стандарти надання медичної допомоги в Україні
 

Навігація

За напрямком медицини


Стандарти медичної допомоги: Інші порушення обміну пуринів та піримідинів: -...


Знайдено документів: 1

  • Інші порушення обміну пуринів та піримідинів:
    • Додаток до наказу МОЗ №641/84 від 2003-12-31
    • Тема, опис документа: Норматив надання медико-генетичної допомоги 
    • Напрямок медицини: Генетика медична
    • Клінічний стан, патології: Інші порушення обміну пуринів та піримідинів: - гіпоурікемія - імунодефіцитний стан, зв'язаний з недостатністю ферментів метаболізма пуринів (аденозіндезамінази та пуринуклеозідфосфоридази)