл

5

*

 

+

+

039

Аєвіт капс. № 25

2 капс.

14

50

+

+

+

Аскорбінова кислота (віт. С) табл. 0,05 № 50

4 табл.

10

20

 

+

+

Аскорбінова кислота (віт. С) 5% розчин д/ін в амп. 1 мл (місц)

1 мл

*

*

+

+

+

Аскорутин табл. 0,1 № 50

3 табл.

30

80

 

+

+

Галаскорбін 1 % розчин 500 мл

50 мл

10

50

 

+

+

Вітамін Р табл. 0,05 № 20

3 табл.

20

*

 

+

+

037

Тіаміну хлорид (віт. В1) 5% розчин д/ін. в амп. 1 мл (місц.)

1 мл

5

*

 

+

+

041

Вікасол (віт.К) 1 % розчин д/ін. в амп. 1 мл (місц.)

1мл

10

*

 

+

+

088 Б

Антиоксидантні препарати:

Катомас 100 мл у фл. (місц.)

5 мл

10

*

+

+

+

Обліпихова олія 50 мл у фл. (місц.)

5 мл

*

*

+

+

+

Олія шипшинова 50 мл у фл. (місц.)

5 мл

*

*

+

+

+

Кверцетину гранули 20 г (місц.)

4 г

10

30

 

+

+

Дібунол лінімент 10% 12 г у фл.

2 г

6

*

 

+

+

045

Гемокоректори, антикоагулянти:

Гепарин розчин д/ін 5000 МО у фл. (місц.)

1 мл

5

*

 

+

+

Гепаринова мазь туба 100 МО в 1 г 25 г

2 г

*

*

 

+

+

Амінокапронова кислота 5% розчин у фл. 100 мл (місц.)

2 мл

*

*

 

+

+

Ксантинолу нікотинат 15% розчин д/ін в амп. 2 мл (місц.)

2 мл

*

*

 

+

+

038

Препарати, які стимулюють метаболічні процеси:

Солкосерил дентальна адгезивна паста, туба 5 г.

1 г

*

*

 

+

+

Метилурацил табл. 0,5 № 50

4 табл.

12

20

 

+

+

Метилурацилова мазь 25 г

2 г

7

*

 

+

+

“Пропоцеум” мазь 30 г

2 г

7

*

 

+

+

047

Біогенні стимулятори:

Біотрит – С табл. № 60

6 табл.

30

50

+

+

+

Сік каланхое 100 мл у фл. (місц.)

5 мл

10

*

 

+

+

007

Рослинні протизапальні препарати:

Хлорофіліпт 1% розчин у фл.100 мл

5 мл

7

40

+

+

+

Сальвін 1 % розчин у фл. 100 мл

5 мл

7

30

 

+

+

Мараславін 100 мл у фл.

5 мл

7

50

+

+

+

Сік подорожника 250 мл у фл.

10 мл

7

50

+

+

+

Ротокан 100 мл у фл.

5 мл

7

100

+

+

+

 

Терміни лікування:  Н– 5 діб, У – 10 діб. Періодичність спостережень – 1 раз протягом року .

Наслідок лікування: середній статистичний показник одужання – 90%. Повна ліквідація патологічного процесу, нормалізація стану маргінального пародонту. Клінічні критерії одужання: зникнення болю, набряку, кровоточивості ясен. Ясна блідо-рожевого кольору, щільно прилягають до зубів. Значне покращання гігієнічного стану. Негативна проба Шиллера-Писарева. Поліпшення – 10%.

Шифр МКХ: К 05.1
Гінгівіт гіпертрофічний

 

Шифр МКП
Види лабораторних та діагностичних досліджень. Консультації. Лікувальні заходи
Призначення (%)
Кратність призначення
Рівень надання допомоги
Н
У
I
II
III
Консультації фахівців. Діагностичні процедури

1-10.19

Первинний огляд хворого (включає запис анамнезу, фізичних обстежень, запланованої програми діагностики та лікування)

100
1
1
+
+
+

1-12.19

Порада, якщо хворий звернувся тільки за порадою

*
 
 
+
+
+

1-13.19

Повторний огляд амбулаторного хворого (включає запис анамнезу, фізичного обстеження, контролю призначеного лікування)

100
1
1
+
+
+

1-16.19

Консультація хворого (запис огляду та порада, дані на прохання лікаря, який лікує, іншим лікарем для спеціальної оцінки стану та подальшого лікування)

*
 
 
 
+
+

1-16.01

Консультація лікаря-терапевта
50
1
1
+
+
+

1-16.05

Консультація лікаря-ендокринолога
*
1
1
 
 
+

1-16.23

Консультація лікаря-гінеколога
*
1
1
 
+
+

1-16.46

Консультація лікаря-гематолога
*
1
1
 
 
+
Діагностичні заходи

1-10-19А

Огляд порожнини рота, визначення пародонтологічного статусу

100
2
2
 
+
+

1-300.05

Визначення гігієнічного індексу Федорова-Володкіної
100
2
2
 
+
+

1-300.05А

Визначення гігієнічного індексу Грін-Вермільона
100
2
2
 
+
+

1-761.06

Проба Шиллера – Писарева
100
2
2
+
+
+

1.300.06

Визначення папілярно-маргінально-альвеолярного індексу (РМА)

100
2
2
 
+
+
Функціональні методи діагностики

1-739.12

Вакуумна проба за Кулаженком
50
2
2
 
+
+

1-739.12А

Формалінова проба
*
1
1
 
 
+

1-300.01Б

Проба Роттера – визначення вмісту аскорбінової кислоти у тканинах
*
1
1
 
 
+
Лабораторні методи діагностики

2-889.02

Клінічний аналіз крові
100
1
1
+
+
+

2-679.09

Імунологічне дослідження крові (імунограма)
30
1
1
 
+
+

2-130.03

Визначення глюкози у сироватці крові
*
1
1
 
+
+

2-909.04

Морфологічне досліджен-ня біоптатів ясен
30
1
1
 
 
+
Спеціальні методи діагностики

3-109.01

Внутрішньоротова контактна рентгенографія
*
1
1
+
+
+

3-420.06

Ортопантомографія
*
1
1
 
 
+
Лікувальні процедури

4-521.01

Видалення зубних відкладень
100
1
1
+
+
+

4-539.11

Усунення місцевих подразнюючих факторів
100
1
1
+
+
+

Хірургічні методи лікування

5-273.01

Гінгівектомія
*
*
*
 
+
+

5-949

Кріохірургія
*
*
*
 
 
+

5-929.03

Діатермокоагуляція
*
*
*
 
+
+

Фізичні методи лікування

3-938.02

Електрофорез лікарських засобів
75
*
*
+
+
+

3-938.03

Дарсонвалізація
30
*
*
 
+
+

3-918.01

Лазеротерапія
*
*
*
 
+
+

3-938.02

Ультрафонофорез
*
*
*
 
+
+

9-471.31

Вакуум – масаж
*
*
*
 
+
+

9-471.32

Гідротерапія
*
*
*
 
+
+

Профілактичні заходи

4-539.07

Санація порожнини рота
100
1
1
+
+
+

1-305

Ортодонтичне лікування
*
 
 
 
+
+

4-539.05

Навчання правилам гігієни порожнини рота
100
1
1
+
+
+
 
Примітка: 
* - призначається за показаннями.
 Н – неускладнений випадок, У– ускладнений випадок.

 

 

 

 

 

Фармакотерапія

 

Шифр фармгрупи

Лікарські засоби

Добова доза,

витрата на відвідування, процедуру, на 1 зуб

Тривалість призначення, дні

Призначення

%

Рівень надання допомоги

І

ІІ

ІІІ

020

Місцевознеболюючі препарати:

Лідокаїну гідрохлорид 2% розчин д/ін 2 мл

*

*

*

+

+

+

Лідокаїн аерозоль 10% у флак. 100мл

*

*

*

+

+

+

Ультракаїн Д-С 1:200 000 1,7мл

*

*

*

+

+

+

Ультракаїн форте 1:100 000 1,7 мл

*

*

*

+

+

+

Септанест (1:100 000, 1:200 000) 1,8 мл

*

*

*

+

+

+

Піромекаїнова мазь 5% 30 г

*

*

*

+

+

+

077

Антисептичні препарати:

3% перекис водню у фл. 25 мл

5 мл

*

100

+

+

+

Калію перманганат 0,1% розчин

100 мл

*

100

+

+

+

Йодинол 1 % розчин 100 мл у фл.

5 мл

*

100

+

+

+

Хлоргексидину біглюконат 0,05% розчин у фл. 500 мл

20% розчин у фл. 500 мл

100 мл

7

100

+

+

+

Корсодил 300 мл у фл.

20 мл

30

50

 

 

+

077

Декаметоксин 0,02% розчин

50 мл

*

100

+

+

+

Септефріл табл. 0,002 №10 (місц.)

6 табл.

5

50

 

+

+

Мікроцид 100 мл у фл.

10 мл

*

50

+

+

+

070

Препарати-нітрофурани:

Фурацилін 0,02% розчин 500 мл

100 мл

5

100

+

+

+

055

Кератолітичні препарати:

Резорцин 20% розчин (місц.)

5 мл

*

*

 

+

+

Ваготіл 250 мл у фл. (місц)

5 мл

*

*

 

+

+

Цинка хлорид 10 % розчин(місц)

5 мл

*

*

 

+

+

Прополіс 10 % спирт. розчин 50 мл (місц)

5 мл

*

*

 

+

+

024

Склерозуючі засоби:

Глюкоза 40% розчин д/ін. в амп. 5,0 (місц.)

5 мл

10

50

 

+

+

Гідрокортизону ацетат 0,25% суспензія д/ін. в амп. 2,0 (місц.)

2 мл

7

30

 

+

+

045

Антикоагулянти:

Гепарин розчин д/ін 5000 МО у фл. (місц.)

1 мл

*

*

 

+

+

Гепаринова мазь 5% 25.0

2 г

*

*

 

+

+

Амінокапронова кислота 5% розчин у фл. 100 мл (місц.)

2 мл

*

*

 

+

+

Ксантинолу нікотинат 15% розчин д/ін в амп. 2 мл (місц.)

2 мл

*

*

 

+

+

Троксевазін гель 40 г

2 г

*

*

 

+

+

046

Кортикостероїдні препарати:

Гідрокортизонова мазь 1 % 10,0

2 г

*

*

 

+

+

Преднізолонова мазь 0,5% 10.0

2 г

*

*

 

+

+

Флуцинар мазь15,0

2 г

*

*

 

+

+

070

Нестероїдні протизапальні засоби:

Ацетилсаліцилової кислоти (аспірінова) мазь 3% 25,0

2 г

*

*

 

+

+

Індометацинова мазь 10%

2 г

*

*

 

+

+

Мефенат мазь 40,0

2 г

*

*

 

+

+

050

Ферменти:

 

 

 

 

 

 

Лідаза 64 МО в амп. 5 мл (місц.)

1 амп

*

*

 

+

+

Ронідаза 5,0 у фл. (місц.)

0,5 г

*

*

 

+

+

007

Рослинні протизапальні препарати:

Мараславін 100 мл у фл.

5 мл

10

80

+

+

+

Ромазулан 100 мл у фл.

5 мл

10

50

+

+

+

Настій ромашки 200 мл

20 мл

7

50

+

+

+

Настійка календули 40 мл у фл.

5 мл

7

30

+

+

+

Настійка арніки гірскої 40 мл у фл.

5 мл

7

30

 

+

+

Хлорофіліпт 1% спирт. розчин у фл. 100 мл

5 мл

*

50

 

+

+

Бефунгін 100 мл у фл.

5 мл

*

50

 

+

+

Сік подорожника 250 мл у фл.

10 мл

10

80

+

+

+

051

Десенсибілізуючі препарати:

Кальцію хлорид 10% розчин д/ін. в амп. 10.0

*

*

*

+

+

+

Димедрол табл. 0,05 №10

2 табл

5

*

 

+

+

Діазолін табл. 0,05 № 20

4 табл

5

*

 

+

+

Тавегіл табл. 0,001 № 30

2 табл

5

*

 

+

+

039

Вітаміни:

Токоферолу ацетат (віт. Е) капс. 50% розчину № 20

1 капс.

10

*

 

+

+

Токоферолу ацетат (віт. Е) 10% олійний розчин 20 мл (місц)

2 мл

5

*

 

+

+

Аєвіт капс. № 25

2 капс.

14

50

+

+

+

Аскорбінова кислота (віт. С) табл. 0,05 № 50

4 табл.

10

*

+

+

+

Аскорбінова кислота (віт. С) 5% розчин д/ін в амп. 1 мл (місц)

1 мл

*

*

+

+

+

Аскорутин табл. 0,1 № 50

3 табл.

30

80

 

+

+

Галаскорбін 1 % розчин 500 мл (місц.)

50 мл

10

50

 

+

+

041

Вікасол (віт.К) 1 % розчин д/ін. в амп. 1 мл (місц.)

1мл

10

20

 

+

+

 

Примітка:
 * - призначається за показаннями.
Н – неускладнений випадок, У– ускладнений випадок.

Терміни лікування: Н – 14 діб, У – 30 діб. Періодичність спостережень - 2 рази на рік.

Наслідок лікування: середній статистичний показник одужання : при набряковій формі – 50%, при фіброзній формі – 30%. Клінічні ознаки вилікування: ясна блідо-рожевого кольору, ясенні сосочки нормального розміру, форми та консистенції, відсутність удаваних зубоясенних кишень, відсутність змін у кістковій тканині альвеолярних відростків. Стабілізація процесу протягом декількох років.

Покращання : при набряковій формі – 50%, при фіброзній формі – 40%.

Клінічні критерії поліпшення стану хворого: ліквідація запального процесу, зникнення болю, набряку, кровоточивості ясен, зменшення гіпертрофії ясен.

Шифр МКХ: К 05.12

 

Гінгівіт виразковий.
Перебіг: гострий, хронічний

 

Шифр МКП
Види лабораторних та діагностичних досліджень. Консультації. Лікувальні заходи
Призначення (%)
Кратність признаення
Рівень надання допомоги
Н
У
I
II
III
Консультації фахівців. Діагностичні процедури.

1-10.19

Первинний огляд хворого (включає запис анамнезу, фізичних обстежень, запланованої програми діагностики та лікування)

100
1
1
+
+
+

1-12.19

Порада, якщо хворий звернувся тільки за порадою

*
 
 
+
+
+

1-13.19

Повторний огляд амбулаторного хворого (включає запис анамнезу, фізичного обстеження, контролю призначеного лікування)

100
1
1
+
+
+

1-16.19

Консультація хворого (запис огляду та порада, дані на прохання лікаря, який лікує, іншим лікарем для спеціальної оцінки стану та подальшого лікування)

*
 
 
 
+
+

1-16.01

Консультація лікаря-терапевта
*
1
1
+
+
+

1-16.26

Консультація лікаря-оторінолярінголога
*
1
1
 
+
+

1-16.46

Консультація лікаря-гематолога
*
1
1
 
 
+
Діагностичні заходи

1-10-19А

Огляд порожнини рота, визначення пародонтологічного статусу

100
2
2
 
+
+

1-300.05

Визначення гігієнічного індексу Федорова-Володкіної
100
2
2
 
+
+

1-300.05А

Визначення гігієнічного індексу Грін-Вермільона
75
2
2
 
+
+

1-300.05Б

Визначення індексу гінгівіту Сілнес-Лое
50
2
2
 
 
+

1-761.06

Проба Шиллера – Писарева
100
2
2
+
+
+

1-300.06

Визначення папілярно-маргінально-альвеолярного  індексу РМА
100
2
2
 
+
+
Функціональні методи діагностики

1-300.01

Б

Проба Роттера - визначення вмісту аскорбінової кислоти у тканинах
20
1
2
 
 
+
Лабораторні методи діагностики

2-917.08

Реакція міграції лейкоцитів за Ясиновським
20
1
2
 
+
+

2-889.02

Клінічний аналіз крові
100
1
1
+
+
+

2-255

Клінічний аналіз сечі
50
1
1
+
+
+

2-679.09

Імунологічне дослідження крові (імунограма)
30
1
1
 
 
+

2-289

Визначення рН ротової рідини
20
2
2
 
+
+

2-909.04

Морфологічне (патогісто-логічне) дослідження біоптатів ясен
*
1
1
 
 
+

2-219.27

Цитологічне дослідження клітинних елементів ураженої поверхні ясен
*
1
1
 
 
+

2-509.17

Мікробіологічне дослідження зубного, ясенного нальоту, некротичного нальоту з ураженої поверхні ясен
80
1
2
 
+
+
Спеціальні методи діагностики

3-109.01

Внутрішньоротова контактна рентгенографія
*
1
1
 
+
+

3-420.06

Ортопантомографія
*
1
1
 
 
+
Лікувальні процедури

4-521.01

Видалення зубних відкладень
100
*
*
+
+
+

4-539.11

Усунення місцевих подразнюючих факторів
100
*
*
 
+
+

Фізичні методи лікування

3-918.01

Лазеротерапія
*
*
*
 
+
+

3-938.03

Ультрафонофорез
*
*
*
 
 
+

3-938.02

Електрофорез лікарських засобів
*
*
*
+
+
+

Профілактичні заходи

4-539.04

Контроль за гігієною порожнини рота
100
*
*
+
+
+

4-539.07

Санація порожнини рота
100
1
1
+
+
+
Примітка:  * - призначається за показаннями.  Н – неускладнений випадок, У– ускладнений випадок.

 

 

Фармакотерапія

 

Шифр фармгрупи

Лікарські  засоби

Добова доза, витрата на відвідвання,

процедуру, на 1 зуб

Тривалість призначення, дні

Призначення

%

Рівень надання допомоги

І

ІІ

ІІІ

020

Місцевознеболюючі препарати:

 

 

 

 

 

 

Лідокаїну гідрохлорид гель 30 г у тубі

2 г

*

*

+

+

+

Лідокаїн аерозоль 10% у фл.

2 г

*

*

+

+

+

Натрію мефенамінат 1 % розчин 50 мл

5 мл

*

20

+

+

+

Піромекаїнова мазь 5% 30 г

2 г

*

*

+

+

+

077

Антисептичні препарати:

3% перекис водню у фл. 25 мл

5 мл

*

100

+

+

+

Калію перманганат 0,1% розчин

100 мл

*

100

+

+

+

077

Хлоргексидину біглюконат 0,05% розчин у фл. 500 мл

100 мл

*

100

+

+

+

Хлоргексидину біглюконат 20% розчин у фл. 500 мл

*

 

 

 

 

 

Корсодил 300 мл у фл.

20 мл

7

50

 

 

+

Декаметоксин 0,02% розчин

50 мл

5

100

+

+

+

Діоксидін 1% розчин в амп. 10 мл

10 мл

*

*

 

+

+

Інгаліпт розчин 30 мл у фл.

2 мл

*

80

+

+

+

Лінкоміцину гідрохлорид капс. 0,25 № 20

4 капс.

5

80

+

+

+

Мікроцид 100 мл у фл.

10 мл

*

100

+

+

+

072

Препарати проти протозойної флори:

Метронідазол табл. 0,25 № 20

4 табл.

5

80

+

+

+

Макмірор драже 0,2 № 20

3 табл.

7

50

 

+

+

Метрогіл 100 мл у фл. (місц.)

10 мл

5

30

 

+

+

046

Протизапальні препарати:

Мефенат мазь 40,0

2 г

*

40

+

+

+

Преднізолонова мазь 0,5% 10,0

*

 

 

 

+

050

Ферменти:

 

 

 

 

 

 

Трипсин кристал. 0,005  в амп. №10 (місц.)

0,005 г

*

*

+

+

+

Хімотрипсин кристал. 0,01 в амп. № 10 (місц.)

0,01 г

*

*

+

+

+

Лізоцим 0,1 у фл. № 10 (місц.)

0,1 г

*

*

 

+

+

088 Б

Антиоксидантні препарати:

Катомас 100 мл у фл.

5 мл

*

*

+

+

+

Олія шипшинова 50 мл у фл.

5 мл

*

30

+

+

+

055

Препарати, які стимулюють метаболічні процеси:

Метилурацилова мазь 25 г

2 г

*

20

 

+

+

Солкосерил дентальна адгезивна паста 5 г

*

30

 

+

+

Пентоксіл табл.0,2 № 50

3 табл.

15

30

 

+

+

Метилурацил табл. 0,5 № 30

3 табл.

20

30

 

+

+

Левамізоль табл. 0,15 № 10 (2 курса)

1 табл

3

20

 

+

+

047

Біогенні стимулятори:

 

 

 

 

 

 

Біотрит – С табл. № 60

6 табл.

30

50

 

+

+

Сік каланхое 100 мл у фл. (місц.)

5 мл

10

30

 

+

+

044

Полівітаміни:

Квадевіт табл. № 100

6 табл

30

50

+

+

+

Декамевіт табл. № 50

4 табл.

20

50

+

+

+

Гексавіт драже № 100

3 др.

20

50

+

+

+

008

Жарознижуючі препарати:

Ацетилсаліцилова кислота табл. 0,5 № 10

*

*

*

+

+

+

051

Десенсибілізуючі препарати:

*

*

*

 

 

 

Кальцію хлорид 10% розчин д/ін. в амп. 10.0

*

*

*

+

+

+

Димедрол табл. 0,05 №10

2 табл.

5

*

 

+

+

Діазолін табл. 0,05 № 20

4 табл

5

*

 

+

+

Тавегіл табл. 0,001 № 30

2 табл.

5

*

 

+

+

 

Примітка:
 * - призначається за показаннями.
Н – неускладнений випадок, У– ускладнений випадок.

Терміни лікування: Н– 10  діб, У 14 діб. Періодичність спостережень - 1 раз протягом року.

Наслідок лікування: середній статистичний показник одужання – 90%. Ліквідація патологічного процесу, нормалізація стану маргінального пародонту.

Клінічні критерії поліпшення стану хворого: зникнення болю, кровоточивості ясен, відсутність некротичного нальоту, зубних відкладень. Ясна блідо-рожевого кольору, ясенні сосочки нормальної форми та розміру, щільно прилягають до зубів. Негативна Проба Шиллера-Писарева.

Шифр МКХ: К 05.30
Пародонтит локалізований

 

Шифр МКП
Види лабораторних та діагностичних досліджень. Консультації. Лікувальні заходи
Призначення (%)
Кратність призначення
Рівень надання допомоги
Н
У
I
II
III
Консультації фахівців. Діагностичні процедури.

1-10.19

Первинний огляд хворого (включає запис анамнезу, фізичних обстежень, запланованої програми діагностики та лікування)

100
1
1
+
+
+

1-12.19

Порада, якщо хворий звернувся тільки за порадою

*
 
 
+
+
+

1-13.19

Повторний огляд амбулаторного хворого (включає запис анамнезу, фізичного обстеження, контролю призначеного лікування)

100
1
1
+
+
+

1-16.19

Консультація хворого (запис огляду та порада, дані на прохання лікаря, який лікує, іншим лікарем для спеціальної оцінки стану та подальшого лікування)

*
 
 
 
+
+

1-16.01

Консультація лікаря-терапевта
*
 
 
 
+
+

1-16.05

Консультація лікаря-ендокринолога
*
 
 
 
 
+

1-16.46

Консультація лікаря-гематолога
*
 
 
 
 
+
Діагностичні заходи

1-10-19А

Огляд порожнини рота, визначення пародонтологічного статусу

100
2
2
 
+
+

1-300.05

Визначення гігієнічного індексу Федорова-Володкіної
100
2
2
 
+
+

1-300.05A

Визначення індексу Грін-Вермільона
100
2
2
 
+
+

1-300.05Б

Визначення індексу гінгівіту Сілнес-Лое
50
2
2
 
 
+

1-761.06

Проба Шиллера – Писарева
100
2
2
 
+
+

1-300.06

Визначення папілярно-маргінально-альвео-лярного  індексу РМА
100
2
2
 
+
+

1-300.01А

Визначення пародонталь-ного індексу за Расселом (PI)
100
2
2
+
+
+

1-304.01

Визначення патологічної рухомості зубів
100
2
2
+
+
+
Функціональні методи діагностики

1-739.12

Вакуумна проба за Кулаженком
50
2
2
 
+
+

1-739.12 А

Формалінова проба
80
*
*
 
+
+
Лабораторні методи діагностики

2-889.02

Клінічний аналіз крові
100
1
1
+
+
+

2-289.01

Визначення рН ротової рідини
20
1
1
 
+
+

2-509.17

Мікробіологічне дослідження  зубного нальоту та ексудату пародонтальних кишень
50
1
1
 
+
+

2-130.03

Визначення глюкози в сироватці крові
*
*
*
+
+
+
Спеціальні методи діагностики

3-109.01

Внутрішньоротова контактна рентгенографія
100
1
1
+
+
+

3-108.01

Панорамна рентгенографія щелеп
50
1
1
 
+
+

1-309.01

Електроодонтодіагнос-тика
*
*
*
 
+
+
Лікувальні процедури

4-539.11

Усунення місцевих подразнюючих факторів
100
1
1
+
+
+

4-521.01

Видалення зубних відкладень
100
1
1
+
+
+
Хірургічні методи лікування

5-242.01

Кюретаж пародонтальних кишень
*
 
 
 
+
+

5-240

Гінгівотомія
*
 
 
 
+
+

5-241.06

Гінгівектомія
*
 
 
 
+
+

5-241.02

Клаптеві операції
*
 
 
 
+
+

Фізіохірургічні методи

5-929.03.

Діатермокоагуляція
*
 
 
 
+
+

5-949

Кріохірургія
*
 
 
 
 
+

3-918.12

Лазерна хірургія
*
 
 
 
 
+

Інші лікувальні процедури

5-233

Відновлення коронок зубів протезуванням
*
 
 
 
+
+

5-230

Видалення зуба
*
 
 
+
+
+

8-335

Шинування зубів
*
 
 
+
+
+

5-233

Раціональне протезування порожнини рота
*
 
 
+
+
+

Фізичні методи лікування

3-938.02

Електрофорез лікарських засобів
75
*
*
+
+
+

3-938.03

Дарсонвалізація
20
*
*
 
+
+

3-938.01

УВЧ – терапія
20
*
*
 
+
+

3-990.01

Магнітотерапія
20
*
*
 
+
+

3-918.01

Лазеротерапія
20
*
*
 
+
+

3-940

Ультрафонофорез
30
*
*
 
+
+

9-471.31

Вакуум-масаж
40
*
*
 
+
+

Профілактичні заходи

4-539.07

Санація порожнини рота
100
1
1
+
+
+

4-539.04

Контроль за гігієною ротової порожнини

100
1
1
+
+
+

4-539.05

Навчання правилам гігієни порожнини рота

100
1
1
+
+
+
Примітка:  * - призначається за показаннями. Н – неускладнений випадок, У– ускладнений випадок.

 

Фармакотерапія

 

Шифр фармгрупи

Лікарські  засоби

Добова доза, витрата на відвідування, процедуру, на 1 зуб

Тривалість призначення, дні

Призначення,

%

Рівень надання допомоги

І

ІІ

ІІІ

020

Місцевознеболюючі препарати:

Лідокаїну гідрохлорид 2% розчин д/ін. 2 мл

*

*

*

+

+

+

Лідокаїн аерозоль 10% у флак.

2 г

*

*

+

+

+

Цитраль 1 % спирт. розчин 50 мл

10 мл

5

20

+

+

+

Піромекаїнова мазь 5% 30 г

2 г

*

*

+

+

+

077

Антисептичні препарати:

3% перекис водню у фл. 25 мл

5 мл

*

100

+

+

+

Калію перманганат 0,1% розчин

100 мл

*

100

+

+

+

Йодинол 1 % розчин 100 мл у фл.

5 мл

*

100

+

+

+

Хлоргексидину біглюконат 0,05% розчин у фл. 500 мл

100 мл

7

100

+

+

+

Корсодил 300 мл у фл.

20 мл

30

50

+

+

+

Декаметоксин 0,02% розчин

50 мл

5

100

+

+

+

Септефріл табл. 0,002 №10 (місц.)

6 табл.

5

50

 

+

+

Діоксидін 1% розчин. в амп. 10 мл (місц.)

10 мл

*

*

+

+

+

Мікроцид 100 мл у фл.

10 мл

*

50

 

+

+

070

Препарати-нітрофурани:

Фурацилін 0,02% розчин. 500 мл

100 мл

5

100

+

+

+

Фуразолідон табл. 0,1 № 20 (місц.)

2 табл.

*

*

 

+

+

008

Нестероїдні протизапальні засоби:

Ацетилсаліцилової кислоти (аспірінова) мазь 3% 25.0

2 г

*

*

 

+

+

Ортофен мазь 30,0

2 г

*

*

 

+

+

Мефенат мазь 40,0

2 г

*

*

 

+

+

050

Ферменти:

Трипсин кристал. 0,005  в амп. №10 (місц.)

0,005 г

*

*

+

+

+

Хімотрипсин кристал. 0,01 в амп. № 10 (місц.)

0,01 г

*

*

+

+

+

Лізоцим 0,1 у фл. № 10 (місц.)

0,1 г

*

*

 

+

+

050

Інгібітори ферментів:

Трасилол 100000 ОД в амп. 5 мл № 5 (місц.)

5 мл

*

*

 

+

+

Контрикал 100000 ОД в амп. № 10 (місц.)

5 мл

*

*

 

+

+

088 Б

Антиоксидантні препарати:

Катомас 100 мл у фл.

5 мл

10

*

+

+

+

Кверцетину гранули 20 г

4 г

10

30

 

+

+

Обліпихова олія 50 мл у фл. (місц.)

5 мл

7

*

+

+

+

Олія шипшинова 50 мл у фл. (місц.)

5 мл

7

*

+

+

+

007

Рослинні протизапальні препарати:

Хлорофіліпт 1% розчин у фл.100 мл

5 мл

*

40

+

+

+

Сальвін 1 % розчин у фл. 100 мл

5 мл

*

30

 

+

+

Мараславін 100 мл у фл.

5 мл

7

50

+

+

+

Сік подорожника 250 мл у фл.

10 мл

7

50

+

+

+

Ротокан 100 мл у фл.

5 мл

7

100

+

+

+

058

Препарати, які стимулюють метаболічні процеси:

Солкосерил дентальна адгезивна паста, туба 5 г.

1 г

*

*

 

+

+

Метилурацил табл. 0,5

№ 50

4 табл.

12

*

 

+

+

Метилурацилова мазь 25 г

2 г

7

*

 

+

+

“Пропоцеум” мазь 30 г

2 г

7

*

 

+

+

040

Вітаміни:

Ретінолу ацетат (віт. А) капс. 3300 МО № 25

2 капс.

10

*

 

+

+

Ретінолу ацетат (віт. А) 3,4% олійний розчин 10 мл (місц)

2 мл

5

*

 

+

+

Токоферолу ацетат (віт.Е) капс. 50% розчину № 20

1 капс.

10

*

 

+

+

Токоферолу ацетат (віт.Е) 10% олійний розчин 20 мл (місц)

2 мл

5

*

 

+

+

Аєвіт капс. № 25

2 капс.

14

*

+

+

+

039

Аскорбінова кислота (віт.С) табл. 0,05 № 50

4 табл.

10

*

 

+

+

Аскорбінова кислота (віт.С)5% розчин д/ін в амп. 1 мл

1 мл

10

*

+

+

+

Аскорутин табл. 0,1 № 50

3 табл.

30

80

 

+

+

Галаскорбін 1 % розчин 500 мл

50 мл

10

50

 

+

+

Вітамін Р табл. 0,05 № 20

3 табл.

20

*

 

+

+

037

Тіаміну хлорид (віт. В1) 5% розчин д/ін. в амп. 1 мл

1 мл

5

*

 

+

+

041

Вікасол (віт.К) 1 % розчин д/ін. в амп. 1 мл

1мл

10

*

 

+

+

Примітка:
 * - призначається за показаннями.
Н – неускладнений випадок, У– ускладнений випадок.

Терміни лікування: Н– 5 діб, У– 7 діб. Динаміка диспансерного спостереження: одноразово через 1 місяць після лікування.

Наслідок лікування: середній статистичний показник одужання – 30%. Клінічні критерії покращання стану хворого: ліквідація запальних явищ, зникнення болю, кровоточивості ясен, покращання рентгенологічних показників, стабілізація патологічного процесу. Покращання – 70%.

Шифр МКХ: К 05.31
Пародонтит генералізований

 

Шифр МКП
Види лабораторних та діагностичних досліджень. Консультації. Лікувальні заходи
Призначення (%)
Кратність призначення
Рівень надання допомоги
Н
У
I
II
III
Консультації фахівців. Діагностичні процедури.

1-10.19

Первинний огляд хворого (включає запис анамнезу, фізичних обстежень, запланованої програми діагностики та лікування)

100
1
1
+
+
+

1-12.19

Порада, якщо хворий звернувся тільки за порадою

*
 
 
+
+
+

1-13.19

Повторний огляд амбулаторного хворого (включає запис анамнезу, фізичного обстеження, контролю призначеного лікування)

100
1
1
+
+
+

1-16.19

Консультація хворого (запис огляду та порада, дані на прохання лікаря, який лікує, іншим лікарем для спеціальної оцінки стану та подальшого лікування)

*
 
 
 
+
+

1-16.01

Консультація лікаря-терапевта
*
 
 
+
+
+

1-16.05

Консультація лікаря-ендокринолога
*
 
 
 
+
+

1-16.23

Консультація лікаря-гінеколога
*
 
 
 
+
+

1-16.46

Консультація лікаря-гематолога
*
 
 
 
+
+

1-16.26

Консультація лікаря-оторінолярінголога
*
 
 
 
+
+
1-16.28
Консультація лікаря-невропатолога
*
 
 
 
+
+
Діагностичні заходи

1-10.19А

Огляд порожнини рота, визначення пародонтологічного статусу

100
2
2
 
+
+

1-300.05

Визначення гігієнічного індексу Федорова-Володкіної
100
2
2
 
+
+

1-300.05А

Визначення гігієнічного індексу Грін-Вермільона
100
2
2
 
+
+

1-300.05Б

Визначення індексу гінгівіту Сілнес-Лое
50
2
2
 
 
+

1-761.06

Проба Шиллера – Писарева
100
2
2
+
+
+

1-739.12 А

Формалінова проба

*

1
1
 
+
+

1-300.06

Визначення папілярно-маргінально-альвеолярного  індексу (РМА)
100
2
2
 
+
+

1-300.01 А

Визначення пародонтального індексу за Расселом (РІ)
100
2
2
 
+
+

1-304.01

Визначення патологічної рухомості  зубів
100
2
2
+
+
+

1-309.10

Визначення травматичної оклюзії
100
1
1
+
+
+

1-302.04

Ступінь ураження фуркації коренів зубів (вертикальна резорбція кісткової тканини)
*
 
 
 
+
+
Функціональні методи діагностики

1-259.05

Реопародонтографія
20
2
2
 
+
+

1-739.12

Вакуумна проба за Кулаженком
50
2
2
 
+
+

1-259.05 А

Ультразвукова ехоостеометрія
*
1
1
 
 
+
Лабораторні методи діагностики

2-917.08

Реакція міграції лейкоцитів за Ясиновським
30
2
2
 
+
+

2-889.02

Клінічний аналіз крові
100
1
1
+
+
+

2-255

Аналіз сечі
50
1
1
+
+
+

2-289.01

Визначення рН ротової рідини
20
1
1
 
+
+

2-679.09 А

Дослідження ясенної рідини
40
2
2
 
 
+

2-679.09

Імунологічне дослідження крові (імунограма)
25
1
1
 
+
+

2-130.03

Визначення глюкози в сироватці крові
*
 
 
 
+
+

2-115.04

Визначення білірубіну і його фракцій в сироватці крові
*
 
 
 
+
+

2-509.17

Мікробіологічне дослідження зубного, та ексудату пародонтальних кишень
60
2
2
 
+
+

2-219.27

Цитологічне дослідження клітинних елементів ексудату пародонтальних кишень
20
1
1
 
 
+

2-909.04

Морфологічне (патогістологічне) дослідження біоптатів ясен
20
1
1
 
 
+
Спеціальні методи діагностики

3-109.01

Внутрішньоротова контактна рентгенографія
*
*
*
+
+
+

3-108.01

Панорамна рентгенографія щелеп
*
*
*
 
+
+

3-420.06

Ортопантомографія
*
*
*
 
 
+

1-309.01

Електроодонтодіагностика
*
*
*
 
+
+
Лікувальні процедури

4-539.11

Усунення місцевих подразнюючих факторів
100
1
1
+
+
+

4-521.01

Видалення зубних відкладень
100
1
1
+
+
+
Хірургічні методи лікування

5-242.01

Кюретаж пародонтальних кишень
*
 
 
 
+
+

5-240

Гінгівотомія
*
 
 
 
+
+

5-241.06

Гінгівектомія
*
 
 
 
+
+

5-929.03

Діатермокоагуляція
*
 
 
 
+
+

5-949

Кріохірургія
*
 
 
 
 
+

3-918.12

Лазерна хірургія
*
 
 
 
 
+

5-241.07

Гінгівопластика
*
 
 
 
+
+

5-241.02

Клаптеві операції
*
 
 
 
 
+

5-274.05

Френулотомія, френулопластика
*
 
 
 
+
+

5-244.03

Корекція переддвірря порожнини рота
*
 
 
 
 
+

5-243.07

Операції гемісекції, ампутації кореня зуба
*
 
 
 
+
+

5-230

Видалення зубів
*
 
 
+
+
+
Ортодонтичні методи лікування

1-305

Ортодонтичне лікування
*
 
 
 
 
+

Ортопедичні методи лікування

4-521.04

Вибіркове пришліфовування зубів, усунення травматичної оклюзії
*
 
 
+
+
+

8-329.04-04 А

Шинування зубів (тимчасове, постійне)
*
 
 
 
+
+

5-233

Раціональне протезування

*
 
 
 
+
+

Фізичні методи лікування

3-938.02

Електрофорез лікарських засобів
75
*
*
+
+
+

3-938.03

Дарсонвалізація
20
*
*
 
+
+

3-938.01

УВЧ-терапія
20
*
*
 
+
+

3-990.01

Магнітотерапія
20
*
*
 
+
+

8-621

УФО-терапія
20
*
*
 
+
+

3-918.01

Лазеротерапія
20
*
*
 
+
+

3-940

Ультрафонофорез
20
*
*
 
+
+

9-471.31

Вакуум-масаж
40
*
*
 
+
+

9-471.32

Гідротерапія
20
*
*
 
+
+

Профілактичні заходи

4-539.05

Навчання правилам гігієни порожнини рота

100
 
 
+
+
+

4-539.07

Санація порожнини рота
100
 
 
+
+
+

4-539.11

Усунення шкідливих звичок
100
 
 
+
+
+
Примітка:  * - призначається за показаннями. Н – неускладнений випадок, У– ускладнений випадок.

 

 

Фармакотерапія

Шифр фармгрупи

Лікарські  засоби

Добова доза, витрата  на відвідування, процедуру,

 на 1 зуб

Тривалість призначення,

(дні)

Призначення

%

Рівень надання допомоги

І

ІІ

ІІІ

020

Місцевознеболюючі препарати:

Лідокаїну гідрохлорид 2% розчин д/ін. 2 мл

*

*

*

+

+

+

Лідокаїн аерозоль 10% у флак. 100 мл

*

*

*

+

+

+

Ультракаїн Д-С 1:200 000 1,7 мл

*

*

*

+

+

+

Ультракаїн Форте 1:100 000 1,7 мл

*

*

*

+

+

+

Септанест 1:100 000, 1:200 000 1,8 мл

*

*

*

+

+

+

Натрію мефенамінат 1 % розчин 50 мл(місцево)

5 мл

*

20

+

+

+

Цитраль 1 % спирт. розчин 50 мл (місцево)

10 мл

5

20

+

+

+

Піромекаїнова мазь 5% 30 г

*

*

*

+

+

+

077

Антисептичні препарати:

3% перекис водню у фл. 25 мл

5 мл

*

100

+

+

+

Калію перманганат 0,1% розчин

100 мл

*

100

+

+

+

Йодинол 1 % розчин 100 мл у фл.

5 мл

5

100

+

+

+

Хлоргексидину біглюконат 0,05% розчин у фл. 500 мл

100 мл

7

100

+

+

+

Корсодил 300 мл у фл. (місцево)

20 мл

30

50

 

+

+

077

Декаметоксин 0,02% розчин

50 мл

5

100

+

+

+

Септефріл табл. 0,002 №10 (місцево)

6 табл.

5

50

 

+

+

Діоксидін 1% розчин. в амп. 10 мл (місцево)

10 мл

*

*

 

+

+

Мікроцид 100 мл у фл.

10 мл

*

50

 

+

+

070

Препарати-нітрофурани:

Фурацилін 0,02% розчин 500 мл

100 мл

5

100

+

+

+

Фуразолідон табл. 0,1 № 20 (місцево)

2 табл.

*

20

 

+

+

060

Антибіотики групи пеніциліну:

Амоксіцилін табл. 0,5 №20

4 табл.

*

*

+

+

+

Амоксіклав табл. 0,375 № 20

3 табл.

*

*

+

+

+

063

Антибіотики-макроліди:

Рулід табл. 0,15 №10

2 табл.

*

*

+

+

+

Сумамед табл. 0,5 № 3

1 табл.

*

*

+

+

+

064

Антибіотики групи лінкозамідів:

Кліндаміцин капс.0,15 № 16

6 капс.

*

*

+

+

+

Далацин Ц капс. 0,15 №16

6 капс.

*

*

+

+

+

Лінкоміціну гідрохлорид капс. 0,25 № 20

4 капс.

*

*

+

+

+

072

Препарати проти протозойної флори:

Трихопол табл. 0,25 № 20.

4 табл.

5

*

+

+

+

Метрогіл 100 мл у фл. (місц.)

10 мл

5

*

+

+

+

Макмірор драже 0,2 № 20

3 табл.

7

*

 

+

+

074

Препарати для лікування грибкових захворювань:

Ністатин табл. 500 000 ОД № 10 (місц.)

8-10 таб.

10

*

+

+

+

Нізорал табл. 0,2 № 10

1 табл.

14

*

 

+

+

Діфлюкан капс. 0,05 № 10

1 капс.

10

*

 

 

+

082 А

Антимікробні засоби природного походження:

Новоіманін 0,1% розчин у фл. 15 мл

3 мл

*

30

 

+

+

Сангвірітрін 1% розчин у фл. 50 мл

5 мл

*

30

 

+

+

Сангвірітрін 0,2% спирт. розчин у фл. 50 мл

5 мл

*

30

 

+

+

Ектеріцид 250 мл у фл.

10 мл

*

50

 

+

+

082 Б

Препарати для нормалізації мікрофлори порожнини рота:

Лактобактерин сухий в амп. і фл. №10 (місц.)

10 мл

10

*

+

+

+

Біфідумбактерин сухий у фл. №10 (місц.)

10 мл

10

*

+

+

+

Імудон сублінгв. табл № 40

4-8 таб.

10

40

+

+

+

Лінекс капс. № 16

6 капс.

7

*

 

 

+

046

Кортикостероїдні препарати:

 

 

 

 

 

 

Гідрокортизонова мазь 1% 10,0

2 г

*

*

 

+

+

Преднізолонова мазь 0,5% 10.0

2 г

*

*

 

+

+

Флуцинар мазь15,0

2 г

*

*

 

+

+

008

Нестероїдні протизапальні засоби:

Ацетилсаліцилової кислоти (аспірінова) мазь 3% 25.0

2 г

*

25

 

+

+

Ортофен мазь 30,0

2 г

*

25

 

+

+

Вольтарен 1% емульгель 50,0

2 г

*

*

 

+

+

Мефенат мазь 40,0

2 г

*

25

 

+

+

050

Ферменти:

Трипсин кристал. 0,005  в амп. №10 (місц.)

0,005 г

*

100

+

+

+

Хімотрипсин кристал. 0,01 в амп. № 10 (місц.)

0,01 г

*

100

+

+

+

Лізоцим 0,1 у фл. № 10 (місц.)

0,1 г

*

50

 

+

+

050

Інгібітори ферментів:

Трасилол 100000 ОД в амп. 5 мл № 5 (місц.)

5 мл

*

*

 

+

+

Контрикал 100000 ОД в амп.№ 10 (місц.)

5 мл

*

*

 

+

+

088 Б

Антиоксидантні препарати:

Катомас 100 мл у фл. (місц.)

5 мл

10

50

+

+

+

Кверцетину гранули 20 г (місц.)

4 г

10

30

 

+

+

007

Рослинні протизапальні препарати:

Хлорофіліпт 1% розчин у фл.100 мл

5 мл

*

40

+

+

+

Сальвін 1% розчин у фл. 100 мл

5 мл

*

30

 

+

+

Мараславін 100 мл у фл.

5 мл

7

50

+

+

+

Сік подорожника 250 мл у фл.

10 мл

7

50

+

+

+

Ротокан 100 мл у фл.

5 мл

7

100

+

+

+

058

Препарати, які стимулюють метаболічні процеси:

Солкосерил дентальна адгезивна паста, туба 5 г.

1 г

*

*

 

+

+

Метилурацил табл. 0,5 № 50

4 табл.

12

20

 

+

+

Метилурацилова мазь 25 г

2 г

7

*

 

+

+

Пропоцеум мазь 30 г

2 г

7

*

 

+

+

Калію оротат табл. 0,5 № 90

3 табл.

30

*

 

+

+

Пентоксил 10% олеогель 20 г (місц.)

2 г

7

*

 

+

+

Пентоксил табл. 0,2 № 50

3 табл.

15

*

 

+

+

Актовегін мазь 5%

2 г

7

*

 

+

+

058

Остеотропні засоби:

Кальцію глюконат табл. 0,5 № 10

3-4 таб.

30

50

+

+

+

Кальцію глюконат 10% розчин д/ін в амп. 10 мл (м

5 мл

10

50

 

+

+

Кальцію гліцерофосфат табл. 0,5 № 10

3 табл.

30

30

+

+

+

Кальцію гліцерофосфат 3% розчин 50 мл, (місц.)

5 мл

10

30

 

+

+

Магнію сульфат 5% розчин д/ін в амп. 10 мл, (місц.)

5 мл

10

30

+

+

Натрію фторид табл. 0,02 № 250

4 табл.

100

20

+

+

+

Натрію фторид 2% розчин 50 мл (місц.)

5 мл

10

20

+

+

+

Міакальцик (кальцитонін) аерозоль 100МО для інтраназального застосування 14 доз

1 доза

14

*

 

+

+

Ретаболіл олійний розчин д/ін в амп. 1 мл

*

*

*

 

 

+

Метандростенолон табл. 0,005 № 100

*

*

*

 

 

+

Альфа Д3-Тева капс. № 50

1 капс.

*

*

 

 

+

Вітамін Д3 БОН олійний розчин 200000 МО у 1 амп.

*

*

*

 

 

+

Остеогенон табл. 0,83 № 40

2 табл

20

*

 

+

+

Остеохін табл. 0,2 № 50

3 табл.

*

*

 

+

+

Оссін драже 0,04 № 100

2 драже

100

*

 

+

+

040

Вітаміни:

Ретінолу ацетат (віт. А) капс. 3300 МО № 25

2 капс.

10

*

 

+

+

Ретінолу ацетат (віт. А) 3,4% олій. розчин 10 мл

2 мл

5

*

 

+

+

Токоферолу ацетат (віт. Е) капс. 50% розчину № 20

1 капс.

10

*

 

+

+

Токоферолу ацетат (віт. Е) 10% олійн. розчин 20 мл

2 мл

5

*

 

+

+

Аєвіт капс. № 25

2 капс.

14

50

+

+

+

039

Аскорбінова кислота (віт. С) табл. 0,05 № 50

4 табл.

10

20

 

+

+

Аскорбінова кислота (віт. С) 5% розчин д/ін в амп. 1 мл (місц)

1 мл

10

100

+

+

+

Аскорутин табл. 0,1 № 50

3 табл.

30

80

 

+

+

Галаскорбін 1 % розчин 500 мл (місц.)

50 мл

10

50

 

+

+

Вітамін Р табл. 0,05 № 20

3 табл.

20

*

 

+

+

037

Тіаміну хлорид (віт. В1) 5% розчин д/ін. в амп. 1 мл

1 мл

5

20

 

+

+

041

Вікасол (віт.К) 1 % розчин д/ін. в амп. 1 мл (місц.)

1мл

10

*

 

+

+

Кокарбоксилаза розчин д/ін. амп. 3 мл (місц.)

3 мл

*

*

 

+

+

037

Пірідоксину гідрохлорид (віт. В6) табл. 0,01 № 50

4 табл

*

*

 

+

+

Пірідоксину гідрохлорид (віт. В6) 1% розчин д/ін. в амп. 1 мл (місц.)

1 мл

*

*

 

+

+

044

Полівітаміни:

Квадевіт табл. № 100

6 табл

30

50

+

+

+

Декамевіт табл. № 50

4 табл.

20

50

+

+

+

Гексавіт драже № 100

3 др.

20

50

+

+

+

052

Плазмозамінюючі розчини:

Гемодез розчин у фл. 200 мл

*

*

*

 

+

+

047

Біогенні стимулятори:

 

 

 

 

 

 

Біотрит – С табл. № 60

6 табл.

30

50

+

+

+

Біотрит розчин д/ін в амп. 1 мл

1 мл

10

*

 

+

+

Сік каланхое 100 мл у фл. (місц.)

5 мл

10

30

 

+

+

047

Імуностимулюючі препарати:

Левамізоль (декаріс) табл. 0,15 № 10 (2 курса)

1 табл

3

*

 

+

+

Тимоген розчин д/ін в амп. 1мл

1 мл

7

*

 

+

+

Солодкового кореня сироп у фл. 100мл

5 мл

10

20

+

+

+

Імунал у флак. 100 мл

15 мл

10

30

+

+

+

088 В

Антигіпоксанти:

Натрію оксибутират 20% розчин д/ін в амп. 10 мл

5 мл

7

*

 

+

+

Ліпін суспензія у флак. 10 мл (місц.)

5 мл

7

*

 

+

+

045

Гемокоректори, антикоагулянти:

Гепарин розчин д/ін 5000 МО у фл. (місц.)

1 мл

5

*

 

+

+

Гепаринова мазь тюб. 100 МО в 1 г 25 г (місц.)

2 г

*

*

 

+

+

Амінокапронова кислота 5% розчин у фл. 100 мл (місц.)

2 мл

*

40

 

+

+

Ксантинолу нікотинат 15% розчин д/ін в амп. 2 мл (місц.)

2 мл

*

40

 

+

+

Кальцію добезилат табл. 0,25 №50

3 табл.

14

20

 

+

+

051

Десенсибілізуючі препарати:

Кальцію хлорид 10% д/ін. в амп. 10.0 (місц.)

5 мл

*

30

+

+

+

Димедрол табл. 0,05 №10

2 табл

5

50

 

+

+

Діазолін табл. 0,05 № 20

4 табл

5

40

 

+

+

Тавегіл табл. 0,001 № 30

2 табл

5

40

 

+

+

021

Препарати-сорбенти:

 

 

 

 

 

 

Поліметилсилоксан, місц.

*

 

 

 

 

+

Гелевін, місц.

*

 

 

 

 

+

058

Препарати, які поліпшують обмінні процеси в кістковій тканині:

Колапол КП-2/КП-3

*

*

*

 

 

+

Пародонтокол

*

*

*

 

 

+

Коллапан

*

*

*

 

 

+

Остім 120-2

*

*

*

 

 

+

Остеозамінюючі мембрани

*

*

*

 

 

+

Примітка:  * - призначається за показаннями. Терміни лікування: Н– 14 діб, У– 21-30 діб. Періодичність спостережень – 2 рази на рік.  Наслідок лікування: середній статистичний показник одужання – 0%. Стабілізація процесу у тканинах пародонту – 80%, покращання стану – 20%.  Клінічні ознаки стабілізації (ремісії) процесу: ясна блідо-рожевого кольору, щільно прилягають до зубів, можливе оголення шийок і коренів зубів; глибина пародонтальних кишень не збільшується, а після хірургічного втручання – кишені відсутні; на рентгенограмах відсутні ознаки активності процесу; відновлення функції зубів, естетики.

 

Шифр МКХ: К 05. 4

 

Пародонтоз

 

Шифр МКП
Види лабораторних та діагностичних досліджень. Консультації. Лікувальні заходи
Призначення
(%)
Кратність призначення
Рівень надання допомоги
Н
У
I
II
III
Консультації фахівців. Діагностичні процедури.

1-10.19

Первинний огляд хворого (включає запис анамнезу, фізичних обстежень, запланованої програми діагностики та лікування)

100
1
1
+
+
+

1-12.19

Порада, якщо хворий звернувся тільки за порадою

*
 
 
+
+
+

1-13.19

Повторний огляд амбулаторного хворого (включає запис анамнезу, фізичного обстеження, контролю призначеного лікування)

100
1
1
+
+
+

1-16.19

Консультація хворого (запис огляду та порада, дані на прохання лікаря, який лікує, іншим лікарем для спеціальної оцінки стану та подальшого лікування)

*
 
 
 
+
+
1-16.01
Консультація лікаря-терапевта
*
 
 
+
+
+
1-16.05
Консультація лікаря-ендокринолога
*
 
 
 
 
+
1-16.28
Консультація лікаря-невропатолога
*
 
 
 
+
+
Діагностичні заходи

1-10.19А

Огляд порожнини рота, визначення пародонтологічного статусу

100
2
2
 
+
+

1-300.05

Визначення гігієнічного індексу Федорова-Володкіної
100
2
2
 
+
+

1-761.06

Проба Шиллера - Писарева
100
2
2
 
+
+

1-304.01

Визначення патологічної рухомості зубів
100
2
2
 
+
+

1-302.04

Ступінь ураження фуркацій коренів зубів (вертикальна резорбція кісткової тканини)
100
2
2
 
+
+

1-309.10

Визначення травматичної оклюзії
100
2
2
+
+
+
Функціональні методи діагностики

1-259.05

Реопародонтографія
*
2
2
 
+
+

1-739.12

Вакуумна проба за Кулаженком
50
1
1
 
+
+
Лабораторні методи діагностики

2-889.02

Клінічний аналіз крові
50
1
1
+
+
+

2-255

Аналіз сечі
30
1
1
+
+
+

2-679.09

Імунологічне дослідження крові (імунограма)
20
1
1
 
 
+

2-130.03

Визначення глюкози в сироватці крові
*
1
1
 
+
+
Спеціальні методи діагностики

3-109.01

Внутрішньоротова контактна рентгенографія
50
*
 
+
+
+

3-108.01

Панорамна рентгенографія щелеп
50
*
 
 
+
+

3-420.06

Ортопантомографія
20
*
 
 
 
+

1-309.01

Електроодонтодіагностика
*
 
 
 
+
+
Лікувальні заходи

4-539.11

Усунення місцевих подразнюючих факторів
100
1
1
+
+
+

4-521.01

Видалення зубних відкладень
100
1
1
+
+
+
Хірургічні методи лікування

5-230

Видалення зубів
*
 
 
+
+
+

1-305

Ортодонтичне лікування
*
 
 
 
 
+

Ортопедичні методи лікування

4-521.04

Вибіркове пришліфування зубів, усунення травматичної оклюзії
*
*
*
+
+
+

8-329.04-04 А

Шинування зубів (тимчасове, постійне)
*
*
*
 
+
+

5-233

Раціональне протезування
100
*
*
 
+
+

Фізичні методи лікування

3-938.02

Електрофорез лікарських засобів
100
*
*
+
+
+

9-471.31

Вакуум-масаж
40
*
*
 
+
+

3-938.03

Дарсонвалізація
20
*
*
 
+
+

9-471.32

Гідромасаж
40
*
*
 
+
+

3-940

Ультрафонофорез
20
*
*
 
+
+

9-471.32

Гідротерапія
20
*
*
 
+
+

Профілактичні заходи

4-539.05

Навчання правилам гігієни порожнини рота

100
1
1
+
+
+

4-539.07

Санація порожнини рота
100
1
1
+
+
+

4-539.11

Усунення шкідливих звичок
100
1
1
+
+
+

 

Примітка:
 * - призначається за показаннями.
Н – неускладнений випадок, У– ускладнений випадок.

 

 

Фармакотерапія

 

Шифр фармгрупи

Лікарські засоби

Добова доза, витрата на відвідування, процедуру, на 1 зуб

Тривалість призначення (дні)

Призначення,%

Рівень надання допомоги

І

ІІ

ІІІ

020

Місцевознеболюючі препарати:

Лідокаїну гідрохлорид 2% розчин д/ін. 2 мл

*

*

*

+

+

+

Лідокаїн аерозоль 10%.

2 г

*

*

+

+

+

Піромекаїнова мазь 5% 30 г

2 г

*

*

+

+

+

077

Антисептичні препарати:

 

 

 

 

 

 

3% перекис водню у фл. 25 мл

5 мл

*

100

+

+

+

Калію перманганат 0,1% розчин

100 мл

*

100

+

+

+

Йодинол 1 % розчин 100 мл у фл.

5 мл

5

100

+

+

+

Хлоргексидину біглюконат 0,05% розчин у фл. 500 мл

20% розчин у фл. 500 мл

100 мл

7

100

+

+

+

Корсодил 300 мл у фл.

20 мл

30

50

 

 

+

075

Препарати для лікування грибкових захворювань:

Ністатин табл. 500 000 ОД № 10 (місц.)

8-10 табл.

10

*

+

+

+

Нізорал табл. 0,2 № 10

1 табл.

14

*

 

+

+

Діфлюкан капс. 0,05 № 10

1 капс.

10

*

 

 

+

088

Препарати для нормалізації мікрофлори порожнини рота:

Імудон сублінгв. табл.№40

4-8 табл.

10

*

+

+

+

Лактобактерин сухий

в амп. і фл. №10 (місц.)

10 мл

10

*

+

+

+

Біфідумбактерин сухий у фл. №10 (місц.)

10 мл

10

*

+

+

+

Лінекс капс. № 16

6 капс.

7

*

 

 

+

088 В

Препарати-антигіпоксанти

Натрію оксибутират 20% розчин д/ін. в амп. 10 мл (місц.)

5 мл

7

20

 

+

+

Ліпін суспензія у флак. 10 мл (місц.)

5 мл

7

20

 

+

+

058

Остеотропні засоби:

Кальцію глюконат табл. 0,5 № 10

3-4 табл

30

50

+

+

+

Кальцію глюконат 10% розчин д/ін в амп. 10 мл (місц.)

5 мл

10

50

 

+

+

Кальцію гліцерофосфат табл. 0,5 № 10

3 табл.

30

30

+

+

+

Кальцію гліцерофосфат 3% розчин 50 мл (місц.)

5 мл

10

30

 

+

+

Магнію сульфат 5% розчин д/ін в амп. 10 мл (місц.)

5 мл

10

30

+

+

Натрію фторид табл. 0,02 № 250

4 табл.

100

20

+

+

+

Натрію фторид 2% розчин 50 мл (місц.)

5 мл

10

20

+

+

+

Міакальцик (кальцитонін) аерозоль 100 МОдля інтра-назального застосування 14 доз

1 доза

14

*

 

+

+

Ретаболіл олійний розчин д/ін в амп. 1 мл

*

*

*

 

 

+

Метандростенолон табл. 0,005 № 100

*

*

*

 

 

+

058

Альфа Д3-Тева капс. № 50

1 капс.

*

*

 

 

+

Вітамін Д3 Б.О.Н. олійний розчин 200000 МО у 1 амп

*

*

*

 

 

+

Остеогенон табл. 0,83 № 40

2 табл

20

*

 

+

+

Остеохін табл. 0,2 № 50

3 табл.

*

*

 

+

+

Оссін драже 0,04 № 100

2 драже

100

*

 

+

+

047 А

Імуностимулюючі препарати:

Левамізоль (декаріс) табл. 0,15 № 10 (2 курса)

1 табл

3

20

 

+

+

Тимоген розчин д/ін в амп. 1мл

1 мл

7

10

 

+

+

Солодкового кореня сироп у флак. 100мл

5 мл

10

20

+

+

+

Імунал у флак. 100 мл

15 мл

10

50

+

+

+

047

Біогенні стимулятори:

Біотрит розчин д/ін в амп. 1 мл

1 мл

10

25

 

+

+

Біотрит – С табл. № 60

6 табл.

30

50

+

+

+

Сік каланхое 100 мл у фл. (місц.)

5 мл

10

30

 

+

+

040

Вітаміни:

Ретінолу ацетат (віт. А) капс. 3300 МО № 25

2 капс.

10

*

 

+

+

Ретінолу ацетат (віт. А) 3,4% олійний розчин 10 мл (місц)

2 мл

5

*

 

+

+

041

Токоферолу ацетат (віт. Е) капс. 50% розчину № 20

1 капс.

10

*

 

+

+

Токоферолу ацетат (віт. Е) 10% олійний розчин 20 мл (місц)

2 мл

5

*

 

+

+

Аєвіт капс. № 25

2 капс.

14

50

+

+

+

039

Аскорбінова кислота (віт. С) табл. 0,05 № 50

4 табл.

10

20

 

+

+

039

Аскорбінова кислота (віт. С) 5% розчин д/ін в амп. 1 мл (місц)

1 мл

10

100

+

+

+

Аскорутин табл. 0,1 № 50

3 табл.

30

80

 

+

+

Галаскорбін 1 % розчин 500 мл (місц.)

50 мл

10

50

 

+

+

Вітамін Р табл. 0,05 № 20

3 табл.

20

*

 

+

+

Тіаміну хлорид (віт. В1) 5% розчин д/ін. в амп.. 1 мл (місц.)

1 мл

5

20

 

+

+

Вікасол (віт.К) 1 % розчин д/ін. в амп. 1 мл (місц.)

1мл

10

*

 

+

+

037

Кокарбоксілаза розчин д/ін амп. 3 мл (місц.)

3 мл

*

*

 

+

+

Пірідоксину гідрохлорид (віт. В6) табл. 0,01 № 50

4 табл

*

*

 

+

+

Пірідоксину гідрохлорид (віт. В6) 1% розчин д/ін. в амп. 1 мл (місц.)

1 мл

*

*

 

+

+

044

Полівітаміни:

Квадевіт табл. № 100

6 табл

30

50

+

+

+

Декамевіт табл. № 50

4 табл.

20

50

+

+

+

Гексавіт драже № 100

3 др.

20

50

+

+

+

 

Примітка:
 * - призначається за показаннями.
Н – неускладнений випадок, У– ускладнений випадок.

Терміни лікування: Н – 10 діб,  У– 20-30 діб. Періодичність спостережень - 1 раз протягом року .

Наслідок лікування: середній статистичний показник одужання – 0%. Покращання стану тканин пародонту – 80%. Клінічні ознаки покращання стану хворого: на рентгенограмах відсутні ознаки активності процесу, відновлені функція зубів, естетика.

 

Шифр МКХ:В 00.2Х

Герпетичний гінгівостоматит

 

Шифр МКП
Види лабораторних та діагностичних досліджень. Консультації. Лікувальні заходи
Призначення (%)
Кратність призначення
Рівень надання допомоги
Н
У
I
II
III
Консультації фахівців. Діагностичні процедури.
1-10.19

Первинний огляд хворого (включає запис анамнезу, фізичних обстежень, запланованої програми діагностики та лікування)

100
1
1
+
+
+
1-12.19

Порада, якщо хворий звернувся тільки за порадою

*
 
 
+
+
+
1-13.19

Повторний огляд амбулаторного хворого (включає запис анамнезу, фізичного обстеження, контролю призначеного лікування)

100
1
1
+
+
+
1-16.19

Консультація хворого (запис огляду та порада, дані на прохання лікаря, який лікує, іншим лікарем для спеціальної оцінки стану та подальшого лікування)

*
 
 
 
+
+
1-300.01
Огляд ротової порожнини та визначення гігієнічного індексу
100
1
1
+
+
+
1-16.01
Консультація лікаря-терапевта
*
 
 
 
+
+
1-16.24
Консультація лікаря-педіатра
*
 
 
 
+
+
Лабораторні процедури, дослідження
2-889.02
Загальний аналіз крові
100
1
1
 
+
+
2-255
Загальний аналіз сечі
50
1
1
 
+
+
2-615.05
Дослідження зішкребка з везикул на наявність вірусу простого герпесу методом прямої та непрямої імунофлюоресценції
10
1
1
 
 
+
2-919.27
Цитологічне дослідження мазка з вогнища ураження
10
1
1
 
 
+
Фізичні методи лікування
3-918.01
Лазеротерапія
20
5
10
 
+
+
3-902.06
ОКУФ-терапія
60
5
5
 
+
+
3-940.01
Ультразвукова терапія
20
5
10
 
+
+
Примітка:
 * - призначається за показаннями.
Н – неускладнений випадок, У– ускладнений випадок.

 

 

Фармакотерапія

 

Шифр фармгрупи

Лікарські засоби

Добова доза, витрата на відвідування, процедуру, на 1 зуб

Тривалість призначення (дні)

Призначення

(%)

Рівень надання допомоги

І

ІІ

ІІІ

020

Місцевознеболюючі препарати:

Новокаїн 2% розчин

5 мл

2

50

+

+

+

Лідокаїн 3-5%

2

2

50

+

+

+

Анестезинова мазь

1,5

4

50

+

+

+

1% розчин цитралю

30 мл

 

 

+

+

+

051

Гіпосенсибілізуючі препарати:

Димедрол 0,05 табл.

0,1

7

100

 

+

+

Супрастин 0,025 табл.

0,5

7

100

 

+

+

Тавегіл 0,001 табл.

0,002

7

100

 

+

+

Фенкарол 0,0025 табл.

0,05

7

100

 

+

+

Діазолін 0,05 табл.

0,1

7

100

 

+

+

Лератадин 0,01 табл.

1 табл

7

100

 

+

+

007

Анальгезуючі та протизапальні препарати:

Анальгін 0,5

1,5

3

50

 

+

+

Саліцилат натрію 0,5

2,0

7

100

 

+

+

059

Противірусні препарати:

Герпевір мазь 2,5% -15

2 г

7

100

 

+

+

Ремантадін 0,05

0,15

7

100

 

+

+

Бонафтон 0,1

0,3

7

50

 

+

+

Бонафтонова мазь

2 г

7

50

 

+

+

Інтерферон в амп.

1 амп.

7

50

 

+

+

Лізоцим в амп. 150 мл

1 амп.

7

50

 

+

+

Оксалінова мазь 0,25%

2 г

7

100

 

+

+

Теброфенова мазь 0,5%

2 г

7

100

 

+

+

Ріодоксолова мазь 0,5%-25 г

2 г

7

100

 

+

+

077

Антисепитчні засоби:

Стопангин  аерозоль

30

3

100

 

+

+

1-3% перекис водню

45 мл

3

100

+

+

+

Хлорамін 0,25% розчин

15 мл

3

100

 

+

+

Йодинол 1%

30 мл

3

100

+

+

+

Декаметоксин 0,05% розчин

30 мл

3

100

 

+

+

Фурацилін 0,05%

60 мл

3

100

 

+

+

Етоній 0,5% розчин

30 мл

3

100

 

+

+

Мікроцид

45 мл

3

100

+

+

+

044

Кератопластичні засоби:

Каратолін

5

5

100

 

+

+

Катомас

5

5

100

 

+

+

Шипшинова олія

5

5

100

 

+

+

Обліпихова олія

5

5

100

 

+

+

Гіпозоль

5

5

100

 

+

+

037

Вітаміни:

Пірідоксальфосфат 0,02

0,06

7

50

 

+

+

039

Вітаміни групи С:

Аскорутин 0,05

0,15

7

100

 

+

+

Аеровіт в табл.

3

7

50

 

+

+

 

Примітка:
 * - призначається за показаннями.
Н – неускладнений випадок, У– ускладнений випадок.

Терміни лікування: Н – 7 діб, У – 14 діб. Періодичність спостережень 1-5.

Наслідок лікування: середній статистичний показник одужання – 100%.

Клінічні критерії поліпшення стану хворого: поліпшення загального стану; епітелізація ерозій слизової оболонки порожнини рота.

 

 

 

Шифр МКХ: К 12.0

Хронічний рецидивуючий афтозний стоматит

 

 

Шифр МКП
Види лабораторних та діагностичних досліджень. Консультації. Лікувальні заходи
Призначення (%)
Кратність призначення
Рівень надання допомоги
Н
У
I
II
III
Консультації фахівців. Діагностичні процедури.

1-10.19

Первинний огляд хворого (включає запис анамнезу, фізичних обстежень, запланованої програми діагностики та лікування)

100
1
1
+
+
+

1-12.19

Порада, якщо хворий звернувся тільки за порадою

*
 
 
+
+
+

1-13.19

Повторний огляд амбулаторного хворого (включає запис анамнезу, фізичного обстеження, контролю призначеного лікування)

100
1
1
+
+
+

1-1619

Консультація хворого (запис огляду та порада, дані на прохання лікаря, який лікує, іншим лікарем для спеціальної оцінки стану та подальшого лікування)

*
 
 
 
+
+

1-300.01

Огляд ротової порожнини

та визначення гігієнічного індексу

100
1
1
+
+
+

1-16.01

Консультація лікаря-терапевта
100
1
1
 
+
+

1-16.38

Консультація лікаря-алерголога
*
 
 
 
+
+

1-16.44

Консультація лікаря-імунолога
*
 
 
 
 
+

Лабораторні процедури, дослідження

2-889.02

Загальний аналіз крові
100
1
1
 
+
+
2-679.09
Визначення імуноглобулінів основних класів в сироватці крові (A, M, G)
50
1
1
 
 
+
2-870
Визначення кількості Т-лімфоцитів
50
1
1
 
 
+
2-871
Визначення кількості В-лімфоцитів
50
1
1
 
 
+
Фізичні методи лікування
3-902.06
ОКУФ-терапія
40
7
15
 
+
+
3-918.01
Лазеротерапія
20
7
10
 
+
+
3-938.02
Фонофорез
40
7
10
 
+
+

 

Примітка:
 * - призначається за показаннями.
Н – неускладнений випадок, У– ускладнений випадок.

 

Фармакотерапія

 

Шифр фармгрупи

Лікарські  засоби

Добова доза, витрата на відвідування, процедуру, на 1 зуб

Тривалість призначення (дні)

Призначення

(%)

Рівень надання допомоги

І

ІІ

ІІІ

020

Місцевознеболюючі препарати:

Новокаїн 2-4%

15 мл

2

100

+

+

+

Піромекаїн 2%

15 мл

2

100

+

+

+

Піромекаїнова мазь 2-5%

1,5 г

2

100

+

+

+

077

Антисептичні препарати:

Фурацилін 0,02% розчин

60 мл

5

100

+

+

+

Дімексид 0,1%

15

5

100

+

+

+

Хлоргексидин 0,06% розчин

60 мл

5

100

+

+

+

Етакридин лактат 0,02%

30 мл

5

100

+

+

+

051

Гіпосенсибілізуючі препарати:

Димедрол 0,05 табл. № 10

0,1

10

 

+

+

+

Тавегіл 0,001 табл. № 10

0,002

10

 

+

+

+

Лоратадін 0,01 табл. № 10

0,01

10

 

 

+

+

Фенкорол 0,025 табл. № 10

0,05

10

 

+

+

+

037

 

Вітаміни групи В:

Пірідоксальфосфат 0,02 табл.№10

0,06

10

100

+

+

+

Вітамін В12 0,02

0,06

10

50

+

+

+

039

Вітаміни групи С:

Аскорбінова кислота 0,05

0,15

10

100

+

+

+

058

Препарати, які мають вплив на процеси тканинного обміну:

Солкосерил -мазь

2 г

5

100

 

+

+

10% метилурацилова мазь

2 г

5

100

 

+

+

Е-амінокапронова кислота 3% розчин

45 мл

21

100

 

+

+

Саліцілат натрію 3% розчин

45 мл

21

100

 

+

+

046

Гормони:

Гідрокортизонова мазь 1%

2 г

5

50

 

+

+

Преднізолон за схемою

 

 

*

 

+

+

0,5% преднізолонова мазь

2 г

5

50

 

+

+

075

Імуномодулятори:

Біотрит С 0,5

2,0

30

100

 

+

+

Левомізол 150 мг за схемою

 

 

50

 

 

 

Т-актівін по 40 мг п/м

 

10

100

 

+

+

 

 

Примітка:
 * - призначається за показаннями.
Н – неускладнений випадок, У– ускладнений випадок.

Терміни лікування: Н – 7 діб,  У –21 доба. Періодичність спостережень3-5.

Наслідок лікування: середній статистичний показник одужання – 75%.

Клінічні критерії поліпшення стану хворого: поліпшення загального стану; епітелізація ерозій слизової оболонки порожнини рота. Поліпшення - 25%

Шифр МКХ: К 13.2

Лейкоплакія слизової оболонки порожнини рота

 

 

Шифр МКП
Види лабораторних та діагностичних досліджень. Консультації. Лікувальні заходи
Призначення (%)
Кратність призначення
Рівень надання допомоги
Н
У
I
II
III
Консультації фахівців. Діагностичні процедури.
1-10.19

Первинний огляд хворого (включає запис анамнезу, фізичних обстежень, запланованої програми діагностики та лікування)

100
1
1
+
+
+
1-12.19

Порада, якщо хворий звернувся тільки за порадою

*
 
 
+
+
+
1-13.19

Повторний огляд амбулаторного хворого (включає запис анамнезу, фізичного обстеження, контролю призначеного лікування)

100
1
1
+
+
+
1-16.19

Консультація хворого (запис огляду та порада, дані на прохання лікаря, який лікує, іншим лікарем для спеціальної оцінки стану та подальшого лікування)

*
 
 
 
+
+
1-16.01
Консультація лікаря-терапевта
100
1
1
 
+
+
1-16.28
Консультація лікаря невролога
100
1
1
 
+
+
1-16.17
Консультація лікаря -онколога
100
1
1
 
 
+
Лабораторні дослідження
2-889.02
Загальний аналіз крові
 
 
 
 
+
+
Профілактичні процедури
4-539.08
Усунення шкідливих звичок
100
1
1
 
+
+
4-539.11
Усунення місцевих подразнюючих факторів
100
1
1
 
+
+
Хірургічні процедури
5-273.01
Витинання вогнища ураження слизової оболонки
*
 
 
 
+
+
5-922.05
Електрокоагуляція вогнища ураження
*
 
 
 
+
+
5-949
Кріохірургія
*
 
 
 
+
+

 

 

Примітка:
 * - призначається за показаннями.
Н – неускладнений випадок, У– ускладнений випадок.

 

 

 

 

 

 

 

 

Фармакотерапія

 

 

Шифр фармгрупи

Лікарські  засоби

Добова доза, витрата на відвідування, процедуру, на 1 зуб

Тривалість призначення (дні)

Призначення

(%)

Рівень надання допомоги

І

ІІ

ІІІ

040

Вітаміни групи А:

Ретинол ацетат (віт А) 3,44% (100000 МО в1 мл) олійний розчин

10 мл

30

100

 

+

+

Аевіт 0,2 капс. № 25

0,6

30

100

 

+

+

037

Вітаміни групи В:

Пірідоксальфосфат 0,02

0,06

15

100

 

+

+

Пірідоксіну гідрохлорид 0,01 (віт. В6)

0,03

15

100

 

+

+

Тіаміну бромид 6% - 1 мл (віт. В1)

1 мл

15

100

 

+

+

Ціанокобаламін 100 мкг (Віт.В12)

1 мл

15

100

 

+

+

044

Кератопластичні препарати:

Катомас

15 мл

30

100

+

+

+

Кератолін

15 мл

30

100

+

+

+

Обліпихова олія

15 мл

30

100

+

+

+

Шипшинова олія

15 мл

30

100

+

+

+

 

Примітка:
 * - призначається за показаннями.
Н – неускладнений випадок, У– ускладнений випадок.

Терміни лікування: . Н –21 доба, У –2 місяці. Періодичність спостережень 7-15 діб.

Наслідок лікування: середній статистичний показник одужання –20%. Клінічні критерії поліпшення стану хворого: відновлення слизової оболонки порожнини рота; відсутність больового синдрому. Поліпшення – 80%.

Шифр МКХ: G 51.2

Синдром Мелькерсона-Розенталя

 

Шифр МКП

Види лабораторних та діагностичних досліджень. Консультації. Лікувальні заходи
Призначення
(%)
Кратність призначення
Рівень надання допомоги
Н
У
I
II
III
Консультації фахівців. Діагностичні процедури.

1-10.19

Первинний огляд хворого (включає запис анамнезу, фізичних обстежень, запланованої програми діагностики та лікування)

100
1
1
+
+
+

1-12.19

Порада, якщо хворий звернувся тільки за порадою

*
 
 
+
+
+

1-13.19

Повторний огляд амбулаторного хворого (включає запис анамнезу, фізичного обстеження, контролю призначеного лікування)

100
1
1
+
+
+

1-16.19

Консультація хворого (запис огляду та порада, дані на прохання лікаря, який лікує, іншим лікарем для спеціальної оцінки стану та подальшого лікування)

*
 
 
 
+
+

1-16.01

Консультація лікаря-терапевта
*
 
 
 
+
+

1-16.38

Консультація лікаря-алерголога
*
 
 
 
 
+

1-16.28

Консультація лікаря-невролога
*
 
 
 
 
+
Лабораторні процедури, дослідження

2-889.01

Загальний аналіз крові
100
1
1
+
+
+

2-555

Загальний аналіз сечі
10
1
1
+
+
+

2-549.03

Виділення та ідентифікація вірусів крові
5
1
1
 
 
+

2-769.09

Визначення імуноглобулінів основних класів у сироватці (A, M, G)
50
1
1
 
 
+

2-870

Визначення кількості Т-лімфоцитів
50
1
1
 
 
+

2-871

Визначення кількості В-лімфоцитів
50
1
1
 
 
+
Фізичні методи лікування

3-918.01

Лазеротерапія
30
10
20
 
+
+

3-938.06

Динамічні токи Кеднора
20
10
20
 
+
+

3-940.01

Ультразвукова терапія
20
10
30
 
+
+

 

Примітка:
 * - призначається за показаннями.
Н – неускладнений випадок, У– ускладнений випадок.

 

Фармакотерапія

 

 

Шифр

фармгрупи

Лікарські  засоби

Добова доза, витрата на відвідування, процедуру, на 1 зуб

Тривалість призначення (дні)

Призначення

(%)

Рівень надання допомоги

І

ІІ

ІІІ

051

Гіпосенсибілізуючі препарати:

Димедрол 0,05

0,1

10

100

+

+

+

Супрастин 0,025

0,05

10

100

+

+

+

Тавегіл 0,001

0,002

10

100

+

+

+

Ларатадін 0,01

0,01

10

100

 

 

+

046

Гормони та їхні аналоги:

Дексавен 1 мл

1,0

 

 

 

 

+

Декаметазон 0,0005

0,0015

20

50

 

 

 

Гідрокортизонова мазь 1%

2 г

20

50

 

 

 

Преднізолон за схемою

 

 

50

 

 

 

072

Протималярійні препарати:

Делагіл 0,25

0,5

20

50

 

+

+

Хінгамін 0,25

0,5

20

50

 

+

+

Праквініл

0,5

20

50

 

+

+

063

Антибіотики:

Оксітетрациклін

100 000х6р.

 

10

50

 

+

+

Екмоновацин

 

10

50

 

+

+

039

Вітаміни:

Аскорутин 0,05

0,15

15

100

 

+

+

Рутін 0,02

0,06

15

100

+

+

+

Аскорбінова кислота 5% розчин 1 мл №10

1 мл

15

100

 

+

+

 

Примітка:
 * - призначається за показаннями. Н – неускладнений випадок, У– ускладнений випадок.

Терміни лікування: Н – 14 діб. , У – 21 доба. Періодичність спостережень 4-7.

Наслідок лікування: середній статистичний показник одужання – 30%. Клінічні критерії поліпшення стану хворого: усунення набряку; відновлення функції слизової оболонки; продовження ремісії. Поліпшення – 70%.

 

 

 

Шифр МКХ: В 37.0

Кандидоз слизової оболонки порожнини рота

 

 

Шифр МКП

Види лабораторних та діагностичних досліджень. Консультації. Лікувальні заходи
Призначення (%)
Кратність призначення
Рівень надання допомоги
Н
У
I
II
III
Консультації фахівців. Діагностичні процедури.

1-10.19

Первинний огляд хворого (включає запис анамнезу, фізичних обстежень, запланованої програми діагностики та лікування)

100
1
1
+
+
+

1-12.19

Порада, якщо хворий звернувся тільки за порадою

*
 
 
+
+
+

1-13.19

Повторний огляд амбулаторного хворого (включає запис анамнезу, фізичного обстеження, контролю призначеного лікування)

100
1
1
+
+
+

1-16.19

Консультація хворого (запис огляду та порада, дані на прохання лікаря, який лікує, іншим лікарем для спеціальної оцінки стану та подальшого лікування)

*
 
 
 
+
+

1-16.32

Консультація лікаря-дерматолога
10
1
1
 
+
+

1-16.38

Консультація лікаря-алерголога
10
1
1
 
 
+

Лабораторні процедури, дослідження

2-510.10

Бактеріологічне дослід-ження мазка з слизової оболонки порожнини рота
100
1
2
 
 
+

2-702

Ідентифікація грибів
100
1
2
 
 
+

Профілактичні заходи.

4-439.07

Санація ротової порожнини
100
1
1
+
+
+
Примітка:
 * - призначається за показаннями.
Н – неускладнений випадок, У– ускладнений випадок.

 

 

Фармакотерапія

 

Шифр

фармгрупи

Лікарські  засоби

Добова доза, витрата на відвідування, процедуру, на 1 зуб

Тривалість призначення (дні)

Призначення

(%)

Рівень надання допомоги

І

ІІ

ІІІ

051

Гіпосенсибілізуючі препарати:

Димедрол 0,05 табл. №

0,1

6

30

 

+

+

 

Супрастин 0,025 табл.№

0,05

6

30

 

+

+

Тавегіл 0,001 табл.№

0,002

6

30

 

+

+

077

Антисептичні препарати:

Рідина Косталлані 100,0 фл.

3 мл

10

30

 

+

+

1-2% розчин фуксину

3 мл

10

30

 

+

+

Натрію тетраборат (бура) в гліцерині 20%

3 мл

10

30

 

+

+

037

Вітаміни групи В, та їхні аналоги:

Піридоксину гідрохлорид 5% - 1,0

1,0

10

25

 

+

+

Тіаміну бромид 6% - 1,0

10

10

25

 

+

+

Рибофлавін 0,01

1,0

10

25

 

+

+

039

Вітаміни  групи С, Р та їхні аналоги:

Аскорбінова кислота 5% -1,0

1,0

10

25

 

+

+

Аскорутин табл. №50

3 шт.

10

25

 

+

+

038

Вітаміни групи РР та їхні аналоги:

Нікотинова кислота 1% - 1,0

1,0

10

25

 

+

+

065

Полієнові антибіотики:

Леворин 500 000 од. табл.

4 млн

14

100

+

+

+

Ністатин 500000 од табл

4 млн

14

100

+

+

+

075

Препарати для лікування грибкових захворювань:

Декамін 0,00015 карамель

8 шт.

14

50

 

+

+

Амфотерицин В 100-250

од /кг в/в

 

20-25

 

 

+

+

Декамінова мазь 0,5-20,0

2

14

20

+

+

+

Канестен 0,1

0,3

14

10

 

+

+

Пімафуцін

*

 

 

 

+

+

056

Препарати до складу яких входить йод:

Калію йодід 3% - 200

40 мл

14

50

+

+

+

Йодинол

40 мл

14

20

+

+

+

 

Примітка:
 * - призначається за показаннями.
Н – неускладнений випадок, У– ускладнений випадок.

Терміни лікування: Н– 14 діб, У– 30 діб. Періодичність спостережень - 5 діб.

Наслідок лікування: середній статистичний показник одужання – 98%. Клінічні критерії поліпшення стану хворого: відсутність ознак захворювання; нормалізація результатів цитологічних та мікологічних досліджень. Поліпшення – 2 %.

 

 

 

Шифр МКХ: К 13.0 (1)

Хронічна рецидивуюча тріщина губи

 

Шифр МКП

Види лабораторних та діагностичних досліджень. Консультації. Лікувальні заходи

Призначення (%)

Кратність призначення

Рівень надання допомоги

Н

У

I

II

III

Консультації фахівців. Діагностичні процедури.

1-10.19

Первинний огляд хворого (включає запис анамнезу, фізичних обстежень, запланованої програми діагностики та лікування)

100

1

1

+

+

+

1-12.19

Порада, якщо хворий звернувся тільки за порадою

*

 

 

+

+

+

1-13.19

Повторний огляд амбулаторного хворого (включає запис анамнезу, фізичного обстеження, контролю призначеного лікування)

100

1

1

+

+

+

1-16.19

Консультація хворого (запис огляду та порада, дані на прохання лікаря, який лікує, іншим лікарем для спеціальної оцінки стану та подальшого лікування)

*

 

 

 

+

+

1-16.32

Консультація лікаря-дерматолога

10

1

1

 

+

+

Лабораторні процедури, дослідження

2-919.27

Цитологічне дослідження

10

1

1

 

 

+

Профілактичні заходи.

4-439.07

Санація ротової порожнини

100

1

1

+

+

+

4-539.08

Усунення шкідливих звичок

100

1

1

+

+

+

4-539.11

Усунення подразнюючих факторів

100

1

1

+

+

+

Примітка:
 * - призначається за показаннями.
Н – неускладнений випадок, У– ускладнений випадок.

 

 

Фармакотерапія

 

Шифр

фармгрупи

Лікарські  засоби

Добова доза, витрата на відвідування, процедуру, на 1 зуб

Тривалість призначення, дні

Призначення

(%)

Рівень надання допомоги

І

ІІ

ІІІ

077

Антисептичні препарати:

Рідина Косталлані 100,0 флакони

1 мл

6

50

+

+

+

1-2% розчин фуксину

3 мл

10

50

 

+

+

Натрію  тетраборат (бура) на гліцеріні 20% - 30 мл

1 мл

6

25

 

+

+

037

Вітаміни групи В, фолієвої кислоти та їхні аналоги:

Фолієва кислота 0,001

0,003

10

50

+

+

+

Тіаміну бромид 6% - 10

1,0

10

50

+

+

+

Рибофлавіну мононуклеотид 1% - 1,0 №10

1,0

10

100

+

+

+

058

Препарати, які мають вплив на процеси тканинного обміну:

Солкосерил мазь 20 г

0,5

10

100

+

+

+

Метилурацилова мазь 10%

0,5

10

100

+

+

+

3% Е-амінокапронова кислота

75 мл

10

 

 

+

+

056

Препарати до складу яких входить йод:

Калію йодид 3% - 200

75 мл

10

50

+

+

+

Розчин Люголя

75 мл

10

50

+

+

+

065

Протигрибкові препарати:

Амфотерицин  мазь 15 г (30000 од в 1 г)

0,5

10

50

+

+

+

Леворинова мазь 30 г (500000од в 1 г)

0,5

10

50

+

+

+

064

Антибіотики групи левоміцетину:

Синтоміцин 1% лінімент

0,5

10

50

+

+

+

075

Препарати для лікування грибкових захворювань:

Декаминова мазь 0,5% -30 г.

0,5

6

25

+

+

+

Клотримазол мазь 1 % - 15 г

0,5

6

25

+

+

+

044

Кератопластичні засоби:

Каратолін

5

5

100

 

+

+

Катомас

5

5

100

 

+

+

Шипшинова олія

5

5

100

 

+

+

Обліпихова олія

5

5

100

 

+

+

Гіпозоль

5

5

100

 

+

+

 

 

Примітка:
 Н – неускладнений випадок, У– ускладнений випадок.

Терміни лікування: Н – 5 діб, У – 10 діб. Періодичність спостережень – 2-5 діб.

Наслідок лікування: середній статистичний показник одужання – 100%.

Клінічні критерії поліпшення стану хворого: загоєння тріщини губи.

 

 

Шифр МКХ: В 37.03

Стоматит декубітальний

 

 

Шифр МКП

Види лабораторних та діагностичних досліджень. Консультації. Лікувальні заходи
Призначення
(%)
Кратність призначення
Рівень надання допомоги
Н
У
I
II
III

Консультації фахівців. Діагностичні процедури.

1-10.19

Первинний огляд хворого (включає запис анамнезу, фізичних обстежень, запланованої програми діагностики та лікування)

100
1
1
+
+
+

1-12.19

Порада, якщо хворий звернувся тільки за порадою

*
 
 
+
+
+

1-13.19

Повторний огляд амбулаторного хворого (включає запис анамнезу, фізичного обстеження, контролю призначеного лікування)

100
1
1
+
+
+

1-16.19

Консультація хворого (запис огляду та порада, дані на прохання лікаря, який лікує, іншим лікарем для спеціальної оцінки стану та подальшого лікування)

*
 
 
 
+
+

1-421

Біопсія слизової оболонки порожнини рота
10
 
1
 
 
+

Лабораторні процедури, дослідження

2-889.02

Загальний аналіз крові
100
1
1
 
+
+

2-255

Загальний аналіз сечі
50
1
1
 
+
+

2-919.27

Цитологічне дослідження мазка з вогнища
20
1
1
 
 
+

Оперативне втручання

5-949

Кріохірургія
*
 
 
 
+
+

5-273.01

Витинання вогнища ураження слизової оболонки
*
 
 
 
 
+

Профілактичні процедури

4-539.07

Санація ротової порожнини
100
1
1
+
+
+

4-539.11

Усунення подразнюючих факторів
100
1
1
+
+
+

 

 

Примітка:
 * - призначається за показаннями.
Н – неускладнений випадок, У– ускладнений випадок.

 

Фармакотерапія

 

Шифр

фармгрупи

Лікарські  засоби

Добова доза, витрата на відвідування, процедуру, на 1 зуб

Тривалість призначення (дні)

Призначення

(%)

Рівень надання допомоги

І

ІІ

ІІІ

077

Антисептичні препарати:

3% перекис водню

60 мл

3

100

+

+

+

Декаметоксин 0,05% розчин

60 мл

3

100

 

+

+

Хлоргексидин 0,06 % розчин

60 мл

3

100

 

+

+

Йодинол 1 %

15 мл

3

 

 

+

+

020

Місцевознеболюючі препарати:

1 % розчин цитралю

60 мл

3

100

+

+

+

5% анестезин

15 мл

3

100

+

+

+

5% піромекаїнова мазь

2

3

100

 

+

+

037

Вітаміни групи В та їхні аналоги:

1% розчин галоскорбину

45 мл

5

100

 

+

+

Аскорутин 0,5

1,5

10

50

 

+

+

040

Вітаміни групи А та їхні аналоги:

Ретинолу ацетат 33 000 МО

3 др.

10

100

 

+

+

Ретинолу пальмітат 5,5%-1,0

1,0

10

100

 

 

+

058

Препарати, які мають вплив на процеси тканинного обміну:

Солкосерил мазь

2 г

5

50

 

+

+

10% метилурацилова мазь

2 г

5

50

 

+

+

Е-амінокапронова кислота 3% розчин

45 мл

5

50

 

+

+

Пропосол аерозоль 50

0,2

3

25

 

+

+

044

Кератопластичні препарати:

Катомас

10 мл

5

10

 

+

+

Каратолін

10 мл

5

10

 

+

+

Обліпихова олія

10 мл

5

10

 

+

+

 

 

Примітка:
 * - призначається за показаннями.
Н – неускладнений випадок, У– ускладнений випадок.

Термін лікування: Н– 3 доби,  У–10 діб. Періодичність спостережень 2-5. Наслідок лікування: середній статистичний показник одужання – 100%. Клінічні критерії поліпшення стану хворого: поліпшення загального стану; епітелізація вогнища ураження слизової оболонки.

 

 

 

Шифр МКХ: К 13.0

Хейліти

 

Шифр МКП

Види лабораторних та діагностичних досліджень. Консультації. Лікувальні заходи
Призначення (%)
Кратність призначення
Рівень надання допомоги
Н
У
I
II
III
Консультації фахівців. Діагностичні процедури

1-10.19

Первинний огляд хворого (включає запис анамнезу, фізичних обстежень, запланованої програми діагностики та лікування)

100
1
1
+
+
+

1-12.19

Порада, якщо хворий звернувся тільки за порадою

*
 
 
+
+
+

1-13.19

Повторний огляд амбулаторного хворого (включає запис анамнезу, фізичного обстеження, контролю призначеного лікування)

100
1
1
+
+
+

1-16.19

Консультація хворого (запис огляду та порада, дані на прохання лікаря, який лікує, іншим лікарем для спеціальної оцінки стану та подальшого лікування)

*
 
 
 
+
+

1-16.01

Консультація лікаря-терапевта
50
1
1
 
+
+

1-16.32

Консультація лікаря-дерматолога
50
1
1
 
+
+

1-16.38

Консультація лікаря-алерголога
10
1
1
 
 
+
Лабораторні процедури. Дослідження

2-889.02

Загальний аналіз крові
50
 
 
 
+
+

2-919.27

Цитологічне дослідження мазка з вогнища ураження
50
1
1
 
 
+

2-532

Визначення чутливості мікрофлори з вогнища запалення до антибіотиків
10
1
1
 
 
+

2-679.09

Визначення імуноглобулінів основних класів у сироватці (А, М, G)
10
1
1
 
 
+

Рентгено-радіологічні та інші фізичні методи дослідження та лікування

3-710.01

Рентгенотерапія променями Букки
40
5
10
 
 
+

3-902.06

ОКУФ-терапія
40
5
10
 
+
+

3-918.01

Лазеротерапія
10
5
10
 
+
+

3-938.02

Електрофорез лікарських засобів
20
5
10
 
+
+

3-940

Фонофорез лікарських засобів
20
5
10
 
+
+
Хірургічні процедури

5-949

Кріохірургія
*
 
 
 
+
+

5-292.03

Діатермокоагуляція вогнищ гіперплазії слизової оболонки
*
 
 
 
+
+
Профілактичні процедури

4-539.07

Санація ротової порожнини
100
1
1
+
+
+

4-539.08

Усунення шкідливих звичок
100
1
1
+
+
+

4-539.11

Усунення подразнюючих факторів
100
1
1
+
+
+

 

Примітка:
 * - призначається за показаннями.
Н – неускладнений випадок, У– ускладнений випадок.

 

 

Фармакотерапія

 

Шифр

фармгрупи

Лікарські  засоби

Добова доза, витрата на відвідування, процедуру, на 1 зуб

Тривалість призначення, дні

Призначення

(%)

Рівень надання допомоги

І

ІІ

ІІІ

051

Гіпосенсибілізуючі препарати:

Димедрол 0,05

0,1

10

100

 

+

+

Супростин 0,025

0,05

10

100

 

+

+

Тавегіл 0,001

0,002

10

100

 

+

+

077

Антисептичні засоби:

1-3% перекис водню

3 мл

5

100

 

+

+

Натрію  тетраборат (буре) на гліцерині

3 мл

5

50

 

+

+

037

Вітаміни групи В та їхні аналоги:

Тіаміну бромид  (віт В1) 6% - 1,0

1,0

7

50

 

 

+

Ціанокоболамін (віт. В12) 100мкг 1,0

1,0

7

50

 

 

+

Пантотенат кальцію 0,1

0,3

7

50

 

 

+

039

Вітаміни групи С, Р та їхні аналоги:

Аскорбінова кислота 5%

1,0

7

50

 

+

+

Аскорутин 0,5

1,5

7

50

 

+

+

040

Вітаміни групи А, Д та їхні аналоги:

Ретинолу ацетат 33 000 МО

3 др.

10

100

 

+

+

Ретинолу пальмітат 5,5% -1,0

1,0

10

100

 

 

+

058

Препарати, які мають вплив на процеси тканинного обміну:

Солкосерил желе 20 г

1 г

7

100

 

+

+

Солкосерил мазь 20 г

1 г

7

100

 

+

+

Метилурацил 0,5

1,5

7

100

 

+

+

075

Препарати для лікування грибкових захворювань:

Декамінова мазь 0,5 – 30,0

1 г

5

30

 

 

+

003

Нейролептичні засоби та транквілізатори:

Сібазон 0,005 (реланіум)

0,01

5

50

 

 

+

Триоксазін 0,3

0,6

5

50

 

 

+

044

Кератопластичні засоби:

Катомас

1 г

7

100

 

+

+

Каратолін

1 г

7

100

 

+

+

Обліпихова олія

1 г

7

100

 

+

+

046

Гормони та їхні аналоги:

Гідрокортизонова мазь 1%-10,0

1 г

7

20

 

+

+

Фторокортова мазь 01%

1 г

7

20

 

+

+

Флуцинерова мазь 15 г

1 г

7

20

 

+

+

Лакокортенова мазь 15 г

1 г

7

20

 

+

+

064

Антибіотики групи левоміцетину:

Синтоміцин 5% лінимент

1 г

7

10

 

+

+

Примітка:
 * - призначається за показаннями.

Термін лікування: Н 10 діб,  У –20діб. Періодичність спостережень 5-7 діб.

Наслідок лікування: середній статистичний показник оджан-ня –95 %.

Клінічні критерії поліпшення стану хворого: поліпшення загального стану; відновлення червоної кайми губ. Поліпшення – 5%.

Шифр МКХ: К 14.0 – 14,9

 

Глосити

 

Шифр МКП

Види лабораторних та діагностичних досліджень. Консультації. Лікувальні заходи

Призначення (%)

Кратність призначення

Рівень надання допомоги

Н

У

I

II

III

Консультації фахівців. Діагностичні процедури.

1-10.19

Первинний огляд хворого (включає запис анамнезу, фізичних обстежень, запланованої програми діагностики та лікування)

100
1
1
+
+
+

1-12.19

Порада, якщо хворий звернувся тільки за порадою

*
 
 
+
+
+

1-13.19

Повторний огляд амбулаторного хворого (включає запис анамнезу, фізичного обстеження, контролю призначеного лікування)

100
1
1
+
+
+

1-16.19

Консультація хворого (запис огляду та порада, дані на прохання лікаря, який лікує, іншим лікарем для спеціальної оцінки стану та подальшого лікування)

*
 
 
 
+
+

1-16.01

Консультація лікаря-терапевта
50
1
1
 
+
+
Лабораторні процедури. Дослідження

2-889.02

Загальний аналіз крові
100
1
1
 
+
+

2-919.27

Цитологічне дослідження мазка з вогнища ураження
10
1
1
 
 
+

2-510.48

Бактеріологічне дослідження мазка з вогнища ураження
50
1
1
 
 
+
Хірургічні процедури

5-949

Кріохірургія
25
 
1
 
 
+
Профілактичні процедури

4-539.07

Санація ротової порожнини
100
1
1
+
+
+

4-539.08

Усунення шкідливих звичок
100
1
1
+
+
+

4-539.11

Усунення подразнюючих факторів
100
1
1
+
+
+
 
Примітка:
 * - призначається за показаннями.
Н – неускладнений випадок, У– ускладнений випадок.

 

 

Фармакотерапія

 

Шифр

фармгрупи

Лікарські  засоби

Добова доза, витрата на відвідування, процедуру, на 1 зуб

Тривалість призначення, дні

Призначення,

%

Рівень надання допомоги

І

ІІ

ІІІ

051

Гіпосенсибілізуючі препарати:

Димедрол 0,05

0,1

7

50

 

+

+

Супростин 0,025

0,05

7

50

 

+

+

Тавегіл 0,001

0,002

7

50

 

+

+

077

Антисептичні засоби:

Фурацилин 1:5000

100 мл

7

100

 

+

+

Димексид 0,02%

30 мл

7

100

 

+

+

Ріванол 1:1000

30 мл

7

100

 

+

+

037

Вітаміни групи В, фолієвої кислоти та їхні аналоги:

Тіаміну бромид 6% - 1,0

1,0

10

50

 

+

+

Ціанокоболамін 100мкг 1,0

1,0

10

50

 

+

+

Фолієва кислота 0,001

0,003

10

50

 

+

+

Рибофловін 0,01

0,03

10

50

 

+

+

Пантотенат кальцію 0,1

0,3

10

100

 

+

+

039

Вітаміни групи С,Р та їхні аналоги:

Галоскорбін 1% розчин

60 мл

10

100

 

+

+

Аскорутин 0,1

0,3

10

100

 

+

+

020

Місцевознеболюючі препарати:

1% розчин цитралю

60 мл

3

100

+

+

+

3-5% анестезин

15 мл

3

100

+

+

+

Піромекаїнова мазь 5%

1 г

3

100

 

 

 

065

Полієнові антибіотики:

Леворин 500 00 од

4 млн

7

25

 

+

+

Ністатин 500000 од

4 млн

7

25

 

+

+

002

Седативні препарати:

Настоянка валеріани

30 крап.

7

25

 

+

+

Настоянка пустиринка

30 крап.

7

25

 

+

+

044

Кератопластичні засоби:

Катомас

15 мл

7

100

 

+

+

Каратолін

15 мл

7

100

 

+

+

Обліпихова олія

15 мл

7

100

 

+

+

 
Примітка:  * - призначається за показаннями.

Термін лікування: Н –7 діб,  У –14діб. Періодичність спостережень 3-7 діб.

Наслідок лікування: середній статистичний показник одужання –90%. Клінічні критерії поліпшення стану хворого: поліпшення загального стану; епітелізація вогнищ уражень оболонки язика. Поліпшення – 10%.

 

 

УСКЛАДНЕННЯ  ТЕРАПЕВТИЧНИХ  СТОМАТОЛОГІЧНИХ  ЗАХВОРЮВАНЬ  ТА СУПРОВОДЖУЮЧІ  ХВОРОБИ

 

К 05. 1

Гінгівіт гіпертрофічний

Пародонтит.

Ендокринні захворювання.

Гіповітаміноз.

Зубо-щелепні аномалії.

Захворювання крові.

К 05. 12

Гінгівіт

виразковий

Лімфаденіт.

Пародонтит.

Лейкози.

Імунні та алергічні захворювання. Ендокринні захворювання. Захворювання крові.

К 05. 30

Пародонтит локалізований

Періостит.

Лімфаденіт.

Абсцесс.

Вторинна часткова адентія.

Невизначенні захворювання.

Хронічні травми тканин пародонту

К 05. 31

Пародонтит генералізований

Періостит. Лімфаденіт.

Абсцесс.

Вторинна часткова або повна адентія.

Цукровий діабет.

Захворювання ШКТ.

Захворювання крові.

Променеві ураження.

Аномалії зубощелепної системи.

К 05. 4

Пародонтоз

Гіперестезія твердих тканин зубів. Ерозія емалі.

Клиноподібний дефект.

 Вторинна повна або часткова адентія.

Захворювання серцево-судинної системи.

Ендокринні захворювання.

 Гіподинамія, гіпоксія, гіпоксемія.

В 00. 2Х

Герпетичний гінгівостоматит

Лімфаденіт.

Трофічні язви.

 Виразково-некротичний гінгівостоматит  Венсана

Грип.

Порушення гігієнічного догляду за ротовою порожниною.

Переохолодження.

Нервово-психичні перевантаження.

К 12. 0

Хронічний рецедевуючий афтозний стоматит

Лімфаденіт.

Утворення рубців

Захворювання ШКТ.

Недостатність клітинного імунітету. Розлад центральної та вегетативної нервових систем.

Гіпо- та авітамінози.

Невраховані інфекційні та алергічні захворювання.

К 13. 2

Лейкоплакія слизової оболонки порожнини рота

 

Трансформація в ракову пухлину.

Захворювання ШКТ.

Професійні та побутові шкідливі фактори.

Гіпо- та авітаміноз.

Хронічна травма.

Аномалії положення окремих зубів.

G 51. 2

Синдром Мелькерсона -Розенталя

Парези та невралгії лицьових нервів.

Тріщини губ.

Успадкована схильність.

Невстановлені інфекційні та алергічні захворювання.

Нейродистрофія.

В 37. 0

Кандідоз слизової оболонки порожнини рота

Кандідоз вісцеральний. Папіломатоз.

Заїди.

Атрофія сосочків язика

Цукровий діабет.

Порушення обміну речовин.

Ендокринні захворювання. Гіпо- та авітамінози.

Захворювання ШКТ.

Невстановлена патологія інших органів та систем.

К 13. 0 (1)

Хронічна рецидивуюча тріщина губи

Злоякісне переродження.

Гіповітаміноз.

Кандидоз.

Синдром зниженого прикусу.

В 37.03

Стоматит декубітальний

Лімфаденіти.

Кандідоз.

Злоякісне переродження.

Хронічна механічна травма слизової оболонки порожнини рота.

Аномалні оклюзії зубних рядів.

Вторинна часткова адентія.

К 13. 0

Хейліти

Заїди

Трансформація в ракову пухлину

Порушення функції нервової системи. Психопатологія.

Тривожний депресивний синдром. Гіперфункція щитовидної залози. Автоімунні захворювання.

Атонічна алергія.

К 14. 0-14. 9

Глосити

Кандидоз

Захворювання ШКТ. Нейродистрофічні процеси. Захворювання кровотворних органів. Ендокринні порушення. Гіпо- та авітамінози. Алергічні стани

 

 

Додаток 1

 

ПЕРЕЛІК  ЗАХВОРЮВАНЬ  ПРИ  ЯКИХ  НАДАЄТЬСЯ НЕВІДКЛАДНА  ТЕРАПЕВТИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА ДОПОМОГА  ТА  ІЇ  ОБСЯГ

 

Шифр

МКХ-10

Шифр МКП

Види лікувальних заходів

К 04.0-04.3

Пульпіт

1-10.19

Первинний огляд порожнини рота хворого, збір анамнезу

1-300 А, Б, В

Знеболювання

5-237

Розкриття пульпової камери зуба, накладання знеболюючого препарата

9-300.01

Накладання пов`язки з штучного дентину

К 04.4-04.5

Гострі та загострені періодонтити

1-10.19

Первинний огляд порожнини рота хворого, збір анамнезу

1-300 А, Б, В

Знеболювання

5-237

Розкриття пульпової камери зуба

5-237.03

Інструментальне та медикаментозне оброблення каналу кореня зубу

Т 28.5

Хімічні опіки слизової оболонки порожнини рота

1-10.19

Первинний огляд порожнини рота хворого, збір анамнезу

1-300 А, Б, В

Знеболювання

8-190.02 А

Рясна обробка слизової оболонки порожнини рота 0,02% розчином фурациліну. Промивання слизової оболонки ротової порожнини розчинами нейтралізуючої дії: 1) при опіках кислотами – 1% розчин вапнистої води, 1-2% розчином бікарбонату натрію; 2) при опіках лугами – 0,5% розчином лимонної кислоти, 0,1% розчином хлористоводневої кислоти.

А 69.0

Виразково-некротичний стоматит Венсана

1-10.19

Первинний огляд порожнини рота хворого, збір анамнезу

1-300 А, Б, В

Знеболювання

8-190.02

Медикаментозна обробка та зняття некротичних мас

В 00.2Х

Герпетичний гінгіво-стоматит

1-10.19

Первинний огляд порожнини рота хворого, збір анамнезу

1-300 А, Б, В

Знеболювання

 

Десенсибілізуюча терапія (дімедрол, супрастин)

 

Противірусна терапія (герпевір, бонафтон, ремонтадін)

L 51.1

Багатоформна ексудативна еритема

1-10.19

Первинний огляд порожнини рота хворого, збір анамнезу

1-300 А, Б, В

Знеболювання

 

Десенсибілізуюча терапія (дімедрол, супрастин)

 

Додаток 2

 

Вимоги, які визначають умови гарантійних строків і термінів служби пломб, та необхідні умови для виконання положень професійного стандарту

 

 

І. Вимоги до професійного рівня підготовленості лікаря стоматологічного профілю.

 

1. Права лікаря стоматологічного профілю визначаються наявністю:

1.1. Диплому про закінчення стоматологічного факультету або зуболікарського відділення.

1.2. Документів про атестацію (сертифікацію).

1.3. Документу про закінчення курсів з нових технологій.

2.   Лікар стоматологічного профілю повинен  дотримуватись:

2.1. Вимог до організації робочого місця.

2.2. Вимог до техніки безпеки, протипожежної безпеки, санітарно-епідеміологічного стану робочого кабінету (або установи), в якому надається стоматологічна допомога, стандартами акредитації.

3.    Вимоги до умов праці лікаря.

3.1. Навантаження лікаря впродовж робочої зміни при п’ятиденному робочому тижні не повинно перевищувати 25 УОП.

4.   Кількість зубів, вилікуваних протягом робочої зміни одним лікарем, не повинна перевищувати 12 (при співвідношенні кількості вилікуваних зубів з приводу неускладненого карієсу до кількості зубів, вилікуваних з приводу пульпіту або періодонтиту(5:1 або 4:1).

5.   При виконанні робіт необхідною умовою є:

5.1. Наявність допоміжного персоналу: медичної сестри і санітарки.

5.2. Наявність помічника при проведенні робіт за технологіями, що вимагають виконання дій в 4 руки.

5.3. Використання при лікуванні зубів продукції стоматологічного призначення, яка внесена в державний реєстр виробів медичного призначення в Україні.

5.4. Дотримання вимог:

5.4.1.   Зберігання матеріалів.

5.4.2.   Обробки і стерилізації матеріалів, які використовуються при лікуванні зубів.

5.5. Дотримання технології:

5.5.1.   Виготовлення, накопичення та обробки пломбувальних матеріалів.

5.5.2.   Формування порожнини зуба з урахуванням технології застосування пломбувального матеріалу.

5.6. Забезпечення відповідності прокладки та пломбувального матеріалу, який вживається при накладанні постійної пломби

5.7. Препарування тканин зуба:

5.7.1.   Препарування зубів за І класом - рецесія фісур на жувальній поверхні моляра та премоляра.

5.7.2.   Препарування порожнини за ІІ класом - утворення допоміжної площини на жувальній поверхні , перехід дна порожнини в допоміжну під прямим кутом.

5.7.3.   Препарування порожнини за ІІІ та IV класами. Обов’язкове видалення пігментованого дентиту з урахуванням використання композитів при пломбуванні. В процесі препарування емаль без підлягаючого дентину може бути видалена.

5.7.4.   Препарування порожнини за V класом. Видалення розм’якшеного та пігментованого дентину.

5.8. Корекція ясен при препаруванні порожнин ІІ і V класів, коли край каріозної порожнини розміщений під яснами.

5.9. Накладання ізолюючої та лікувальної прокладки в залежності від діагнозу.

5.10.   При пломбуванні амальгамою ізолююча прокладка накладається до дентино-емалевого сполучення із йономірного, полікарбоксилатного або фосфатного цементу.

5.11.   При пломбуванні композитними матеріалами:

5.11.1.  До дентино-емалевого сполучення із йономірного цементу.

5.11.2.   Покриття стінок порожнини праймерів.

5.12.   Пломбування амальгамою:

5.12.1.  Амальгамою можуть пломбуватись порожнини І, ІІ, V класів.

5.12.2.  Пломбування порожнин ІІ-го класу проводиться з використанням матриці (для запобігання нависаючого краю пломби або проміжку між зубами).

5.12.3.   Шліфування та полірування пломби із амальгамами через 24 і більше годин.

5.13.   Пломбування композитними матеріалами:

5.13.1.  Композитні матеріали можуть застосовуватись для порожнин І, ІІ, ІІІ, IV та V класів.

5.13.2.   Шліфування та полірування пломби.

 

 

ІІ. Виконання гарантійного терміну збереження пломби після проведеного лікування забезпечується при :

 

1.   Дотриманні пацієнтом правил особистої гігієни ротової порожнини.

2.   Гігієнічному індексі, що не перевищують 2,0 балів (за Федоровим-Володкіною).

3.   Відсутності у пацієнта захворювань ендокринної системи, шлунково-кишкового тракту, злоякісних новоутворень, променевих уражень, тяжких форм порушення психіки, хронічного алкоголізму, токсикоманії, множинного карієсу, запаленні слинних залоз, аномалії положення зубів, аномалії прикусу і деформації щелеп.

4.   Відсутності патології вагітності.

5.   Показниках КПВ у віці 15-25 років - не більше 8, для 45 років і старше - 12,0.

6.   Вмісті фтору у воді в зоні проживання пацієнта у відсотках від 0,8 до 1,2 мг/л.

7.   рН слини пацієнта - не нижче 6,8.

8.   Відсутності шкідливого впливу на виробництві.

9.   Дотриманні екологічних норм ПДК на вміст шкідливих для здоров’я хімічних речовин у виробничих викидах в зоні проживання населення.

 

ІІІ. Вимоги до пацієнта після проведеного лікування:

 

1. Чітке виконання рекомендацій лікаря; постійне дотримання правил особистої гігієни ротової порожнини (після навчання), вранці та ввечері -чистка зубів, полоскання ротової порожнини після вживання їжі.

2. Звертання до лікаря з профілактичною метою не рідше: у віці до 25 років – впродовж року, 2-х разів за рік, для осіб старших вікових груп - не менше 1 разу на рік для осіб, які мають хронічні захворювання (див.п.4) - на менше 4-х разів на рік.

 

IV. Гарантійний термін та термін служби пломби

 

Гарантії анатомо-функціонального зберігання пломби при лікуванні карієсу, пульпіту та періодонтиту постійного зуба визначаються з урахуванням пломбувальних матеріалів, які застосовуються, рівня стоматологічної установи та класу порожнин.

 

Гарантійний термін та термін служби пломби при використанні цементних матеріалів

 

Рівень

установи

Термін гарантії та термін служби з урахуванням класу порожнини (місяців)

 

 

 

А I Б

 

 

 

А  II Б

 

 

 

А   III   Б

 

 

 

А IV   Б

 

 

 

А   V   Б

Комбінації класів порожнин

А Б

I

6

9

6

9

6

9

6

9

6

9

6

9

II

6

12

6

9

6

9

6

9

6

9

6

9

III

6

12

6

9

6

9

6

9

6

9

6

9

Примітка: А – гарантийний термін, Б- термін служби

 

Гарантійний термін та термін служби пломби із амальгами

 

Рівень

установи

Термін гарантії та термін служби з урахуванням класу порожнини (місяців)

 

 

 

А   I Б

 

 

 

А   II Б

 

 

 

А III Б

 

 

 

А IV  Б

 

 

 

А   V   Б

Комбінації класів порожнин

А Б

I

6

12

6

12

-

-

6

12

6

12

II

12

24

12

18

-

-

12

18

12

18

III

12

24

12

18

-

-

12

18

12

18

Примітка: А – гарантийний термін, Б- термін служби

 

Гарантійний термін та термін служби пломби при використанні композитів та світлополімерного матеріалу.

 

Рівень

установи

Термін гарантії та термін служби з урахуванням класу порожнини (місяців)

 

 

 

А I Б

 

 

 

А   II   Б

 

 

 

А III   Б

 

 

 

А   IV Б

 

 

 

А V Б

Комбінації класів порожнин

А   Б

I

6 / -

12/-

6 / -

12/-

6 / -

12/-

6 / -

12/-

6 / -

12/-

6 / -

12/-

II

12/12

24/24

6 / 6

12/12

6 / 6

12/12

6

12

12/12

24/24

6 / 6

12/12

III

12/12

24/24

6 / 12

12/18

6/12

12/18

6 / 6

12/12

12/12

24/24

6 / 6

12/12

Примітка: А – гарантийний термін, Б- термін служби

 

Примітка:

1 При порушенні правил особистої гігієни ротової порожнини термін зберігання пломби знижується на 30%

2.При ГІ>2 - термін гарантії зменшується на 50%.

3.   При КПВ від 6 до 12 - термін гарантії знижується на 50%.

4.   Наявність трьох негативних умов, які впливають на термін зберігання пломби, передбачає зниження гарантії на 60%.

5.Гарантійний термін встановлюється від дня завершення лікування зубів та встановлення пломби.

 

 

 

ХІРУРГІЧНА  СТОМАТОЛОГІЧНА  ДОПОМОГА

 

№№

п/п

Шифр

МКХ-10

Групи хвороб

1

К 05.22,

К 05.32

Перікоронарит

2

К 07.6

Синдром больової дисфункції висково-нижньощелепного суглоба

3

К 08.1

Втрата зуба внаслідок нещасного випадку, видалення або локального ураження пародонту

4

К 10.22

Періостит

5

К 10.3

Альвеоліт щелепи

6

К 11.2

Сіалоаденіт

7

К 11.7

Порушення секреції слинних залоз

8

S 03.20-22

Вивих зуба

9

S 02.50-59

Перелом зуба

10

S 03.0

Вивих висково-нижньощелепного суглоба

11

М 12.2,12.5,13.9, 19

Артрит висково-нижньощелепного суглоба

12

G 50.0

Невралгія трійчастого нерва

 

 

КЛАСИФІКАТОР  ПРОЦЕДУР  У  ХІРУРГІЧНІЙ  СТОМАТОЛОГІЇ

 

Час, витрачений на процедуру ( хвил.)

Оцінка в УОП

1

2

3

4

1-10.19

Первинний огляд хворого (включає запис анамнезу, фізичних обстежень, запланованої програми діагностики та лікування)

8

0,5

1-12.19

Порада, якщо хворий звернувся тільки за порадою

8

0,5

1-13.19

Повторний огляд амбулаторного хворого (включає запис анамнезу, фізичного обстеження, контролю призначеного лікування)

8

0,5

1-16.19

Консультація хворого (запис огляду та порада, дані на прохання лікаря, який лікує, іншим лікарем для спеціальної оцінки стану та подальшого лікування)

8

0,5

1-300 А

Знеболювання провідникове

8

0,5

1-300 Б

Знеболювання інфільтраційне

4

0,25

1-300 В

Знеболювання аплікаційне

4

0,25

1300.01

Огляд ротової порожнини та визначення гігієнічного індексу

16

1,0

1-309.06

Аналіз рентгенограми прицільної

4

0,25

1-309.07

Аналіз ортопантограми, панорамної рентгенограми, томограми.

8

0,5

Пункційна біопсія, поверхневі мазки, зішкребки

1-421.01

Біопсія язика

4

0,25

1-421.02

Біопсія піднебіння

4

0,25

1-421.03

Пункційна біопсія слинної залози

8

0,5

1-421.04

Біопсія лімфатичного вузла

8

0,5

Хірургічна біопсія, біопсія розтином, відкритою операцією або витином тканин

1-540

Біопсія губи

16

1,0

1-541

Біопсія язика

16

1,0

1-543

Біопсія переддвер’я рота

16

1,0

3-214

Контрастна рентгенографія придаткових пазух носа

12

0,75

3-281.01

Сіалографія

8

0,5

5-230

Видалення зуба

 

 

4-520.01

Видалення зуба просте (включаючи витрати часу на огляд хворого, анестезію, заповнення документації):

16

1,0

4-520.02

Видалення зуба за ортодонтичними показаннями

16

1,0

5-230 А

Видалення тимчасового зуба

12

0,75

5-230.01

Видалення зуба складне (включаючи витрати часу на огляд хворого, анестезію, заповнення документації):

24

1,5

5-230.04

Накладання швів на лунку після видалення зуба

8

0,5

5-230.06

Видалення “причинного” зуба

16

1,0

5-231.01 А

Складне видалення кореня

24

1,5

5-231.06

Видалення зуба з викроюванням слизово-періостального клаптя, випилюванням фрагмента кортикальної пластинки альвеолярного паростка

48

3,0


 

1

2

3

4

4-539.08

Усунення шкідливих звичок

16

1,0

4-539.11

Усунення подразнюючих факторів

8

0,5

5-235

Реплантація

64

4,0

5-234.01

Репозиція зуба при неповному вивиху

24

1,5

5-236.01

Підготовка і операція введення внутрішньокісткового імплантату

48

3,0

5-240

Гінгіотомія

24

1,5

5-240.01

Розкриття абсцесу, дренування

16

1,0

5-240.02

Видалення доброякісних новоутворень альвеолярного паростка

32

2,0

5-240.04

Лікування альвеоліта кюретажем ямки

20

1,25

5-240.06

Розтин та вишкрібання гнійного осередка з наступним дренуванням

24

1,5

5-242.01

Кюретаж пародонтальних кишеній в області 2 зубів

16

1,0

5-241.06

Гінгівектомія

24

1,5

5-241.07

Гінгівопластика на ділянці 6 зубів

48

3,0

5-241.02

Клаптеві операції (6-8 зубів)

64

4,0

5-242.02

Видалення епулісу з ростковою зоною, гранульоми

40

2,5

5-242.05

Розтин капюшона

8

0,5

5-242.15

Промивання капюшону

8

0,5

5-242.16

Розтин окістя

12

0,75

5-242.17

Резекція капюшона

12

0,75

5-243.01

Цистектомія одонтогенної кісти

32

2,0

5-243.02

Видалення одонтоми

48

3,0

5-243.03

Цистектомія з резекцією верхівки кореня

48

3,0

5-243.04

Цистотомія з резекцією верхівки кореня

32

2,0

5-243.07

Гемісекція

32

2,0

5-243.08

Цистотомія

16

1,0

5-243.09

Резекція верхівки кореня зуба

32

2,0

5-244.01

Альвеолектомія

16

1,0

5-244.03

Вестибулопластика

40

2,5

5-250.01

Видалення передракових хвороб язика

16

1,0

5-250.02

Видалення доброякісного новоутворення язика

24

1,5

5-259.01

Розтин і дренування при операціях на язиці

24

1,5

5-260.01

Дренування абсцесу при розтині слинної залози або протоки

24

1,5

5-260.02

Бужування отвору протоки слинної залози

16

1,0

5-261.04

Видалення каменю із протоки слинної залози

16

1,0

5-263.03

Сіалодохопластіка

40

2,5

5-270.03

Розтин абсцесу з наступним дренуванням

16

1,0


 

1

2

3

4

5-271

Розтин і дренування абсцесів піднебіння

16

1,0

5-273.02

Видалення доброякісних новоутворень м’яких тканин ротової порожнини (папіломи, фіброми та інш.)

32

2,0

5-274.05

Пластика вуздечки язика

24

1,5

5-883

Первинна хірургічна обробка рани

32

2,0

5-929

Коагуляція ясен

8

0,5

5-949

Кріохірургія

16

1,0

5-970

Склерозуюча терапія гемангіом

32

2,0

 

8-00.03

Витягування фрагментів
16
1,0

8-174.01

Промивання носового синуса

12

0,75

8-174.02

Промивання носового синуса через перфораційний отвір

8

0,5

8-192

Перев’язка після складного хірургічного втручання

12

0,75

8-193

Обробка виразки

8

0,5

8-209.01

Вправлення звичного вивиху висково-нижньощелепного суглоба

8

0,5

8-209.02

Вправлення гострого вивиху висково-нижньощелепного суглоба

24

1,5

8-235.01

Репозиція зуба при неповному вивиху

16

1,0

8-303

Імобілізація за допомогою пов’язки

16

1,0

8-303.04

Накладання пращі на підборіддя

8

0,5

8-329.01

Шинування при переломах щелеп

80

5,0

 

8-329.02

Накладання апарата Збаржа (на верхню щелепу)
48
3,0

 

8-334

Імобілізація зубів дротом
24
1,5

 

8-335

Шинування зубів (з приводу вивихів зубів)

28
1,75

 

8-335.04

Накладання лабораторної шини Вебера
72
4,5

 

8-335.05

Накладання лабораторної шини Ванкевіч
72
4,5

 

8-335.06

Накладання лабораторної шини Юнінга-Порта
72
4,5

 

8-335.08

Накладання капових назубних шин або зв’язування дротом
48
3,0

8-571

Блокада нерва (центральна провідникова анестезія)

12

0,75

8-585

Введення лікарських засобів у суглоб

8

0,5

8-894

Припинення кровотечі після видалення зуба

8

0,5

8-897

Зняття швів

4

0,25

9-100

Первинна пов’язка при невідкладній допомозі

12

0,75

9-463.02

Механотерапія висково-нижньощелепного суглоба

24

1,5

 

 

 

МКХ: К 05.22, К 05. 32

Перікоронарит

 

Шифр МКП

Види лабораторних та діагностичних досліджень. Консультації. Лікувальні заходи

Призначення (%)

Кратність призначення

Рівень надання допомоги

Н

У

I

II

III

Консультації фахівців. Діагностичні процедури.

1-10.19

Первинний огляд хворого (включає запис анамнезу, фізичних обстежень, запланованої програми діагностики та лікування)

100

1

1

+

+

+

1-12.19

Порада, якщо хворий звернувся тільки за порадою

*

 

 

+

+

+

1-13.19

Повторний огляд амбулаторного хворого (включає запис анамнезу, фізичного обстеження, контролю призначеного лікування)

100

1

1

+

+

+

1-16.19

Консультація хворого (запис огляду та порада, що дані на прохання лікаря, який лікує, іншим лікарем для спеціальної оцінки стану та подальшого лікування)

*

 

 

 

+

+

Лабораторні  процедури, дослідження

2-255

Клінічний аналіз сечі

50

1

1

 

 

+

2-559.02

Визначення антитіл проти ВІЧ-антигенів методом імуноферментного аналізу

*

 

 

 

 

+

2-821

Визначення групи крові

*

 

 

 

+

+

2-889.02

Аналіз крові клінічний

100

1

1

 

+

+

Рентгенорадіологічні та інші методи діагностики та лікування

3-109.01

Рентгенографія зубів

100

1

1

 

+

+

3-918.12

Гелій-неоновий лазер

10

3

3

 

+

+

3-92

Мікрохвильова терапія

10

5

7

 

+

+

3-938.01

УВЧ-терапія

50

5

7

 

+

+

Хірургічні процедури. Оперативні втручання

5-230.06

Видалення “причинного” зуба

*

 

 

+

+

+

5-242.15

Промивання капюшону

*

 

 

+

+

+

5-242.05

Розтин капюшона

*

 

 

+

+

+

5-242.17

Резекція капюшона

*

*

*

*

*

*

Інші лікувальні процедури

8-605.04

Солюкс

30

5

6

+

+

+

 

Примітка: * - призначається за показаннями.

Н – неускладнений випадок, У ускладнений випадок.

 

 

 

 

Фармакотерапія

 

Шифр

фармгрупи

Лікарські  засоби

Добова доза, витрата на відвідування, процедуру, на 1 зуб

Тривалість призначення (дні)

Призначення,

%

Рівень надання допомоги

І

ІІ

ІІІ

007

Знеболюючі і нестероїдні протизапальні засоби:

Анальгін 0,5 табл. № 10,

1 г

5

100

 

+

+

Баралгін (спазмалгон) 5 мл №5 (д/ін.)

*

 

 

 

+

+

020

Місцевоанестезуючі препарати:

Новокаїн 2% розчин 5мл №10 (д/ін.)

10 мл

10

20

+

+

+

Тримекаїн 1% розчин 2мл №10 (д/ін.)

10 мл

1

50

+

+

+

Лідокаїн гідрохлорид 2% розчин 2мл (д/ін)

10 мл

1

50

+

+

+

050

Ферментні препарати і інгибітори ферментів :

Трипсин у кристал. 0,005 в амп

0,005 г

5

10

+

+

+

051

Протигістамінні препарати, гістамін:

Дімедрол 1% розчин 1мл

№ 10 (д/ін.),

0,1 г

5

50

+

+

+

Супрастин 0,025 табл. №20

0,5

5

50

+

+

+

063

Антибіотики-макроліди:

Олететрин 0,25 (250000 ЕД) капс. № 20

1 г

7

100

+

+

+

070

Похідні нітрофурану і різні хіміотерапевтичні препарати:

Фурацилін 1:5000  500,0 мл у флак. (місц.)

30 мл

3

50

+

+

+

077

Антисептичні засоби:

Перекис водню 3% 50 мл у фл. (місц.)

10

3

100

+

+

+

Калію перманганат 0,1% 500 мл (місц.)

50мл

3

100

+

+

+

Хлоргексидін біглюконат 0,05% розчин 100 мл (місц.)

30 мл

3

50

+

+

+

 

Примітка: * - призначається за показаннями.

Н – неускладнений випадок, У ускладнений випадок.

Терміни лікування: Н – 5 діб, У – 14 діб. Періодичність спостережень 3-7. Наслідок лікування: середній статистичний показник одужання – 100%. Клінічні критерії поліпшення стану хворого: проведення операції, уривання запалювальних явищ.

 

 

 

 

 

Шифр МКХ К 07.6

Синдром больової дисфункції висково-нижньощелепного суглоба

 

Шифр МКП

Види лабораторних та діагностичних досліджень. Консультації. Лікувальні заходи

Призначення (%)

Кратність призначення

Рівень надання допомоги

Н

У

I

II

III

Консультації фахівців. Діагностичні процедури.

1-10.19

Первинний огляд хворого (включає запис анамнезу, фізичних обстежень, запланованої програми діагностики та лікування)

100

1

1

+

+

+

1-12.19

Порада, якщо хворий звернувся тільки за порадою

*

 

 

+

+

+

1-13.19

Повторний огляд амбулаторного хворого (включає запис анамнезу, фізичного обстеження, контролю призначеного лікування)

100

1

1

+

+

+

1-16.19

Консультація хворого (запис огляду та порада, що дані на прохання лікаря, який лікує, іншим лікарем для спеціальної оцінки стану та подальшого лікування)

*

 

 

 

+

+

1-369.09

Мастікаціографія

50

1

1

 

 

+

Рентгенорадіологічні та інші методи діагностики та лікування

3-102

Рентгенографія висково-нижньощелепного суглоба

100

1

1

 

+

+

3-931.08

Крізьшкірна електроаналгезія

100

5

5

 

 

+

3-938.02

Електрофорез лікарських засобів

100

10

10

 

+

+

Профілактичні процедури

4-521.03

Вибіркове шліфування горбів зубів

30

 

 

 

+

+

4-539.08

Усунення шкідливих звичок

30

 

 

+

+

+

4-539.11

Усунення подразнюючих факторів

40

 

 

 

+

+

Лікувальні процедури

5-233

Відновлення зубів протезуванням

50

 

 

 

+

+

5-246

Накладання ортодонтичного пристрою

40

 

 

 

+

+

8-540

Акупунктура (голкорефлексотерапія)

5

10

10

 

 

+

Допоміжні процедури

9-453.06

Нормалізація і контроль функції жування

*

 

 

 

 

+

9-471.35

Масаж ділянки висково-нижньощелепного суглоба

5

10

10

 

+

+

 

Фармакотерапія

Шифр

фармгрупи

Лікарські  засоби

Добова доза, витрата на відвідування, процедуру, на 1 зуб

Тривалість призначення (дні)

Призначення,

%

Рівень надання допомоги

І

ІІ

ІІІ

020

Місцевоанестезуючі препарати:

Новокаїн 1% розчин 10мл №10 (д/ін.)

5мл

10

20

+

+

+

Тримекаїн 0,5% розчин 2мл №10 (д/ін.)

5мл

1

50

+

+

+

Лідокаїн гідрохлорид 2% розчин 2мл (д/ін)

10мл

1

30

+

+

+

 

Примітка: * - призначається за показаннями.Н – неускладнений випадок, У ускладнений випадок. Терміни лікування: Н – 14 діб, У – 35 діб. Періодичність спостережень 7-20. Наслідок лікування: середній статистичний показник одужання – 80%. Клінічні критерії поліпшення стану хворого: уривання больового синдрому , відновлення функції суглоба. Поліпшення – 20%

 

Шифр МКХ К 08.1

 

Втрата зуба внаслідок нещасного випадку, видалення або локального ураження пародонту

 

Шифр МКП

Види лабораторних та діагностичних досліджень. Консультації. Лікувальні заходи

Призначення (%)

Кратність призначення

Рівень надання допомоги

Н

У

I

II

III

Консультації фахівців. Діагностичні процедури.

 

1-10.19

Первинний огляд хворого (включає запис анамнезу, фізичних обстежень, запланованої програми діагностики та лікування)

100

1

1

+

+

+

 

1-12.19

Порада, якщо хворий звернувся тільки за порадою

*

 

 

+

+

+

 

1-13.19

Повторний огляд амбулаторного хворого (включає запис анамнезу, фізичного обстеження, контролю призначеного лікування)

100

1

1

+

+

+

 

1-16.19

Консультація хворого (запис огляду та порада, що дані на прохання лікаря, який лікує, іншим лікарем для спеціальної оцінки стану та подальшого лікування)

*

 

 

 

+

+

1-309.01

Електроодонтодіагностика

30

1

1

 

+

+

1-16.01

Консультація лікаря-терапевта

*

 

 

 

+

+

1-16.46

Консультація лікаря-гематолога

*

 

 

 

+

+

Рентгенорадіологічні та інші методи діагностики та лікування

3-109.01

Рентгенографія зубів

30

1

1

+

+

+

Профілактичні процедури

5-230 А

Видалення тимчасового зуба

*

 

 

+

+

+

Хірургічні процедури. Оперативне втручання

5-230.

Видалення зуба

*

 

 

+

+

+

5-230.04

Накладання швів на лунку після видалення зуба

*

 

 

+

+

+

5-231.01

Складне видалення зуба

*

 

 

+

+

+

5-231.06

Атипове видалення зуба (з відшаровуванням слизово-надкісткового лоскуту, випилювання кортикальної пластинки)

*

 

 

 

+

+

 

Примітка: * - призначається за показаннями.

Н – неускладнений випадок, У ускладнений випадок.

 

Фармакотерапія

 

Шифр

фармгрупи

Лікарські  засоби

Добова доза, витрата на відвідування, процедуру, на 1 зуб

Тривалість призначення (дні)

Призначення,%

Рівень надання допомоги

І

ІІ

ІІІ

001

Засоби для наркозу і снотворні засоби:

Азоту закис 10 л в балоні

*

1

 

 

+

+

Фторотан (галатон, ізофлоран) 50 мл

*

1

 

 

+

+

Каліпсол 5% розчин 10 мл № 5 д/ін

*

1

 

 

+

+

Ротіпнол 2 мг в комп. З розчиннком, 1 мл №5 д/ін

*

1

 

 

+

+

003

Нейролептичні засоби і транквілізатори:

Дроперідол 0,25% розчин 5мл № 10 д/ін

*

1

 

 

+

+

003

Седуксен 0,5% 2 мл №5

*

1

 

 

+

+

005

Наркотичні анальгетики і протикашльові засоби:

Трамал 5% розчин (100мг) 2 мл № 5 д/ін

*

1

 

 

+

+

007

Знеболюючі і нестероїдні  протизапальні засоби:

Баралгін (спазмалгон) 5 мл № 5 д/ін

*

3

 

 

+

+

012

Аналептичні засоби:

Кордіамін 1 мл № 10 д/ін

*

1

 

 

+

+

014

Ацетилхолін, холіномі-метичні і антихолін-естеразні речовини:

Прозерін 0,05% розчин 1 мл № 10 д/ін

*

5

 

 

+

+

015

Холінолітичні препарати красавки:

Атропіну сульфат 0,1% розчин 1 мл №10 д/ін

*

1

 

 

+

+

016

Синтетичні холінолітичні засоби:

Метацин 0,1% розчин 1 мл №10 д/ін

*

5

 

 

+

+

020

Місцевоанестезуючі препарати:

Новокаїн 2% розчин 5 мл № 10 д/ін

10 мл

1

20

+

+

+

Трімекаїн 2% розчин 2 мл №10 д/ін

4 мл

1

50

+

+

+

Лідокаїн гідрохлорид 2% розчин 2 мл №10 д/ін

4мл

1

30

+

+

+

027

Серцеві глікозиди:

Строфантин К 0,05% розчин 1 мл №10 д/ін

*

1

 

 

 

+

028

Препарати, що містять серцеві глікозиди:

Корглікон 0,06% розчин 1 мл №10 д/ін

*

1

 

 

+

+

030

Спазмолітичні засоби:

Но-шпа 2% розчин 2 мл № 50

*

3

 

 

+

+

Еуфілін 24% розчин 1 мл №10 д/ін

*

1

 

 

+

+

039

Вітаміни групи С, Р та їхні аналоги:

Аскорбінова кислота (віт.С) 5% розчин 1 мл №10 д/ін

2 мл

2

5

 

+

+

Рутин 0,02 табл. №50

0,04 г

5

5

+

+

+

041

Вітаміни групи Е, К та їхні аналоги:

Вікасол (Вст К 3) 1% розчин 1 мл №10 д/ін

1 г

2

5

 

+

+

045

Засоби, що впливають на здатність крові до згортання, антикоагулянти:

Амбен 1 % розчин 5 мл №10 д/ін

10 мл

1

1

 

+

+

046

Гормони та їхні аналоги:

Преднізолонгемісукцінат ліоф. 0,025 №10 д/ін

*

1

 

 

+

+

051

Протигістамінні препарати, гістамін:

Дімедрол 1 % розчин 1 мл №10 д/ін

*

3

 

+

+

+

Супрастин 2% 1 мл №5 д/ін

*

3

 

 

+

+

053

Амінокіслоти, цукор та препарати для паренте-рального харчування:

Глюкоза 40% розчин 10 мл №10 д/ін

*

1

 

 

 

+

054

Препарати калію і кальцію, луги і кислоти:

Кальцію хлорид 10% розчин 10 мл №10 д/ін

10 мл

1

3

 

+

+

Кальцію глюконат10% розчин 10 мл. №10 д/ін

10 мл

1

3

 

+

+

056

Препарати, що містять йод та йодозаміщуючі препарати:

Йод 2% (місцево)

1 мл

1

100

+

+

+

058

Препарати, що впливають на процеси тканинного обміну:

Кисень у бал.

*

1

 

 

+

+

077

Антисептичні засоби:

Калію перманганат 0,1% 500 мл (місцево)

200 мл

3

100

+

+

+

Йодоформ 10,0 порошок (місцево)

0,2 г

2

10

+

+

+

 

Примітка:

 * - призначається за показаннями.

Н – неускладнений випадок, У ускладнений випадок.

Терміни лікування: Н– 1 діб,  У– 3 діб. Періодичність спостережень 1-3.

Наслідок лікування: середній статистичний показник одужання – 100%.

Клінічні критерії поліпшення стану хворого: тамування кровотечі, загоєння лунки

 
Шифр МКХ К 10-22

Періостит

 

Шифр МКП

Види лабораторних та діагностичних досліджень. Консультації. Лікувальні заходи

Призначення (%)

Кратність призначення

Рівень надання допомоги

Н

У

I

II

III

Консультації фахівців. Діагностичні процедури.

1-10.19

Первинний огляд хворого (включає запис анамнезу, фізичних обстежень, запланованої програми діагностики та лікування)

100

1

1

+

+

+

1-12.19

Порада, якщо хворий звернувся тільки за порадою

*

 

 

+

+

+

1-13.19

Повторний огляд амбулаторного хворого (включає запис анамнезу, фізичного обстеження, контролю призначеного лікування)

100

1

1

+

+

+

1-16.19

Консультація хворого (запис огляду та порада, що дані на прохання лікаря, який лікує, іншим лікарем для спеціальної оцінки стану та подальшого лікування)

*

 

 

 

+

+

1-309.01
Електроодонтодіагностика
80
1
1
 
+
+
Лабораторні процедури. Дослідження
2-255
Клінічний аналіз сечі
50
1
1
 
+
+
2-889.02
Аналіз крові клінічний
50
1
1
 
+
+
Рентгенорадіологічні та інші методи діагностики та лікування
3-109.02
Рентгенографія щелеп
80
1
1
 
+
+
3-92
Мікрохвильова терапія
50
3
5
 
+
+
3-938.01
УВЧ-терапія
100
3
5
 
+
+
3-990.01
Магнітотерапія
50
3
5
 
+
+
Хірургічні процедури. Оперативне втручання
5-230.06
Видалення “причинного” зуба
*
 
 
+
+
+
5-240.06
Розтин та вишкрібання гнійного осередку з наступним дренуванням
100
1
1
+
+
+

Примітка: * - призначається за показаннями. Н – неускладнений випадок, У ускладнений випадок.

 

 

Фармакотерапія

 

Шифр

фармгрупи

Лікарські  засоби

Добова доза, витрата на відвідування, процедуру, на 1 зуб

Тривалість призначення, дні

Призначення,

%

Рівень надання допомоги

І

ІІ

ІІІ

001

Засоби для наркозу і снотворні засоби:

Азоту закис 10 л в балоні

*

1

 

 

+

+

Фторотан (галатон, ізофлоран) 50 мл

*

1

 

 

+

+

Каліпсол 5% розчин 10 мл № 5 д/ін

*

1

 

 

+

+

Ротіпнол 2 мг в комп. З розчиннком, 1 мл №5 д/ін

*

1

 

 

+

+

003

Нейролептичні засоби і транквілізатори:

Дроперідол 0,25% розчин 5мл № 10 д/ін

*

1

 

 

+

+

Седуксен 0,5% 2 мл №5

*

1

 

 

+

+

005

Наркотичні аналь-гетики і протикаш-льові засоби:

Трамал 5% розчин (100мг) 2 мл № 5 д/ін

*

1

 

 

+

+

007

Знеболюючі і нестероїдні проти-запальні засоби:

Анальгін 0,5 табл. №10

1 г

3

100

 

+

+

Баралгін (спазмалгон) 5 мл № 5 д/ін

*

2

 

 

+

+

012

Аналептичні засоби:

Кордіамін 1 мл № 10 д/ін

*

1

 

 

+

+

014

Ацетилхолін холіноміметичні і антихолінестеразні речовини:

Прозерін 0,05% розчин 1 мл № 10 д/ін

*

1

 

 

+

+

015

Холінолитичні препарати красавки:

Атропіну сульфат 0,1% розчин 1 мл №10 д/ін

*

1

 

 

+

+

016

Синтетичні холінолітичні засоби:

Метацин 0,1% розчин 1 мл №10 д/ін

*

1

 

 

+

+

020

Місцевоанестезуючі препарати:

Новокаїн 2% розчин 5 мл №10 д/ін

5 мл

1

10

+

+

+

Трімекаїн 2% розчин 2 мл №10 д/ін

5 мл

1

40

+

+

+

Лідокаїн гідрохлорид 2% розчин 2 мл д/ін

5 мл

1

50

+

+

+

027

Серцеві глікозиди:

Строфантин К 0,05% розчин 1 мл №10 д/ін

*

1

 

 

 

+

023

Препарати, що містять серцеві глікозиди:

Кортлікон 0,06% розчин 1 мл №10 д/ін

*

1

 

 

+

+

030

Спазмолітичні засоби:

Но-шпа 2% розчин 2 мл № 50

*

3

 

 

+

+

030

Еуфілін 24% розчин 1 мл №10 д/ін

*

1

 

 

+

+

033

Діуретичні засоби та салуретики

Лазікс 1% розчин 2 мл №50 д/ін

*

1

 

 

 

+

046

Гормони та їхні аналоги:

Преднізолонгемі-сукцинат ліоф. 0,025 №10 д/ін

*

1

 

 

+

+

051

Протигістамінні препарати, гістамін:

Дімедрол 1 % розчин 1 мл №10 д/ін

*

3

 

 

+

+

051

Супрастин 0,025 табл. №20

0,05 г

5

100

 

+

+

Супрастин 2% 1 мл №5 д/ін

*

3

 

 

+

+

053

Амінокіслоти, цукор та препарати для парентерального харчування

Глюкоза 40% розчин 10 мл №10 д/ін

*

1

 

 

 

+

056

Препарати, що містять йод та йодозаміщуючі препарати:

Йод 2% (місцево)

1 мл

1

80

+

+

+

058

Препарати, що впливають на процеси тканин-ного обміну:

Кисень у бал.

*

1

 

 

+

+

063

Антибіотики- макроліди:

Олететрин 0,25 (250 000 од) капс. №20

7

50

+

+

+

069

Сульфаніламідні препарати:

Сульфадіметоксин 0,5 табл №10

1 г

5

100

+

+

+

070

Похідні нітрофурану і різні хімотерапевтичні препарати:

Фурацилін 1:5 000 500,0 мл у флак. (місцево)

50 мл

3

100

+

+

+

077

Антисептичні засоби:

Перекис водню 3% 50 мл у флак. (місцево)

40 мл

3

100

+

+

+

Калію перманганат 0,1% 500 мл (місцево)

100 мл

3

100

+

+

+

Хлоргексидін біглюконат 0,05% розчин 100 мл (місцево)

100 мл

3

40

+

+

+

Хлорофіліпт 1% спиртовий розчин 100 мл (місцево)

20 мл

3

530

+

+

+

 

Примітка: * - призначається за показаннями.

Н – неускладнений випадок, У ускладнений випадок.

Терміни лікування: Н– 3 діб, У– 7 діб. Періодичність спостережень 3-5. Наслідок лікування: середній статистичний показник одужання – 98%. Клінічні критерії поліпшення загального стану хворого: поліпшення загального стану, уривання місцевих та загальних ознак запалення. Без змін – 2%

Шифр МКХ К 10.3

 

Альвеоліт щелепи

 

Шифр МКП

Види лабораторних та діагностичних досліджень. Консультації. Лікувальні заходи

Призначення

(%)

Кратність призначення

Рівень надання допомоги

Н

У

I

II

III

Консультації фахівців. Діагностичні процедури.

 

1-10.19

Первинний огляд хворого (включає запис анамнезу, фізичних обстежень, запланованої програми діагностики та лікування)

100

1

1

+

+

+

 

1-12.19

Порада, якщо хворий звернувся тільки за порадою

*

 

 

+

+

+

 

1-13.19

Повторний огляд амбулаторного хворого (включає запис анамнезу, фізичного обстеження, контролю призначеного лікування)

100

1

1

+

+

+

 

1-16.19

Консультація хворого (запис огляду та порада, що дані на прохання лікаря, який лікує, іншим лікарем для спеціальної оцінки стану та подальшого лікування)

*

 

 

 

+

+

Лабораторні процедури. Дослідження

2-255

Клінічний аналіз сечі

5

1

1

 

+

+

2-510.10

Бактеріологічне дослідження мазка з слизової оболонки ясен

10

1

1

 

 

+

2-532

Визначення чутливості мікроорганізмів до антибіотиків

10

1

1

 

 

+

2-889.02

Аналіз крові клінічний

100

1

1

 

+

+

Рентгенорадіологічні та інші методи діагностики та лікування

3-100

Рентгенографія верхньої щелепи

 

 

 

 

+

+

3-100

Рентгенографія верхньої щелепи

 

 

 

 

+

+

3-101

Рентгенографія нижньої щелепи

*

 

 

 

+

+

3-92

Мікрохвильова терапія

80

10

10

 

+

+

3-918.12

Гелій-неоновий лазер

 

 

 

 

+

+

3-938.01

УВЧ-терапія

 

 

 

 

+

+

Хірургічні процедури. Оперативне втручання

5-240.04

Лікування альвеоліта кюретажом ямки

*

 

 

+

+

+

5-240.06

Розтин гнійного осередка з наступним дренуванням

*

 

 

 

+

+

5-244.01

Альвеолектомія

*

 

 

 

+

+

8-621

УФО-терапія

5

5

5

 

+

+

 

Примітка: * - призначається за показаннями.

Н – неускладнений випадок, У ускладнений випадок.

 

Фармакотерапія

 

Шифр

фармгрупи

Лікарські  засоби

Добова доза, витрата на відвідування, процедуру, на 1 зуб

Тривалість призначення (дні)

Призначення,

%

Рівень надання допомоги

І

ІІ

ІІІ

007

Знеболюючі і нестероїдні протизапальні засоби:

Анальгін 50% розчин 2 мл №10 д/ін

1 г

5

100

 

+

+

020

Місцевоанестезуючі препарати:

Анестезін 0,3 табл. №10 (місцево)

1 г

5

100

+

+

+

Новокаїн

5 мл

1

20

+

+

+

Трімекаїн 2% розчин 2 мл №10 д/ін

10 мл

1

25

 

+

+

Лідокаїн гідрохлорид 2% розчин 2 мл №10 д/ін

10 мл

1

20

 

+

+

058

Препарати, що впливають на процеси тканинного обміну:

Прополісу настойка 25 мл (місцево)

2 мл

5

100

 

+

+

Кисень у бал.

*

 

 

 

+

+

 

Антибіотики групи пеніціліну і цефалоспоринів:

060

Оксацилін натрієва сіль 0,5 розчин по 2 мл (1:1) д/ін

1,5 г

7

100

 

+

+

069

Сульфаніламідні препарати:

Сульфадіметоксин 0,5 табл №10

1 г

7

50

 

+

+

077

Антисептичні засоби:

Перекис водню 3% 50 мл у флак. (місцево)

10мл

5

100

+

+

+

Йодоформ 10,0 порошок (місцево)

10 мл

3

100

+

+

+

Хлоргексидін біглюконат 0,05% розчин 100 мл (місцево)

20 мл

3

50

+

+

+

 

Примітка:

* - призначається за показаннями.

Н – неускладнений випадок, У ускладнений випадок.

Терміни лікування: Н– 7 діб,  У– 10 діб. Періодичність спостережень 3-5.

Наслідок лікування: середній статистичний показник одужання – 100%.

Клінічні критерії поліпшення стану хворого: поліпшення загального стану, уривання ознак запалення, відновлення функції.

 

 

 

Шифр МКХ К 11.2

Сіалоаденіт

 

Шифр МКП

Види лабораторних та діагностичних досліджень. Консультації. Лікувальні заходи

Призначення (%)

Кратність призначення

Рівень надання допомоги

Н

У

I

II

III

Консультації фахівців. Діагностичні процедури.

1-10.19

Первинний огляд хворого (включає запис анамнезу, фізичних обстежень, запланованої програми діагностики та лікування)

100

1

1

+

+

+

1-12.19

Порада, якщо хворий звернувся тільки за порадою

*

 

 

+

+

+

1-13.19

Повторний огляд амбулаторного хворого (включає запис анамнезу, фізичного обстеження, контролю призначеного лікування)

100

1

1

+

+

+

1-16.19

Консультація хворого (запис огляду та порада, що дані на прохання лікаря, який лікує, іншим лікарем для спеціальної оцінки стану та подальшого лікування)

*

 

 

 

+

+

1-16.01

Консультація лікаря-терапевта

*

 

 

 

 

+

1-16.25

Консультація лікаря-офтальмолога

*

 

 

 

 

+

1-16.35

Консультація лікаря-ревматолога

*

 

 

 

 

+

1-16.44

Консультація лікаря-імунолога

*

 

 

 

 

+

1-259.20

Сіалометрія

50

1

1

 

 

+

Лабораторні процедури. Дослідження

2-102

Визначення загального білка

5

1

1

 

 

+

2-109.02

Визначення білкових фракцій крові

5

1

1

 

 

+

2-112

Сечовина у крові

5

1

1

 

 

+

2-114.01

Креатинін у крові

5

1

1

 

 

+

2-115.04

Білірубін і його фракції у сироватці крові

5

1

1

 

 

+

2-130.03

Глюкоза у сироватці крові

5

1

1

 

 

+

2-255

Клінічний аналіз сечі

100

1

2

 

 

+

2-510.47

Бактеріологічне дослідження виділення слинної залози

50

1

1

 

 

+

2-532

Визначення чутливості мікроорганізмів до антибіотиків

50

1

1

 

 

+

2-689.01

Імунологічне дослідження слини

*

 

 

 

 

+

2-889.02

Аналіз крові клінічний

100

1

2

 

 

+

2-919.24

Цитологічне дослідження слини

50

1

1

 

 

+

Рентгенорадіологічні та інші методи діагностики та лікування

3-118.01

Оглядова рентгенографія

50

1

1

 

+

+

3-281.01

Сіалографія

20

1

1

 

+

+

3-461.03

Комп’ютерна томографія слинних залоз

*

 

 

 

 

+

3-518.07

Контрастна рентгенографія слинних залоз

10

1

1

 

 

+

3-611.10

УЗІ слинних залоз

10

1

1

 

 

+

3-625.02

Термографія слинних залоз

10

1

1

 

 

+

3-902.06

ОКУФ-терапія

20

5

5

 

 

+

3-918

Інші застосування лазерного променя (магнітолазерна терапія)

10

10

10

 

 

+

3-92

Мікрохвильова терапія

20

5

5

 

 

+

3-931.01

Гальванізація

40

10

10

 

 

+

3-938.01

УВЧ-терапія

30

5

5

 

+

+

3-938.02

Електрофорез лікарських засобів

30

10

10

 

+

+

3-990.01

Магнітотерапія

20

5

5

 

 

+

Хірургічні процедури. Оперативне втручання

5-260.02

Бужування отвору протоки слинної залози

*

 

 

 

+

+

5-263.03

Сіалодохопластика

*

 

 

 

 

+

Лікувальні процедури

8-621

УФО -терапія

20

5

5

 

+

+

9-120.02

Інстиляція лікарських речовин

100

1

1

 

+

+

 

Фармакотерапія

 

Шифр

фармгрупи

Лікарські  засоби

Добова доза, витрата на відвідування, процедуру, на 1 зуб

Тривалість призначення (дні)

Призначення

(%)

Рівень надання допомоги

І

ІІ

ІІІ

007

Знеболюючі і нестероїдні протизапальні засоби:

Анальгін 50% розчин 2 мл №10 д/ін

2 мл

10

50

 

+

+

008

Знеболюючі і нестероїдні протизапальні засоби:

Дімексід 100% 200,0 (місцево)

20 мл

3

70

 

 

+

014

Ацетилхолін, холіномі-метичні і антихолінесте-разні речовини:

014

Галантаміну гідроброміду 0,5% розчин 1 мл №10 д/ін

1 мл

30

40

 

 

+

Пілокарпіну гідрохлорид

8 кап

2

80

 

+

+

020

Місцевоанестезуючі препарати:

Новокаїн 0,5% розчин 10 мл № 10 д/ін

30 мл

1

80

 

+

+

Новокаїн 1% - 10 мл № 10

10 мл

1

50

 

+

+

Новокаїн 2%- 5 мл №10

5 мл

1

50

 

+

+

Трімекаїн 2% розчин 2 мл №10 д/ін

10 мл

1

25

 

+

+

Лідокаїн гідрохлорид 2% розчин 2 мл №10 д/ін

10 мл

1

20

 

+

+

050

Ферментні препарати і інгибітори ферментів:

Хімотрипсин кристал. 0,01 № 10 у флак.

0,01 г

10

30

 

+

+

056

Препарати, що містять йод та йодозаміщуючі препарати:

Калію йодід 3% 200 мл у флак.

50 мл

20

30

 

+

+

058

Препарати, що впливають на процеси тканинного обміну:

Нуклеінат натрію

0,6 г

14

50

 

+

+

 

Антибіотики групи пеніциліну і цефалоспоринів:

060

Оксацилін натрієва сіль 0,5 розчин по 2 мл (1:1) д/ін

7

50

 

+

+

065

Протигрибкові антибіотики:

Ністатин 500 00 од табл., дрож., № 20

2 г

7

50

 

+

+

069

Сульфаніламідні препарати:

Сульфадіметоксин 0,5 табл №10

1 г

7

50

 

+

+

071

Протитуберкульозні препарати:

Стрептоцин сульфат 0,5 акт. речовин д/ін

1 г

7

50

 

+

+

077

Антисептичні засоби:

Бальзамічний лінімент за Вишневським 100 г (місцево)

5 мл

7

50

 

+

+

 

Примітка:

 * - призначається за показаннями.

Н – неускладнений випадок, У ускладнений випадок.

Терміни лікування: Н – 20 діб,  У– 40 діб. Періодичність спостережень 12-25.

Наслідок лікування: середній статистичний показник одужання – 50%.

Клінічні критерії поліпшення стану хворого: поліпшення загального стану, нормалізація температурної реакції, усунення запального процесу, відновлення функції слинної залози. Поліпшення-45%. Без змін-5%.

 

 

Шифр МКХ К 11. 7

Порушення секреції слинних залоз

 

Шифр МКП

Види лабораторних та діагностичних досліджень. Консультації. Лікувальні заходи

Призначення,

%

Кратність призначення

Рівень надання допомоги

Н

У

I

II

III

Консультації фахівців. Діагностичні процедури.

 

1-10.19

Первинний огляд хворого (включає запис анамнезу, фізичних обстежень, запланованої програми діагностики та лікування)

100

1

1

+

+

+

 

1-12.19

Порада, якщо хворий звернувся тільки за порадою

*

 

 

+

+

+

 

1-13.19

Повторний огляд амбулаторного хворого (включає запис анамнезу, фізичного обстеження, контролю призначеного лікування)

100

1

1

+

+

+

 

1-16.19

Консультація хворого (запис огляду та порада, що дані на прохання лікаря, який лікує, іншим лікарем для спеціальної оцінки стану та подальшого лікування)

*

 

 

 

+

+

1-16.01

Консультація лікаря-терапевта

*

 

 

 

 

+

1-16.05

Консультація лікаря-ендокринолога

*

 

 

 

 

+

1-16.28

Консультація лікаря-невропатолога

*

 

 

 

 

+

1-16.44

Консультація лікаря-імунолога

*

 

 

 

 

+

1-259.20

Сіалометрія

100

3

3

 

 

+

Лабораторні процедури. Дослідження

2-102

Визначення загального білка в крові

10

1

1

 

 

+

2-109.02

Визначення білкових фракцій крові

10

1

1

 

 

+

2-112

Сечовина у крові

10

1

1

 

 

+

2-114.01

Креатінін у крові

10

1

1

 

 

+

2-115.04

Білірубін та його фракції у сироватці крові

10

1

1

 

 

+

2-130.03

Глюкоза в сироватці крові

5

1

1

 

 

+

2-255

Клінічний аналіз сечі

100

2

2

 

 

+

2-679.09

Визначення сироваточних імуноглобулінів основних класів ( А, М, G)

10

1

2

 

 

+

2-889.02

Аналіз крові клінічний

100

2

2

 

 

+

2-919.24

Цитологічне дослідження  слини

100

1

1

 

 

+

Рентгенорадіологічні та інші методи діагностики та лікування

3-125.03

Рентгенографія слинних залоз

100

1

1

 

+

+

3-281.01

Сіалографія (контрастна)

10

1

1

 

+

+

3-518.07

Сцинтіографія слинних залоз

5

1

1

 

 

+

3-611.10

УЗІ слинних залоз

5

1

1

 

 

+

3-625.02

Термографія слинних залоз

5

10

10

 

+

+

3-931.01

Гальванізація

50

10

10

 

+

+

3-938.02

Електрофорез лікарських засобів

50

10

10

 

+

+

Профілактичні процедури

4-539.08

Усунення шкідливих звичок

*

 

 

+

+

+

4-539.11

Усунення подразнюючих факторів

*

 

 

 

+

+

Лікувальні процедури

5-233

Відновлення зубів протезуванням

*

 

 

 

+

+

Примітка:

 * - призначається за показаннями. Н – неускладнений випадок, У ускладнений випадок.

Фармакотерапія

 

Шифр

 фармгрупи

Лікарські  засоби

Добова доза, витрата на відвідування, процедуру, на 1 зуб

Тривалість призначення (дні)

Призначення,

%

Рівень надання допомоги

І

ІІ

ІІІ

014

Ацетілохолін, холіноміметичні і антихолістеразні речовини:

Галантаміну гідробромід 0,5% розчин 1 мл № 10 д/ін

1 мл

30

60

 

+

+

Пілокарпіну гідрохлорид

8 кап.

4

100

 

+

+

020

Місцевоанестезуючі препарати:

Новокаїн 0,5% розчин 10 мл № 10 д/ін

30 мл

1

40

+

+

+

037

Вітаміни групи В, фолієвої кислоти та їхні аналоги:

Пірідоксіну гідрохлорид (Віт. В6) 5% розчин 1 мл № 10 д/ін

1 мл

15

100

 

+

+

037

Рибофлавін (Віт. В2) 0,01 табл №50

0,02 мл

15

100

 

+

+

Тіаміну бромід (Віт. В1) 3% розчин 1 мл № 10 д/ін

1 мл

15

100

 

+

+

Ціанокобаламін (Віт. В12) 200 (мкг) розчин 1 мл № 10 д/ін

1 мл

10

100

 

+

+

039

Вітаміни групи С, Р та їхні аналоги:

Аскорбінова кислота (Віт.С)

1 г

15

100

 

+

+

044

Полівітамінні препарати :

 

 

 

 

 

 

Аєвіт 0,2 капс. № 25

2 капс

30

100

 

+

+

056

Препарати, що вміщують йод і йодозаміщуючі препарати:

Калій йодід 3% 200 мл. у флак

50 мл

30

50

 

+

+

058

Препарати, що впливають на процеси тканинного обміну:

Натрію нуклеінат 0,2 г табл. №500

6 г

10

50

 

+

+

077

Антисептичні засоби:

Лізоцим 0,1 місцево

5 мл

10

50

 

+

+

087

Олії:

Персикова олія 20,0 г у флак. місцево

10мл

10

50

+

+

+

 

Примітка: * - призначається за показаннями.

Н – неускладнений випадок, У – ускладнений випадок.

Терміни лікування: Н –30діб, У–60 діб. Періодичність спостережень 20-40.

Наслідок лікування: середній статистичний показник одужання – 20%. Клінічні критерії поліпшення стану хворого: поліпшення функції слинної залози. функції слинної Поліпшення-60%. Без змін –20%.

 

 

 

Шифр МКХ S 03.20-22

Вивих зуба

Шифр МКП

Види лабораторних та діагностичних досліджень. Консультації. Лікувальні заходи

Призначення (%)

Кратність призначення

Рівень надання допомоги

Н

У

I

II

III

Консультації фахівців. Діагностичні процедури.

1-10.19

Первинний огляд хворого (включає запис анамнезу, фізичних обстежень, запланованої програми діагностики та лікування)

100

1

1

+

+

+

 

1-12.19

Порада, якщо хворий звернувся тільки за порадою

*

 

 

+

+

+

 

1-13.19

Повторний огляд амбулаторного хворого (включає запис анамнезу, фізичного обстеження, контролю призначеного лікування)

100

1

1

+

+

+

 

1-16.19

Консультація хворого (запис огляду та порада, що дані на прохання лікаря, який лікує, іншим лікарем для спеціальної оцінки стану та подальшого лікування)

*

 

 

 

+

+

 

1-309.01

Електроодонтодіагностика

100

3

3

 

+

+

Рентгенорадіологічні та інші фізичні методи діагностики та лікування

3-109.02

Рентгенографія щелеп

100

1

1

+

+

+

3-938.01

УВЧ-терапія

100

5

5

 

+

+

3-990.01

Магнітотерапія

100

7

7

 

+

+

Лікувальні процедури

5-232

Відновлення зубів пломбуванням

*

 

 

+

+

+

5-234.01

Репозиція зуба при неповному вивиху

100

1

1

+

+

+

5-237.03

Інструментальна та медикаментозна обробка одного каналу зуба

*

 

 

+

+

+

5-237.04

Пломбування каналу кореня зуба

*

 

 

+

+

+

8-334

Імобілізація зубів дротом

*

 

 

 

+

+

8-335

Шинування зубів (з приводу вивихів зубів)

*

 

 

 

+

+

Допоміжні процедури

9-307

Ортодонтична допомога

*

 

 

 

+

+

 

Фармакотерапія

Шифр

фармгрупи

Лікарські  засоби

Добова доза, витрата на відвідування, процедуру,

на 1 зуб

Тривалість призначення, дні

Призначення,

%

Рівень надання допомоги

І

ІІ

ІІІ

007

Знеболюючі і нестероїдні протизапальні засоби:

Анальгін 50% розчин 2 мл № 10 д/ін

2 г

3

100

+

+

+

020

Місцевоанестезуючі препарати:

Новокаїн 2% розчин 5 мл № 10 д/ін

5 г

1

20

+

+

+

Трімекаїн 2% розчин 2 мл № 10 д/ін

5 г

1

60

+

+

+

Лідокаїн гідрохлорид 2% розчин 2 мл д/ін

5 г

1

30

+

+

+

051

Протигістамінні препарати:

Дімедрол 0,05 табл. № 10

0,1 г

3

50

 

+

+

Супрастин 0,025 табл. № 20

0,05 г

3

50

 

+

+

063

Антибіотики-макроліди:

Олететрин 0,25 (250 000 од) капс. №20

1 г

3

50

 

+

+

083

Стоматологічні матеріали та засоби:

Протакрил місцево

50 г

1

100

 

+

+

Дріт лігатурний (у метрах) місцево

20 см

1

100

 

 

+

Примітка: * - призначається за показаннями. Н – неускладнений випадок, У ускладнений випадок.

Терміни лікування: Н –10діб, У –21 діб. Періодичність спостережень4-6. Наслідок лікування: середній статистичний показник одужання – 90%. Клінічні критерії поліпшення стану хворого: репозиція зуба; відновлювання функції .Поліпшення-10%.

Шифр МКХ S 02.50-59

 

Перелом зуба

 

Шифр МКП

Види лабораторних та діагностичних досліджень. Консультації. Лікувальні заходи

Призначення (%)

Кратність призначення

Рівень надання допомоги

Н

У

I

II

III

Консультації фахівців. Діагностичні процедури.

 

1-10.19

Первинний огляд хворого (включає запис анамнезу, фізичних обстежень, запланованої програми діагностики та лікування)

100

1

1

+

+

+

 

1-12.19

Порада, якщо хворий звернувся тільки за порадою

*

 

 

+

+

+

 

1-13.19

Повторний огляд амбулаторного хворого (включає запис анамнезу, фізичного обстеження, контролю призначеного лікування)

100

1

1

+

+

+

 

1-16.19

Консультація хворого (запис огляду та порада, що дані на прохання лікаря, який лікує, іншим лікарем для спеціальної оцінки стану та подальшого лікування)

*

 

 

 

+

+

1-309.01

Електроодонтодіагностика

100

3

3

+

+

+

Рентгенорадіологічні та інші фізичні методи діагностики та лікування

3-109.01

Рентгенографія зубів

100

1

1

+

+

+

3-938.01

УВЧ-терапія

100

5

5

 

+

+

3-990.01

Магнітотерапія

100

7

7

 

+

+

Лікувальні процедури

5-232

Відновлення зубів пломбуванням

*

 

 

+

+

+

8-235.01

Репозиція зуба при неповному вивиху

100

1

1

+

+

+

5-237.01

Пульпектомія

*

 

 

+

+

+

5-237.03

Інструментальна та медикаментозна обробка одного каналу зуба

*

 

 

+

+

+

5-237.04

Пломбування каналу кореня зуба

*

 

 

+

+

+

5-230

Видалення зуба

*

 

 

+

+

+

5-231.06

Видалення зуба з відшаровуванням, випилюванням кортикальної пластинки

*

 

 

 

+

+

5-230 А

Видалення тимчасового зуба

*

 

 

+

+

+

5-243.09

Резекція верхівки кореня зуба

*

 

 

 

+

+

 

Примітка:

* - призначається за показаннями.

Н – неускладнений випадок, У – ускладнений випадок.

 

Фармакотерапія

 

Шифр

фармгрупи

Лікарські  засоби

Добова доза, витрата на відвідування, процедуру, на 1 зуб

Тривалість призначення, дні

Призначення

%

Рівень надання допомоги

І

ІІ

ІІІ

007

Знеболюючі і нестероїдні протизапальні засоби:

Анальгін 50% розчин 2 мл № 10 д/ін

2 г

3

100

+

+

+

020

Місцевоанестезуючі препарати:

Новокаїн 2% розчин 5 мл № 10 д/ін

5 г

1

20

+

+

+

Трімекаїн 2% розчин 2 мл № 10 д/ін

5 г

1

60

+

+

+

Лідокаїн гідрохлорид 2% розчин 2 мл д/ін

5 г

1

30

+

+

+

051

Протигістамінні препарати:

Дімедрол 0,05 табл. № 10

0,1 г

3

50

 

+

+

Супрастин 0,025 табл. № 20

0,05 г

3

50

 

+

+

063

Антибіотики-макроліди:

Олететрин 0,25 (250 000 од) капс. №20

1 г

3

50

 

+

+

083

Стоматологічні матеріали та засоби:

Фосфат-цемент, сіліцин-цемент

0,2

1

50

+

+

+

Композитні матеріали

0,2

1

50

+

+

+

 

Примітка:

* - призначається за показаннями.

Н – неускладнений випадок, У ускладнений випадок.

Терміни лікування: Н –10діб, У –21 діб. Періодичність спостережень4-6.

Наслідок лікування: середній статистичний показник одужання – 90%.

Клінічні критерії поліпшення стану хворого: відновлення зуба; відновлення функції; втрата зуба. Поліпшення-10%.

 

Шифр МКХ S 03.5

 

Вивих висково-нижньощелепного суглоба

 

Шифр МКП

Види лабораторних та діагностичних досліджень. Консультації. Лікувальні заходи

Призначення (%)

Кратність призначення

Рівень надання допомоги

Н

У

I

II

III

Консультації фахівців. Діагностичні процедури.

1-10.19

Первинний огляд хворого (включає запис анамнезу, фізичних обстежень, запланованої програми діагностики та лікування)

100

1

1

+

+

+

1-12.19

Порада, якщо хворий звернувся тільки за порадою

*

 

 

+

+

+

1-13.19

Повторний огляд амбулаторного хворого (включає запис анамнезу, фізичного обстеження, контролю призначеного лікування)

100

1

1

+

+

+

1-16.19

Консультація хворого (запис огляду та порада, що дані на прохання лікаря, який лікує, іншим лікарем для спеціальної оцінки стану та подальшого лікування)

*

 

 

 

+

+

Рентгенорадіологічні та інші фізичні методи діагностики та лікування

3-102

Рентгенографія висково-нижньощелепного суглоба

100

1

2

 

+

+

3-109.01

Рентгенографія зубів

*

 

 

 

+

+

3-420.06

Ортопантомографія

*

 

 

 

 

+

3-420.10

Томографія висково-нижньощелепного суглоба

100

1

1

 

+

+

Інші лікувальні процедури

8-209.01

Вправлення вивиху висково-нижньощелепного суглоба

100

1

1

+

+

+

8-303.04

Імобілізація за допомогою пращеподібної пов’язки

100

1

1

+

+

+

8-335.08

Накладання капових назубних шин або зв’язування дротом

*

 

 

 

+

+

 

Примітка:

* - призначається за показаннями.

Н – неускладнений випадок, У ускладнений випадок.

Фармакотерапія

 

Шифр

фармгрупи

Лікарські  засоби

Добова доза, витрата на відвідування, процедуру, на 1 зуб

Тривалість призначення, дні

Призначення,

%

Рівень надання допомоги

І

ІІ

ІІІ

001

Засоби для наркозу і снотворні засоби:

Азоту закис 10 л в балоні

*

1

 

 

+

+

Фторотан (галатон, ізофлоран) 50 мл

*

1

 

 

+

+

Каліпсол 5% розчин 10 мл № 5 д/ін

*

1

 

 

+

+

Ротіпнол 2 мг в комп. З розчиннком, 1 мл №5 д/ін

*

1

 

 

+

+

003

Нейролептичні засоби і транквілізатори:

Дроперідол 0,25% розчин 5мл № 10 д/ін

*

1

 

 

+

+

Седуксен 0,5% 2 мл №5

*

1

 

 

+

+

005

Наркотичні анальгетики і протикашльові засоби:

005

Трамал 5% розчин (100мг) 2 мл № 5 д/ін

*

1

 

 

+

+

007

Знеболюючі і нестероїдні протизапальні засоби:

Анальгін 0,5 табл. №10

3

100

 

+

+

020

Місцевоанестезуючі препарати:

Новокаїн 2% розчин 5 мл №10 д/ін

5 мл

1

20

 

+

+

Трімекаїн 2% розчин 2 мл №10 д/ін

4 мл

1

50

 

+

+

Лідокаїн гідрохлорид 2% розчин 2 мл д/ін

4 мл

1

50

 

+

+

051

Протигістамінні препарати, гістамін:

Дімедрол 1 % розчин 1 мл №10 д/ін

*

3

 

 

+

+

Супрастин 0,025 табл. №20

*

5

 

 

+

+

Супрастин 2% 1 мл №5 д/ін

*

3

 

 

+

+

058

Препарати, що впливають на процеси тканинного обміну:

Кисень у бал.

*

1

 

 

+

+

Хлорофіліпт 1% спиртовий розчин 100 мл (місцево)

20 мл

*

50

+

+

+

 

Примітка:

* - призначається за показаннями.

Н – неускладнений випадок, У ускладнений випадок.

Терміни лікування: Н–1діб, У–3діб. Періодичність спостережень1-3

Наслідок лікування: середній статистичний показник одужання – 98%.

Клінічні критерії поліпшення стану хворого: вправлення вивиху; фіксація ;відновлення функції суглоба. Поліпшення-2 %.

 

 

Шифр МКХ М 12.2, 12.5, 13.9, 19

 

Артрит висково-нижньощелепного суглоба

 

Шифр МКП

Види лабораторних та діагностичних досліджень. Консультації. Лікувальні заходи

Призначення (%)

Кратність призначення

Рівень надання допомоги

Н

У

I

II

III

Консультації фахівців. Діагностичні процедури.

 

1-10.19

Первинний огляд хворого (включає запис анамнезу, фізичних обстежень, запланованої програми діагностики та лікування)

100

1

1

+

+

+

 

1-12.19

Порада, якщо хворий звернувся тільки за порадою

*

 

 

+

+

+

 

1-13.19

Повторний огляд амбулаторного хворого (включає запис анамнезу, фізичного обстеження, контролю призначеного лікування)

100

1

1

+

+

+

 

1-16.19

Консультація хворого (запис огляду та порада, що дані на прохання лікаря, який лікує, іншим лікарем для спеціальної оцінки стану та подальшого лікування)

*

 

 

 

+

+

1-309.01

Електроодонтодіагно-стика

100

1

1

 

+

+

1-16.35

Консультація лікаря-ревматолога

*

 

 

 

 

+

1-16.26

Консультація лікаря – отоларинголога

*

 

 

 

 

+

1-16.28

Консультація лікаря-невропатолога

*

 

 

 

 

+

Лабораторні процедури. Дослідження

2-255

Клінічний аналіз сечі

100

1

1

 

 

+

2-679.07

Визначення С-реактивного білка крові

*

 

 

 

 

+

2-532

Визначення антитіл проти ВІЧ-антигенів методом імуноферментного аналізу

5

1

1

 

 

+

2-889.02

Аналіз крові

100

1

2

 

 

+

Рентгенорадіологічні та інші фізичні методи діагностики та лікування

 

Мастікаціографія

*

 

 

 

 

+

3-420.10

Томографія висково-нижньощелепного суглоба

100

1

2

 

 

+

3-102

Рентгенографія суглобів при відкритому та закритому роті

100

1

2

 

+

+

3-120

Рентгенографія додаткових пазух носа

*

 

 

 

 

+

3-109.01

Рентгенографія зубів

*

 

 

+

+

+

3-918.01

Лазеротерапія

25

10

10

 

+

+

3-938.01

УВЧ-терапія

40

5

5

 

+

+

3-990.01

Магнітотерапія

50

5

5

 

+

+

3-92

Мікрохвильова терапія

20

5

5

 

+

+

3-938.02

Електрофорез лікарських засобів

30

10

10

 

+

+

Лікувальні процедури

5-233

Відновлення зубів протезуванням

*

 

 

 

+

+

8-585

Введення лікарських засобів у суглоб

*

 

 

 

+

+

5-246

Накладання ортодонтичних пристроїв

*

 

 

 

+

+

8-335.08

Накладання капових назубних шин

*

 

 

 

+

+

8-303

Імобілізація за допомогою пов’язки

*

 

 

+

+

+

Допоміжні процедури

9-453.06

Нормалізація та контроль функції жування

*

 

 

 

+

+

Примітка:

 * - призначається за показаннями. Н – неускладнений випадок, У ускладнений випадок.

Фармакотерапія

 

Шифр

фармгрупи

Лікарські  засоби

Добова доза, витрата на відвідування, процедуру, на 1 зуб

Тривалість призначення (дні)

Призначення,

%

Рівень надання допомоги

І

ІІ

ІІІ

007

Знеболюючі і нестероїдні протизапальні засоби:

Анальгін 50% розчин 2 мл № 10 д/ін

2 г

3

100

+

+

+

020

Місцевоанестезуючі препарати:

Новокаїн 2% розчин 5 мл № 10 д/ін

5 г

1

20

+

+

+

Трімекаїн 2% розчин 2 мл № 10 д/ін

5 г

1

60

+

+

+

Лідокаїн гідрохлорид 2% розчин 2 мл д/ін

5 г

1

30

+

+

+

033

Діуретичні засоби та салуретики:

Лазікс 1% розчин 2 мл №50 д/ін

*

1

 

 

 

+

051

Протигістамінні препарати:

Дімедрол 1% розчин 1 мл № 10 д/ін

*

3

 

 

+

+

Супрастин 0,025 табл. №20

0,05 г

5

100

+

+

+

Супрастин 2% розчин 1 мл №5 д/ін

*

3

 

 

+

+

060

Антибіотики-макроліди:

Олететрин 0,25 (250 000 од) капс. №20

1 г

7

50

+

+

+

064

Антибіотики групи пеніциліну, ампіциліну і цефалоспоринів:

Ампіцилін натрієва сіль 0,25 акт. речовин у копмл. з розчинником по 2 мл (1:1) д/ін

1,5

7

100

+

+

+

069

Антибіотики групи левоміцетину:

Лєвомеколь мазь 100 г (місцево)

*

5

 

 

+

+

046

Гормони та їхні аналоги:

Гідрокортизон (суспензія) в/сугл.

*

3

 

 

+

+

050

Ферменти:

Трипсин, хімотрипсин в/сугл.

*

3

 

 

+

+

 

 

Примітка:

 * - призначається за показаннями.

Н – неускладнений випадок, У – ускладнений випадок.

Терміни лікування: Н –7 діб, У –14 діб. Періодичність спостережень 5-7.

Наслідок лікування: середній статистичний показник одужання – 98%.

Клінічні критерії поліпшення стану хворого: поліпшення загального стану; уривання місцевих та загальних ознак запалення, відновлення функцій (безболісне відкривання рота). Без змін-1,5%.Анкілоз – 0,5%

 

 

Шифр МКХ G 50.0

 

Невралгія трійчастого нерва

 

Шифр МКП

Види лабораторних та діагностичних досліджень. Консультації. Лікувальні заходи

Призначення (%)

Кратність призначення

Рівень надання допомоги

Н

У

I

II

III

Консультації спеціалістів. Діагностичні процедури.

 

1-10.19

Первинний огляд хворого (включає запис анамнезу, фізичних обстежень, запланованої програми діагностики та лікування)

100

1

1

+

+

+

 

1-12.19

Порада, якщо хворий звернувся тільки за порадою

*

 

 

+

+

+

 

1-13.19

Повторний огляд амбулаторного хворого (включає запис анамнезу, фізичного обстеження, контролю призначеного лікування)

100

1

1

+

+

+

 

1-16.19

Консультація хворого (запис огляду та порада, що дані на прохання лікаря, який лікує, іншим лікарем для спеціальної оцінки стану та подальшого лікування)

*

 

 

 

+

+

1-16.01

Консультація лікаря-терапевта

*

 

 

 

+

+

1-16.26

Консультація лікаря-отоларинголога

*

 

 

 

 

+

1-16.28

Консультація лікаря-невропатолога

*

 

 

 

 

+

1-309.01

Електроодонтодіагностика зубів на ділянці ураження нерва

100

1

1

 

+

+

Лабораторні процедури . Дослідження

2-255

Клінічний аналіз сечі

50

1

1

 

+

+

2-532

Визначення чутливості мікроорганізмів до антибіотиків

10

1

1

 

+

+

2-889.02

Аналіз крові клінічний

100

1

1

 

+

+

Рентгенорадіологічні та інші методи діагностики та лікування

3-118.01

Оглядова рентгенографія кісток лицевого кістяка

*

 

 

 

+

+

3-420.06

Ортопантомографія

*

 

 

 

+

+

3-118.01А

Рентгенографія додаткових пазух носа

*

 

 

 

+

+

3-92

Мікрохвильова терапія

20

5

5

 

+

+

3-918.12

Гелій–неоновий лазер

20

5

5

 

+

+

3-938.02

Електрофорез лікарських засобів

30

10

10

 

+

+

3-918

Магнітолазерна терапія

10

10

10

 

+

+

 

Примітка:

* - призначається за показаннями.

Н – неускладнений випадок, У ускладнений випадок.

Фармакотерапія

 

 

Шифр

фармгрупи

Лікарські  засоби

Добова доза, витрата на відвідування, процедуру, на 1 зуб

Тривалість призначення (дні)

Призначення,

%

Рівень надання допомоги

І

ІІ

ІІІ

005

Наркотичні анальгетики і протикашльові засоби:

Трамал 5% розчин (100мг) 2 мл № 5 д/ін

*

1

 

 

+

+

007

Знеболюючі і нестероїдні  протизапальні засоби:

Анальгін 0,5 табл. №10

3

100

+

+

+

Баралгін (спазмалгон) 5 мл № 5 д/ін

*

3

 

 

+

+

014

Ацетилхолін, холіномі-метичні та антихолін-естеразні речовини:

Прозерін 0,015 табл. та амп. 0,05% - 1мл №20

*

5

 

 

+

+

016

Синтетичні холінолітичні засоби:

Метацин 0,1% розчин 1 мл №10 д/ін

*

1

 

 

+

+

020

Місцевоанестезуючі препарати:

Новокаїн 2% розчин 5 мл №10 д/ін

5 мл

1

20

+

+

+

Трімекаїн 2% розчин 2 мл №10 д/ін

4 мл

1

50

+

+

+

Лідокаїн гідрохлорид 2% розчин 2 мл д/ін

4 мл

1

30

+

+

+

Ультракаїн Форте 1:100 000 1,7 мл

*

 

 

 

+

+

Ультракаїн Д-С 1:200 000 1,7 мл

*

 

 

 

+

+

Септанест 1:100 000, 1:200 000 1,8 мл

*

 

 

 

+

+

Натрію мефенамінат 1% розчин 50 мл (місцево)

*

 

 

 

+

+

Цитраль 1% спирт. розчин 50 мл (місцево)

*

 

 

 

+

+

Піромекаїнова мазь 5% 30 г

*

 

 

 

+

+

030

Спазмолітичні засоби:

Но-шпа 2% розчин 2 мл №50

*

3

 

 

+

+

Еуфілін 24% розчин 1 мл №10 д/ін

*

1

 

 

+

+

033

Діуретичні засоби та салуретики:

Лазікс 1% розчин 2 мл №50 д/ін

*

1

 

 

 

+

046

Гормони та їхні аналоги:

Преднізолонгемісукцинат ліоф. 0,025 №10 д/ін

*

1

 

 

+

+

050

Ферментні препарати та інгібітори ферментів:

Трипсин у кристал. 0,01 в/амп.

0,01 г

10

20

 

+

+

051

Протигістамінні препарати, гістамін:

Дімедрол 1 % розчин 1 мл №10 д/ін

*

3

 

 

+

+

Супрастин 2% 1 мл №5 д/ін

*

3

 

 

+

+

058

Препарати, що впливають на процеси тканинного обміну:

Метилурацил

1,5 г

30

100

 

+

+

010

Протисудорожні засоби:

Карбамазепін 0,2 табл. № 30 (фінлепсін, стазепін, тегретол)

1 табл.

 

 

 

+

+

068

Антибіотики різних груп:

Лінкоміцину гідрохлорід 0,25 акт. речовин у капс. № 20

1,5 г

10

25

+

+

+

097

Імуно-біологічні лікувально - профілактичні препарати:

Алое в амп.

1 мл

10

50

 

+

+

Фібс в амп.

1 мл

10

50

 

+

+

Склоподібне тіло 1 мл п/к

 

 

 

 

+

+

069

Сульфаніламідні препарати:

Сульфадіметоксін 0,5 табл №10

1 г

7

100

 

+

+

037

Вітаміни групи В, фоліє-вої кислоти та їхні аналоги:

Пірідоксину гідрохлорид (віт. В6) 5 % розчин 1 мл № 10 д/ін

1 мл

15

100

 

+

+

037

Ціанокоболамін (віт. В12) 200 мкг розчин 1 мл № 10 Д/ін

1 мл

10

100

 

+

+

Тіаміну бромід (віт. В1) розчин 1 мл № 10 д/ін

1 мл

15

100

 

+

+

039

Вітаміни групи С, Р та їхні аналоги:

Аскорбінова кислота (віт.С)

1 г

15

100

+

+

+

044

Полівітамінні препарати:

Аєвіт 0,2 капс. №25

2 капс

30

10

 

+

+

 

Примітка:

 * - призначається за показаннями.

Н – неускладнений випадок, У ускладнений випадок.

Терміни лікування: Н – 21 доба, У –2-3 місяці. Періодичність спостережень10-20.

Наслідок лікування: середній статистичний показник одужання – 98%.

Клінічні критерії поліпшення загального стану хворого: купування больових приступів.  Без змін– 2%

 

УСКЛАДНЕННЯ  ХІРУРГІЧНИХ  СТОМАТОЛОГІЧНИХ  ЗАХВОРЮВАНЬ 

ТА СУПУТНІ  ХВОРОБИ

 

Шифр МКХ-10

Можливі ускладнення

Супутні хвороби

К 05.22-05.32

Перікоронарит

Абсцес

Флегмона

 

К 07.6

Синдром больової дисфункції висково-нижньощелепного суглоба

Контрактура висково-нижньощелепного суглоба.

Невріт лицевого нерва.

Вторинна часткова адентія. Зубощелепні деформації.

Травма суглоба. Ревматизм.

К 08.1

Втрата зуба внаслідок нещасного випадку, видалення або локального ураження пародонту

Кровотеча.

Альвеоліт.

Остеомієліт.

Абсцес.

Флегмона.

Перелом щелепи.

Лімфаденіт.

Контрактура.

Серцево-судинні захворювання у стадії компенсації.

Хвороби крові.

 Епілепсія.

Цукровий діабет.

К 10.22

Періостит

Абсцес.

Флегмона.

Остеомієліт

 

К 10.3

Альвеоліт

щелепи

Періостит щелепи.

Остеомієліт щелепи.

Лімфаденіт.

Абсцес.

Флегмона.

 

К 11.2

Сіалоаденіт

Абсцес

Цукровий діабет

S 03.20-22

Вивих зуба

Пульпіт.

Періодонтит

 

S 02.50-59

Перелом зуба

Остеомієліт.

 Періостіт.

 

М 12.2, 12.5, 13.9, 19

Артріти висково-нижньощелепного суглоба

Гіперестезія шкіри.

 Анкілоз.

Ревматизм.

Отит.

Паротит.

Мастоідіт.

 Остеомієліт щелепи.

Тонзіліт.

Грип.

 Зубощелепні деформації.

G 50.0

Невралгія трійчастого нерва

 

Хронічна недостатність мозкового кровообігу.

Гіпертонічна хвороба.

Пухлини мозоку.

Менінгіт

 

 

 

НЕВІДКЛАДНА  ДОПОМОГА

 

Шифр МКХ: К 05.22, К 05. 32

Перікоронарит

007

Знеболюючі і нестероїдні протизапальні засоби:

Анальгін 0,5 табл. № 10,

Баралгін (спазмалгон) 5 мл №5 (д/ін.)

020

Місцевоанестезуючі препарати:

Новокаїн 2% розчин 5мл №10 (д/ін.)

Тримекаїн 1% розчин 2мл №10 (д/ін.)

Лідокаїн гідрохлорид 2% розчин 2мл (д/ін)

 

 

Шифр МКХ К 10.22

Періостит

Видалення “причинного” зуба

5-240.06

Розтин та вишкрібання гнійного осередку з наступним дренуванням

 

Фармакотерапія

007

Знеболюючі і нестероїдні протизапальні засоби:

Анальгін 0,5 табл. № 10,

Баралгін (спазмалгон) 5 мл №5 (д/ін.)

020

Місцевоанестезуючі препарати:

Новокаїн 2% розчин 5мл №10 (д/ін.)

Тримекаїн 1% розчин 2мл №10 (д/ін.)

Лідокаїн гідрохлорид 2% розчин 2мл (д/ін)

 

Шифр МКХ К 10.2

Гострий остеомієліт щелепи

Видалення “причинного” зуба

5-242.16

Розтин окістя

 

 

Фармакотерапія

001

Засоби для наркозу і снотворні засоби:

Азоту закис 10 л в балоні

Фторотан (галатон, ізофлоран) 50 мл

Каліпсол 5% розчин 10 мл № 5 д/ін

020

Місцевоанестезуючі препарати:

Новокаїн 0,5%-2% розчин 5мл №10 (д/ін.)

Лідокаїн гідрохлорид 2% розчин 2мл (д/ін)

 

 

 

 

 

Шифр МКХ К 10.3

Альвеоліт щелепи

007

Знеболюючі і нестероїдні протизапальні засоби:

Анальгін 50% розчин, або порошок (місц.)

020

Місцевоанестезуючі препарати:

Новокаїн 2%-0,5% розчин

020

Тримекаїн 2%-0,5% розчин

Лідокаїн гідрохлорид 2%-0,5% розчин

 

 

 

Шифр МКХ К 11. 5

Слинокам’яна хвороба

007

Знеболюючі і нестероїдні протизапальні засоби:

Анальгін 50% розчин 2 мл

020

Місцевоанестезуючі препарати:

Новокаїн 2%-0,5% розчин

Тримекаїн 2% розчин

Лідокаїн гідрохлорид 2% розчин

056

Препарати, що вміщують йод і йодзаміщуючі препарати:

Йодоліпол 5 мл 30% розчин

 

 

 

 

Шифр МКХ S 03.20-22

Вивих зуба

020

Місцевоанестезуючі препарати:

Новокаїн 2%-0,5% розчин

Тримекаїн 2% розчин

Лідокаїн гідрохлорид 2% розчин

 

 

 

 

Шифр МКХ S 03.50-59

Перелом зуба

020

Місцевоанестезуючі препарати:

Новокаїн 2%-0,5% розчин

Тримекаїн 2% розчин

Лідокаїн гідрохлорид 2% розчин

 

Шифр МКХ S 02.4-02.6

Переломи щелеп (верхньої та нижньої)

1-10.19

Первинний огляд хворого (включає запис анамнезу та лікування)

1-300 А

Знеболювання провідникове

1-300 Б

Знеболювання інфільтраційне

1-300 В

Знеболювання аплікаційне

3-109.02

Рентгенографія щелепи

3-118.01

Оглядова рентгенографія кісток лицевого кістяка

8-335

Шинування зубів

8-334

Іммобілізація зубів дротом

5-230

Видалення зуба, що знаходиться у щілині перелому (за показаннями)

8-329.2

Накладання апарата Збаржа (на верхню щелепу)

8-303.04

Накладання пращовидної пов’язки

8-303

Витягування фрагментів

 

Фармакотерапія

001

Засоби для наркозу і снотворні засоби:

Азоту закис 10 л в балоні

Фторотан (галатон, ізофлоран) 50 мл

Каліпсол 5% розчин 10 мл № 5 д/ін

020

Місцевоанестезуючі препарати:

Новокаїн 0,5%-2% розчин 5мл №10 (д/ін.)

Артікаїн 2% розчин 2мл №10 (д/ін.)

Лідокаїн гідрохлорид 2% розчин 2мл (д/ін)

 

 

Шифр МКХ S 03.0

Вивих висково-нижньощелепного суглоба

001

Засоби для наркозу і снотворні засоби:

Азоту закис 10 л в балоні

Фторотан (галатон, ізофлоран) 50 мл

Каліпсол 5% розчин 10 мл № 5 д/ін

020

Місцевоанестезуючі препарати:

Новокаїн 0,5%-2% розчин 5мл №10 (д/ін.)

Артікаїн 2% розчин 2мл №10 (д/ін.)

Лідокаїн гідрохлорид 2% розчин 2мл (д/ін)

058

Препарати, що впливають на процеси тканинного обміну:

Кисень у бал.

 

 

 

 

Шифр МКХ G 50.0

Невралгія трійчастого нерва

005

Наркотичні анальгетики і протикашльові засоби:

Трамал 5% розчин (100мг) 2 мл № 5 д/ін

007

Знеболюючі і нестероїдні протизапальні засоби:

Анальгін 50% розчин 2 мл

Баралгін (Спазмалгон) 5 мл

020

Місцевоанестезуючі препарати:

Новокаїн 2%-0,5% розчин

Тримекаїн 2%-0,5% розчин

Лідокаїн гідрохлорид 2%-0,5% розчин

 

Шифр МКХ L 02.0

Карбункул і фурункул щелепно-лицевої ділянки

020

Місцевоанестезуючі препарати:

Новокаїн 2%-0,5% розчин

Тримекаїн 2% розчин

Лідокаїн гідрохлорид 2% розчин

 

 

 

Шифр МКХ К 12.2

Флегмони та абсцеси щелепно-лицевої ділянки

001

Засоби для наркозу і снотворні засоби:

Азоту закис 10 л в балоні

Фторотан (галатон, ізофлоран) 50 мл

Каліпсол 5% розчин 10 мл № 5 д/ін

020

Місцевоанестезуючі препарати:

Новокаїн 0,5%-2% розчин 5мл №10 (д/ін.)

Лідокаїн гідрохлорид 2% розчин 2мл (д/ін)

058

Препарати, що впливають на процеси тканинного обміну:

Кисень у бал.

 

 

 

 

ОРТОПЕДИЧНА  СТОМАТОЛОГІЧНА  ДОПОМОГА

 

№№

п/п

Шифр

МКХ-1 0

Групи хвороб

1.

К 00.3

К 00.40-00.49

згідно показанням

Хвороби твердих тканин зубів

2.

К 03.0 (0)

Патологічне стирання зубів

3.

К 00.0

Адентія часткова вторинна

4.

К 00.0 (2)

Адентія часткова вторинна, ускладнена деформацією зубних дуг

5.

К 00.0(1)

Адентія повна вторинна

6.

К 05.30-31

К 05.4 (0)

Пародонтит, пародонтоз

7.

К 07.6 (0)

Хвороби висково-нижньощелепного суглоба

 

КЛАСИФІКАТОР  ПРОЦЕДУР  У 

ОРТОПЕДИЧНІЙ  СТОМАТОЛОГІЇ

 

Час, витрачений на процедуру (хвил.)

Оцінка в УОП

1

2

3

4

1-10.19

 

Первинне обстеження хворого (включає запис анамнезу, фізичних обстежень, запланованої програми лікування)

12

0,75

1-13.19

Подальше спостереження за хворим (включає запис анамнезу, фізичного обстеження, лікування, яке проводиться)

8

0,5

1-12.19

Порада, якщо хворий звернувся тільки за порадою

8

0,5

1-16.19

Консультація хворого (запис огляду та поради, наданої на прохання лікаря, який лікує, іншим лікарем на предмет спеціальної оцінки стану та подальшого лікування)

24

1,5

1-300

Обстеження зубів

4

0,25

1-301

Заповнення карти огляду

8

0,5

1-304

Пальпаторне обстеження ротової порожнини

4

0,25

1-302.04

Визначення ступеня атрофії альвеолярного відростка

8

0,5

 1-304.01

Визначення ступеня рухомості зубів

8

0,5

1-309.01

Електроодонтодіагностика

4

0,25

1-309.10

Оклюзіографія

8

0,5

1-309.05

Визначення висоти нижньої частини обличчя

8

0,5

1-309.08

Заповнення та аналіз одонтопародонтограм

8

0,5

1-309.13

Алерготести

8

0,5

1-309.14

Аналіз прицільної рентгенограми

4

0,25

1-309.15

Аналіз ортопантограми, панорамної рентгенограми, томограми

8

0,5

1-363.22

Електроміографія

24

1,5

1-960

Реографія

4

0,25

1-991.02

Аналіз моделей

12

0,75

1-999.03

Виготовлення діагностичних моделей щелеп

16

1,0

4-521.03

Вибіркове пришліфовування горбиків зубів

24

1,5

5-233

Видновлення зубів протезуванням

 

 

5-233.01

Припасування та фіксація куксової вкладки із штифтом

40

2,5

5-233.02

Припасування та фіксація штифтового зуба за Ільїною-Маркосян

28

1,75

5-234.01

Припасовка і фіксація коронки з облицюванням

28

1,75

5-23.03

Припасування та фіксація штифтового зуба за Річмондом

28

1,75

5-233.04

Припасування та фіксація простого штифтового зуба

28

1,75

5-233.05

Припасування та фіксація вкладок за Блеком з І по IV класи

48

3,0

1

2

3

4

5-234.02

*Припасування та фіксація пластмасової коронки

28

1,75

5-234.03

*Припасування та фіксація штампованої коронки

28

1,75

5-234.06

*Припасування та фіксація фарфорової коронки

28

1,75

5-234.08

*Припасування та фіксація коронки за Бєлкиним

28

1,75

5-234.11

*Припасування та фіксація суцільнолитої коронки

28

1,75

5-234.14

*Припасування та фіксація металокерамічної коронки

28

1,75

5-234.15

*Припасування та фіксація металопластмасової коронки

28

1,75

5-234.07

*Припасування та фіксація напівкоронки або тричетвертної коронки

28

1,75

5-234.12

Припасування та фіксація суцільнолитих конструкцій протезів при наявності імплантату

48

3,0

5-234.13

Припасування та фіксація ортопедичної капи

24

1,5

5-234.20

Припасування та фіксація суцільнолитого пластмасового або металокерамічного протеза з уступом

64

4,0

5-234.19

Припасування та фіксація суцільнолитого пластмасового або металокерамічного протеза без уступа

52

3,25

5-234.16

Припасування та фіксація паяного мостоподібного протеза

16

1,0

8-335. 08

Накладання капових назубних шин або зв’язування дротом

24

1,5

8-234.39

Припасування каркаса бюгельного протеза з двома та більше опорно-утримуючими кламерами

12

0,75

8-234.40

Припасування каркаса бюгельного шинуючого протеза

20

1,25

9-302

Припасування та накладання знімного протеза

12

0,75

9-302.09

Припасування та накладання бюгельного протеза з опорно-утримуючими кламерами

20

1,25

9-302.11

Припасування та накладання системи Румпеля та знімного протеза

12

0,75

8-489.01

Препарування зуба  під штамповану коронку

8

0,5

8-489.02

Препарування зуба під пластмасову коронку

12

0,75

8-489.03

Препарування зуба під фарфорову коронку

20

1,25

8-489.04

Препарування зуба під металопластмасову коронку

16

1,0

8-489.05

Препарування зуба під суцільнолиту коронку

16

1,0

8-489.06

Препарування зуба під металокерамічну коронку

16

1,0

8-489.07

Препарування зуба під куксову вкладку із штифтом

16

1,0

8-489.08

Препарування зуба під штифтовий зуб за Ільїною-Маркосян

16

1,0

8-489.09

Препарування зуба під штифтовий зуб за Річмондом

12

0,75

8-489.10

Препарування зуба під простий штифтовий зуб

12

0,75

8-489.11

Препарування зуба під напівкоронку або тричетвертну коронку

16

1,0

8-489.12

Препарування зуба під вкладки за Блеком з I по IV класи

16

1,0

8-489.13

Препарування зуба під коронку за Бєлкиним

12

0,75

8-489.14

Препарування зуба під опорно-утримуючий кламер

12

0,75

8-489.16

Зняття відбитка гіпсом

8

0,5

8-489.17

Зняття відбитка альгінатними масами

12

0,75

8-489.18

Зняття подвійного відбитка

16

1,0

8-489.19

Відливання моделей гіпсом

16

1,0

8-489.20

Моделювання вкладки в ротовій порожнині

24

1,5

8-489.21

Моделювання куксової вкладки

16

1,0

8-489.22

Зняття штампованої коронки

4

0,25

8-489.23

Зняття пластмасової коронки

4

0,25

8-489.24

Зняття фарфорової коронки

8

0,5

8-489.25

Зняття металопластмасової коронки

8

0,5

8-489.26

Зняття суцільнолитої коронки

8

0,5

8-489.27

Зняття металокерамічної коронки

8

0,5

8-489.28

Зняття куксової вкладки із штифтом

8

0,5

8-489.29

Зняття штифтового зуба за Ільїною-Маркосян

8

0,5

8-489.30

Зняття штифтового зуба за Річмондом

8

0,5

8-489.31

Зняття простого штифтового зуба

8

0,5

8-489.32

Зняття напівкоронки або тричетвертної коронки

8

0,5

8-489.33

Зняття вкладки за Блеком (I-IV класу)

24

1,5


 

3

4

8-489.34

Визначення центральної оклюзії

20

1,25

8-489.36

Припасування каркаса суцільнолитого металопластмасового або металокерамічного протеза з уступом

32

2,0

8-489.37

Припасування каркаса суцільнолитого металопластмасового або металокерамічного протеза без уступа

20

1,25

8-489.38

Підготовка гіпсової моделі для виготовлення безпосереднього протеза

24

1,5

8-489.39

Припасування каркаса бюгельного протеза з двома і більше опорно-утримуючими кламерами

12

0,75

8-489.40

Припасування каркаса бюгельного шинуючого протеза

20

1,25

8-489.41

Перевірка конструкції протеза при частковій відсутності зубів

8

0,5

8-489.42

Перевірка конструкції протеза при повній відсутності зубів

20

1,25

8-489.43

Перебазування знімного часткового протеза

24

1,5

8-489.44

Перебазування повного знімного протеза

32

2,0

8-489.45

Припасування твердої ложки на верхню щелепу

12

0,75

8-489.46

Припасування твердої ложки на нижню щелепу

20

1,25

8-489.47

Ремонт знімного протеза

20

1,25

8-489.48

Корекція знімного протеза

12

0,75

8-489.49

Зняття відбитка індивидуальною ложкою

12

0,75

8-489.50

Зняття відбитка при наявності імплантату

24

1,5

8-329.04

Шинування 4-х зубів лігатурою, швидкотвердіючою пластмасою або хімічним композитом

24

1,5

8-329.04 А

Шинування 4-х зубів шинуючою стрічкою та світлополімерним матеріалом

48

3,0

8-335.09

Накладання шини для тимчасового шинування

24

1,5

8-335.10

Постійне шинування зубів

 

 

9-302.01

Припасування та накладання знімного протеза при частковій втраті зубів

12

0,75

9-302.03

Припасування та накладання знімного протеза при повній відсутності зубів

18

1,0

9-302.02

Припасування та накладання повного знімного пластинчатого протеза

18

1,0

9-302.03 А

Припасування та накладання повного знімного пластинчатого протеза з металевим базисом

18

1,0

9-302.04

Припасування та накладання повного знімного пластинчатого протеза з м’якою прокладкою

18

1,0

9-302.05

Припасування та накладання повного знімного пластинчатого протеза із безкольорової пластмаси

18

1,0

9-303.01

Припасування та накладання безпосереднього протеза

24

1,5

9-305.05

Припасування та накладання протеза знімної конструкції при наявності імплантату

24

1,5

9-307.35

Припасування та накладання знімного лікувального апарата при лікуванні феномена Попова-Годона

16

1,0

9-302.10

Припасування та накладання системи Румпеля і бюгельного протеза

12

0,75

9-306.15

Нормалізація оклюзійних співвідношень

12

0,75

9-307.42

Застосування знімної капи

48

3,0

9-307.51

Застосування незнімної капи

48

3,0

9-308.10

Накладання або заміна лігатури

24

1,5

8-489.49А

Виготовлення індивідуальних ложок

16

1,0

Примітка: * ? припасування та фіксація кожної наступної коронки – 10 хв.

Шифр МКХ: К 00.3, К 00.40 – К 00.49 (за показаннями)

 

Хвороби твердих тканин зуба

 

Шифр МКП

Види лабораторних та діагностичних досліджень. Консультації. Лікувальні заходи
Призначення (%)
Кратність призначення
Рівень надання допомоги
Н
У
I
II
III

Консультації фахівців. Діагностичні процедури.

1-10.19

Первинне обстеження хворого (включає запис анамнезу, фізичних обстежень, запланованої програми лікування)

100
1
1
 
+
+
1-13.19

Подальше спостереження за хворим (включає запис анамнезу, фізичного обстеження, лікування, яке проводиться)

*
 
 
 
+
+

1-12.19

Порада, якщо хворий звернувся тільки за порадою

*
 
 
 
+
+

1-16.19

Консультація хворого (запис огляду та поради, наданої на прохання лікаря, який лікує, іншим лікарем на предмет спеціальної оцінки стану та подальшого лікування)

*
 
 
 
+
+

1-300

Обстеження зубів
100
1
1
 
+
+

1-304.01

Визначення ступеню рухомості зубів
100
1
1
 
+
+

1-309.01

Електроодонтодіагностика
50
1
1
 
+
+

1-309.10

Оклюзіографія
20
1
1
 
+
+

1-309.14

Аналіз прицільної рентгенограми
100
1
1
 
+
+

1-309.15

Аналіз ортопантограми, панорамної рентгенограми, томограми
*
 
 
 
+
+

1-309.08

Заповнення та аналіз одонтопародонтограм
100
1
1
 
+
+

8-489.17

Зняття анатомічних відбитків для виготовлення діагностичних моделей (альгінатними масами)
*
 
 
 
+
+

1-999.03

Виготовлення діагностичних моделей щелеп
*
 
 
 
+
+

Рентгенорадіологічні та інші фізичні методи діагностики та лікування

3-109.01

Рентгенографія зубів
100
1
2
 
+
+

Лікувальні процедури

8-489.01

Препарування зуба  під штамповану коронку
*
 
 
 
+
+

8-489.02

Препарування зуба під пластмасову коронку
*
 
 
 
+
+

8-489.03

Препарування зуба під фарфорову коронку
*
 
 
 
+
+

8-489.04

Препарування зуба під металопластмасову коронку
*
 
 
 
+
+

8-489.05

Препарування зуба під суцільнолиту коронку
*
 
 
 
+
+

8-489.06

Препарування зуба під металокерамічну коронку
*
 
 
 
+
+

8-489.07

Препарування зуба під куксову вкладку із штифтом
*
 
 
 
+
+

8-489.08

Препарування зуба під штифтовий зуб за Ільїною-Маркосян
*
 
 
 
+
+

8-489.09

Препарування зуба під штифтовий зуб за Річмондом
*
 
 
 
+
+

8-489.10

Препарування зуба під простий штифтовий зуб
*
 
 
 
+
+

8-489.11

Препарування зуба під напівкоронку або тричетвертну коронку
*
 
 
 
+
+

8-489.12

Препарування зуба під вкладки за класифікацією Блека з І по IV класи
*
 
 
 
+
+

8-489.13

Препарування зуба під коронку за Бєлкиним
*
 
 
 
+
+

8-489.14

Препарування зуба під опорно-утримуючий кламер
*
 
 
 
+
+

8-489.20

Моделювання вкладки в ротовій порожнині
*
 
 
 
+
+

8-489.21

Моделювання куксової вкладки
*
 
 
 
+
+

9-306.15

Нормалізація оклюзійних співвідношень
100
1
1
 
+
+

4-521.03

Вибіркове пришліфування  горбиків зубів
*
 
 
 
+
+

8-489.16

Зняття відбитка гіпсом
*
 
 
 
+
+

8-489.17

Зняття відбитка альгінатними масами
*
 
 
 
+
+

8-489.18

Зняття подвійного відбитка
*
 
 
 
+
+

8-489.19

Відливання моделей гіпсом
*
 
 
 
+
+

5-233.01

Припасування та фіксація куксової вкладки із штифтом
*
 
 
 
+
+

5-233.02

Припасування та фіксація штифтового зуба за Ільїною-Маркосян
*
 
 
 
+
+

5-233.03

Припасування та фіксація штифтового зуба за Річмондом
*
 
 
 
+
+

5-233.04

Припасування та фіксація простого штифтового зуба
*
 
 
 
+
+

5-233.05

Припасування та фіксація вкладок за Блеком з I по IV клас
*
 
 
 
+
+

5-234.02

Припасування та фіксація пластмасової коронки
*
 
 
 
+
+

5-234.03

Припасування та фіксація штампованої коронки
*
 
 
 
+
+

5-234.06

Припасування та фіксація фарфорової коронки
*
 
 
 
+
+

5-234.07

Припасування та фіксація напівкоронки або тричетвертної коронки
*
 
 
 
+
+

5-234.08

Припасування та фіксація коронки за Бєлкиним
*
 
 
 
+
+

5-234.11

Припасування та фіксація суцільнолитої коронки
*
 
 
 
+
+

5-234.14

Припасування та фіксація металокерамічної коронки
*
 
 
 
+
+

5-234.15

Припасування та фіксація металопластмасової коронки
*
 
 
 
+
+

8-489.22

Зняття штампованої коронки
*
 
 
 
+
+

8-489.23

Зняття пластмасової коронки
*
 
 
 
+
+

8-489.24

Зняття фарфорової коронки
*
 
 
 
+
+

8-489.25

Зняття металопластмасової коронки
*
 
 
 
+
+

8-489.26

Зняття суцільнолитої коронки
*
 
 
 
+
+

8-489.27

Зняття металокерамічної коронки
*
 
 
 
+
+

8-489.28

Зняття куксової вкладки із штифтом
*
 
 
 
+
+

8-489.29

Зняття штифтового зуба по Ільїній
*
 
 
 
+
+

8-489.30

Зняття штифтового зуба за Річмондом
*
 
 
 
+
+

8-489.31

Зняття простого штифтового зуба
*
 
 
 
+
+

8-489.32

Зняття напівкоронки або тричетвертної коронки
*
 
 
 
+
+

8-489.33

Зняття вкладки за Блеком з I по IV класи
*
 
 
 
+
+
 
Примітка: * - призначається по показанням.  Н – неускладнений випадок, У – ускладнений випадок.

 

Фармакотерапія

 

Шифр фармгруп

Лікарські  засоби

Добова доза, витрата на відвідування, процедуру,

на 1 зуб

Тривалість призначення (дні)

Призначення (%)

Рівень надання допомоги

І

ІІ

ІІІ

024

Засоби, які подразнюють слизову оболонку та шкіру:

Ефір медичний 100,0 мл у флак. (місц.)

0,5мл

*

50

 

+

+

052

Дезинтоксикаційні розчини:

Натрію хлориду порошок (місц.)

30 г

*

100

 

+

+

054

Препарати калію та кальцію, луги та кислоти:

Натрію гідрокарбонат порошок (місц.)

1 г

*

100

 

+

+

077

Антисептичні засоби:

Калію перманганат 3 (місц.)

0,1г

*

100

 

+

+

Водень пероксид 3% 50 мл у флак. (місц.)

20мл

*

100

 

+

+

Спирт етиловий 96% (місц.)

0,5 мл

*

50

 

+

+

Вазелін медичний (місц.)

*

50

 

+

+

083

Стоматологічні матеріали та засоби:

Альгінатна маса (місц.)

 

 

20г

 

 

*

 

 

100

 

 

 

 

 

+

 

 

+

Гіпс (місц.)

250г

*

100

 

+

+

083

Супергіпс (місц.)

250г

*

100

 

+

+

Акрилоксид (місц.)

10г

*

50

 

+

+

Силіконовий матеріал (місц.)

20г

*

100

 

+

+

Карбодент (місц.)

10г

*

50

 

+

+

Геліоматеріали (місц.)

0,5г

*

50

 

+

+

Віск (місц.)

2 пл.

*

100

 

+

+

Моделювальний віск в пластинах

*

100

 

+

+

Штрипси (місц.)

0,03м

*

100

 

+

+

Копіювальний папір (місц.)

0,1м

*

100

 

+

+

Ретракційні нитки (місц.)

1,5 см

*

50

 

+

+

 

Примітка: * - призначається по показанням.  Н – неускладнений випадок, У – ускладнений випадок.

Терміни лікування: Н –7 діб, У –14 діб. Періодичність спостережень 2-5.

Наслідок лікування: середній статистичний показник одужання – 90 %.

Клінічні критерії поліпшення стану хворого: відновлення анатомічної форми зуба, функції жування та естетики зубів.

 

 

 

Шифр МКХ: К 00.3 (0)

 

Патологічне стирання зубів

 

Шифр МКП

Види лабораторних та діагностичних досліджень. Консультації. Лікувальні заходи

Призначення (%)

Кратність призначення

Рівень надання допомоги

Н

У

I

II

III

Консультації фахівців. Діагностичні процедури

1-10.19

Первинне обстеження хворого (включає запис анамнезу, фізичних обстежень, запланованої програми лікування)

100
1
1
 
+
+

1-13.19

Подальше спостереження за хворим (включає запис анамнезу, фізичного обстеження, лікування, яке проводиться)

*
 
 
 
+
+

1-12.19

Порада, якщо хворий звернувся тільки за порадою

*
 
 
 
+
+

1-16.19

Консультація хворого (запис огляду та поради, наданої на прохання лікаря, який лікує, іншим лікарем на предмет спеціальної оцінки стану та подальшого лікування)

*
 
 
 
+
+

1-309.01

Електроодонтодіагностика
100
1
1
 
+
+

1-309.05

Визначення висоти нижнього відділу обличчя
*
 
 
 
+
+

1-309.08

Заповнення та аналіз одонтопантограм
*
 
 
 
+
+

1-360.03

Міотонометрія
*
 
 
 
 
+

1-363.22

Електроміографія
*
 
 
 
 
+

8-489.16

Зняття відбитка гіпсом
*
 
 
 
+
+

8-489.17

Зняття відбитка альгінатними масами
*
 
 
 
+
+

1-999.03

Виготовлення діагностичних моделей щелеп
*
 
 
 
+
+

1-309.14

Аналіз прицільної рентгенограми
*
 
 
 
+
+

1-309.15

Аналіз ортопантограми, панорамної рентгенограми, томограми
*
 
 
 
+
+

Рентгенорадіологічні та інші фізичні методи діагностики та лікування

3-109.01

Рентгенографія зубів
100
1
1
 
+
+

3-420.06

Ортопантографія
 
1
1
 
+
+

3-420.10

Томографія висково-нижньощелепного суглоба
50
 
1
 
 
+

Лікувальні процедури

5-233

Відновлення зубів протезуванням
*
 
 
 
+
+

8-489.01

Препарування зуба  під штамповану коронку
*
 
 
 
+
+

8-489.02

Препарування зуба під пластмасову коронку
*
 
 
 
+
+

8-489.03

Препарування зуба під фарфорову коронку
*
 
 
 
+
+

8-489.04

Препарування зуба під металопластмасову коронку
*
 
 
 
+
+

8-489.05

Препарування зуба під суцільнолиту коронку
*